Alimenty se týkají rodičů, dětí, předků i potomků

Alimenty se týkají rodičů, dětí, předků i potomků
Na výživné, laicky alimenty, tedy částku, kterou platíme v rámci vyživovací povinnosti, často žehrají obě strany. Pro příjemce je moc malá, pro plátce naopak vysoká, fakt je, že průměrně činí 1 577 Kč. Co vlastně stanoví zákon o rodině a kdo komu je povinen výživné platit? Problematika se zdaleka netýká jen rozvedených rodin, vyživovací povinnost mají i děti k rodičům či vnuci a prarodiče ke svým příbuzným v řadě přímé.

Začneme tou nejčastěji uplatňovanou vyživovací povinností, a to k dítěti, která se zdaleka netýká jen rozvádějících se manželských párů. Tato problematika je aktuální i pro stále větší počet dětí rodících se mimo manželství.
Vyživovací povinnost k dítěti začíná samozřejmě narozením dítěte. Podle zákona o rodině pak trvá až do doby, dokud se dítě není schopno samo živit. Není tedy ohraničena žádnou věkovou hranicí, ale závisí na dosažení způsobilosti dítěte živit se vlastní prací. V praxi se soudy zpravidla řídí hranicí 26 let věku u studujících dětí. Pokud se dítě přestane na budoucí povolání připravovat dříve a nastoupí do zaměstnání nebo např. na úřad práce, vyživovací povinnost zanikne. Může však znovu vzniknout, pokud se dítě začne znovu připravovat na budoucí povolání.

Výše výživného

Co se týče samotné výše výživného, zákon stanoví, že děti mají právo podílet se na životní úrovni svých rodičů. Oba rodiče mají přispívat na výživu svých dětí podle svých schopností, možností a majetkových poměrů a přihlíží se přitom k odůvodněným potřebám dítěte. V některých případech (pokud to majetkové poměry rodiče dovolují) lze za odůvodněné potřeby dítěte považovat dokonce i vytváření úspor do budoucna.
Je však třeba si uvědomit, že zákon nestanoví žádný algoritmus či vzorec, ze kterého by šlo výživné jednoduše zjistit. Vše závisí buď na dohodě rodičů – pokud se na výživném jsou schopni se domluvit, nebo pokud se obrátí na soud, stanoví výživné soud podle svého uvážení. Stanovená výše výživného je tak velmi individuální, předem nelze odhadnout, jak vysoké výživné bude v tom daném konkrétním případě stanoveno.

Dávkami pro rodiny jsme zabývali v článcích: 
Když onemocní podnikatel 
Jak zvládnout nemoc 
Jak zvládnout péči o příbuzné 
Jak stát pomáhá nemajetným 
Jak uživit potomky 
Jak zvládnout péči o nechtěné děti 
Jak zvládnout bydlení 
Jak zvládnout porod, vojnu a pohřeb 
Jak přežít na rodičovské

Pro orientační výpočet těchto dávek jsme pro vás připravili kalkulačky
Příspěvek na bydlení 
Přídavek na dítě 
Sociální příplatek 
Nemocenská

Při vlastním stanovování výživného soud přihlédne k potřebám dítěte – zohlední také výdaje na školní docházku, kroužky, zvýšené náklady na zdravotní péči apod. a přihlíží také ke schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům rodiče. V rámci soudního řízení jsou obesíláni zaměstnavatelé obou rodičů a soud zjišťuje nejen jejich aktuální příjem, ale zda se rodič nevzdal bez vážného důvodu výhodnějšího zaměstnání či majetkového prospěchu.
U podnikatelů je sice příjem hůře zjistitelný, ale zákon jim ukládá se soudem plně spolupracovat a odpovídajícím způsobem doložit veškeré své příjmy. Pokud by se podnikatel této své povinnost vyhýbal, může soud stanovit výživné z fiktivního příjmu, který činí 15násobek jeho životního minima, tj. v současné době 66 300 Kč.

Podle statistického úřadu činí průměrná výše výživného 1 577 Kč na jedno dítě měsíčně, což zajisté není mnoho. Výjimkou ovšem nejsou i výživné stanovená v řádu několika tisíc, pokud to odpovídá příjmu povinného. Výživné totiž v drtivé většině případů platí muži, protože naše soudy stále svěřují děti více do péče matky než otce.

Jakou formou lze výživné stanovit a jak se mění?

Ideální formou je dohoda mezi rodiči, tu je zajisté lépe uzavřít písemně a dokonce ji lze nechat schválit i soudem. Pokud se rodiče rozvádí, musí být před zahájením soudního jednání o rozvodu nejprve upraveny práva a povinnosti k dětem, tj. musí být stanoveno, komu budou děti pro dobu po rozvodu svěřeny do péče a jaké výživné bude druhý rodič na dítě platit. To lze učinit formou dohody uzavřené před notářem nebo nejprve proběhne samostatné soudní jednání
Návrh na soudní stanovení výživného k dítěti se podává bezplatně a kromě právníků jej sepíší i úředníci na sociálních odborem oddělení péči o rodinu a děti na městských úřadech s rozšířenou působností (nástupci bývalých okresních úřadů).

Stanovené výživné může být kdykoliv na návrh zákonného zástupce dítěte nebo samotného dítěte (pokud již je plnoleté) zvýšeno. Plátce výživného se naopak může domáhat jeho snížení či zrušení, má-li za to, že dítě již výživné nepotřebuje.

Komu se výživné poukazuje?

V případě výživného na nezletilé dítě se výživné poukazuje k rukám rodiče, který má dítě ve své péči. Pokud jde o zletilé dítě, je výživné poukazováno přímo jemu. Zletilé dítě také samo podává žádost na stanovení výživného a je účastníkem soudního jednání.

Ve výjimečných případech může soud stanovit povinnost složit peněžní částku pro výživné splatné v budoucnosti (např. na bankovní účet) a zajistit pravidelnou výplatu měsíčních splátek odpovídajících stanovenému výživnému.

Vyživovací povinnost dětí k rodičům a mezi ostatními příbuznými v řadě přímé

Aby byl zákon o rodině spravedlivý, stanoví také za určitých okolností povinnost dětem vyživovat své rodiče, kteří to potřebují, zejména s ohledem na jejich věk a zdravotní stav. Děti jsou povinny zajistit rodičům slušnou výživu (tím chce zákon říci, že se výživné zpravidla nestanoví až v takové výši jako výživné pro děti). Zároveň musí být dítě již schopno se samo živit, aby mu tato povinnost vznikla. Jestliže mají rodiče více dětí, rozdělí se mezi ně vyživovací povinnost v závislosti na jejich na jejich možnostech, schopnostech a majetkových poměrech.

Vyživovací povinnost mají i příbuzní v řadě přímé, kromě rodičů a dětí tedy také prarodiče a vnuci atd. Při uplatnění této vyživovací povinnosti je třeba mít na paměti pravidlo, že vzdálenější příbuzní mají vyživovací povinnost pouze v případě, nemohou-li tuto povinnost vzhledem ke svým možnostem plnit příbuzní bližší (např. prarodiče místo rodiče apod.). Také zde platí zásada priority vyživovací povinnosti potomků, tj. nejprve se výživné požaduje po potomcích a až v případě, že tito nemohou své vyživovací povinnosti dostát, přechází vyživovací povinnost na předky.
Zde by mělo výživné zajistit pouze nutnou výživu, z tohoto kontextu vyplývá, že z těchto třech vyjmenovaných vyživovacích povinností bývá zpravidla stanovováno v nejnižší částce.

Zákon o rodině upravuje ještě další vyživovací povinnosti, těm se budeme věnovat příště.

Co nás čeká v roce 2006?
Letos je před námi mnoho důležitých změn. Týkají se oblasti daní, také budeme moci začít využívat společné zdanění manželů, vzrostou sociálních dávky, zároveň ovšem i ceny energií atd. Připravili jsme pro vás sérii článků, ve kterých vám všechny významné změny přiblížíme a pomůžeme vám je co nejlépe využít. Neboli - Peníze 2006: s čím počítat a jak to spočítat.

Zaujaly vás informace k výživnému na děti? Dotýkají se přímo vás? Kolik platíte či dostáváte na výživném vy a od koho?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+14
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 44 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

22. 10. 2006 18:32

No myslím že v životě se svým partnerem neodhadneš jak kdo se zachová,tak nechápu koho tady soudíš zamysli se nad svým příspěvkem,protože mi to připadá že patříš do skupiny zrovna toho o kom se tady mluví.Taky mi bejvalej neplatí alimenty a dluží mi tak 150000 a nezajímá se ani o své dítě.Otcové by se měli zamyslet, a ne matky.

Zobrazit celé vlákno

+59
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

29. 6. 2006 13:58, Lucka

Výživné na syna marně vymáhám u soudu již mnoho let, v ruce mám exekuční příkaz - exekuce vždy dopadne s výsledkem nebyly nalezeny postižitelné věci. Soud ho také několikrát potrestal
"podmínkou", dluží mi kolem 100.000,- při stanoveném měsíčním výživném 1000. Nyní už syn studuje vysokou školu a sám trestní oznámení podávat nechce. Zajímalo by mě, zda někdo má tip jak peníze vymoci.

-14
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (44 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Novoroční dárek: vyšší minimální mzda, větší důchody

10. 1. 2006 | Ludmila Řezníčková

Novoroční dárek: vyšší minimální mzda, větší důchody

Stát i letos přilepšil určitým skupinám obyvatel. Od ledna se zvýšila minimální mzda, vzrostla částka, kterou si mohou nezaměstnaní při trvání evidence na úřadu práce přivydělávat,... celý článek

Mnohé sociální dávky se letos zvyšují

4. 1. 2006 | Ludmila Řezníčková | 1 komentář

Mnohé sociální dávky se letos zvyšují

S Novým rokem přišlo zvýšení částek životního minima, což ovlivnilo i výši dalších dávek. Jak je to letos s dorovnáním do životního minima, příspěvkem na péči, přídavkem na dítě, sociálním... celý článek

Na nemocenské dostaneme přidáno

3. 1. 2006 | Ludmila Řezníčková | 1 komentář

Na nemocenské dostaneme přidáno

Oblastí, ve které si letos finančně polepšíme, je nemocenská. Chcete vědět, o kolik stoupne právě vám? Víte, kolik nově dosahuje nejvyšší možná částka?

Změny daně z příjmu za rok 2006: co nás čeká?

3. 1. 2006 | Kateřina Havlíčková

Změny daně z příjmu za rok 2006: co nás čeká?

Zásadnější změny, které nás v tomto roce čekají, byly provedeny u daně z příjmu. Upravena byla daňová pásma, odčitatelné položky, pravidla pro odepisování úroků z úvěrů atd. Na co všechno... celý článek

Absolventi bez práce aneb dávky čerstvě po škole

9. 8. 2005 | Ludmila Řezníčková | 8 komentářů

Absolventi bez práce aneb dávky čerstvě po škole

V červnu jste ukončili studium a zatím nemáte práci? Jaké dávky můžete jako čerstvý absolvent obdržet? Kdy, kde a o co žádat? Na podporu v nezaměstnanosti má po škole nárok jen málokdo,... celý článek

Partners Financial Services