Ani u IŽP nepodceňujte a nepřehlížejte připojištění

Simona Ely Plischke | 25. 11. 2005

Součástí některých životních pojištění jsou takzvaná připojištění. Ta mohou zvyšovat ochranu proti základním rizikům anebo se vztahují na rizika, která základní složka pomíjí. Co která pojistka obsahuje (v tabulce označeno "A") a co je možné připojistit ("mp"), je patrné z následující tabulky.(Jednotlivá připojištění vysvětlíme pod tabulkou).

Každopádně doporučujeme sjednání připojištění pro případ plné invalidity a připojištění zproštění od placení pojistného v případě trvalé invalidity. V případě plné invalidity totiž nastává situace, kdy nejenže nejste schopni rodině přinést svůj pravidelný příjem, ale naopak budete potřebovat určité prostředky na zabezpečení sama sebe v nové situaci. Jestliže se trvale plně invalidním stane člověk pojištěný, získá z připojištění pro případ plné invalidity jednorázové plnění a v rámci připojištění zproštění od placení pojistného za něj pojišťovna přebere placení celého pojistného po dobu, na kterou je pojistná smlouva sjednána. V praxi to znamená, že pojištěný je nadále pojištěn na rizika, proti kterým si sjednal pojistnou ochranu, včetně pojištění pro případ dožití, tedy nadále spoří.

Připojištění k jednotlivým IŽP
Pojišťovna Produkt Doplňkové rizikové životní pojištění Zproštění placení v případě plné invalidity Přip. pro případ plné invalidity Přip. pro případ civilizač. chorob Přip. pro případ smrti úrazem Přip. pro případ trvalých následků úrazu Přip. denního odškodného v případě úrazu Přip. denní dávky v případě prac. neschopn.
AEGON Global N mp N mp mp mp N N
Juventus Global N mp N mp mp mp N N
Allianz Globalinvest A A A A A A A A
Rentinvest, Studentinvest N A N N A A A N
Aviva 4Life N N mp mp N mp N mp
Osobní životní plán N N mp mp mp mp N N
Aviva Benefit, Aviva Komfort, Prosperita, Perspektiva - standard N N N N mp mp N N
Spořící životní plán N N N N N N N N
Credit Suisse Life & Pensions Pojišťovna IŽP (100/110,002/012) A A N N A A A A
Česká pojišťovna DYNAMIK Plus N A N A A A A A
Y
ČSOB Pojišťovna Maxima mp N mp mp N N N N
Maximal 60/Maximal 60Z mp N mp N N N N N
Maximal Invest N N A A N mp N N
Generali Clever Invest A N mp mp mp mp mp mp
ING U120, U140, T150 N mp mp mp mp mp N mp
T210 - ŽP Investice N N N N mp mp N N
Kooperativa Perspektiva N N mp mp mp mp mp N
Pojišťovna České spořitelny Flexi Invest A mp A A A A A A
Uniqa IŽP N N N N A A A N
Zdroj dat: pojišťovny.
Vysvětlivky: A: ano, N: ne, mp: možné připojistit

Možná připojištění:

 • Doplňkové rizikové životní pojištění (zvýšení pojištění pro případ smrti)
  Je vhodné, pokud z nějakého důvodu potřebujete zvýšit pojistnou ochranu pro případ smrti, např. z důvodu čerpání půjčky, a to na omezenou dobu. Na zvýšení krytí pro případ smrti se obvykle používá rizikové životní pojištění, nejčastěji dočasné pojištění pro případ smrti.
 • Připojištění pro případ smrti způsobené úrazem
  Toto připojištění se opět používá pro zvýšení pojistné částky pro případ smrti. Ale z tohoto pojištění je plněno pouze tehdy, nastane-li smrt výlučně následkem úrazu, na rozdíl od rizikových pojištění pro případ smrti, z kterých se plní při jakékoli smrti.
 • Připojištění zproštění od placení pojistného v případě trvalé invalidity
  Stane-li se pojištěný trvale plně invalidní, přebere pojišťovna placení celého pojistného po dobu, na kterou je pojistná smlouva sjednána. V praxi to znamená, že pojištěný je nadále pojištěn na rizika, proti kterým si sjednal pojistnou ochranu, včetně pojištění pro případ dožití, tedy nadále spoří.
 • Připojištění pro případ plné invalidity
  Opět jako u zproštění od placení pojistného v případě trvalé invalidity pojišťovna plní, stane-li se pojištěný trvale plně invalidním. Rozdíl je v tom, že je pojištěnému vyplacena v hotovosti pojistná částka, kterou si pro tento případ sjednal, tedy jakési "bolestné".
 • Připojištění pro případ civilizačních chorob (pro případ velmi vážného onemocnění)
  Máte obavy z takzvaných civilizačních chorob? Toto pojištění slouží primárně na hrazení nákladů spojených s léčením těchto nemocí, ať již je to infarkt myokardu, operace "by-pass" nebo rakoviny. Pojištěný si tak může dovolit i nadstandardní formy léčení, které nebývají zdravotními pojišťovnami hrazeny. Za závažné onemocnění se obvykle považuje:

  • srdeční infarkt,
  • rakovina,
  • náhlá cévní mozková příhoda,
  • selhání ledvin,
  • transplantace životně důležitých orgánů,
  • operace věnčitých tepen pro ischemickou chorobu srdeční,
  • operace aorty,
  • náhrada srdeční chlopně,
  • AIDS,
  • slepota,
  • ztráta sluchu,
  • ochrnutí,
  • ztráta končetin,
  • těžké popáleniny,
  • nezhoubné mozkové nádory.

 • Připojištění pro případ smrti způsobené úrazem
  Toto připojištění je splatné, jestliže dojde během doby placení ke smrti způsobené úrazem. Pozůstalým pojišťovna vyplatí sjednanou částku.
 • Připojištění pro případ trvalých následků způsobených úrazem
  Smyslem tohoto připojištění je snížit náklady, které vám vzniknou v případě, že se vám stane úraz, který zanechá trvalé následky. Pojišťovna vyplatí finanční odškodnění, jehož výše je závislá na závažnosti následků úrazu.
 • Připojištění denního odškodného v případě úrazu
  Sjednáním připojištění si pojištěný zajišťuje výplatu denní dávky v případě pracovní neschopnosti z důvodu úrazu.
 • Připojištění denní dávky v případě pracovní neschopnosti (Připojištění pro případ ušlého výdělku v případě nemoci a/nebo úrazu)
  Z tohoto pojištění je plněno v případě, že je pojištěný pracovně neschopen z důvodu úrazu nebo nemoci. Částečně nahrazuje nemocenské pojištění a za určitých podmínek je daňově uznatelným nákladem.
 • Připojištění pro případ hospitalizace
  V připojištění hospitalizace se vyplácí denní dávka za dny, které pojištěný stráví v nemocnici. Díky těmto finančním prostředkům si můžete zajistit nadstandardní nemocniční péči, sjednat pomoc v domácnosti v době své nepřítomnosti nebo pomoci své rodině s cestovními náklady při návštěvách v nemocnici.

Výčet připojištění není kompletní, jistě se setkáte s dalšími produkty. Nemá cenu se přepojišťovat, viz např. článek Budování majetku aneb finanční plán pro fajnšmekry IV. Ale pokládat život a zdraví za samozřejmost je také nezdravý extrém.

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-6
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Chcete investovat se životní pojistkou? Poradíme

25. 11. 2005 | Simona Ely Plischke

Chcete investovat se životní pojistkou? Poradíme

Vysvětlíme, jak investiční životní pojištění funguje, podle čeho si vybírat pojišťovnu, produkt i konkrétní fond a nabídneme kompletní přehled produktů, poplatků a investičních možností.... celý článek

Partners Financial Services