Zajištěné fondy: Je z čeho vybírat?

Tomáš Mergl | 27. 6. 2002
Zajištěné fondy: Je z čeho vybírat?
Nabídka zajištěných fondů na českém trhu je v současnosti velmi omezená. Přesto mají investoři možnost vybírat mezi jednotlivými druhy zajištěných fondů. Každý z nich přitom nabízí odlišný ziskový potenciál, odlišné riziko a jinou likviditu.

Zatímco v minulosti nabízely banky poměrně široký sortiment zahraničních zajištěných fondů, dnes lze jejich počet zjistit na prstech obou rukou. Důvodem je vyhláška Komise pro cenné papíry platná od začátku roku, které dovoluje podnikání zahraničních fondů v České republice pouze na základě povolení Komise. České zajištěné fondy zatím žádné neexistují, neboť jak tvrdí Petr Holeček, portfolio manažer První investiční společnosti, "zejména české legislativní, ale i daňové podmínky znevýhodňují zřizování garantovaných fondů u nás". Nabídka zajištěných fondů tak sestává pouze ze sedmi zahraničních fondů KBC/ČSOB, ING a HSBC. Lze mezi nimi nalézt klasický zajištěný fond, zajištěný fond s garantovaným výnosem, tradiční click fond i kontinuální click fondy.

S každým druhem zajištěného fondu je přitom spojen odlišný ziskový potenciál, odlišné riziko a odlišná likvidita. Klasický zajištěný fond nabízí otevřené ziskové pole, což umožňuje v situaci rostoucího trhu dosahovat vysokých zisků. Naopak při klesajícím akciovém trhu investor přichází o možnost jakéhokoliv výnosu, takže po uplynutí investičního období obdrží pouze 100 % investice, případně ještě snížené o vstupní poplatky. Jelikož je garance vrácení plné hodnoty vložené investice vázána na konec investičního období (dobu splatnosti fondu), musí investor počítat buďto s omezenou likviditou, nebo v případě předčasného výstupu z fondu s rizikem ztráty.

Zajištěný fond s garantovaným výnosem zaručuje kromě vrácení plné hodnoty vložené investice i určité zhodnocení. Navíc je zde stále možné podílet se na růstu akciového indexu. Riziko je u tohoto fondu velmi nízké, ale opět pouze za předpokladu setrvání do doby splatnosti. Výhodou tohoto fondu je dosažení předem známého výnosu bez ohledu na situaci na akciovém trhu.

U tradičního click fondu je výnos investora za dané období omezen. Zato je zaručeno, že pokud fond v dílčím období dosáhne zisku, bude tento zisk započten do celkového výnosu investora, kdežto ztráty v dílčím období celkový výnos investora neovlivní. Garance vrácení plné hodnoty investice se opět váže na konec investičního období, likvidita je tedy stejně jako u předchozích fondů omezena. Click fondy jsou z hlediska investora vhodné pro období, kdy akciový trh doprovází volatilita či pokles. Přitom platí, že čím častěji fond uzamykání provádí, tím vyšší je pravděpodobnost zisku investora.

Kontinuální click fond výnos investora neomezuje, ale jelikož na opčním trhu pracuje maximálně deseti procent majetku fondu, je ziskový potenciál fondu omezen. Kontinuální click fond jako jediný nabízí možnost kdykoliv do fondu vstoupit a kdykoliv vystoupit, je proto vhodný i pro kratší období. Nevýhodou je ovšem pouze 90% garance, takže investor nese riziko, že bude-li z fondu potřebovat vystoupit, může být hodnota jeho podílu pouze 90 %.

Z čeho vybírat? Způsob výpočtu výnosu fondu KBC Click ČSOB Světové akcie 5

V nabídce KBC/ČSOB figuruje zatím jediný, nově zřízený fond KBC Click ČSOB Světové akcie 5, u něhož probíhá až do 12. července úpis. Fond nabízí garanci vrácení 100 % hodnoty vložené investice a současně možnost podílet se na růstu koše indexů DJ Euro Stoxx 50 a S&P 500. Investiční období fondu trvá čtyři roky a pět měsíců a je rozděleno do čtyřech dílčích období. Kladný výnos za každé dílčí období se uzamkne a započítá do celkového výnosu. Ztrátová období se do celkového výnosu nepočítají. Výměnou za to je výnos investora za dílčí období omezen na 9,25 %, za celé investiční období pak na 37 %. Minimální vstupní investice do fondu začíná na 30 000 Kč. Vstupní poplatek je v období úpisu 2 %, později 3 %. Výstupní poplatek je k datu splatnosti (29.12.2006) nulový, před dobou splatnosti bude strženo 1 %. Fond je denominován v českých korunách, tudíž pro investora odpadá měnové riziko.

U správce fondů ING je možno nalézt tři kontinuální click fondy. Ty se snaží na měsíční bázi udržovat minimálně 90 % čisté hodnoty aktiv. Český kontinuální click fond umožňuje podílet se na růstu indexu evropských akcií Dow Jones Euro Stoxx 50, zatímco Kontinuální click fond Eurotop 100 využívá růstu indexu stovky nejobchodovanějších evropských akcií FTSE Eurotop 100. Kontinuální click fond S&P 500 potom nabízí podíl na růstovém potenciálu indexu amerických akcií S&P 500. Vstupní poplatek je u všech fondů 2,5 %, výstupní poplatek není účtován. Minimální investice činí u českého kontinálního click fondu 3 000 korun, u zbývajících dvou fondů 300 eur, respektive dolarů.

Nabídka HSBC zahrnuje tři nové fondy, u nichž bude od 1. července do 23. srpna probíhat úpis. Fondy jsou zřízeny na 4 roky a všechny nabízejí garanci vrácení 100 % vložené investice. Minimální vstupní investice činí 5 000 liber, dolarů nebo eur. Fond Nasdaq Bonus Plus garantuje vedle vložené investice i výnos 11–12 % a současně nabízí možnost podílet se na růstu indexu Nasdaq 100 takovým způsobem, že je nastaven počáteční výnos pro investora 100 % a za každý měsíc, v němž index Nasdaq 100 dosáhne ztráty, se počáteční výnos sniží o výši této ztráty. Švýcarský růstový fond nabízí 65% podíl na celkovém růstu indexu švýcarských akcií Swiss Market Index. Výnos se počítá za celé investiční období najednou jako rozdíl průměrné závěrečné hodnoty indexu za posledních 52 týdnů a počáteční úrovně indexu. Evropský růstový fond nabízí možnost podílet se na pohybech indexu evropských akcií Dow Jones Euro Stoxx 50, přičemž maximální růst či pokles indexu je pro každé čtvrtletí omezen na pět (investujete-li v dolarech či eurech) nebo šest (investujete-li v librách) procent. Vstupní poplatek je u všech fondů účtován ve výši 5 %, avšak sražen je z celkového majetku fondu. Investor tudíž v případě nepříznivého vývoje akciového trhu obdrží po čtyřech letech skutečně 100 % vložené investice.

Připadají Vám vstupní investice u zajištěných fondů příliš vysoké? Jak velký okruh investorů podle Vás zajištěné fondy osloví? Podělte se o své názory s ostatními.


Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-31
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Jde investovat bez rizika?

25. 6. 2002 | Tomáš Mergl

Jde investovat bez rizika?

Chcete-li investovat "bez rizika" a přitom se podílet na případném růstu akciového indexu, pak se vám nabízejí zajištěné fondy.

Bez inflace garantovaný fond nepostavíš

11. 2. 2002 | Tomáš Skřivánek

Bez inflace garantovaný fond nepostavíš

Mnohaměsíční boj s Komisí o schválení byl nakonec na přelomu roku korunován vítězstvím. Místo rychlého uvedení odsouhlaseného produktu na trh ho ale nyní čeká uložení do skříně v deskách... celý článek

Udělej si sám

15. 6. 2001 | Petr Vykoukal

Udělej si sám

Garantované fondy jsou často prezentovány jako složitě konstruovaný produkt, který lze jednoduše nabízet. Správce totiž slibuje po uplynutí stanovené doby navrácení celé vložené částky... celý článek

Partners Financial Services