Rodinný stav: registrované partnerství

Rodinný stav: registrované partnerství
Partnerské svazky mohou osoby stejného pohlaví uzavírat od roku 2006. Podívejme se blíže, jaká práva a povinnosti tím získávají. Kdy např. vůči sobě mají vyživovací povinnost i po „rozvodu"? Za jakých okolností jim může být svěřeno do péče dítě? Jak se posuzuje nárok na mateřskou a další sociální dávky? V čem úprava mění oblast nájemního bydlení? Otázek je spousta, na mnohé právě teď odpovíme.

Česká republika se přiřadila k dalším zemím, které uzákonily možnost uzavírání partnerských svazků pro lidi stejného pohlaví. Cesta vzniku tohoto zákona nebyla příliš jednoduchá, v uplynulých letech se jím sněmovna zabývala několikrát, a až pátý pokus o jeho schválení vyšel. Poslanci pak ještě nejtěsnější možnou většinou, 101 hlasem, přehlasovali veto prezidenta a zákon o registrovaném partnerství je na světě.

Zákon byl vyhlášen 3. 4. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 38 pod číslem 115/2006 Sb., naleznete jej zde. Seznámíme vás s některými jeho ustanoveními.

Jak se bude registrované partnerství uzavírat?

Zákon o registrovaném partnerství vstoupil v platnost 1. července 2006. Od tohoto data tedy mohou homosexuálové uzavírat partnerské svazky. Důležitou podmínkou je, že alespoň jeden z partnerů musí mít státní občanství ČR. Naše země se tak nestala útočištěm cizinců, kteří by chtěli možnosti „zaregistrování se“ využít, když u nich doma to možné není. Do partnerství bude moci vstoupit „svéprávná“ osoba starší 18 let, která nežije v manželství nebo jiném registrovaném partnerství.

Registrované partnerství se bude uzavírat formou prohlášení učiněného osobně před matričním úřadem. Před kterými matrikami to bude konkrétně ještě doplní prováděcí předpis. Tyto pověřené matriky pak samy určí, kde budou tato prohlášení přijímat. Lze tedy očekávat určitou slavnostnost, ne nepodobnou uzavírání sňatků.

Tak jako matriky vedou knihu manželství, do které se zapisují všechny sňatky uzavřenékonkrétním matričním úřadem, existuje i kniha registrovaného partnerství, kde se budou zaznamenávat vzniklápartnerství gayů a lesbiček.

Práva a povinnosti registrovaných partnerů

Partneři mají v partnerství stejné povinnosti a stejná práva.Obdobně jakomanželé, společně hospodaří s finančními prostředky, jsou oprávněni se zastupovat v běžných záležitostech apod.Pokud se nedohodnou o podstatných věcech, rozhodne o tom, na návrh některého z nich, soud.

Také mají vzájemnou vyživovací povinnost stejně jako manželé, viz článek Alimenty: jak vyživovat současnou a jak bývalou manželku či matku mého dítěte. Když ji nebudou plnit dobrovolně, mohou se stanovení výživného domáhat u soudu, tak aby jejich životní úroveň byla stejná.

Zajímavéje, že zákon přímo zakazuje, aby se některý z registrovaných partnerů stal osvojitelem dítěte, ale nebrání svěření jeho vlastního dítěte do jeho výchovy. Ovšem stanoví mu povinnost chránit řádný vývoj a výchovu dítěte. Co se pod tímto termínem skrývá,zákon neupřesňuje.Nepochybně má tato povinnost ale vztahjak k materiální, tak k sociální stránce výchovy.Tedy že skutečnost, že dítě vyrůstá v homosexuální rodině, jej nikterak nepříznivě neovlivní. To nepochybně vychází z faktu, že společnost nadále chce, aby se děti v drtivé většině případů vychovávaly v heterosexuálních rodinách. Partner, který je rodičem, má povinnosti stejné jako"klasičtí" rodičepodle zákona o rodině:povinnost zajistit péči o zdraví a o tělesný, rozumový, citový a mravní vývoj dítě, spravovat jeho majetek apod.
Když tedy jeden z partnerů pečuje o dítě, podílí se na výchově dítěte i druhý partner. I ten má povinnost zajistit řádný vývoj a výchovu dítěte.

Jak se dále partnerství projeví v životě registrovaných partnerů?

Tak například se "partnerství" zapisuje do občanského průkazu na místo rodinného stavu. Partneři jsou zahrnuti do skupiny blízkých osob pro nejrůznější účely např. trestního zákona čiobčanského zákoníku.

Občanský zákoník také nově upravuje i vztah k nájemnímu bytu v registrovaném partnerství.A to tak, že partner má po dobu trvání registrovaného partnerství právo užívat byt, který je v nájmu druhého partnera. Ovšem narozdíl od manželství zde nevzniká uzavřením partnerství automaticky společný nájem bytu. V případě zrušení partnerství se prototen z partnerů, který není nájemcem bytu,musí vystěhovat. (V případě manželství vzniká tzv. společný nájem bytu manžely, který automaticky rozpadem manželství nezaniká. Buďse rozvedení manželé sami dohodnou, komu byt "připadne", nebo musí rozhodnout soud, na koho nájem bytu přejde a kdo se bude muset z bytu vystěhovat.)

Život v partnerství má také vliv na status „osamělosti“ pro nárok na některé dávky, např. na peněžitou pomoc v mateřství. Pro nárok na sociální dávky se partneři posuzují společně, obdobně jako manželé. "Registrovaná" matka tak např. nemá nárok na delší mateřskou. Více se o současné výši peněžité pomoci v mateřství dočtete v článku Sociální dávky plné změn: předvolební pomoc rodinám s dětmi.

Novelizace zákona o zdraví lidu zajistí partnerům právo na získání informací od lékaře o zdravotním stavu partnera.

Jak registrované partnerství zanikne a kdy trvá vyživovací povinnost?

Pro zánik registrovaného partnerství také platí ustanovení podobná těm,která platí i v případě manželství. Partnerství zaniká smrtí jednoho z partnerů, ale také soudním zrušením. Soud o zrušení partnerství rozhodne na návrh na jedno z partnerů, pokud tento prokáže, že partnerský vztah již fakticky netrvá. Pokud se k návrhu připojí i druhý partner, soud již dále nezkoumá trvání partnerského vztahu a rozhodne o jeho zrušení.

Když dojde ke zrušení partnerského soužití, může ten z bývalých partnerů, který není schopen se sám živit, žádat od druhého partnera, aby mu přispíval na přiměřenou výživu podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Nedohodnou-li se dobrovolně, rozhodne na návrh některého z nich soud. Přitom platí, že tomu z partnerů, který se na rozvratu vztahu nepodílel a jemuž byla rozpadem partnerství způsobena závažná újma, může být soudem přiznáno výživné až ve výši vyživovací povinnosti za trvání partnerství (tj. výživné odpovídající stejné životní úrovni). Výživné ovšem nelze přiznat, pokud by to bylo v rozporu s dobrými mravy. Toto ustanovení je stejné jako v případě rozvodu manželů, viz článek Alimenty: jak vyživovat současnou a jak bývalou manželku či matku mého dítěte.

Postupně jsem probrali některé důležité otázky, které zákon o registrovaném partnerství řeší. Je jisté, že při jeho uvedení do praxe se vyskytne řada dalších problémů, které bude nutné postupně řešit, než se zákon "zaběhne" a stane běžnou realitou. Každopádně již dnes je jasné, že naše republika učinila další významný krok v demokracii směrem k zrovnoprávnění i těch méně početných skupin obyvatel.

A co si o registrovaném partnerství myslíte vy? Jste rádi, že prošlo? Umožnili byste homosexuálním párům osvojování dětí?

Odeslat
e-mailem

Líbil se vám článek?

+10
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 22 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

25. 4. 2006 23:58, Petr

Tučňáci, delfíny, ... Spousta tvorů udržuje stejnopohlavní svazky.

Zobrazit celé vlákno

+49
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

26. 4. 2006 21:20, The Dark

Když z jakéhokoli důvodu přijde dítě o tátu, jeho normální matka má také své normální potřeby a určitě se bude snažit, aby dítěti našla nového tátu a sobě nového manžela. Takže není nikde napsané, že dítě bude vyrůstat bez táty celý život. Ha, ha, ha!

Zobrazit celé vlákno

-47
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (22 komentářů) příspěvků.

Oblíbená témata

Manželství, partnerství

Partners Financial Services
 
 

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.