Povinné ručení zná nové sazby. Vyberte si!

Povinné ručení zná nové sazby. Vyberte si!
Pojišťovny zveřejnily nové sazby povinného ručení pro rok 2007. Podívejte se, kolik vás bude příští rok pojištění vašich řidičských schopností stát, do kdy a jak sjednat novou smlouvu a co která pojišťovna nabízí "extra".

Sjednat si pojištění odpovědnosti za škody související s provozem vozidla, lidově povinné ručení, je základní povinností každého majitele registrovaného vozu. Kdyby tuto povinnost nesplnil, zaplatí pokutu 20 tisíc Kč.

Povinnému ručení pro rok 2007 jsme věnovali již tři články, které by vaší pozornosti jistě neměly ujít: Povinné ručení: každý jej známe, ale víme všechno důležité?, Bude povinné ručení dražší? a Povinné ručení 2007: co ovlivní výši sazby. Informace o tom, jak povinné ručení funguje, na co si dát pozor při výběru poskytovatele a podle jakých kritérií jednotlivé pojišťovny budou příští rok zvýhodňovat či naopak znevýhodňovat řidiče, proto v dnešním článku vynecháme a podíváme se jen na nové sazby.

Pozůstatkem demonopolizace povinného ručení z roku 2000 je fakt, že stále ještě necelá třetina z celkového počtu téměř 5,5 miliónu českých řidičů má sjednáno povinné ručení přesně od 1. ledna. Základní sazby povinného ručení se proto z historické setrvačnosti uveřejňují vždy na podzim. Zákontotiž říká, že pojistník - tedy řidič, který povinné ručení uzavřel - musí dostat informaci o ceně nového povinného ručení včas. A to tak, aby mohl povinné ručení vypovědět a sjednat si pro něj výhodnější variantu u jiného poskytovatele. Výpovědní lhůta je ovšem minimálně 6 týdnů. Pokud tedy např. budete měnit pojišťovnu k 1. lednu, učiňte tak písemně nejpozději v průběhu týdne, který začíná pondělím 13. 11. Pozor, do týdne skončení smlouvy je nutné uzavřít smlouvu novou!


Při nákupu on-line ušetříte!
Na internetu naleznete nejen porovnávače povinného ručení a aplikace, pomocí kterých můžete nejjednodušším způsobem uzavřít smlouvu. Internet nabízí i nejlevnější sazby. Porovnali jsme, kolik za povinné ručení zaplatíte, pokud si jej sjednáte na pobočce pojišťovny, přes její internetové stránky, nebo přes on-line zprostředkovatele povinného ručení. Výsledky si prohlédněte v článku Povinné ručení: kolik ušetříte při nákupu on-line?.

Velké pojišťovny zdražily

Oba nejsilnější hráči na trhu povinného ručení, Česká pojišťovna (přes 2,3 miliónu smluv) a Kooperativa (přes 1,3 miliónu), své nové základní sazby zdražili. Naopak Allianz či Generali se základními sazbami nepohnuly.

Změny v základních sazbách povinného ručení ovšem většinu majitelů aut nemusí příliš zajímat. Základní sazby se dotknou převážně jen nových řidičů a nových nájemců automobilů na leasing. Většina stávajících řidičů bude totiž uplatňovat bonusy za bezeškodní průběh pojištění (o systému bonusů, jejich výši či převodu k nové pojišťovně si více přečtete zde. Rozhodně nejde o zanedbatelnou část řidičské obce, v případě např. ČSOB Pojišťovny si slevu za jízdu bez nehod vyjezdilo 81 % klientů, přičemž nárok na maximální, 35% bonus má nyní u ČSOB Pojišťovny 24 % pojištěných.

Jak jste si mohli přečíst v článku Povinné ručení 2007: co ovlivní výši sazby, povinné ručení je u mnohých pojišťoven levnější pro řidiče v menších městech a na vesnicích. Tam se cenové rozdíly u některých pojišťoven oproti velkým městům pohybují v řádu stokorun. Například řidiči fabie z Mikulova pojištěnému u Allianz zůstane v peněžence o 1 027 Kč více než řidiči z Prahy.


Vyšší krytí není od věci

Nehodovost
Podle statistik Ministerstva vnitra šetřila policie za prvních devět měsíců letošního roku téměř 150 tisíc nehod. Odhadnutá hmotná škoda dopravní policií na místě nehody je přitom ve výši téměř 7 miliard Kč, což je o 3,4 % méně než v loňském roce, kdy škody přesáhly 7 miliard Kč. Pokles souvisí se zavedením tzv. bodového systému. Na tomto místě ale doplňme, že nový zákon také přinesl jednu novinku, a to povinnost zavolat policii k nehodě pokud hmotná škoda překročí 50 000 Kč (dříve bylo 20 000 Kč). Tedy zvedla se zde hranice, kdy se o nehodě dozví policie a udělá si čárku, viz zde. Nehledě k tomu, že od září se již trend nehodovosti začal zase vracet k původním hodnotám.
Podle údajů České pojišťovny činila průměrná škoda na jednu nehodu přibližně 47 tisíc Kč. I nevinně vypadající nehoda se totiž může prodražit. Nabouraný blatník přijde na 6–20 tisíc Kč, rozbité čelní sklo na 10 tisíc Kč a promáčklé zadní dveře na 15-20 tisíc Kč.

Nabídka většiny pojišťoven zahrnuje variantu povinného ručení s limitem pojistného plnění vyšším, než stanoví zákon(škody na majetku do 18 miliónů Kč a škody na zdraví do 35 miliónů Kč). Nadstandardní varianty pak nabízejí krytí podstatně vyšší, třeba 70/70 miliónů (ČPP, Kooperativa, Wüstenrot) nebo i 100/100 miliónů Kč (Allianz, Česká pojišťovna, UNIQA). Proč byste měli popřemýšlet nad vyšším limitem? Tak jako u všech pojistných produktů i pro povinné ručení platí, že škody přesahující sjednaný limit pojistného plnění zaplatíte vy.
Více jsme se tomuto tématu věnovali v článku Povinné ručení: každý jej známe, ale víme všechno důležité?.


Jak ukončit starou smlouvu a uzavřít novou?

Jak povinné ručení zaniká a jak sjednat nové, je popsáno v tomto článku. Na tomto místě jen zopakujme, že k uzavření nové pojistné smlouvy o povinném ručení budete potřebovat velký technický průkaz vozidla, osobní doklady, potvrzení o době trvání pojištění a škodním průběhu.

Po skončení pojištění je třeba původní pojišťovně vrátit doklad o pojištění a zelenou kartu.


Nejen pojištění odpovědnosti za škody související s provozem vozidla

Nad rámec zákona všechny pojišťovny svým klientům nabízejí asistenční služby, o těch jsme detailně psali v článku Nejlepší přítel váš a vašeho auta v zahraničí? Asistenční služba.

Některé pojišťovny vám také zdarma poskytnou např. právní poradenství v podobě posouzení nároků uplatněných tomu, komu jste způsobili škodu, či úhradu vašich nákladů za právní zastoupení v soudním řízení o náhradu škody (samozřejmě jen do určité výše, např. 10 000 Kč).

Součástí povinného ručení ČSOB Pojišťovny, ČPP a Triglav je již letos úrazové pojištění řidiče.

Kooperativa k povinnému ručení od loňského listopadu nabízí zdarma živelní pojištění. Z toho je klientům hrazena škoda i na jejich vlastním vozidle způsobená povodní, záplavou, úderem blesku, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, lavinou, pádem stromu či stožáru a požárem.
S obdobným produktem přišla letos UNIQA. Ta také kryje škody na vlastním vozidle, ale pouze vzniklé jeho odcizením nebo požárem.

Vedle toho povinné ručení Premiant ČSOB Pojišťovny nabízí zdarma jakési mini havarijní pojištění. Umožní proplatit i škody na vlastním vozidle, které byly způsobené střetem, nárazem či pádem. Ovšem pouze do částky 5 000 Kč.


Nyní se ale již podívejme na příklady sazeb povinného ručení 2007.


Osobní automobil do 3 500 kg s objemem 1 350 cm3, stáří vozu 6 let, muž ve věku 37 let, forma platby ročně, nižší limity plnění, České Budějovice

Pojišťovna
(krytí: škody na zdraví/škody na majetku)
Pojistné Pojistné
s maximálním bonusem
(35 %)
UNIQA (35mil./18 mil.) 3 437 Kč 2 234 Kč
Triglav (50 mil./50 mil.) 3 624 Kč 1450 Kč *
Generali (35mil./18 mil.) 3 644 Kč 2 368 Kč
Kooperativa (24 mil./54 mil.) 3 948 Kč 2 564 Kč
Česká pojišťovna (40 mil./20 mil.) 3 983 Kč 2 589 Kč
ČSOB (24 mil./44 mil.) 4 097 Kč 2 688 Kč
Allianz (35 mil./18 mil.) 4 106 Kč 2 669 Kč
Wüstenrot (35 mil. /18 mil.) 4 480 Kč 2 020 Kč
ČPP Speciál plus (70 mil./70 mil.) 5 233 Kč 3 401 Kč
* max. bonus 60 %
** motor do 50 kW (nekategorizuje podle hmotnosti auta) 

Osobní automobil do 3 500 kg s objemem 1 350 cm3, rok výroby vozu 2000, muž ve věku muž ve věku 37 let, forma platby ročně, nižší limity plnění, Praha

Pojišťovna
(krytí: škody na zdraví/škody na majetku)
Pojistné Pojistné
s maximálním bonusem
(35 %)
Triglav (50 mil./50 mil.) 3 624 Kč 1450 Kč *
UNIQA (35mil./18 mil.) 3 640 Kč 2 366 Kč
Generali  (35mil./18 mil.) 3 644 Kč 2 368 Kč
Kooperativa (24 mil./54 mil.) 3 948 Kč 2 564 Kč
Česká pojišťovna  (40 mil./20 mil.) 3 983 Kč 2 589 Kč
Wüstenrot (35 mil. /18 mil.) ** 4 480 Kč 2 020 Kč
ČSOB (24 mil./44 mil.) 4 902 Kč 3 211 Kč
Allianz (35 mil./18 mil.) 5 196 Kč 3 377 Kč
ČPP Speciál plus (70 mil./70 mil.) 5 233 Kč 3 401 Kč
* max. bonus 60 %
** motor do 50 kW (nekategorizuje podle hmotnosti auta) 

Osobní automobil do 3 500 kg s objemem 1 650 cm3, stáří vozu 6 let, muž ve věku 20 let, svobodný, forma platby ročně, vyšší limity plnění, Praha

Pojišťovna
(krytí: škody na zdraví/škody na majetku)
Pojistné Pojistné
s maximálním bonusem
(35 %)
Triglav (50 mil./50 mil.) 5 328 Kč 2131 Kč *
Generali  (30 mil./60 mil.) 5 484 Kč 3 564 Kč
Česká pojišťovna (100 mil./100 mil.) 6 102 Kč 3 966 Kč
Kooperativa (70 mil./70 mil.) 6 168 Kč 4 008 Kč
UNIQA (50 mil./60 mil.) 7 360 Kč 4 784 Kč
ČSOB (60 mil./60 mil.) 7 563 Kč 4 941 Kč
UNIQA (100 mil./100 mil.) 7 850 Kč 5 103 Kč
Allianz (50 mil./50 mil.) 8 978 Kč 5 836 Kč
ČPP Super Plus (70 mil./70 mil.) 9 375 Kč 6 093 Kč
Wüstenrot (70 mil./70 mil.) ** 10 080 Kč 4 540 Kč
Allianz (100 mil./100 mil.) 10 773 Kč 7 002 Kč
* max. bonus 60 %
** motor od 51 do 80 kW (nekategorizuje podle hmotnosti auta) 

Osobní automobil do 3 500 kg s objemem 1 650 cm3, stáří vozu 6 let, muž ve věku 20 let, forma platby ročně, nižší limity plnění, České Budějovice

Pojišťovna
(krytí: škody na zdraví/škody na majetku)
Pojistné Pojistné
s maximálním bonusem
(35 %)
Generali (35mil./18 mil.) 5 272 Kč 3 426 Kč
Triglav (50 mil./50 mil.) 5 328 Kč 2 131 Kč *
Česká pojišťovna (40 mil./20 mil.) 5 867 Kč 3 814 Kč
Kooperativa (24 mil./54 mil.) 5 988 Kč 3 892 Kč
ČSOB (24 mil./44 mil.) 6 017 Kč 3 936 Kč
UNIQA (35mil./18 mil.) 6 659 Kč 4 328 Kč
Allianz (35 mil./18 mil.) 7 644 Kč 4 969 Kč
ČPP Speciál plus (70 mil./70 mil.) 8 508 Kč 5 530 Kč
Wüstenrot (35 mil./18 mil.) ** 10 080 Kč 4 540 Kč
* max. bonus 60 %
** motor od 51 do 80 kW (nekategorizuje podle hmotnosti auta) 

U koho si povinné ručení sjednáte vy a proč? Jaký bonus vám náleží? Podle čeho si pojistku vybíráte?

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-47
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 30 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

13. 11. 2006 14:39

GENERALI a.s. ! - spolehlivá a vždy se mi dostalo kvalitního servisu. Osobně preferuji KVALITU i v tomto případě za dobré konkurenční ceny!

+67
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

3. 11. 2006 10:56, V.Mlich

Tabulky jsou OK. Kazda pojistovna ma (kvuli zmateni zakaznika) jine kategorie podle kubatury, vykonu motoru a co ja vim ceho. Redakce vybrala pro priklad sazeb prumerne vozidlo s prumernym majitelem a prumernym bydlistem. A rozhazeni? Zadne nevidim, trideni je podle prvniho sloupce vzestupne.

Namet pro redakci: Tak, jako je kalkulator pro vyber vhodneho uctu a banky, byl by mozna zajimavy kalkulator pro vyber povinneho ruceni.

Zobrazit celé vlákno

-1
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (30 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Povinné ručení 2007: co ovlivní výši sazby

2. 11. 2006 | Simona Ely Plischke

Povinné ručení 2007: co ovlivní výši sazby

Kolik příští rok zaplatíte za povinné ručení? U stále většího počtu pojišťoven záleží také na tom, kde bydlíte a kolik je vám či vašemu autu let. Jedna pojišťovna cenově zvýhodňuje... celý článek

Bude povinné ručení dražší?

19. 10. 2006 | Jan Trejbal

Bude povinné ručení dražší?

Jsme v období, kdy se pojišťovny rozhodují, jak naloží se sazbami pro individuální klienty povinného ručení na další rok. Jaké můžeme čekat nastavení sazeb? Je oprávněné zvýšení sazeb... celý článek

Povinné ručení: plnění

31. 8. 2006 | Simona Ely Plischke

Povinné ručení: kdy pojišťovna neplní?

31. 8. 2006 | Simona Ely Plischke

Povinné ručení: každý jej známe, ale víme všechno důležité?

31. 8. 2006 | Simona Ely Plischke

Povinné ručení: každý jej známe, ale víme všechno důležité?

Víte přesně, jakou ochranu a jaké služby, zákonné i nad rámec zákona, si kupujete, když uzavíráte povinné ručení? Co se z něj hradí a co nikoli? Co vám hrozí, když si povinné ručení... celý článek

Partners Financial Services