Na co byste se měli ptát při výběru životní pojistky

Věra Tůmová | rubrika: Příloha | 8. 1. 2008
Pokud nejste finanční či pojistný expert a zajdete se poradit do pojišťovny nebo k finančnímu zprostředkovateli, určitě se zeptejte minimálně na následující informace.

U  kapitálového životního pojištění
1) jaká je výše pojistné ochrany
2) jakou částku získáte při dožití
3) kolik budete platit pojistné a jak pravidelně
4) jaké bude odbytné v jednotlivých letech
5) jaká je míra podílu na zisku
6) jaká všechna připojištění můžete sjednat pro sebe a další osoby

 

U  investičního životního pojištění
1) jaká všechna připojištění jsou v základní nabídce
2) podle čeho lze vybírat fondy či investiční strategii (např. dle investičního dotazníku)
3) jaká je poplatková struktura (tj. například poplatky za vedení individuálního účtu, změnu pojistné částky či investiční strategie, změnu pojistného, nákup podílových jednotek či za správu fondu)
4) jak pojišťovna vypočítává pojistnou částku při pojistné události, především při úmrtí (zda vychází z kapitálové hodnoty, pojistné částky nebo pojistné částky navýšené o aktuální hodnotu vaší investice ve fondu)

 

Všímejte si také, zda pojišťovací referent:
1) informuje o více typech životních pojistek a rozdílech mezi nimi
2) zmiňuje poplatky
3) řekne vám, jaká je minimální částka pojistného a zda je možné smlouvu upravovat
4) zajímá se o podrobnosti k osobě, která má být pojištěna (zejména: věk, pohlaví, profese, příjem, zdraví, riziková činnost, závazky, osoby na něm závislé, sklon k investičnímu riziku)
5) se věnuje jen vám, nebo zda si vyřizuje i soukromé telefonáty
6) poskytne všechny nutné podklady k domácímu prostudování tj. letáky, poplatkový sazebník, pojistné podmínky atd.

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Partners Financial Services