Dohoda o převodu členských práv a povinností člena bytového družstva

Pavel Slavík | 14. 3. 2005

Dohoda o převodu členských práv a povinností člena bytového družstva
spojených s právem nájmu družstevního bytu.

Dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli účastníci:

1. Jan Novák,
bytem: ......................
r. č.: .........................
jako převodce

a

2. Josef Kadlec,
bytem: ......................
r. č.: .........................
jako nabyvatel

tuto dohodu o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu a právem nájmu bytu

Článek 1

  1. Převodce Jan Novák je členem bytového družstva Bytové a stavební družstvo Spartak se sídlem ...................................................., IČ ........................., zapsaného v obchodním rejstříku vedeném ......................, v oddíle ....., vložce ......
  2. S členstvím převodce v bytovém družstvu uvedeném a označeném v odstavci 1. jsou spojena členská práva a povinnosti, jejichž obsah je specifikován ve stanovách družstva. S členskými právy a povinnostmi je spojeno rovněž právo nájmu družstevního bytu číslo 8 v domě čp. 51 v ulici ............. ve městě ......... Tento byt se nachází ve 4. nadzemním podlaží uvedeného domu a je o velikosti 1+3 o celkové ploše bytu .... m2.

Článek 2

  1. Převodce Jan Novák převádí nabyvateli Josefu Kadlecovi celý svůj v článku 1. odst. 2 této dohody uvedený členský podíl v uvedeném bytovém družstvu Bytové a stavební družstvo Spartak, spolu se všemi členskými právy a povinnostmi spojenými s tímto členstvím včetně práva nájmu družstevního bytu označeného v článku 1. odst. 2. této dohody.
  2. Převodce převádí nabyvateli výše uvedený členský podíl za cenu 500.000,- Kč, slovy: Pětsettisící korun, a nabyvatel za tuto cenu tento členský podíl se všemi s ním spojenými členskými právy a povinnostmi včetně práva nájmu družstevního bytu označeného v článku 1. odst. 2. této dohody přijímá.

Článek 3

Převodce zároveň svým podpisem na této dohodě potvrzuje, že částka 500.000,- Kč jakožto dohodnutá cena za převod členského podílu v bytovém družstvu, byla nabyvatelem zaplacena v hotovosti k rukám převodce při podpisu této dohody.

Článek 4

  1. Převodce prohlašuje, že jím převáděný členský podíl není zatížen žádnými právy třetích osob a že převodce nemá vůči bytovému družstvu žádné nevypořádané závazky z titulu členství v bytovém družstvu nebo dluhy spojené s dosavadním užíváním a nájmem bytu.
  2. Nabyvatel prohlašuje , že byl seznámen s majetkovým stavem bytového družstva i jeho ekonomickými výsledky za období uplynulého čtvrtletí.

Článek 5

  1. Nabyvatel se ke dni podpisu této dohody stává členem bytového družstva Bytové a stavební družstvo Spartak v rozsahu členských práv a povinností převodce jako původního člena. Nabyvatel zároveň přistupuje ke stanovám bytové družstva.
  2. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Ve vztahu k bytovému družstvu Bytové a stavební družstvo Spartak přecházejí členská práva a povinnosti na nabyvatele okamžikem doručení této dohody uvedenému bytovému družstvu.

Článek 6

Smluvní strany potvrzují svými podpisy, že dohodu na této listině uzavírají z pravé a svobodné vůle a že její písemné vyhotovení jejich smluvní vůli plně vyhovuje.

V ................ dne .........................

Převodce ...................................                                      Nabyvatel .................................

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+10
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Daně: kolik zaplatíme za převod družstevního bytu?

14. 3. 2005 | Lucie Aschenbrennerová | 20 komentářů

Daně: kolik zaplatíme za převod družstevního bytu?

Chcete svůj podíl v družstvu prodat a nevíte, jak se vypořádat s daňovými povinnostmi? Musíte zaplatit daň z příjmu, nebo existuje cesta, jak se tomu vyhnout? Družstevní forma bydlení... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.