Vše o dani z převodu nemovitosti

Předmět daně:

Předmětem daně z nemovitosti je:

 • úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti včetně vypořádání podílového spoluvlastnictví,
 • vzájemná výměna nemovitostí,
 • bezúplatné zřízení věcného břemene.
Předmětem daně je i převod nemovitosti, u kterého dojde k odstoupení od smlouvy a k jejímu zrušení od samotného počátku. V takovém případě nevzniká nárok na vrácení daně, do dvou let od vkladu práva do katastru nemovitostí lze požádat o prominutí daně.

Poplatník daně:

Pro určení poplatníka daně z nemovitostí je rozhodující způsob převodu nemovitosti. Pokud dojde k úplatnému převodu nemovitosti je poplatníkem prodávající a nabyvatel je ručitelem. Pokud je nemovitost získána vydržením nebo při výkonu soudního rozhodnutí, vyvlastěním, konkursem nebo vyrovnáním je plátcem daně nabyvatel nemovitosti.

Oboustranná výměna nemovitostí je považována z hlediska daně z převodu nemovitosti za jeden převod, i když z právního hlediska se jedná o převody dva. V takovém případě se základ daně považuje ocenění té nemovitosti, které je vyšší. Oba účastníci výměny jsou povinni platit daň společně a nerozdílně.

Jde-li o převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti ze společného jmění manželů nebo do společného jmění manželů, považuje se každý z manželů za samostatného poplatníka a jejich podíly za stejné, pokud nejsou podíly dohodnuty nebo stanoveny jinak. V případě podílových spoluvlastníků je každý spoluvlastník samostatným poplatníkem a platí daň podle velikosti svého podílu.

Poplatník je povinen podat daňové přiznání k dani z převodu do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž:

 • byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí (po 1. 1. 2004),
 • nabyla účinnosti smlouva o úplatném či bezúplatném převodu nemovitostí, která není evidována v katastru nemovitostí,
 • bylo vydáno potvrzení o nabytí vlastnictví k vydražené nemovitosti ve veřejné dražbě nebo nabylo právní moci rozhodnutí o příklepu a bylo zaplaceno nejvyšší podání při výkonu rozhodnutí nebo exekuci,
 • nabylo právní moci rozhodnutí nebo byla daňovému subjektu doručena jiná listina, kterými se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti.
 • Základ daně:

  Základem daně je:

  • cena nemovitosti zjištěná podle zvláštního předpisu platná v den nabytí nemovitosti a to i v případě, že skutečná prodejní cena je nižší (v případě, že prodejní cena je vyšší než ocenění, použije se cena sjednaná),
  • ocenění bezúplatně zřízeného věcného břemene nebo obdobného plnění,
  • cena podle zvláštního předpisu, platná v den nabytí nemovitosti na základě smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí.
  Sazba daně:

  Daň z převodu nemovitosti je jednotná – 3 % ze základu daně.

  Splatnost daně:

  Každý poplatník daně z převodu nemovitostí má povinnost si daň sám vypočítat a s podáním daňového přiznání ji též zaplatit.

  Daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí poplatník podává místně příslušnému finančnímu úřadu nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí, popř. nabylo právní moci jiné rozhodnutí nebo byla daňovému subjektu doručen jiná listina potvrzující nebo osvědčující vlastnické vztahy k nemovitosti. Nejpozději ve lhůtě pro podání daňového přiznání je poplatník povinen daň z převodu nemovitostí též zaplatit.

Partners Financial Services

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.