Malé peníze: Mám super nápad na podnikání! Jak na něj sehnat peníze?

Jan Müller | rubrika: Jak na to | 30. 11. 2011 | 2 komentáře
Malé peníze: Mám super nápad na podnikání! Jak na něj sehnat peníze?
Zlaté ruce, skvělé nápady, odhodlání, píle… to vše se hodí, když se rozhodnete být svým pánem a pustit se do podnikání. Pokud jsou však vaše zlaté ruce také holé, tedy – nemáte peníze, může být rozjezd byznysu nemožný. Kde se po penězích poohlížet a na co být připravený radí čtenářům Jan Müller z webu Malé peníze.

Otázka: Mám skvělý (aspoň podle mého) podnikatelský záměr, start-up, o jehož úspěchu jsem přesvědčen. Chybí mi ale potřebný kapitál. Hledám proto investora, který by chtěl projekt (z větší části) financovat. Samozřejmě počítám s tím, že bych mu za počáteční výpomoc nabídl adekvátní podíl ve společnosti. Do televizního Dne D se mi jít nechce, protože nemám rád pana Okamuru. Poradíte mi, jak jinak mohu potenciální investory oslovit? Existují nějaké veletrhy nebo třeba katalogy či webové prezentace?

Hned na úvod by možná bylo záhodno, abychom tazatele vyvedli z romantické představy, možná podpořené sledováním televizních seriálů, že na dobrý podnikatelský nápad lze běžně získat peníze. Bez šance ale také nejste – a my si ukážeme, jak postupovat. I kdyby to nevedlo přímo k získání peněz, určitě není od věci udělat pár následujících kroků:

Začněte podnikatelským plánem

Na úplný začátek byste si měl zpracovat podnikatelský plánu (někdy se můžete setkat s anglickým výrazem business plan). To je dokument, který popisuje velmi podrobně celý podnikatelský záměr. Všimněte si prosím, že jsme zvýraznili slova „velmi podrobně“, jelikož plán musí být opravdu konkrétní. Takový podnikatelský plán, je-li zpracován opravdu poctivě a realisticky (ano, to je další velmi důležité slovo), vám pomůže zejména:

 • samotnému se zorientovat ve skutečných možnostech vašeho nápadu
 • zjistit jeho finanční náročnost;
 • prezentovat váš záměr finančním institucím, respektive investorům.

Co obsahuje podnikatelský plán

Strategie

popisuje, čeho chcete vlastně dosáhnout, v jaké oblasti budete podnikat, jaký nápad to vlastně máte a tak podobně. Součástí této pasáže může být také tzv. SWOT analýza (z anglického strengths, weaknesses, opportunities, threats), což je přehled největších předností a nedostatků projektu, dále příležitostí na trhu i v ekonomice a v neposlední řadě nebezpečí, jež vašemu podnikání budou hrozit.

Propojeno: podnikatelský záměr

Podnikatelskému záměru a analýze SWOT se věnuje rovněž článek Michala Chlebouna ze série Začínáme podnikat:

Podnikatelský záměr

Častou chybou již v tomto stádiu bývá přecenění předností podnikatelské myšlenky a příležitostí na trhu a naopak podcenění nevýhod a nebezpečí. Je dobré se poradit s někým, kdo je zdravě skeptický, což ostatně platí pro celý podnikatelský plán.

Část o trhu (marketingu)

by měla obsahovat zejména informace o:

 • situaci v tržním segmentu, kde se budete pohybovat (např. jak se vyvíjí celková spotřeba pečiva, náhradních dílů, počet lidí, co chodí do čistírny);
 • přehled o očekávaných odběratelích (např. kdo přesně by vaše produkty odebíral, jaké mají odběratelé požadavky, kolik jich je, jaké množství jsou schopni odebrat, zda byl v tomto směru proveden nějaký průzkum);
 • přehled o dodavatelích (např. jaká je mezi nimi konkurence, flexibilita jejich dodávek, cenová hladina dodávek, nebezpečí závislosti na jednom či omezeném okruhu dodavatelů atp.);
 • přehled o konkurenci, zejména její hlavní přednosti a nedostatky a možnost ovlivnění mého podnikání.

Někdo se v této části také zabývá celkovým stávajícím i předpokládaným vývojem ekonomiky, což ostatně není vůbec na škodu.

Je dobré využít co nejvíce dostupná statistická data a šetření. Najdete je buďto přímo na stránkách Českého statistického úřadu, nebo i dalších institucí nebo firem, které zpracovávají různé studie a uveřejňují je na internetu. Podle naší zkušenosti není k celé řadě oblastí příliš velký problém nějaká vhodná statistická data na webu najít.

► Řadu statistických údajů najdete také na Peníze.cz v sekci Makroekonomika

Krom toho může být v některých případech vhodné provést vlastní průzkum potenciálních klientů. Ten bývá vhodný zejména tam, kde je počet odběratelů menší a představuje ohraničenou množinu (např. ženy v mé obci, trafiky v okolí 20 km atp.). Vlastní průzkum se dělá obvykle tak, abyste neodhalili celý podnikatelský záměr. Na druhou stranu, musíte si zajistit způsob, jak dostat zpětnou vazbu.

Případ: Firma, která plánovala dodávat ráno čerstvé pečivo do domácností, roznesla do poštovních schránek v okolí letáky s orientační nabídkou (obsahující informaci, že jde o záměr). Výborný nápad. Bohužel ale na letáku neuvedla žádný kontakt a ani domácnosti následně neobešla či neobvolala s dotazem, zda by o službu byl zájem. Správný, ale nedotažený nápad, prakticky bez možnosti zpětné vazby od potenciálních klientů.

Výsledkem této marketingové části by měla být kvantifikace (vyčíslení) toho, jaký objem vašich produktů či služeb můžetrh v daném čase absorbovat. Z toho by vám také měly orientačně vyjít plánované tržby do finančního plánu.

Pamatujte, že dnes není takový problém nějaký produkt vyrobit (resp. poskytnout službu) nebo prodat, ale klíčem k úspěchu je zjistit, co zákazníci požadují a za co jsou ochotni zaplatit. Podle marketingové teorie se tedy zaměřte zejména na tento bod – pokud vám přijde váš nápad skvělý, nic moc to ještě nemusí znamenat; skutečně skvělým se nápad stane, až tak bude připadat potenciálním platícím zákazníkům.

Finanční plán

je již „jen“ vyčíslením předchozích kroků. Měli byste si sestavit plánované finanční výsledky, a to zejména výkaz zisků a ztrát (výsledovku) a rozvahu (bilanci), popř. následně i výkaz o peněžních tocích (cashflow).

Začněte tím, kolik můžete svým potenciálním klientům svých produktů prodat; z toho by vám měly vyjít tržby se zohledněním nějaké konzervativní inflace. Následně si vypočítejte s tím související náklady na produkci, administrativu, reklamu a tak podobně. Opět nedoporučujeme být optimistou; zdravá dávka skepse je v této fázi váš nejlepší přítel.

Doporučujeme rovnou zpracovat alespoň dvě varianty: realistickou (s použitím výhradně vlastních prostředků) a optimistickou (s použitím cizích finančních zdrojů).

Pokud vám varianty vycházejí ziskově, máte za sebou první z mnoha kroků vašeho podnikání.

Financování úvěrem

Získat úvěr na zcela nový podnikatelský záměr (start-up) není u bank zcela obvyklé. V podstatě máte jedinou možnost: dát do podnikání nějaké své peníze a zastavit za úvěr nějaký majetek. Zda použijete vlastní majetek, majetek nakoupený v rámci podnikatelského záměru nebo majetek nějakého důvěřivého ručitele, je jen na vás.

Velmi obecně u bank platí, že váš vlastní vklad do podnikání by měl tvořit minimálně asi 3050 procentcelkového financování a zbytek dá banka. Konkrétní poměr záleží na sektoru a způsobu podnikání. U nového projektu bychom spíše počítali padesáti a více procenty vlastních prostředků.

Výhodou financování úvěrem je to, že stále máte na svém podnikání stoprocentní podíl, což není případ získání financí od fondu.

A pokud nemáte žádné prostředky nebo majetek, jež byste do podnikání vložili, asi nemá smysl číst dále, spíše se vydejte cestou, jakou šel například William Wrigley – do Chicaga přibyl s 32 dolary v kapse a postupně z nich vybudoval žvýkačkové impérium.

Finance z fondu

Je tu ještě možnost získat peníze z nějakého venture fondu nebo od soukromého investora. Fondy venture, někdy označované jako fondy rizikového kapitálu, jsou fondy sdružující obvykle soukromé investory. Tyto fondy tedy neobsahují žádný kapitál, jež by normálně bylo vhodné označit jako rizikový. Měřítko rizikovost i se vztahuje spíše na projekty, kam fondy investují. Venture fond může investovat i do nového podnikatelského záměru, nové firmy (start-up).

Uvědomte si však, že v případě takové investice od fondu vás čeká zejména následující:

 • fond bude mít chtít ve vaší firmě obchodní podíl, pravděpodobně většinu (tedy i zde budete muset vložit nějaké vlastní prostředky);
 • fond bude chtít po jisté době tento podíl prodat jinému investorovi (můžete to být samozřejmě i vy, zejména pakliže si v počátku vaší spolupráce sjednáte tuto možnost nebo přímo opci ve vzájemné smlouvě);
 • fond bude chtít mít z projektu vysoký výnos v řádu desítek procent ročně (velice orientačně kolem 20–40 procent).

Na druhou stranu venture fond by mohl být schopný financovat i projekt, do kterého by nešla banka.

Přehled fondů i s kontakty naleznete například na stránkách české nebo evropské asociace.

Důvěrnost informací

Nakonec ještě poznámka o důvěrnosti dat, jež budete poskytovat. Řekněme, že vaše myšlenka je opravdu průkopnická. Pak pochopitelně nechcete, aby ji někdo okopíroval a předběhl vás. Pokud jde nápad patentovat, udělejte to. Jinak je férové říci, že dobrá ochrana vaší myšlenky neexistuje a musíte se s tímto rizikem smířit, budete-li někde žádat o peníze.

Praxe říká, že u finančních institucí jsou takové údaje celkem v bezpečí, ale i tam dělají jen lidé a výjimka může nastat.

V tomto směru bychom doporučili učinit alespoň následující kroky:

Anketa

Kdybyste měli peníze navíc, byli byste ochotni vložit je do cizího podnikání?

 • při širším oslovení bank nebo investorů použít jen výtah z vašeho podnikatelského záměru;
 • pokud projeví o financování někdo zájem, poskytněte mu celý podnikatelský plán pokud možno oproti podpisu dohody o důvěrnosti informací, kde se druhá strana zavazuje, že svěřené informace nepoužije k jinému účelu než k posouzení financování projektu a že informace posléze skartuje. Není to žádná právně silná ochrana, nicméně určitou míru komfortu vám to dá. Banky obvykle nejsou ochotny takovou dohodu podepsat, jelikož podléhají bankovnímu tajemství ze zákona, což je logické. Naopak fondy jsou na podepisování takových dohod zvyklé.

Tak držíme palce, ať se vše podaří!

Autor spravuje a vlastní web Malépeníze.cz

Penzijko s finančním bonusem

Penzijko s finančním bonusem

Založte si penzijko Conseq a získejte nejen státní příspěvky a daňovou úsporu, ale i bonus pro věrné klienty.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+1
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 2 komentářů

Nejlevnější aplikace na trhu. Zpracujte si daňové přiznání pro fyzické osoby v roce 2024 v jednoduché online aplikaci. Pro naše čtenáře exkluzivní sleva 10 %.

DníHodinMinutVteřin
Slevový kód: PENIZE1O
Vyplnit přiznání

Pokud chcete řešit daně po staru, máme pro vás chytré formuláře.

A tohle už jste četli?

Začínáme podnikat: Právní formy podnikání

28. 11. 2011 | Michal Chleboun | 1 komentář

Začínáme podnikat: Právní formy podnikání

Při každém studiu by mělo vedle teorie dojít také na praxi, my ale volíme opačný postup a poté, co jsme prošli docela praktickým startem, odbudeme si dnes teoretickou odbočku, abychom... celý článek

Začínáme podnikat: Fyzická, nebo právnická osoba?

21. 11. 2011 | Michal Chleboun | 2 komentáře

Začínáme podnikat: Fyzická, nebo právnická osoba?

V dnešním díle dojde na lámání chleba. Podnikání je totiž třeba dát nějakou fazonu, takže přijde na řadu rozhodování, zda podnikat jako fyzická osoba, nebo se schovat pod křídla právnické... celý článek

Začínáme podnikat: Podnikatelský záměr

14. 11. 2011 | Michal Chleboun | 10 komentářů

Začínáme podnikat: Podnikatelský záměr

V první kapitole jsme se snažili vysvětlit vám mnohé záludnosti a osobnostní předpoklady pro podnikání a nabídnout vám několik otázek k zamyšlení, jež by vám měly být vodítkem při... celý článek

Byznys jako riziko: pojištění pro podnikatele

14. 11. 2011 | Dušan Šídlo | 5 komentářů

Byznys jako riziko: pojištění pro podnikatele

Firmy – malí živnostníci i kolosy o tisících zaměstnanců – se snaží jistit. Dávají do pojištění stále víc peněz a pojišťovny se jim snaží vycházet vstříc, rozšiřují počet krytých rizik... celý článek

Začínáme podnikat: Proč vlastně?

7. 11. 2011 | Michal Chleboun | 5 komentářů

Začínáme podnikat: Proč vlastně?

Možná jste se právě teď rozhodli, že se stanete svým pánem. To je jeden z důvodů, proč se lidé vrhají pro podnikání a zejména v začátcích se stávají otroky vlastních snů, představ a... celý článek

Partners Financial Services