Nová pravidla pro distribuční vztahy v EU

Dle článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie („SFEU“) jsou zakázány veškeré dohody, které by mohly ovlivnit obchod mezi členskými státy a jejichž účelem či důsledkem je vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu Evropské unie. Tento zákaz platí nejen pro horizontální kartelové dohody, ale také pro vertikální dohody, tedy smlouvy mezi subjekty na různých úrovních trhu.

Vertikální dohody obecně představují menší riziko narušení hospodářské soutěže na daném trhu. Proto v roce 2010 Evropská komise přijala pravidla, která blíže určovala, jaké konkrétní podmínky si mohou strany vertikálních dohod vždy ujednat bez rizika porušení SFEU.

Jelikož však tato pravidla byla již zastaralá, přijala Evropská komise dne 10. května 2022 v návaznosti na dlouhý proces veřejných konzultací nové nařízení o blokové výjimce pro vertikální dohody. Revidovaná pravidla zachovávají původní principy regulace a současně by měla být jednodušší, jasnější a aktuálnější, čímž pomohou podnikům posoudit slučitelnost jejich dohod o dodávkách a distribuci s pravidly hospodářské soutěže EU v moderním prostředí, které se značně posunulo směrem k on-line prodejům.

Hlavní změny oproti předchozím pravidlům se zaměřují na úpravu zvláštního pravidla safe harbour (bezpečného přístavu) – tedy výjimky z obecného zákazu určitých druhů dohod dle článku 101 SFEU – tak, aby nebyl ani příliš velkorysý, ani příliš úzký.

Zúžení oblasti působnosti safe harbour se týká:

i)  dvojí distribuce, tj. případů, kdy dodavatel prodává své zboží nebo služby prostřednictvím nezávislých distributorů, ale také přímo koncovým zákazníkům, a

ii) paritních povinností (nebo-li doložek nejvyšších výhod), tj. povinností, které vyžadují, aby prodávající nabídl své protistraně stejné nebo lepší podmínky jako na jiných prodejních místech (třetích stran nebo samotného prodávajícího).

To znamená, že některé aspekty dvojí distribuce a některé typy paritních povinností již nebudou podle nového nařízení vyňaty, ale musí být posuzovány individuálně podle článku 101 SFEU.

Rozšíření oblasti působnosti safe harbour – a tedy přípustnost různých smluvních omezení druhé smluvní strany – se týká:

i)  určitých omezení schopnosti kupujícího aktivně oslovovat jednotlivé zákazníky, tj. aktivní prodej, a

ii)  určitých praktik týkajících se prodeje online, konkrétně možností účtovat stejnému distributorovi různé velkoobchodní ceny za výrobky, které mají být prodávány online a offline, a možností stanovit různá kritéria pro prodej online a offline v systémech selektivní distribuce.

Nová pravidla jsou účinná již od 1. června 2022. Pro distribuční vztahy, které byly v souladu s dosavadní regulací, ale nově by neobstály, obsahuje nové nařízení přechodné období jednoho roku – do 31. května 2023 – pro jejich přenastavení.

V případě dotazů se, prosím, obraťte na autory článku nebo na další členy advokátní kanceláře EY Law či týmu EY, se kterými spolupracujete.

Autoři:

Vladimír Petráček
Pavel Podlešák


Zdroj:    EY
Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.