Zpoždění vlaku? Do hodiny odškodnění nečekejte

Kdy má cestující nárok na odškodné za zpoždění vlaku nebo rozbitou klimatizaci? Kolik dělá a jak o něj požádat? Peníze.cz přináší přehled podmínek jednotlivých dopravců.
Zpoždění vlaku? Do hodiny odškodnění nečekejte

Zpoždění potká na cestách téměř každého. Na co máte nárok, když mešká letadlo, jsme vám radili před časem.

Dnes se podíváme na náhrady za zpoždění vlaku. Roli hraje, jestli cestujete mezinárodním nebo vnitrostátním spojem. Zatímco v prvním případě určuje výši náhrady Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1371/2007, pro vnitrostátní vlaky platí přechodné období – dopravci si zatím můžou noty pro výplatu odškodného stanovit sami.

Náhrada podle mezinárodních předpisů

Předně – na odškodné zapomeňte, jestliže za zpoždění můžou okolnosti, kterým dopravce nemohl zabránit. V praxi může jít například o řádění přírodních živlů nebo zavinění třetí osoby. Vliv na případnou kompenzaci má také doba zpoždění: pokud dělá míň jak šedesát minut, nárok na odškodnění nevzniká.

V opačném případě, pokud tedy zpoždění nastalo už před odjezdem, se cestující může rozhodnout: buď cestu zruší úplně a nechá si vyplatit cenu jízdenky, nebo na zpožděný vlak nastoupí a později požádá o odškodnění. To při zpoždění od 60 do 119 minut dělá 25 procent z ceny jízdného. Když se zpoždění vlaku vyšplhá nad 120 minut, dosahuje kompenzace padesáti procent z ceny jízdenky. Zároveň platí, že dopravce nemusí vyplácet odškodné nižší než čtyři eura (zhruba 103 korun). Od průvodčího si každopádně raději nechte dát štempl na jízdenku, že ke zpoždění došlo. Při následném vymáhání škody nebudete mít problém. Zároveň platí, že pokud jste o zpoždění věděli už před nákupem jízdenky, nárok na kompenzaci nevzniká.

Vedle kompenzace z ceny jízdného by vám měl dopravce při zpoždění delším než šedesát minut poskytnout také občerstvení v množství, které odpovídá době čekání. Pokud vám kvůli zpoždění ujede poslední spoj v daný den, musí dopravce proplatit ubytování nebo taxi. Když dopravce občerstvení nebo ubytování nezajistí, můžete si ho obstarat sami. Na základě účtenky pak můžete dopravce požádat o proplacení.

Propojeno!

Studenty a seniory možná bude štvát zpoždění vlaku o něco míň. Od září se totiž svezou levněji. Jaké konkrétní slevy si pro ně vláda nachystala a kde platí?

Komu v září zlevní jízdenky?

České dráhy

Pokud jde o zpoždění vnitrostátních spojů, odpovídají pravidla Českých drah mezinárodním předpisům. Včetně limitu pro minimální částku odškodného:

 • při zpoždění od 60 do 119 minut odpovídá odškodné 25 % z ceny jízdenky, jestliže cena jízdného dělala víc jak 400 korun na osobu
 • při zpoždění od 120 minut a vyšším odpovídá odškodné 50 % z ceny jízdenky, jestliže cena jízdného dělala víc jak 200 Kč na osobu

Komu vinou zpoždění ujede poslední přípoj v daný den, má nárok na alternativní přepravu. Tu může dopravce zajistit prostřednictvím náhradní autobusové dopravy nebo zaplatit lístek na jiný spoj veřejné dopravy. Když ani jedna z těchto možností nepřichází v úvahu, proplatí České dráhy taxík. Když nebudete chtít dokončit cestu alternativním způsobem, můžete si nechat proplatit náklady za ubytování, maximálně ale do výše pěti set korun na osobu.

Vedle kompenzace za zpožděný vlak vás České dráhy odškodní také při nedodržení standardů a komfortu přepravy. Pravidlo platí pro vlaky kategorie R, Rx, Ex, IC, EC, SuperCity, Railjet a EN. Na odškodné 30 korun vznikne nárok pokud:

 • si koupíte jízdenku do první třídy, ale vůz první třídy chybí
 • vlaková souprava má méně vozů nebo vozy s menší kapacitou k sezení
 • objednali jste si místenku do vozu s garantovanou přípojkou 230 V, která ovšem není k dispozici
 • objednali jste si místenku do vozu s garantovaným Wi-Fi připojením, ale připojení není k dispozici
 • ve voze není dodržená teplotní pohoda z důvodu nefunkční klimatizace, nuceného větrání nebo topení a průvodčí vás nemůže adekvátně přemístit

Kompenzaci (průvodčí vystaví přímo ve vlaku dobropis) za nedodržení standardů a komfortu lze vyplatit v hotovosti, využít při nákupu další jízdenky (platí jeden rok) nebo utratit v jídelním voze.

Finanční kompenzaci za diskomfort nebo zpoždění vlaku vám České dráhy vyplatí na základě žádosti o odškodnění. Příslušný tiskopis si můžete stáhnout zde, k dispozici je také na pokladních přepážkách ČD. Krom vyplněného tiskopisu budete potřebovat také originál jízdenky a potvrzení o zpoždění vlaku – potvrdí vám ho průvodčí vlaku. Vyplněná lejstra se následně odevzdejte na pokladní přepážce Českých drah nebo pošlete na adresu: České dráhy, a.s. – OPT Olomouc, oddělení podílování, odúčtování a urovnání vztahů, Vídeňská 15, 772 11 Olomouc.

Nová pravidla pro vrácení jízdenky

Ještě loni platilo, že pokud se vlak Českých drah při příjezdu (v momentě, kdy čekáte na nástupišti) jakkoli opozdil, mohl cestující bez problémů vrátit jízdenku. Podle nových pravidel je ale vrácení jízdenky možné, jen pokud je vlak zpožděný o půl hodiny a víc. Rozhodující přitom není ohlášené zpoždění, ale zpoždění skutečné. Když tedy vlak nakonec neodjede o původně očekávanou půlhodinu ale o 28 minut později, nárok na vrácení plné ceny jízdenky nevznikne.

RegioJet

RegioJet vyplatí jízdné i v situaci, kdy zpoždění vlaku nezaviní. Například při kalamitě nebo opravě trati. Pokud jde o nezaviněné zpoždění, kompenzace ale bývá nižší. Krom toho se výše odškodného odvíjí také od rozsahu zpoždění a standardní doby jízdy vlaku.

Když ke zpoždění dojde například během cesty z Prahy do Brna, proplatí RegioJet plnou cenu jízdenky při nezaviněném zpoždění o 121 a více minut. Při zaviněném zpoždění budete mít nárok na plnou cenu jízdenky už po jednadevadesáti minutách. Konkrétní procenta si můžete prohlédnout v tabulce:

Doba jízdy

Nezaviněné zpoždění

Zaviněné zpoždění

Do 1,5 hodiny

31 až 90 minut

25 % z ceny jízdného

31 až 60 minut

50 % z ceny jízdného

 

91 a více minut

100 % z ceny jízdného

61 a více minut

100 % z ceny jízdného

Do 3 hodin

61 až 120 minut

25 % z ceny jízdného

46 až 90 minut

50 % z ceny jízdného

 

121 a více minut

100 % z ceny jízdného

91 a více minut

100 % z ceny jízdného

Do 5 hodin

91 až 180 minut

25 % z ceny jízdného

 61 až 120 minut

50 % z ceny jízdného­*

 

181 a více minut

100 % z ceny jízdného

121 a více minut

100 % z ceny jízdného

Nad 5 hodin

121 až 240 minut

25 % z ceny jízdného

121 až 180 minut

50 % z ceny jízdného

 

121 až 240 minut

100 % z ceny jízdného

181 a více minut

100 % z ceny jízdného

*Při zaviněném zpoždění spoje, který jede do pěti hodin, vyplatí RegioJet kompenzaci 10 % z ceny jízdného již po 30 minutách.

Výše uvedené kompenzace platí pouze pro vnitrostátní spoje a jen za předpokladu, že vlak nabere zpoždění v momentě, kdy už v něm sedíte. Když o zpoždění víte ještě na nástupišti, nárok na kompenzaci nevzniká. V takovém případě lze jízdenku bezplatně stornovat (nejpozději do příjezdu spoje) nebo počkat na zpožděný vlak bez nároku na kompenzaci. Komu kvůli zpoždění ujede přípoj, má nárok na přepravu do cílové stanice nejbližším vhodným vlakem, případně se může nechat přepravit zpět do nástupní stanice a požádat o proplacení ceny jízdenky. Další variantou je vrácení jízdného za neprojetý úsek cesty.

Kompenzaci RegioJet automaticky připíše na konto vaší jízdenky. Částku si můžete vybrat v hotovosti na prodejním místě nebo ji použít na další jízdu s dopravcem (vlakem i autobusem). Kdo má kreditovou nebo otevřenou jízdenku, tomu dopravce odškodné automaticky připíše jako peněžní kredit.

Krom zpoždění vlaku RegioJet proplatí i další nepříjemnosti. Konkrétně:

 • až 100 % z ceny jízdenky, pokud správně nefunguje klimatizace nebo naopak topení a nelze vás přesunout do vozu, kde jde bez problémů
 • 100 % z ceny jízdenky, jestliže nebude ve vlaku řazen vůz, do kterého jste si koupili jízdenku, a nelze vás umístit v jiném voze
 • 50 % pokud si koupíte jízdenku do určitého tarifu, ale přesadí vás do tarifu nižšího, například z tarifu Business do tarifu Relax nebo z tarifu Standardu do tarifu Low cost
 • 100 % pokud si koupíte jízdenku do vyšší třídy, ale budou vás muset posadit nejméně o dvě třídy níž, například z Business do Standardu nebo z Relaxu do Low Costu
 • 50 % pokud si koupíte jízdenku do lůžkového vozu, ale k dispozici je pouze lehátko
 • 100 % když si koupíte jízdenku do lehátkového vozu, ale jste přeřazení na sedadlo

Hledáte pomocnou ruku?

Potřebujete radu nebo pomoc? V našich nových profesních rejstřících najdete odborníka, ke kterému to máte kousek:

Leo Express

Leo Express uplatňuje na vnitrostátní spoje pravidla platná pro mezinárodní přepravu. Když zpoždění – nemusí být zaviněné dopravcem – dělá od šedesáti do sto dvacet minut, vyplatí pětadvacet procent z ceny jízdného. Na polovičku z ceny jízdenky vám vznikne nárok, jestliže zpoždění přesáhne dvě hodiny. Když zpoždění delší než 60 minut ohlásí v momentě, kdy na vlak teprve čekáte, můžete jízdenku vrátit a nechat si vyplatit její plnou cenu.

Jestliže je spoj zrušený úplně, vrátí dopravce plnou cenu jízdného a padesát procent z ceny jízdenky v leo korunách (1 leo koruna dělá 1 Kč). Pro vrácení leo korun je ovšem potřeba aktivovat si u dopravce účet v takzvaném Smile Clubu.

Pokud nelze v dopravě pokračovat daným spojem, zajistí dopravce přepravu do výstupní stanice nejbližším vhodným spojem nebo náhradní dopravou. Další variantou je zajištění bezplatné přepravy do nástupní stanice, nebo vrácení jízdného za neprojetý úsek cesty.

Žádost o vrácení peněz je potřeba předat na speciálním formuláři (stahujte tady). Poslat ho můžete na e-mail refund@le.cz nebo poštou na adresu: Leo Express a. s., Řehořova 808/4 130 00, Praha 3.

Arriva

Z mezinárodně platných pravidel nevybočuje ani Arriva. Zpoždění zaviněné dopravcem odškodňuje následovně:

 • 25 % ceny jízdenky při zpoždění 60 až 119 minut
 • 50 % ceny jízdenky při zpoždění 120 minut a vyšším

Když o zpoždění delším než půl hodiny víte už v momentě, kdy na vlak čekáte, můžete jízdenku vrátit a dostanete sto procent z ceny jízdného. Když je spoj zrušený úplně, uhradí dopravce plnou cenou jízdenky. V ostatních případech se nároky na kompenzace posuzují individuálně. Případná finanční náhrada se vyplácí formou kreditu.

Stejně jako jinde i Arriva by měla při ztrátě přípoje zajistit přepravu na nejbližší vhodný spoj do cílové stanice nebo do nástupní stanice a vrácení jízdného. Případně si můžete nechat vrátit peníze za neprojetý úsek.

O odškodné se lze přihlásit na e-mailu upps@arriva.cz, nebo na adrese: ARRIVA vlaky s.r.o., Křižíkova 148/34, 186 00 Praha 8 – Karlín.

Líbil se vám článek?

+8
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 2 komentářů

Chcete prodat svou nemovitost?

Nechte si zpracovat ZDARMA cenovou nabídku!

Stačit nám bude pár základních informací o vašem bytě nebo domě a kontakt.

Cenu zjistíte OBRATEM.

Mám zájem prodat:

Prodej bytuByt
Prodej domuDům
Prodej pozemkuPozemek
Ostatní prodej nemovitostiJiné
Zpět

Hledáte nové bydlení?

Berzrealitky

Vyzkoušejte náš katalog nemovitostí, při jehož tvorbě jsme se spojili s předním českým portálem Bezrealitky.

A tohle už jste četli?

Nová Škoda Kodiaq RS. Obratný obr, co zabíjí nudu

3. 12. 2021 | Vojtěch Dobeš | 7 komentářů

Nová Škoda Kodiaq RS. Obratný obr, co zabíjí nudu

Když jsme testovali původní verzi, nazvali jsme ji „snem českého manažera i chalupáře“. Teď je tu inovovaná verze. Kromě faceliftu přichází především s benzinovým motorem místo původního... celý článek

Cesta do Chorvatska se zjednoduší. Slovinsko má e-známky

3. 12. 2021 | Jana Divinová | 8 komentářů

Cesta do Chorvatska se zjednoduší. Slovinsko má e-známky

Cesta přes slovinské dálnice, třeba do Chorvatska, bude o kousek pohodlnější. Shánění, lepení a hlavně následné odstraňování slovinských dálničních známek už totiž není nutné. Od začátku... celý článek

Při karanténě dostanete víc. Vyšší nemocenská prošla

1. 12. 2021 | Petr Kučera | 21 komentářů

Při karanténě dostanete víc. Vyšší nemocenská prošla

Nebojte se zůstat v karanténě nebo izolaci, už nepřijdete o tolik peněz. Poslanci oživují mimořádný příspěvek k náhradě mzdy.

Ošetřovné stoupne a dosáhne na něj víc lidí. Schváleno

1. 12. 2021 | Petr Kučera | 3 komentáře

Ošetřovné stoupne a dosáhne na něj víc lidí. Schváleno

Poslanci obnovili takzvané krizové ošetřovné. Na zpětný doplatek se mohou těšit i zaměstnanci, kteří čerpali ošetřovné v listopadu.

Největší absurdity v bankách. Klienti řekli, co jim vadí

1. 12. 2021 | Petr Kučera | 11 komentářů

Největší absurdity v bankách. Klienti řekli, co jim vadí

Nejabsurdnější bankovní poplatek roku 2021 je za výběr z bankomatu vlastní banky. Rozhodla o tom anketa webu BankovniPoplatky.com. Letos poprvé hledala také nejabsurdnější bankovní... celý článek

Partners Financial Services
Nadílka

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.