Do konce roku 2010 může recese stát banky 50 miliard

Petr Čermák | rubrika: Analýza | 15. 6. 2009 | 2 komentáře
Do konce roku 2010 může recese stát banky 50 miliard
České banky se nespálily na pádu finančních trhů, ale ubránit se zhoršené platební schopnosti lidí v hospodářství postiženém recesí nedokážou. Opravné položky, kterými se připravují na špatné časy, budou ještě významnější nákladovou položkou.

Bankovní odvětví je citlivé na hospodářský cyklus. Jelikož je jeho hlavní byznys v poskytování úvěrů, daří se mu, když ekonomika prosperuje. Lidé mají zájem o úvěry a v drtivé většině případů je také splácejí. Statistika ČNB, která vykonává bankovní dohled a shromažďuje o tomto sektoru údaje, ukazuje až do konce roku 2007 jasný trend zlepšování úvěrových portfolií bank. V listopadu 2007 byl podíl úvěrů, kde nastala situace selhání dlužníka (viz box), na celkových úvěrech 2,61 procenta. Na konci března 2009 podíl stoupl na 3,82 procenta. Nárůst není nijak dramatický, na konci roku 2002 byl tento podíl ještě zhruba 2,5krát vyšší.

Podíl úvěrů se selháním dlužníka na celkových úvěrech

„Trend zhoršování platební morálky bude ještě minimálně do konce roku pokračovat a tvorba opravných položek se projeví na zisku bank,“ tvrdí Milan Lávička, analytik Atlantik. Zisky bank by tak podle něj mohl poklesnout o dvacet až čtyřicet procent. „Nicméně vzhledem k rychlému růstu ziskův minulých letech, kdy rostly i o 20 procent ročně, se dá očekávat, že banky budou vykazovat čistý zisk podobný jako v roce 2006.“ Tehdy banky vydělaly dohromady 38 miliard korun.

„Podle našich odhadů by podíl úvěrů v selhání mohl kulminovat v roce 2011 na úrovni 7 až 9 procent,“ tvrdí Marek Hatlapatka, analytik společnosti Cyrrus. Podle statistik ČNB činí průměrná účetní hodnota „špatných“ pohledávek, tedy těch, kdy dlužník neplatí, 45 procent původní hodnoty. Nárůst nesplácených úvěrů o pět procent v příštích dvou letech by tedy pro bankovní sektor představoval zátěž v podobě opravných položek zhruba 50 miliard korun. To je zhruba polovina zisku, který vytvořilo český bankovní sektorza roky 2007 a 2008.

Definice selhání dlužníka

Povinná osoba (banka, družstevní záložna či obchodník s cennými papíry, pozn. red.) posuzuje expozice investičního portfolia z hlediska selhání dlužníka. Selháním dlužníka se rozumí situace, kdy je splněna alespoň jedna z těchto podmínek:

a) lze předpokládat, že dlužník pravděpodobně nesplatí svůj závazek řádně a včas, aniž by věřitel přistoupil k uspokojení své pohledávky ze zajištění,

b) alespoň jedna splátka jistiny nebo příslušenství jakéhokoliv závazku dlužníka vůči věřiteli je po splatnosti déle než 90 dnů; k této podmínce povinná osoba nemusí přihlížet, pokud částka po splatnosti není významná s tím, že práh významnosti stanoví povinná osoba s ohledem na to, jakou částku nevymáhá při odpisu pohledávky.

Zdroj: Vyhláška č. 123/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb.

Oprávky musí banky vytvářet ke všem pohledávkám, u nichž je dlužník v prodlení více než devadesát dnů. Čím déle dlužník neplatí, tím větší část úvěru musí banky odepsat.

V minulosti trápily bankovní sektor i větší problémy s úvěry.„Na konci devadesátých let dosahoval podíl úvěrů se selháním na celkových úvěrech hodnot okolo 20 procent. Extrémní čísla z 90. let byla způsobena nezkušeností bank, nízkým stupněm rozvinutosti trhu a samozřejmě také nedostatečným právním rámcem. Od té doby český bankovní sektor ušel značný kus cesty a tato situace tedy nyní již nehrozí,“ tvrdí Hatlapatka.

Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem (v mil. korun)

Analytici jsou optimističtí i přes ohromný úvěrový boom, kterým Česká republika prošla v posledních letech. Na konci roku 2005 byl objem úvěrů mírně přes 1,1 bilionu korun. O tři roky později bylo číslo téměř dvojnásobné. Ve prospěch bank nicméně hraje fakt, že velký podíl na trhu mají dlouhodobé hypotéční úvěry, které jsou zajištěné nemovitostí a jejichž míra nesplácení je velmi nízká. „Banky budou mít zájem půjčovat dál, ale budou a již teď jsou opatrnější,“ tvrdí Lávička.

Investor či věřitel banky se může o zdraví „své“ instituce přesvědčit přímo ve výroční zprávě, kde jsou aktiva členěna podle typů úvěrů, jestli se jedná o standardní či tzv. sledované úvěry, nebo jestli pohledávka je více jak 90 dní po splatnosti, a nastalo tedy selhání dlužníka. Hlavně k těmto úvěrům tvoří banky opravné položky. Ve výkaze je možné žádanou informaci najít buď pomocí vyhledávání, nebo u jednotlivých položek výkazu zisků a ztráti v rozvaze jsou čísla příloh, která se k jednotlivým položkám vztahují a dále jejich výpočet rozvíjejí. Opravné položky jsou součástí výkazu zisku a ztrát, zatímco pohledávky a úvěry za klienty vykazuje banka v rozvaze.

Členění úvěrů GE Money Bank a Komerční banky za rok 2008 (v milionech)

Komerční bankaGE Money Bank
Hrubé úvěry klientům373 97992 279
-bez pochybení dlužníka (v procentech95,1592,68
standardní341 23678 431
sledované14 5987 093
- s pochybením dlužníka ( v procentech)4,857,32
nestandardní5 250604
pochybné 1 903303
ztrátové10 9865 848
Vytvořené opravné položky-8 830 -6 399
Nepokryté úvěry9 309356
Tvorba opravných položek k úvěrům a pohledávkám za rok 20082 8152 085
Zdroj: Výroční zprávy bank

Do pololetních výsledků bank se tedy vlivem devadesátidenního zpoždění prvně dostanou údaje z prvního čtvrtletí. Pokud se předpoklady analytiků naplní, bude recese pro banky bolestnou zkušeností, která by je ale neměla citelně zasáhnout.

Dlouhodobý investiční produkt

Dlouhodobý investiční produkt

Myslete na sebe a zabezpečte se na penzi co nejlépe. Třeba investováním do široké nabídky fondů.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+2
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 2 komentářů

Nejlevnější aplikace na trhu. Zpracujte si daňové přiznání pro fyzické osoby v roce 2024 v jednoduché online aplikaci. Pro naše čtenáře exkluzivní sleva 10 %.

DníHodinMinutVteřin
Slevový kód: PENIZE1O
Vyplnit přiznání

Pokud chcete řešit daně po staru, máme pro vás chytré formuláře.

A tohle už jste četli?

Jak chudý (bohatý) je chudý Čech

9. 6. 2009 | Petr Čermák | 16 komentářů

Jak chudý (bohatý) je chudý Čech

Chudý Čech je zhruba patnáctkrát bohatší než chudý Afričan, ale dvakrát chudší než chudý Ital. Vyplývá to z metodik měření chudoby. Podle různých způsobů výpočtu totiž chudoba pokaždé... celý článek

Kvůli jakým dluhům bankrotují domácnosti?

4. 6. 2009 | Petr Čermák | 1 komentář

Kvůli jakým dluhům bankrotují domácnosti?

V průběhu 21. století nabral v USA na síle nový typ bankrotů, který už před krizí naznačoval, že ne všechno bude v této ekonomice v pořádku. Víte, kvůli jakým dluhům bankrotovaly americké... celý článek

Nový dluhopis České spořitelny odvozuje výnos od akcií

3. 6. 2009 | Petr Čermák | 1 komentář

Nový dluhopis České spořitelny odvozuje výnos od akcií

Česká spořitelna se opět vrhla do vod finančních inovací a nabízí retailovým investorům dluhopis, který používá finanční páku, garanci vrácení vložené částky a konstrukci výnosu podobnou... celý článek

Emoce často kazí obchody. Změnit se nedají.

1. 6. 2009 | Petr Čermák

Emoce často kazí obchody. Změnit se nedají.

Zisk a ztrátu neurčuje jenom to, kdy člověk nakoupí, ale také to, kdy prodá. Investiční úsudky ale nejsou vždy výsledkem racionálních rozhodnutí, ale mnohdy se do nich promítají i podvědomé... celý článek

Partners Financial Services