Vyjádření šéfa pojišťovny UNIQA

Simona Ely Plischke | 14. 1. 2004

Marek Venuta, předseda představenstva a generální ředitel pojišťovny UNIQA (profil, názory)

1) V prvním období po přistoupení k EU žádné velké změny neočekáváme. Je to dáno podle našeho názoru několika faktory. Za prvé, český trh je již legislativně harmonizován, v této oblasti nečekáme žádné další převratné úpravy, které by se zásadně dotkly podstaty podnikání v pojišťovnictví. Za druhé, pojištění bývá lokálně svázáno s místem, kde má klient pojišťovny svůj domov anebo sídlo firmy, takže principu volného pohybu služeb po celém území EU a s tím spojeného možného masového vpádu zahraniční konkurence se také neobáváme. Vycházíme přitom ze zkušeností z okolních zemí, které učinily při svém vstupu do EU. A za třetí, český trh pojištění je již etablovaným vyspělým trhem, na kterém je již léta zastoupena řada renomovaných zahraničních firem prostřednictvím svých dceřiných společností.
Na druhou stranu však bude vstup do EU ve střednědobém horizontu určitě pro naše pojišťovny výzvou: občané i podnikatelé budou mít lepší možnost srovnání toho, co je jim nabízeno doma a co v zahraničí. Přitom hlavní část soutěže se bude odehrávat v oblasti kvality nabízeného servisu. Lze předpokládat, že například v oblasti pojištění podniků a průmyslových rizik můžeme zaznamenat odliv velkých firem se zahraničním kapitálem k pojišťovnám v zemích jejich centrál. O náš region se jistě bude zajímat řada dalších silných makléřských společností ze zahraničí, které budou nabízet klientům dodatečnou pojistnou kapacitu.
Ve srovnání s EU je v naší zemi poddimenzované zejména životní pojištění. Zde bude hodně záležet i na tom, jakou roli přisoudí soukromému životnímu pojištění připravovaná důchodová reforma. Stane-li se jedním z nosných pilířů zabezpečení na stáří, lze očekávat rovněž příchod dodatečné zkušené konkurence ze zemí, kde tuto úlohu životní pojištění již léta plní.
UNIQA pojišťovna je součástí silného středoevropského koncernu UNIQA Group Austria, který je nyní zastoupen v devíti evropských zemích. Jeho strategie je již několik let spjata s rozšířením Evropské unie, a proto prošla a stále ještě prochází intenzivní internacionalizací a unifikací v zájmu jednotného standardu kvalitních služeb a snadné identifikace koncernu v celé Evropě.

2) Nové normy vylepšují pozici českého pojišťovnictví v rámci EU a jsou předpokladem pro zdravý rozvoj tohoto odvětví. Vstup do EU sám o sobě nebude znamenat okamžité výrazné změny pojistných sazeb.
Růst sazeb DPH znamená dodatečné zatížení pro pojišťovny – například v UNIQA pojišťovně očekáváme v této souvislosti zvýšení nákladů v řádu desítek milionů korun.
Z tohoto důvodu lze počítat se snížením hospodářského výsledku, avšak veřejnost by se neměla obávat skokového navýšení pojistných sazeb, k němuž z tohoto důvodu rozhodně nedojde. V ČR je nastoleno zdravé konkurenční prostředí, které výrazné výkyvy tohoto druhu vylučuje.
Omezení garantované technické úrokové míry (dále TÚM) samo o sobě nemá za následek změnu sazeb pojistného, pouze stanoví, že zaručená míra zhodnocení rezerv prostředků klientů pojišťoven v rámci kapitálového životního pojištění může činit maximálně 2,4 % ročně. Skutečná míra zhodnocení však závisí na reálném hospodaření pojišťovny se svěřenými prostředky – na tom, jak se jí podaří během roku tyto rezervy na finančních trzích uložit a zhodnotit. I přes zhoršující se možnosti investování doposud UNIQA každý rok připisovala svým klientům zhodnocení vysoko nad garantovanou výší TÚM. Na tomto místě však je třeba zdůraznit, že z minulých let máme pojistky s garantovanou TÚM ve výši 4 %, resp. 3,25 %, u nichž dosavadní podmínky zůstanou zachovány beze změny po celou dobu pojištění. Tito klienti se rozhodně nemusí obávat nějakého dodatečného znevýhodnění.
Výhled ohledně budoucího zhodnocení rezerv životního pojištění lze dělat v delším časovém horizontu jen těžko. Každopádně zůstává životní pojištění pro veřejnost jednou z nejvýhodnějších investic na českém finančním trhu – hlavní výhoda oproti ostatním nástrojům spočívá v jeho dvousložkové skladbě – na jedné straně kryje rizika, které lidem život v průběhu let přináší, a na druhé straně znamená spolehlivé zabezpečení v seniorském věku.

3) UNIQA pojišťovna finišuje letos v mimořádně příznivé situaci: podařilo se nám dosáhnout růstu předepsaného pojistného cca o 35 – 37 %, když jsme klientům předepsali na pojistném 2,4 – 2,5 miliardy korun. Majetkový segment nám vzrostl téměř o 40 %, životní pojištění posílilo o necelých 30 %. Znamená to, že jsme se rozvíjeli takřka třikrát rychleji než celý český pojistný trh (růst trhu ČR se odhaduje za rok 2003 asi na 13 – 14 %). Podíl na trhu jsme za letošní rok dokázali zvýšit téměř o půl procentního bodu na 2,5 %. Letošní výsledky jsou dobrým východiskem pro rok 2004, pro který počítáme opět s vysokou dynamikou převyšující celotržní parametry. Je těžké nyní odhadnout konkrétní čísla, ale rozhodně počítáme s nárůstem v řádu desítek procent. Dosavadní vývoj nás k tomuto optimismu skutečně opravňuje. Letos očekáváme zisk v řádu desítek milionů, a rovněž za rok bychom chtěli dosáhnout i přes dílí dodatečné zatížení (např. DPH) pozitivního hospodářského výsledku.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-6
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Rok 2004 očima šéfů pojišťoven

14. 1. 2004 | Simona Ely Plischke

Rok 2004 očima šéfů pojišťoven

Sazby pojistného ovlivní změna zákona o DPH, cena nových životních pojistek vzroste kvůli nižší maximální technické úrokové míře. Po vstupu do EU navíc můžeme očekávat i přibližování... celý článek

Partners Financial Services