Kurz I – co je investování

Investování je kupování takových aktiv, které se časem zhodnocují nebo které přinášejí majiteli pravidelný důchod. Aktivum je cokoliv, co má nějakou hodnotu plynoucí z významu pro člověka.

Aktiva mohou být finanční nebo nefinanční. Finanční aktiva jsou například akcie, dluhopisy, podílové listy či směnky. Finanční jim říkáme proto, že samy o sobě nepřinášejí majiteli užitek. Nedají se jíst, nedá se v nich bydlet, nedá se z nich získat energie. Vyjadřují pouze finanční pohledávku. Nefinanční aktiva jsou nemovitosti, umělecké předměty či komodity (jako ropa, pšenice nebo víno). Ty mají reálnou podobu a samy o sobě jsou člověku užitečné. Aktiva, do kterých investujeme, ještě někdy nazýváme investiční instrumenty nebo investiční nástroje.

Každé z těchto finančních či nefinančních aktiv má tři základní vlastnosti - výnos, riziko a likviditu. Výnos je to, co aktivum vydělá. Výnosem může být rozdíl mezi prodejní a kupní cenou aktiva, ale také pravidelný důchod z aktiva (např. úrok, dividenda, kupónová platba, ale i nájemné či půdní renta). Riziko je nebezpečí, že skutečný výnos, který dané aktivum přinese, se bude odlišovat od výnosu, který od daného aktiva očekáváme. Existuje celá řada vlivů, které mohou způsobit odklon budoucího výnosu od výnosu očekávaného a podle nich také rizika rozlišujeme (viz investiční rizika). Likvidita je schopnost daného aktiva býti rychle a s nízkými náklady přeměněno v peníze. Čím je aktivum likvidnější, tím rychleji a levněji může být přeměněno zpět v peníze.

Mezi výnosem, rizikem a likviditou existují vazby - čím je například aktivum potenciálně výnosnější, tím je také rizikovější. Čím je aktivum likvidnější, tím je méně rizikové a tudíž i méně výnosné. Investor musí vědět, co od svého aktiva očekává, a podle toho najít svůj optimální poměr mezi těmito třemi vlastnostmi.

Investování je součástí oboru finance. Jste-li soukromý investor, pak bude součástí vašich osobních financí. Zastupujete-li nějakou společnost, pak bude investování součástí vašich firemních financí.

Osobní finance je pojem, který zahrnuje všechny finanční aspekty vašeho života. Patří sem rozpočet vaší domácnosti, spoření, různé druhy pojištění, daňové otázky, úvěry a v neposlední řadě i investování.

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+79
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

Aktiva, finance, likvidita, riziko

Partners Financial Services