Chcete investovat se životní pojistkou? Poradíme

Chcete investovat se životní pojistkou? Poradíme
Vysvětlíme, jak investiční životní pojištění funguje, podle čeho si vybírat pojišťovnu, produkt i konkrétní fond a nabídneme kompletní přehled produktů, poplatků a investičních možností. Nechybí ani novinka, kterou na trh včera uvedla Aviva. Nezapomněli jsme ani na připojištění.

Investiční životní pojištění (IŽP) je pojištění, u kterého je výše plnění vázána na hodnotu podílových jednotek. Na rozdíl od kapitálového životního pojištění (KŽP), v jehož případě se pojišťovna při podpisu smlouvy zavazuje k vyplacení konkrétní částky při dožití se konce pojištění, u IŽP žádnou takovou garanci nemáte. Můžete tak za stejně peněz (rozuměj zaplacené pojistné) dostat více či méně "muziky" (rozuměj pojistného plnění) než u KŽP. Záleží na tom, jak se povede právě vámi zvolenému investičnímu portfoliu. Investiční riziko tedy v případě IŽP nesete vy, nikoliv pojišťovna jako je tomu u KŽP.

Uzavřete-li si IŽP, pojišťovna vám povede individuální účet tvořený investičními podílovými jednotkami. Podílové jednotky pojišťovna nakupuje za celé nebo část od vás přijatého pojistného. Hodnota pojistného plnění v případě dožití je vázána na hodnotu vašeho podílového účtu k datu pojistné události.
Z podílového účtu si také pojišťovna strhává správní poplatky a pojistné pro případ smrti - v případě pojištění na smrt se pojistná částka sjednává, plnění nezávisí na hodnotě podílových jednotek, viz níže.
Že vám IŽP připomíná otevřené podílové fondy? V principu to tak je. Nakupujete podílové jednotky a přitom si vybíráte z určité nabídky investičních fondů. Zdání ale klame. Investiční společnosti se řídí jinou legislativou než pojišťovny, což samozřejmě zásadně ovlivňuje podobu produktu, zveřejňování informací o fondech či daňové aspekty (IŽP např. zakládá nárok na daňový odpočet). Samozřejmě administrativa, distribuce i poplatky se u obou produktů výrazně liší, o rozdílech se dočtete zde).

Jak si na trhu vybrat?

Protože je životní pojištění dlouhodobý produkt, pozornost je třeba věnovat zejména výběru pojišťovny. Nebudeme ale opakovat, co už jsme o výběru instituce psali v článku Nelehký je výběr kapitálové životní pojistky.

Výše pojistného plnění v případě dožití se konce pojištění závisí na hodnotě investičních jednotek, tedy na tom, jak se bude dařit vámi vybranému fondu (v případě smrti je to složitější, více o tom níže pod tabulkou). Shromáždili jsme proto data o fondech, které pojišťovny nabízejí (viz tabulku). Fond byste měli vybírat s přihlédnutím k tomu, jaký "investiční typ" jste, vyžádejte si před uzavřením smlouvy test investičního rizika (otestovat se můžete i zde). Pokud se nebojíte rizika, dynamičtější fondy stavějící zejména na akciích budou to "pravé ořechové" pro vás. Můžete hodně vydělat, ale také můžete ztratit. Naopak chcete-li mít "to své jisté", sáhněte po fondu investujícím do málo výdělečných, ale bezpečných produktů (státních obligací apod.). Věnujte tedy pozornost zejména investičním strategiím fondů a jejich složení.

Mezi základní práva klienta patří změna investiční strategie v průběhu trvání smlouvy. Některé produkty navíc umožňují libovolně kombinovat všechny fondy, (např. alokace 50 % do fondu světových akcií, 30 % do fondu evropských akcií a 20 % do českých dluhopisů). Lze také provést přesun mezi fondy. Více se o změně investiční strategie dočtete tady.

Pozor, i u IŽP se setkáte s odkupným (odbytným). Pokud smlouvu předčasně zrušíte, nečekejte, že vám bude vyplacena aktuální hodnota fondu. Tu totiž pojišťovna sníží o dosud neuhrazenou část počátečních nákladů.

Investiční podílové fondy
Pojišťovna Název fondu Typ investiční strategie Složení portfólia Regionální zaměření fondu Založení fondu (datum)
AEGON Fond peněžního trhu fond určený pro velmi konzervativní investory s doporučeným krátkodobým investičním horizontem do jednoho roku založený na aktivech orientovaných na prostředky investované do instrumentů peněžního trhu 100 % IKS Peněžní trh Evropa 1. 4. 2005
Fond dluhopisový fond určený pro konzervativní investory s doporučeným krátkodobým investičním horizontem do dvou až tří let založený na aktivech orientovaných na dluhopisy a nástroje peněžního trhu 40 % IKS Dluhopisový, 20 % IKS Plus bondový, 40 % IKS Peněžní trh Evropa 1. 4. 2005
Fond vyvážený fond určený pro částečně dynamické investory s dlouhodobým investičním horizontem pět a více let založený na aktivech orientovaných na zahraniční akcie a kvůli omezení investičního rizika i na dluhopisy 70 % IKS Světových indexů, 30 % IKS Dluhopisový svět 1. 4. 2005
Fond akcií konvergujících evropských trhů fond určený pro dynamické investory s dlouhodobým investičním horizontem pěti a více let založený na aktivech orientovaných na akcie podniků ze střední a východní Evropy 100 % Parvest Converging Europe střední a východní Evropa 1. 11. 2005
Fond zpracovatelského průmyslu fond určený pro dynamické investory s dlouhodobým investičním horizontem pěti a více let založený na aktivech orientovaných na akcie energetického sektoru 100 % Energy Fund (ABN Amro) svět 1. 11. 2005
Fond korporátních dluhopisů fond určený pro konzervativní investory s doporučeným střednědobým investičním horizontem minimálně dva roky založený na aktivech orientovaných na podnikové i státní dluhopisy 100 % Sporobond ČR a zahraničí 1. 11. 2005
Fond fondů fond určený pro konzervativní investory s doporučeným investičním horizontem alespoň pěti let založený na aktivech orientovaných na podíly v otevřených podílových fondech 100 % IKS Fond fondů svět 1. 11. 2005
Fond severoamerických akcií fond určený pro dynamické investory s dlouhodobým investičním horizontem pěti a více let založený na aktivech orientovaných na akcie severoamerických podniků 100 % US Equity Growth Fund (ABN Amro) USA, Kanada 1. 11. 2005
Fond akcií evropských finančních institucí fond určený pro dynamické investory s dlouhodobým investičním horizontem pěti a více let založený na aktivech orientovaných na akcie evropských finančních institucí 100 % Parvest Europe Financials Evropa 1. 11. 2005
Allianz Allianz dluhopisový fond Bezpečná investice založená na investování do státních, resp. státem garantovaných dluhopisů min. 95 % dluhopisy, hypotéční zástavní listy,
státní pokladniční poukázky, bankovní depozita, max. 5% peněžní hotovost
ČR 1.5.2002
Allianz smíšený fond Fond fondů investující do nákupu podílů jiných Allianz fondů. Fond s možností vyššího zhodnocení 15 % akcie evropských firem, 85% evropské dluhopisy Evropa 1.5.2002
Allianz akciový fond Čistě akciový fond s možností vysokého zhodnocení při vyšším riziku. Investice do akcií evropských firem.  100 % akcie evropských firem Evropa 1.5.2002
Aviva Peněžní konzervativní 100 % bankovní vklady ČR 3.11.1997
Výnosový dluhopisový 100 % dluhopisy ČR 3.11.1997
Vyvážený smíšený 5 % bankovní vklady, 75 % dluhopisy, 20 % domácí akcie ČR 3.11.1997
Strategický smíšený 5 % bankovní vklady, 40 % dluhopisy, 55 % domácí akcie ČR 3.11.1997
Mezinárodní smíšený 20 % bankovní vklady, 30 % dluhopisy, 50 % zahraniční akcie ČR + svět 1.5.2000
Credit Suisse
Life &
Pensions
Peněžní konzervativní "dluhopisy (municipální, státní, podnikové), pokladniční poukázky, termínované vklady" 20.3.2000
Dluhopisový "státní dluhopisy, termínované vklady, podnikové dluhopisy" 1.3.2000
Smíšený podnikové dluhopisy, státní dluhopisy, akcie 1.3.2000
akciové fondy USA, akciové fondy Japonsko, akcie Evropa 9.8.2000
Realitní "evropské realitní fondy, tewrmínované vklady" 4.2.2003
Česká
pojišťovna
Fond peněžního trhu konzervativní státní pokladniční poukázky, termínované vklady u důvěryhodných bank a krátkodobé vysoce bezpečné dluhopisy ČR, EU, USA 1.3.2005
Dluhopisový fond pro méně konzervativní investory české a zahraniční korporátní dluhopisy ČR, EU, USA a rozvíjející trhy 1.3.2005
Akciový fond dynamická silné akcie světově proslulých firem, portfolio tvoří výběr ze 100 bonitních světových společností EU, USA 1.3.2005
ČSOB
Pojišťovna *)
ČSOB dynamický fond smíšený fond 30.6.2000
ČSOB konzervativní fond smíšený fond 30.6.2000
ČSOB růstový fond smíšený fond 30.6.2000
ČSOB vyvážený fond smíšený fond 30.6.2000
Generali Peněžní fond Generali žádné riziko, předpokládané zhodnocení nízké, lehce nad inflací doporučené limity pro skladbu finančního umístění prostředků: 90% term. vklady u bank a hotovost, 10 % dluhopisy a ost. CP s pevným vkladem ČR 20.4.2001
Dluhopisový fond Generali nižší střední riziko, předpokládané zhodnocení nižší střední doporučené limity pro skladbu finančního umístění prostředků: 15% term. vklady u bank a hotovost, 85 % dluhopisy a ost. CP s pevným vkladem ČR 20.4.2001
Smíšený fond Generali vyšší střední riziko, předpokládané zhodnocení vyšší střední doporučené limity pro skladbu finančního umístění prostředků: 10 % term. vklady u bank a hotovost, 40 % dluhopisy a ost. CP s pevným vkladem, 50 % akcie a podílové listy ČR 20.4.2001
Akciový fond Generali vysoké riziko, předpokládané zhodnocení vysoké doporučené limity pro skladbu finančního umístění prostředků: 5 % term. vklady u bank a hotovost, 25 % dluhopisy a ost. CP s pevným vkladem, 70 % akcie a podílové listy ČR 20.4.2001
ING Fond obligací konzervativní obligace ČR 7.4.1997
Smíšený fond vyvážená obligace, akcie ČR 7.4.1997
Fond flexibilních investic konzervativní instrumenty peněžního trhu ČR 16.4.1998
Český click fond s ochranou kapitálu akcie cenné papíry znějící na CZK 23.10.2000
Fond světových akcií dynamická akcie celý svět 4.12.2000
Fond českých akcií dynamická akcie ČR 1.10.2004
Kooperativa konzervativní konzervativní 33 % akcie, 67 % dluhopisy celý svět 14.7.2003
Pojišťovna
České
spořitelny
Stabilní zachování hodnoty + stabilní růst 20 % peněžní trh, 60 % dluhopisy, 20 % akcie Rakousko 1.9.2004
Dynamický zachování hodnoty + dynamický růst 5 % peněžní trh, 40 % dluhopisy, 55 % akcie Rakousko 1.9.2004
Akciový zachování hodnoty + růst (dosahování dlouhodobých výnosů z růstu akcií) 100 % akcie Rakousko 16.9.1996
Uniqa Investiční program Stabil jistota s růstovým potenciálem české dluhopisové fondy (100%) ČR 1.6.2004
Investiční program PLUS růst s omezeným rizikem dluhopisové fondy (cca 60 %), akciové fondy (cca 40 %) Evropa 1.6.2004
Investiční program Extra aktivní řízení rizika dluhopisové fondy (cca 20 %), akciové fondy (cca 80 %) Evropa 1.6.2004
Zdroj dat: pojišťovny
Pozn.: U jednorázově placeného produktu Maximal Invest je pro každou tranši jiný fond

IŽP rozhodně není levný produkt, narozdíl od KŽP jsou ale poplatky přehledné. Zatímco u KŽP jsou náklady započteny do pojistné sazby a tvoří část pojistného placeného klientem, u IŽP jsou strhávány z přijatého pojistného nebo z podílového účtu podle aktuálně platného sazebníku. Jako klienti tedy počítejte s řádnými poplatky (měsíční poplatek, vstupní poplatek, poplatek za správu fondů), jejichž výši uvádíme v následující tabulce, a poplatky mimořádnými, které jsou účtovány při mimořádném požadavku klienta jako je částečný odkup, změna investiční strategie atd. Vysvětlení, jak je ten který poplatek konstruován, naleznete zde.

Z tabulky se kromě výše poplatků dozvíte i to, jak která pojišťovna přistupuje ke konstrukci pojistné částky pro případ smrti. Jak již bylo uvedeno, pro toto pojištění se sjednává pojistná částka (PČ). Ne vždy je ale PČ to, co pozůstalí v případě smrti pojistníka získají. Některé pojišťovny vyplatí kapitálovou hodnotu podílových jednotek klienta, pokud je tato vyšší než PČ, jiné vyplatí zaplacené pojistné, tedy to, co klient pojišťovně zaplatil. Další poskytnou součet pojistné částky a kapitálové hodnoty. Scénářů je více, naleznete je v tabulce. Vysvětlení jednotlivých přístupů si můžete přečíst na tomto místě

Základní informace o produktech IŽP
Pojišťovna Produkt Konstrukce pojistné částky pro případ smrti - co se vyplácí Vstupní poplatek
(% z aktuální výše
pojistného)
Měsíční poplatek
(v Kč)
Poplatek za
správu investice
(% p.a. ze zhodnocení) *)
Min. roční pojistné

AEGON
(profil, názory)

Global PČ, případně KH, pokud je vyšší 5 % 40 Kč 0,96 % 6 000
Juventus Global KH plus zvolená riziková varianta (zproštění od placení po úmrtí dospělého, sirotčí renta) 5 % 40 Kč 0,96 % 6 000

Allianz
(profil, názory)

Globalinvest PČ, případně KH, pokud je vyšší 5 % 60 (BP) / 50 (JP) 1,50 % 6 000
Rentinvest PČ, případně KH, pokud je vyšší 5 % 60 (BP) / 50 (JP) 1,50 % 6 000
Studentinvest PČ, případně KH, pokud je vyšší 5 % 60 (BP) / 50 (JP) 1,50 % 6 000

Aviva
(profil, názory)

4Life PČ, případně KH, pokud je vyšší (v případě smrti úrazem zvýšení plnění o 100 % pojistné částky) v 1. a 2. pojistném roce 35 - 80 % podle pojistné doby, v dalších letech 1 % 40 (24 po převedení na pojištění bez placení pojistného) 1-1,65 % 5 000
Osobní životní plán PČ, případně KH, pokud je vyšší v 1. pojistném roce 80 %, v 2. pojistném roce 10 %, v dalších letech 1 - 3 % 40 (24 po převedení na pojištění bez placení pojistného) 1-1,65 % 6 000
Aviva Benefit PČ, případně KH, pokud je vyšší v 1. pojistném roce 80 %, v 2. pojistném roce 10 %, v dalších letech 1 % 40 (24 po převedení na pojištění bez placení pojistného) 1-1,65 % 3 000
Spořící životní plán (BP) 101 % KH nebo v 1. poj. roce zaplacené pojistné, pokud je vyšší (při smrti úrazem 202 %) v 1. pojistném roce 25 %, v 2. pojistném roce 5 % 40 (24 po převedení na pojištění bez placení pojistného) 1-1,65 % 10 000
Spořící životní plán (JP) 101 % KH 0-3 % 0 1-1,65 % 40 000 (JP)
Aviva Komfort PČ, případně KH, pokud je vyšší v 1. pojistném roce 80 %, v 2. pojistném roce 10 - 80 %, v dalších letech 1 % 40 (24 po převedení na pojištění bez placení pojistného) 1-1,65 % 8 000
Prosperita PČ, případně KH, pokud je vyšší v 1. pojistném roce 80 %, v 2. pojistném roce 10 - 50 %, v dalších letech 1 % 40 (24 po převedení na pojištění bez placení pojistného) 1-1,65 % 3 000
Perspektiva - standard (prodej přes Živnobanku) od 3. roku PČ, případně KH, pokud je vyšší; v prvních 2 letech při smrti úrazem PČ, jinak zaplacené pojistné v 1. pojistném roce 100 %, v dalších letech 6 % 0 1,7 % 8 000

Credit Suisse
Life &
Pensions
(profil, názory)

IŽP (100/110,002/012) PČ, případně KH, pokud je vyšší BP: 0 Kč, JP: 2 500 Kč 40 max. 1,5 % 3 600

Česká
pojišťovna
(profil, názory)

Dynamik Plus výplata pojistné částky a kapitálové hodnoty včetně připsaných podílů na výnosech bez poplatku zakalkulován přímo v nákladech produktu bez poplatku 6 000 Kč

ČSOB
Pojišťovna
(profil, názory)

Maximal 60/Maximal 60Z (BP) PČ, případně KH, pokud je vyšší v závislosti na ročním pojistném a poj. roce, 5 nebo 15 % 20 1 % 4 800
Maximal Invest (JP) v 1. poj. roce JP či KH, vyšší z obou; v dalších letech KH v závislosti na pojistném, 2 nebo 3% 360 Kč/ročně 30 000 (JP)

Generali
(profil, názory)

Clever Invest (Z65) KH + PČ 7 % 30 1,60 % 3 600
Clever Invest s jednorázovým pojistným (Z65J) KH + PČ 1 % 20 1,60 % 10 000

ING
(profil, názory)

U120 - IŽP PČ, případně KH, pokud je vyšší 0 65 2 % 6 000
U140 - IŽP PČ, případně KH, pokud je vyšší 0 65 2 % 6 000
T150 - ŽP Investor Plus KH + PČ 0 40 2 % 3 000
T210 - ŽP Investice KH + PČ 0 25 2 % 70 000 (JP)

Kooperativa
(profil, názory)

Perspektiva KH + PČ 0,8 % prvního ročního pojistného/měsíc 40 0 6 000

Pojišťovna
České
spořitelny
(profil, názory)

Flexi Invest PČ, případně KH, pokud je vyšší BP: 5 %; JP: 1 % 20  0,5 % p.a. z hodnoty fondu 4 800

Uniqa
(profil, názory)

IŽP PČ, případně KH, pokud je vyšší podle tarifu podle tarifu minimum z 0,5 %
přeskup. jednotek
a 0,4-0,8 %
průměrného stavu jejich hodnoty
6 000, 30 000 (JP)
Zdroj dat: pojišťovny
Vysvětlivky: = pojistná částka, KH = kapitálová hodnota, BP = běžně placené pojistné, JP = jednorázově placené pojistné
Pozn: *) Klient jeho výši nevidí na výpise z podílového fondu, ale o jeho výši je již snížena hodnota podílové jednotky. Příklad: pokud je poplatek 1,5 % a čisté zhodnocení fondu bylo 5 %, pak hrubé zhodnocení je rovno 6,5 % (1,5 % + 5 %). Pokud byla průměrná hodnota fondu 100 000 Kč, pak poplatek činí 1 500 Kč za rok.
Více informací se o jednotlivých produktech dozvíte v naší sekci

Na rozdíl od KŽP lze u IŽP snadno realizovat tzv. částečný odkup. Klient si určí buď částkou v Kč, nebo počtem jednotek výši odkupu a z kterého fondu má být odkup proveden, více zde.
Kromě běžně placené smlouvy může pojistník během trvání smlouvy zaplatit i takzvané mimořádné pojistné, více na tomto místě.

Na závěr dodejme, že součástí některých IŽP mohou být různá připojištění. Ta zvyšují ochranu proti základním rizikům nebo se vztahují na rizika, která základní složka pomíjí. Co který produkt obsahuje, co je možné připojistit a vysvětlení jednotlivých připojištění uvádíme v příloze Ani u IŽP nepodceňujte a nepřehlížejte připojištění.

Pozn. autorky: cílem článku není hodnocení IŽP jako takového.

Máte IŽP? U jaké pojišťovny? Podle čeho jste si ji vybrali produkt? Jak jste si vybrali konkrétní fond?

Investujte do indexu S&P 500!

Investujte do indexu S&P 500!

Zabezpečte svou budoucnost. Investujte do akcií globálních firem jako Apple či Coca-Cola díky fondu EFEKTIKA! S předpokládaným výnosem přes 7 % ročně.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-2
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 5 komentářů

A tohle už jste četli?

S životním pojištěním to jde z kopce. Čím to je?

8. 9. 2005 | Simona Ely Plischke | 1 komentář

S životním pojištěním to jde  z kopce. Čím to je?

Ještě v roce 2003 bylo možné napsat, že o tom, kam náš pojišťovací trh míří, není pochyb. Objem předepsaného pojistného na životní pojištění nerostl o procenta či desítky procent, ale... celý článek

V jakých portfoliích pojišťovny rozmnožují zlaťáky?

31. 8. 2005 | Simona Ely Plischke

V jakých portfoliích pojišťovny rozmnožují zlaťáky?

Na připisované podíly na zisku láká každý prodejce rezervotvorného pojištění. Mohou se pojišťovny mezi sebou ve výnosech výrazně lišit? Do čeho vybrané pojistné investují a jak by rády... celý článek

Potřebuji životní pojištění? Je to produkt pro mě?

18. 8. 2005 | Simona Ely Plischke | 1 komentář

Potřebuji životní pojištění? Je to produkt pro mě?

Co se vám vybaví pod pojmem životní pojištění? Výhodné spoření, daňové úlevy, šetření si na důchod? Pak jste obětí reklamní masáže a uzavřeli jste smlouvu pravděpodobně na "radu" prodejce... celý článek

Hypotéka s IŽP: třetina peněz vyletí oknem

1. 7. 2005 | Simona Ely Plischke | 1 komentář

Hypotéka s IŽP: třetina peněz vyletí oknem

Raiffeisenbank přišla na trh s hypotékou kombinovanou s investičním životním pojištěním. Prý tím "reaguje na neustále rostoucí oblibu IŽP, které dává možnost vyššího úrokového zhodnocení."... celý článek

Jak funguje investiční životní pojištění V.

3. 5. 2005 | Martin Podávka | 1 komentář

Jak funguje investiční životní pojištění V.

Víte, co je switch, splacený stav či částečný odkup? V posledním díle seriálu popíšeme termíny, které se vážou pouze k investičnímu pojištění. Zároveň zodpovíme vaše dotazy a podíváme... celý článek

Partners Financial Services