Poradna - Pojištění nemovitosti a domácnosti

Pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti chrání majetek před živelnými pohromami nebo krádeží, pomůže, i když doma prasknou trubky. Záleží na nastavení konkrétní pojistky. Tu nejlepší vám pomůže vybrat srovnání pojištění majetku, důležité novinky a informace najdete v článcích v sekci pojištění majetku. Pokud máte specifický problém, zeptejte se s odborníků z poradny. Nejdřív ale projděte nejčastější dotazy, třeba narazíte na někoho, kdo měl s pojištěním domácnosti nebo pojištěním nemovitosti stejný problém.

Vkládat dotazy může jenom zaregistrovaný uživatel…

Přihlásit se

POROVNEJTE NABÍDKY POJIŠTĚNÍ, VYBERTE NEJVHODNĚJŠÍ A UŠETŘETE

Správně nastavené pojištění vám pomůže překonat nepřízeň osudu. Nespoléhejte se na náhodu.

Nejčastější otázky čtenářů

indexace

Chtěl bych vědět co znamená indexace u pojištění nemovitosti.

Celý příspěvek a Odpověd

FAQ - Pojištění nemovitosti a domácnosti

Všechny dotazy

pojištění nemovitosti se dvěma vlastníky

Dobrý den, prosím, potřebovala bych poradit, jak řešit pojištění rodinného domku, který vlastním společně se svou sestrou. Sestra uzavřela pojistku na dům (včetně připojištění odpovědnosti za škodu)na svoje jméno a já jí přispívám polovinou platby. Jenom nevím, jestli v případě pojistné události se na mě také pojistka vztahuje, když tam nikde nejsem uvedená. Děkuji za odpověď, Salome

Dotaz poslal/a: salome, 12. 08. 2013 10:02

Dobrý de, dle aktuální právní úpravy se vyplácí škoda pojištěnému. V případě více vlastníků se musí dohodnout o vyrovnání mezi sebou. Pokud nedojde k dohodě, řeší se spor občansko – právní cestou. S pozdravem Petr Kubíček, ČSOB Pojišťovna, a.s.

ČSOB Pojišťovna, a.s., 19. 08. 2013 11:39

Možno zrušit smlouvu?

Dobrý den. Pojišťovna mi poslala "nabídku" na zvýšení pojistného s přiloženou složenkou na tuto zvýšenou částku, která vejde v platnost pokud zaplatím do termínu určeném v nabídce. Se zvýšením nesouhlasím, naopak bych chtěl pojistku zrušit ještě před tzv. výročním dnem. Je nesouhlas se zvýšením pojistného důvodem k odstoupení od pojistné smlouvy? Děkuji

Dotaz poslal/a: Ivan Novák, 08. 05. 2013 11:12

Dobrý den, v souvislosti s nesouhlasem se zvýšením pojistného je možné postupovat v souladu se zákonem o pojistné smlouvě a požádat o ukončení pojistné smlouvy: Výpovědí: Je-li sjednáno soukromé pojištění s běžným pojistným, zaniká soukromé pojištění výpovědí pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období; výpověd musí být doručena alespoň 6 týdnu před uplynutím pojistného období, jinak je neplatná. Hezký den Petr Kubíček, ČSOB Pojišťovna

ČSOB Pojišťovna, a.s., 15. 05. 2013 15:42

bytový dům

Dobrý den, chtěla bych požádat o radu ohledně pojištění bytového domu. Bydlíme v bytovém domě se čtyřmi bytovými jednotkami v soukromém vlastnictní. Je nutné při pojištění celého objektu být ve společenství vlastníků nebo v družstvu nebo stačí jeden vlastník jako pojistík a zbylí tři majitelé jako spolupojistníci? Děkuji

Dotaz poslal/a: Luucckkaa, 14. 03. 2013 12:21

Dobrý den, společenství vlastníků jednotek vzniká v domě s nejméně pěti jednotkami, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, včetně původního vlastníka, a to dnem doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí poslednímu z těchto tří vlastníků. Společenství vzniká na základě ustanovení zákona, bez ohledu na vůli jeho jednotlivých členů, aniž by k samotnému vzniku společenství bylo potřeba nějakého přímého právního úkonu jeho členů, což není případ uvedený v dotazu. V případě Vašeho dotazu je možné pojištění produktem Náš dům (lze i na rodné číslo jednoho z majitelů bytů), kdy jeden z majitelů bytů bude pojistník a všichni ostatní budou pojištěnými osobami. Hezký den Petr Kubíček, ČSOB Pojišťovna

ČSOB Pojišťovna, a.s., 18. 03. 2013 08:45

odpovědnost za škodu

Dobrý den, chtěla bych požádat o radu ohledně pojistného plnění škody na nemovitosti. Jsem řádným nájemcem bytu v panelovém domě. Bytová jednotka je v osobním vlastnictví fyzické osoby, dům je v podílovém spoluvlastnictví všech vlastníků jednotlivých bytových jednotek. Bytový dům je pojištěn, ale domácnost bytové jednotky ani pojištění odpovědnosti nemám já ani vlastník. V bytě došlo k prasknutí hadičky přívodu vody do WC-nádržky únavou materiálu a tím k vytopení několika bytových jednotek. Jak se bude řešit vzniklá situace ohledně úhrady škody, jsem i já jako nájemce za škodu zodpovědná? Může být škoda hrazena z pojištění domácností poškozených, nebo z pojištění domu? Děkuji za Vaši odpověď

Dotaz poslal/a: Volga, 15. 10. 2012 19:55

Dobrý den , Pokud by došlo k vytopení bytových jednotek Vaší vinou, mohli by poškození požadovat náhradu po Vás. Pokud došlo ke škodě v důsledku únavy materiálu, pravděpodobně by došlo k úhradě z pojištění odpovědnosti z držby budovy majitele bytu, samozřejmě závisí na posouzení konkrétní pojistné události. Pokud mají poškozené domácnosti pojištění, mohla by se škoda uhradit z těchto pojistek, závisí ale na sjednaných podmínkách jednotlivých pojištění. Pro bližší informace o nastavení a možnosti úhrady škody z pojistky domu je třeba se obrátit přímo na bytové družstvo, případně SVJ. S pozdravem Alena Dlouhá

ČSOB Pojišťovna, a.s., 24. 10. 2012 09:50

Všeobecné pojišťovací podmínky

Dobrý den, mám rozjednané pojištění domácnosti a nemovitosti, ale jelokož agent dochází nepravidelně, pošlete mi prosím Všeobecné pojišťovací podmínky. Díky. B.Š

Dotaz poslal/a: Bondik, 23. 10. 2012 10:16

Dobrý den, pro získání Všeobecných pojistných podmínek k produktu, který si sjednáváte, je potřeba oslovit přímo pojišťovnu, kde si plánujete pojištění uzavřít. S pozdravem Alena Dlouhá

ČSOB Pojišťovna, a.s., 24. 10. 2012 09:14

Duplicitní pojistná smlouva na nemovitost

Dobrý den, zajímalo by mě, jak postupovat v případě, že jedna nemovitost je pojištěna dvěma rovnocennými smlouvami. Problém je následující: u pojišťovny byl vznesen požadavek na pojištění nemovitosti a to tak, že každý ze dvou spolupodílníků bude platit polovinu pojistné částky. Byly vystaveny dvě pojistné smlouvy. Do roku 2003 bylo za každou smlouvu hrazeno poloviční pojistné - dohromady to byla částka za pojištění celé nemovitosti. Od roku 2003 došlo však k navýšení pojistné částky pojišťovnou a od té doby se za každou smlouvu hradila částka srovnatelná s pojištěním za celou nemovitost (na 1 smlouvu se hradilo 1000 Kč, a na druhou také, pojištění celé nemovitosti, ale mělo být 1000 Kč, takže na obě smlouvy mělo být dle podílů hrazeno pouze 500 Kč za každou a nikoli 1000 Kč za každou, jak to požadovala pojišťovna). Došlo tak k duplicitě smluv, kdy byla jedna nemovitost pojištěna dvěma smlouvami!!! Pojišťovna nám uznala ukončení jedné smlouvy z důvodu duplicity, ale zároveň namítala, že by z ní v případě potřeby bylo plněno (to je ale nesmysl, když ta smlouva byla duplicitní!!!). V pojišťovně bylo sjednáno, že duplicitní smlouva bude vypovězena k 6.8.2011, ale z pojišťovny o několik dní později přišel dopis, kde uvádějí jako datum zániku smlouvy den 5.8.2008 - tedy tři roky zpětně a přitom se ohánějí § 101 občanského zákoníku (o promlčení). Absolutně nechápu postoj pojišťovny - dle zákona o pojistné smlouvě došlo k chybě ze strany pojišťovny a tak byla duplicitní smlouva neplatná již od počátku a mělo by nám být vráceno pojistné za dobu jejího trvání (přinejmenším od roku 2003, kdy došlo k duplicitě). Pojišťovna nám však vrátila zpětně zaplacené pojistné pouze do 5.8.2008 (dne údajného zániku pojistné smlouvy), tedy za tři poslední roky a víc nám prostě už dát nehodlá. Se stanoveným dnem zániku pojistné smlouvy nesouhlasíme a požadujeme od pojišťovny vrácení přinejmenším částku odpovídající pojistnému od roku 2003. Máme na to nárok? A podle jakých zákonů (§)?? Jak bychom měli vůči pojišťovně dále postupovat (doposud si pouze dopisujeme a očividně se navzájem absolutně nechápeme...nebo pojišťovna nehodlá prostě nic víc řešit a počká si až to všechno bude promlčené - spíše to už za promlčené považuje, když si stanovila sama datum zániku smlouvy tři roky zpětně, což odpovídá promlčecí lhůtě!!!!). Předem děkuji za radu.

Dotaz poslal/a: a1a1, 25. 07. 2012 10:57

Dobrý den, Pokud je sjednána pojistka na jeden předmět pojištění duplicitně, standardně pojišťovny přistupují na dohodu a ukončí jednu z pojistek, protože stejnou majetkovou škodu nelze řešit ze dvou pojištění najednou. Ve Vašem případě bych doporučila podat odvolání do pojišťovny, kde byly pojistky sjednané, k postupu, jakým byly v průběhu pojištění provedeny změny v pojistném a k ukončení jedné ze smluv k jinému datu, než bylo požadováno. S pozdravem Alena Dlouhá

ČSOB Pojišťovna, a.s., 03. 08. 2012 14:24

Domácnost, nemovitost

Dobrý den, zajímalo by mě jak správně nastavit výši pro pojištění domácnosti. Podle čeho se řídit, jsou nějaká pravidla nebo postupy, jak se to počítá? U pojištění nemovitosti bych bral asi v potaz odhad nebo cenu nemovitosti, ale co ta domácnost? Tak aby to nebylo podpojištěné, ale zároveň nadpojištěné... Děkuji

Dotaz poslal/a: coore, 25. 06. 2012 22:51

Dobrý den, Obecně lze říci, že pojistná částka na vybavení domácnosti se stanovuje tak, aby odpovídala pojistné hodnotě pojištěného majetku v době uzavření pojistné smlouvy. Pojistná hodnota předmětu pojištění je nová cena, tj.částka, kterou je třeba vynaložit na znovuzřízení předmětu pojištění srovnatelného druhu, kvality a užitné hodnoty v daném místě. Do vybavení domácnosti se zahrnuje např. nábytek, oblečení, nádobí, elektronika, cennosti, apod. Pomůckou pro stanovení pojistné částky může být výpočet, kdy se vynásobí plocha bytu a doporučená minimální částka. V tuto chvíli Vám mohu doporučit orientační propočet na min.částku 4500 Kč/m2, což odpovídá základnímu vybavení domácnosti (min.pojistná částka doporučená ČSOB Pojišťovnou). Částku, kterou takto získáte, porovnejte se skutečnou hodnotou všech věcí ve Vaší domácnosti. Rozhodně bych nestanovovala pojistnou částku nižší. S pozdravem Alena Dlouhá

ČSOB Pojišťovna, a.s., 27. 06. 2012 09:49

Jedno číslo popisné a dvě domácnosti v domě.

Dobrý den, jak správně pojistit dům a domácnosti v něm v případě, že dům má jedno číslo popisné, ale v domě jsou dvě samostatně oddělené domácnosti. Jedná se vlastně o dvojdomek (dva oddělené vchody do jednotek) s jedním číslem popisným. Aktuálně je vše pojištěné tak, že rodina obývající jednotku číslo 1 má uzavřené pojištění nemovitosti na 2 mil. + domácnost 250 tis. a rodina obývající jednotku č. 2 má u jiné pojišťovny pojištění nemovitosti na 2 mil. a domácnost pojištěnou nemá. Pojistná hodnota domu je cca 4 mil. Podle mě to ale není úplně dobře, protože vlastně dochází k souběhu pojištění nemovitosti u dvou pojišťoven a v případě škody, např. vyhoření celého domu by bylo možné plnění jen z jedné ze smluv a v tomo případě tedy je každá smlouva podpojištěna na 50% a tomu by odpovídalo i plnění. Jestli je moje doměnka správná, je možné to ve smlouvách nějak ošetřit, aby každý platil svou pojistku a vcelku byla nemovitost pojištěna na 100%?

Dotaz poslal/a: PavelHal, 14. 05. 2012 12:03

Dobrý den, pokud se jedná o dvojdomek a lze jednoznačně určit každý zvlášť, tzn. že nemají společné žádné inženýrské sítě (např. vodovodní a plyn. potrubí, svody, atd.) a mají společnou opravdu jenom dělící zeď, lze je pojistit zvlášť, jenom se musí jednoznačně ve smlouvě určit, kterou část nemovitosti pojišťujeme např. nákresem. Pokud mají společné inženýrské sítě, už se musí pojistit jako celek. Potom lze řešit těmito způsoby. 1 PS na nemovitost, druhá a třetí PS na domácnosti 1 PS na nemovitost + 1 domácnost, další PS na druhou domácnost Do PS na nemovitost se jeden vlastník uvede jako pojistník a pojištěná osoba, druhý se může uvést jako spolupojištěná osoba. S pozdravem Jan Šubrt

ČSOB Pojišťovna, a.s., 15. 05. 2012 16:12

pojištění nemovitosti

Chci pojistit neovitost proti požáru ve které je jedna bytoová jednotka a truhlářská dílna 50 na 50 procent požaduji od pojištovny jednoznačné určení za jakých podmímek bude plnit a co já jako majitel musím a v jakých časových úsecích plnit ( revize a podobě)

Dotaz poslal/a: pavlovsky@degr, 21. 03. 2012 23:27

Dobrý den. Děláte dobře, že chcete od pojišťovny podrobné informace. Myslím, že žádná pojišťovna nechce nic víc, než co Vám jako vlastníkovi nemovitosti ukládají české zákony. Tím je řečeno i to, že se tyto vaše povinnosti mohou měnit bez ohledu na zájmy pojišťovny tím, že se změní některý z příslušných zákonů.

ČSOB Pojišťovna, a.s., Pavel Bartík, 22. 03. 2012 19:17

Pojiištění RD osobou, která není majitelem nemovitosti?

Dobrý den, manželovi před třemi lety rodiče přepsali nemovitost s věcným břemenem, že tam budou doživotně. Následující rok si manželův otec sjednal pojištěni nemovitosti a domácnosti od podomního makléře /k České pojišťovně/na danou nemovitost, kterou vl. už rok nevlastní. Mám dotaz, jestli vůbec může takovouto pojistku manželův otec sjednat na sebe, když již v té době nebyl majitelem. Pokud by došlo k pojistné události dostal by pojištěnec nějaké peníze v dané situaci? Jedná se hlavně o tu nemovist. Děkuji Jana Sovadinová

Dotaz poslal/a: janashka, 03. 11. 2011 09:20

Dobrý den. Obecně vzato je možné, aby někdo pojistil cizí majetek. Zákon to umožňuje. U pojištění nemovitostí by to však vždy mělo být se souhlasem majitele. Přinjemenším proto, aby věděl, že je již nemovitost pojištěna a nepojistil ji duplicitně. Nicméně nemusíte se obávat. Plnění jde vždy vlastníkovi pojištěné věci, aby ji mohl opravit. Pojišťovna si to v okamžiku pojistné události ověřuje v katastru nemovitostí. Nicméně doporučuji se s rodiči domluvit a pojistnou smlouvu zkontrolovat a případně přepracovat. Ve smlouvě by mělo být uvedeno, že pojistník (otec) pojišťuje cizí nemovitost. Pokud to tam není, tak raději doporučuji smluvu předělat a sjednat standardně. To znamená, že ji pojistí vlastník. Hezký den.

ČSOB Pojišťovna, a.s., Pavel Bartík, 05. 11. 2011 09:22

Stránka 1/5

Předchozí

1

Partner sekce

ČSOB Pojišťovna, a.s.

ČSOB Pojišťovna, a.s.

ČSOB Pojišťovna je univerzální pojišťovnou nabízející celou řadu životních i neživotních pojištění pro fyzické i právnické osoby. Objemem předepsaného pojistného se řadí na 4. místo mezi všemi pojišťovnami českého trhu.

Za tuto kategorii odpovídá:

http://www.csobpoj.cz

Aktuální články

Zbyla vám loňská dovolená? Přišel zlomový termín

Zbyla vám loňská dovolená? Přišel zlomový termín

O tom, kdy dostanete dovolenou, rozhoduje zaměstnavatel, i když v ideálním případě na...více

Jak přijít kloubům na kloub. Co říká revmatolog?

Jak přijít kloubům na kloub. Co říká revmatolog?

Bolest kloubů a svalů mívá různé příčiny. Někdy ji působí vyčerpání, jindy zánět nebo...více

Jak jsou otevřené obchody o svátcích 5. a 6. července

Jak jsou otevřené obchody o svátcích 5. a 6. července

V úterý 5. července i ve středu 6. července zůstanou velké obchody standardně otevřené,...více

Interaktivní grafiky

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.