Jak na růst cen stavebních materiálů v zadávacím řízení?

V posledních měsících se můžeme setkat mimo jiné s výrazným nárustem cen stavebních materiálů. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky proto nedávno vydal společné stanovisko popisující řešení rizik, která mohou v rámci zadávacího řízení na veřejné zakázky vzniknout v souvislosti s nárustem cen stavebních materiálů (stanovisko si můžete přečíst ZDE).

V případě, že je uzavřena smlouva na základě zadávacího řízení s pevně stanovenou cenou, může nastat situace, že dodavatel v případě prudkého nárustu cen stavebních materiálů odmítne plnění vyplývající se smlouvy poskytnout, a to i pod hrozbou zaplacení smluvní pokuty. Proto si přiblížíme, jak je vhodné reflektovat nárůst cen v rámci přípravy zadávacího řízení a v rámci již probíhajícího zadávacího řízení, aby k takovým situacím nedocházelo.

Ustanovení § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“), umožňuje zadavateli vyhradit si změnu obsahu závazku ze smlouvy v případě, že si podmínky změny jednoznačně vyhradí v zadávací dokumentaci. Takovou změnou může být rovněž změna ceny předmětu plnění veřejné zakázky. V praxi se lze nejčastěji setkat s ujednáními o inflačních doložkách. Prosté inflační doložky ale nemusí být vzhledem ke specifičnosti změn cen stavebních materiálů na trhu dostačující. Proto lze ceny měnit také s odkazem na jiné relevantní objektivní údaje (např. údaje Českého statistického úřadu, údaje o cenových soustavách) či s odkazem na jiné indexy specificky reflektující vývoj cen stavebních materiálů na trhu. Zadavatel si může pro svou ochranu vyhradit schválení cenové změny či limitaci celkového nárůstu cen, aby zvýšením cen nedošlo k překročení jím plánovaného rozpočtu. Zadavatelé by také měli mít na paměti, že hodnota vyhrazených změn se promítá do předpokládané hodnoty plnění veřejné zakázky.

V případě, že změna cen plnění veřejné zakázky nebyla ošetřena v rámci přípravy zadávacího řízení, může nastat situace, že dodavatel odmítne uzavřít smlouvu z důvodu, že není fakticky schopen splnit plnění za jím nabídnutou nabídkovou cenu. V případě, že ještě neuběhla lhůta pro podání nabídky, se může zadavatel této situaci vyhnout doplněním zadávací dokumentace o ujednání reflektující případnou změnu cen stavebního materiálu. V takovém případě bude povinen prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to zřejmě o celou její původní délku. V případě, že lhůta pro podání nabídek již uběhla, může zadavatel z ekonomických důvodů zadávací řízení za podmínek uvedených v § 127 odst. 2 písm. d) Zákona zrušit.

V případě dotazů se, prosím, obraťte na autory článku nebo na další členy advokátní kanceláře EY Law či týmu EY, se kterými spolupracujete.

Autoři:

Jan Turek

Ondřej Pajatsch


Zdroj:    EY
Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.