Tygr zařval od Tater

Tygr zařval od Tater
Od rozdělení Československa se Slováky "tak trochu" soupeříme. Ve sportovních utkáních víceméně vyrovnaní, na poli ekonomickém se ale v poslední době zdá, že zůstáváme daleko pozadu. Na svoji důchodovou reformou může být Slovensko zatím náležitě pyšné. Podívejme se proto, jak "sa nad Tatrou blýská…"

V současné době funguje na Slovensku povinně pouze PAYG systém. Vedle něj existují, obdobně jako u nás, různé formy dobrovolného důchodového zabezpečení. Kromě penzijních fondů, které spravují aktiva ve výši 0,6 procent HDP, jde o životní pojištění, kolektivní investování a podobně.

 

Povinný, a proto dominantní, je ovšem systém první – tzv. dávkově definovaný. Financován je průběžně prostřednictvím veřejnoprávní Sociální pojišťovny, resp. jejího Základního fondu důchodového zabezpečení. Plyne do něj 28 procent mezd. "Zaměstnanec platí na důchodové pojištění 6,4 procenta a zaměstnavatel 21,6 procenta. Osoba samostatně výdělečně činná a spolupracující osoba pak z vyměřovacího základu odvádí celých 28 procent," upřesňuje Katarína Belická, mluvčí Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny SR.

PAYG - Pay As You Go

Tento systém financování penzí se používá i v České republice. Je založen na stabilní existenci dostatečného množství pracujících, kteří na základě mezigenerační solidarity platí do systému, z kterého naopak čerpají lidé v důchodovém věku. Stojí na bázi dostatečného počtu přispěvatelů do systému. Takový systém může fungovat mnoho let, pokud ovšem lidé stráví v důchodu let co nejméně a naopak je-li dostatek ekonomicky aktivních obyvatel. Podle současného demografického vývoje a jeho predikcí do budoucna je ale neudržitelný.

 

Ze Základního fondu důchodového zabezpečení jsou kromě starobních penzí vypláceny i důchody invalidní, sirotčí, vdovecké, sociální a podobně. Přes milión a půl příjemců těchto dávek "spolkne" ročně částku rovnou 7,9 procentům HDP. Kdyby k reformě nedošlo, převýšil by tento parametr v roce 2040 třináct procent HDP.

 

Reformní kroky

V novém systému budou Slováci povinně přispívat do pilířů dvou – dávkově definovaného a příspěvkově definovaného. 28procentní odvody zůstanou, do stávajícího PAYG ale půjde ani ne polovina vybraných prostředků (10 procent mezd). Dalších 10 procent nateče do druhého pilíře a za dalších šest procent odvodů si budou Slováci povinně kupovat komerční životní pojištění pro případ invalidity. Zbylá dvě procenta připadnou tzv. fondu solidarity.

Zdroj: Eurofórum - prezentace MPSVR SR

Současná struktura, kdy průběžný systém zabezpečuje přiměřenou náhradu příjmu ze zaměstnání, se posune ke garanci pouze minimální dávky. Nepůjde tedy o náhradu příjmů, ale jen o ochranu před chudobou. Reforma počítá s oddělením invalidních penzí, zrušením omezení výdělečné činnosti ve stáří a posunem hranice důchodového věku pro dávky z prvního pilíře. Tím na Slovensku bude 62 let pro muže i ženy. Slováci se setkají i s bonifikací a penalizací při nedodržení doby odchodu do důchodu. Za každý měsíc předčasného "odpočinku" se důchodci penze sníží o 0,5 procenta. Naopak za každý "odložený měsíc" mu o stejné procento důchod vzroste.

Důchodové správcovské společnosti

Kapitalizační, druhý pilíř bude tvořit jistá forma povinného spoření na osobních účtech. "Část naspořená v tomto pilíři bude plně ve vlastnictví pojištěnce. V případě jeho smrti se tedy stává součástí dědictví," doplňuje Ľudovít Kaník, ministr práce, sociálních věcí a rodiny SR. Institucionálně bude systém zabezpečen důchodovými správcovskými společnostmi (DSS). Každá z nich může vytvořit až tři fondy, může tak své produkty "ušít na míru" třem různým skupinám obyvatel. DSS musí nejprve splnit náročné podmínky, až pak získá oprávnění k činnosti. "Předpokládáme, že o licenci budou usilovat zejména velké finanční skupiny, které již na Slovensku působí déle. Banky, pojišťovny a podobně," upřesňuje Kaník.

Význam druhého pilíře spočívá zejména v jeho vyšší reálné výnosnosti, než je tomu u PAYG. Prostředky jsou totiž investovány. Bezpečnost systému zajistí limity pro investování prostředků (jací emitenti, jaké cenné papíry a podobně). Nad systémem bude mít dohled Úřad pro finanční trh SR. Silná úloha také připadne depozitáři, instituci, která bude správcovským společnostem schvalovat jejich nakládání s portfóliem.

Naše reforma lidem nebere, ale dává, říká ministr

Zajímá vás, co by se stalo v případě krachu některé důchodové správcovské společnosti? Přečtěte si dnešní exkluzivní rozhovor s Ľudovítem Kaníkem, ministrem práce, sociálních věcí a rodiny SR.

Dobrovolné přispívání na osobní účet bude možné i po dovršení důchodového věku. V okamžiku, kdy se penzista rozhodne prostředky čerpat, převede fond celou částku z osobního účtu na komerční pojišťovnu, kterou si klient vybere. Ta mu pak bude vyplácet doživotní rentu.

Současné dobrovolné zabezpečení nabízené soukromými konkurujícími si společnostmi bude fungovat i nadále jako pilíř třetí.

Přechod ze starého do nového systému je na zcela dobrovolné bázi. Pro "nováčky" na trhu práce to ale neplatí. Ti musí do nového systému povinně. Stejně tak platí, že "cesta zpět" již není. Transformaci důchodů hodlají Slováci hradit z přebytků Sociální pojišťovny, které vzniknou díky růstu důchodového věku. Zejména se ale počítá s privatizačními prostředky. "Z nich by na reformu mělo padnout 50 až 100 miliard slovenských korun," upřesňuje Kaník.

Pro "fajnšmekry"

Průměrný plat činí v současné době na Slovensku 14 686 slovenských korun, průměrná penze se pohybuje okolo 6 tisíc korun. "Konkrétní výši penzí počítá ze zákona Sociální pojišťovna," uvádí Belická z MPSVR SR. Výpočet je dost složitý, uvádíme proto příklady jen pro vybrané skupiny.

Výše starobního důchodu po 1. 7. 2003*

Počet roků pojištění získaných ke dni vzniku nároku
PMZ 35 36 37 38 39 40 41 42
4 643 Sk 5 628 Sk 5 700 Sk 5 771 Sk 5 843 Sk 5 914 Sk 5 986 Sk 6 058 Sk 6 129 Sk
5 804 Sk 6 145 Sk 6 225 Sk 6 306 Sk 6 386 Sk 6 466 Sk 6 546 Sk 6 626 Sk 6 707 Sk
6 964 Sk 6 362 Sk 6 446 Sk 6 529 Sk 6 613 Sk 6 697 Sk 6 781 Sk 6 865 Sk 6 948 Sk
8 125 Sk 6 579 Sk 6 666 Sk 6 753 Sk 6 840 Sk 6 928 Sk 7 015 Sk 7 102 Sk 7 189 Sk
9 286 Sk 6 735 Sk 6 825 Sk 6 915 Sk 7 005 Sk 7 095 Sk 7 184 Sk 7 274 Sk 7 364 Sk
10 446 Sk 6 832 Sk 6 924 Sk 7 015 Sk 7 107 Sk 7 198 Sk 7 290 Sk 7 381 Sk 7 472 Sk
11 607 Sk 6 832 Sk 6 924 Sk 7 015 Sk 7 107 Sk 7 198 Sk 7 290 Sk 7 381 Sk 7 472 Sk
12 768 Sk 6 832 Sk 6 924 Sk 7 015 Sk 7 107 Sk 7 198 Sk 7 290 Sk 7 381 Sk 7 472 Sk
13 928 Sk 6 832 Sk 6 924 Sk 7 015 Sk 7 107 Sk 7 198 Sk 7 290 Sk 7 381 Sk 7 472 Sk
15 089 Sk 6 832 Sk 6 924 Sk 7 015 Sk 7 107 Sk 7 198 Sk 7 290 Sk 7 381 Sk 7 472 Sk
16 250 Sk 6 832 Sk 6 924 Sk 7 015 Sk 7 107 Sk 7 198 Sk 7 290 Sk 7 381 Sk 7 472 Sk
* Ve výši starobního důchodu je započítaná 6% valorizace

Legenda:
PMZ - průměrný měsíční výdělek

Výše starobního důchodu po 1. 1. 2004

Počet roků pojištění získaných ke dni vzniku nároku

POMB 35 36 37 38 39 40 41 42
0,4 2 570 Sk 2 644 Sk 2 717 Sk 2 790 Sk 2 864 Sk 2 937 Sk 3 011 Sk 3 084 Sk
0,5 3 213 Sk 3 304 Sk 3 396 Sk 3 488 Sk 3 580 Sk 3 672 Sk 3 763 Sk 3 855 Sk
0,6 3 855 Sk 3 965 Sk 4 075 Sk 4 186 Sk 4 296 Sk 4 406 Sk 4 516 Sk 4 626 Sk
0,7 4 048 Sk 4 626 Sk 4 755 Sk 4 883 Sk 5 012 Sk 5 140 Sk 5 269 Sk 5397 Sk
0,8 4 626 Sk 5 287 Sk 5 434 Sk 5 581 Sk 5 728 Sk 5 875 Sk 6 021 Sk 6 168 Sk
0,9 5 204 Sk 5 948 Sk 6 113 Sk 6 278 Sk 6 444 Sk 6 609 Sk 6 774 Sk 6 939 Sk
1 5 783 Sk 6 609 Sk 6 792 Sk 6 976 Sk 7 160 Sk 7 343 Sk 7 527 Sk 7 710 Sk
1,1 6 361 Sk 7 270 Sk 7 472 Sk 7 674 Sk 7 876 Sk 8 078 Sk 8 279 Sk 8 481 Sk
1,2 6 939 Sk 7 931 Sk 8 151 Sk 8 371 Sk 8 592 Sk 8 812 Sk 9 032 Sk 9 252 Sk
1,3 7 518 Sk 8 592 Sk 8 830 Sk 9 069 Sk 9 308 Sk 9 546 Sk 9 785 Sk 10 023 Sk
1,4 8 096 Sk 9 252 Sk 9 509 Sk 9 766 Sk 10 023 Sk 10 280 Sk 10 537 Sk 10 795 Sk

Legenda:
POMB - průměrný osobní mzdový bod
OMBi - osobní mzdový bod v roce i
ADH - aktuální důchodová hodnota (bude v roce 2004 183,58 Sk)
R - počet roků pojištění získaných ke dni vzniku nároku
n - délka rozhodujícího období

Důchod = POMB x R x ADH
POMB = 1/n (OMBi+...+OMBn)

Slovensko se zjevně nechalo inspirovat "trojpilířovým" doporučením Světové banky. Ve své reformě jde hlouběji a dál než Maďaři v roce 1999 i Poláci o rok později. Každopádně nám ukázali, že je-li odvaha a politická vůle, jde to.

Co si o návrhu reformy myslíte vy? Líbí se vám více plán slovenský, nebo český? Jak byste řešili důchody vy? Vaše názory nás zajímají!!!

Dnes vám také nabízíme rozhovor se slovenským ministrem práce, sociálních věcí a rodiny Ludovítem Kaníkem o slovenské penzijní reformě: Naše reforma lidem nebere, ale dává, říká ministr.

Zajímavé články naleznete také na www.duchodovareforma.cz.

Nezapomeňte, že můžete navštívit naší specializovanou sekci Penzijní fondy a že si penzijní připojištění můžete pořídit přímo na našich stránkách!

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Nejde jen o peníze. Dobrá pojistka vás rychle vrátí na silnici a váš život do normálních kolejí. Proto si zvolte…

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+67
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 28 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

3. 7. 2003 9:12, Katerinka

je lepší něco dělat, než nedělat vůbec nic

tak už jsem se lekl, že ten bordel je jenom u nás :-)

fakt ale je, ze mi připadá, že máte v současný dobe zdravější přístup k reformám než my - viz nadpis

i když je pravda, že náš špidla by radši nic dělat neměl :-)


+62
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

3. 7. 2003 9:11, Katerinka

Dan z Piesku

To co pisete je uz neaktualne. Kanik postupuje metodou soku - roky rozprava vlada o trojpilierovom zabezpeceni, podla vcera zvrejneneho navrhu chce zrusit dobrovolne dochodkove pripojistenie - resp transformovat ho na bezne akciove fondy. To, ze nam zoberie danove zvyhodnenie by som este prezil, ale ze chce premenit viac nez 10 miliard korun na uctoch na bezcenne akcie (vsetci vieme ako dopadli akciove fondy z privatizacie), diskriminuje extistujuce spolocnosti na ukor spolocnosti zalozenych jeho kamaratmi, ktori este nic neukazali, ze podla noveho dostane vacsina novovzniknutych penzistov o 10 - 20 % mizsie dochodky, ze meni pravidla hry o socialne zabezpecenie s retroaktivitou, ze sa diabolsky rychlo ma posunut vek odchodu do dochodku, to je eugenika. Stat usetri rocne okolo tridsat miliard. Ako potom mozu byt vyssie dochodky? Dochodcov bude menej, budu poberat menej penazi. Aby mohli mat vyvoleni 30 tisicove dochodky pri znizenom objeme vybranych penazi musia mat ostatni podstatne menej, resp. musi ich umriet ovela viac bez toho, aby sa dochodku dockali. To co zavadza Kanik na Slovensku je vellka narodna lupez presahujuca skody z privatizacie. Lenze tato lupez je logickym dokoncenim privatizacie, ked majetok, ktory mal prinasat kapitalovy vynos na dochodky bol rozpredany za fiktivne ceny. Napriklad SPP bol predany za cca 60 % trhovej hodnoty, vynos okamzite premeneny na peniaze, z ktorych polovica isla na zaplatanie dier v bankach a len 65 miliard malo ist na dochodkovu reformu, kde by optimalne vydrzali na krytie schodku na niekolko rokov. Zvysenim veku odchodu do dochodku, zmenou pravidiel pre vypocet dochodkov a likvidaciou doplnkovych dochodkovych poistovni dosiahne, ze rocne bude stacit na dochodky o 30 miliard menej, a teda mozono presustrovat aj tych zvysnych 65 miliard, napr. na vystavbu dialnic, ktore po zavedeni myta aj tak vacsina obcanov nebude vyuzivat.
Davat Slovensko za vzor moze len naivka. Na Slovensku sa pripravuje dochodkova lupez tisicrocia!

Viete kolko sa diskutovalo o zrychleni tempa prechodku na vyssi dochodkovy vek? 6 rokov sa rozpravalo, ze tento proces bude trvat 15 rokov rychlostou tri mesiace rocne aj to len pre zeny. Vlada za desat minut rozhodla, ze Kanikov navrh zvysovat rychlost odchodu do dochodku predlzenim o 9 mesiacov rocne je prirychly, tak mu odklepla len 6. Cela diskusia trvala od precitania Kanikovho navrhu, ktory ho priamo na rokovani vlady zmenil, len 10 (slovom desat) minut! Vivat koncepcia, vivat Kanik!

-13
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (28 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Naše reforma lidem nebere, ale dává, říká ministr

25. 6. 2003 | Martin Zika

Naše reforma lidem nebere, ale dává, říká ministr

Slovensko chce v případě protiprávního jednání garantovat 100 % vkladů, které si lidé uloží v rámci nově zavedného povinného kapitalizačního pilíře. Kromě řady dalších zajímavostí o... celý článek

Kolik bude stát důchod?

20. 6. 2003 | Simona Ely Plischke

Kolik bude stát důchod?

Odpověď na tuto otázku hledalo včera v České národní bance několik českých a slovenských nositelů zvučných jmen a titulů. Problematice penzijní reformy byla totiž věnována první letošní... celý článek

Není penze jako penze

18. 6. 2003 | Petr Fejtek

Není penze jako penze

Spoříte si na penzi a po mnoha letech chcete peníze vybrat a užít si své úspory? Jenže jak na to? Správnou volbou vyplácené penze můžete získat i stovky tisíc korun.

Skandinávec ve výslužbě

2. 5. 2003 | Simona Ely Plischke

Skandinávec ve výslužbě

Jak může vypadat kombinace dvou v Evropě existujících penzijních systémů? Švédsko je tradičně sociální stát, ve kterém se zhlédli čeští sociální demokraté. Podívejme se tedy, co by... celý článek

Evropan ve výslužbě podle Beveridge

24. 4. 2003 | Simona Ely Plischke

Evropan ve výslužbě podle Beveridge

Počet důchodců, kteří se ve Velké Británii v minulých deseti letech nelegálně obohatili, vzrostl třikrát. Příčinou je pravděpodobně "výše" státní penze. Stát garantuje jen plošné minimum,... celý článek

Partners Financial Services