Zdravotní pojištění: pomozte svému tělu i peněžence

Zdravotní pojištění: pomozte svému tělu i peněžence
Už jen pár dní zbývá na změnu zdravotní pojišťovny. Jste s vaší stávající spokojeni? Víte, na co všechno vlastně máte nárok? Porovnejte si nabídku tuzemských zdravotních pojišťoven. Možná zjistíte, že právě vám registrace u jiného ústavu ušetří peníze.

Podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění máme právo na bezplatnou zdravotní péči. Tatáž úprava nám ale také zakládá povinnost se zdravotně pojistit. Dostát zákonu tak můžeme placením pojistného jedné z devíti zdravotních pojišťoven (za některé skupiny – děti, studenty, důchodce apod. hradí zdravotní pojištění stát).

Z veřejného zdravotního pojištění se pak hradí péče, která má pojištěncům zachovat nebo zlepšit jejich zdravotní stav. Zákon vyjmenovává následující úkony:

 • léčebná péče ambulantní a ústavní (včetně diagnostické péče, rehabilitace, péče o chronicky nemocné a zdravotní péče o dárce tkání nebo orgánů související s jejich odběrem),
 • pohotovostní a záchranná služba,
 • preventivní péče,
 • dispenzární péče (tj. poléčebné sledování),
 • odběr tkání nebo orgánů určených k transplantaci a nezbytné nakládání s nimi (uchovávání, skladování, zpracování a vyšetření),
 • poskytování léčivých přípravků, prostředků zdravotnické techniky a stomatologických výrobků,
 • lázeňská péče a péče v odborných dětských léčebnách a ozdravovnách,
 • závodní preventivní péče,
 • doprava nemocných a náhrada cestovních nákladů,
 • doprava žijícího dárce do místa odběru a z tohoto místa, do místa poskytnutí zdravotní péče související s odběrem a z tohoto místa a náhrada cestovních nákladů,
 • doprava zemřelého dárce do místa odběru a z tohoto místa,
 • doprava odebraných tkání a orgánů,
 • posudková činnost,
 • prohlídka zemřelého pojištěnce a pitva, včetně dopravy.

V úhradách nákladů za výše vyjmenované zdravotní služby se tedy pojišťovny rozcházet nemohou. Aby se odlišily a vytvořily alespoň nějaké konkurenční prostředí, nabízejí svým pojištěncům spoustu výhod navíc. Právě na ty lákají potenciální klienty.

Jak zvolit tu pravou?

Než si ale začnete podle výhod vybírat, věnujte pozornost zejména oblasti, kde pojišťovna působí. Ne všechny totiž fungují celorepublikově (třeba Revírní bratrská pokladna působí zejména na Moravě, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda zase ve středních a východních Čechách). Ne všechny pojišťovny se také mohou prokázat širokou sítí smluvních lékařů (nejhustší smluvní síť má VZP). Zjistěte si proto, zda lékaři, kteří se starají právě o vaše zdraví, mají s pojišťovnou, o níž uvažujete, smlouvu.

Počty pojištěnců, smluv a regionální působnost
Zdravotní pojišťovna Počet pojištěnců Počet smluv o zajišťování zdravotní péče Působnost
k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2004 k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2004
Metal - Aliance 304110 314315 8 012 8 683 Snaží se působit celorepublikově. Počty pojištěnců jsou ale regionálně rozdílné. Největší % tvoří Středočeský (104 839 pojištěnců), Olomoucký (115 444 pojištěnců) a Jihomoravský kraj (37 567 pojištěnců).
Významné zastoupení má v Plzeňském a Ústeckém kraji a na Vysočině. Naopak nejmenší zastoupení má v Jihočeském a Moravskoslezském kraji.
Hutnická 332953 335600 8 670 8 675 Snaží se působit celorepublikově. Hlavní působnost má na Moravě.
Oborová ZP zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 557793 607301 25 420 (+ 2017*) 25 134 (+ 2042*) Celorepubliková působnost, ředitelství Praha, 12 krajských poboček a 3 expozitury.
Ministerstva vnitra 968000 1011000  21 966 22 358 Celorepubliková působnost
Revírní bratrská pokladna 329314  345925  nedodala nedodala Morava
Zdroj dat: pojišťovny
Vysvětlivky: ostatní pojišťovny nedodaly data v požadovaném termínu.

Největší pozornost je ze strany zdravotních pojišťoven (ZP) věnována dětem. Všechny pro ně mají něco přichystáno – přispívají na různá očkování, kontaktní čočky, homeopatika, školky v přírodě apod. Na nemocné děti pojišťovny myslí ještě víc, např. VZP, Vojenská, Metal – Aliance či Zaměstnanecká pojišťovna Škoda uhradí dětem s kožními a dýchacími nemocemi dokonce část ceny ozdravného pobytu u moře. Ty nejběžnější příspěvky jsme pro vás seřadili do tabulky.

Nadstandardní pozornost je věnována i ženám, zejména těhotným a starším. I pro muže ale některé pojišťovny připravily speciální nabídky, např. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda pánům ve věku 40 – 65 let jednou ročně dopřeje příspěvek 500 Kč na přípravky podporující sexuální potenci (Viagra, Uprima, Cialis, Levita). Metal – Aliance zase mužům starším 45 let uhradí vyšetření k prevenci nádorových onemocnění.

Výše některých příspěvků jednotlivých pojišťoven (za rok a v Kč)
Zdravotní pojišťovna Dětem Ženám
Plavání Brýle,
čočky
Rovnátka Očkování Vitamíny
pro
těhotné
Antikon-
cepce
Klíšťová
encefa-
litida
Žloutenka Chřipka Menin-
gokok
Česká národní 300 700* 1 500 1 500 1 500 300 300
Hutnická
1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000
500
1 000 
Metal-Aliance 500 800* 500 500 100 500
Ministerstva
vnitra
100 500 800* 2x400 2x1 500 100  700 500 500
Oborová**) Volné vstupy ve vybraných bazénech ano ano ano ano ano ano ano ano
Revírní
bratrská
pokladna
500 200 1 000 1 000 1 000 ano 500
Škoda 300 300 750* 300 1 000 200 300 300 300
Vojenská 350 200 600* 400 350 550 ano 500
VZP 300 1 000* 400 100 500
Vysvětlivky:
* - příspěvek na jednu čelist
** - podle kreditního systému, vysvětleno dále v textu
Zdroj dat: pojišťovny

U zdravotní pojišťovny Metal - Aliance závisí výše jednotlivých příspěvků na délce pojištění u této pojišťovny. Pojištěnci zaregistrovaní v roce 2005 mohou získat příspěvek ve výši 300 Kč, klienti pojišťovny zaregistrovaní v letech 1995 až 2004 dostanou 400 Kč a ještě dřívěji registrovaní pojištěnci 500 Kč.
U Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví zase záleží na rozzaření pojištěných podle kreditního systému do jednotlivých skupin: noví pojištěnci mají nárok na příspěvek v hodnotě 150 až 400 Kč, pojištěnci s nízkými náklady na zdravotní péči 500 Kč, těhotné na 1 200 Kč a letošní novorozenci na 450 Kč. Největší příspěvky jsou poskytovány dárcům krve a kostní dřeně – až 2 000 Kč ročně.

Příspěvků ale pojišťovny nabízejí mnohem víc, rozebírat je ze všech stran není v možnostech tohoto článku. Při výběru pojišťovny proto vždy posuďte, co ta která nabízí právě vám. Potřebujete-li chemoterapii, bude vás zajímat, že třeba VZP finančně podporuje ozdravné pobyty onkologicky nemocných, ale také třeba to, že Zaměstnanecká pojišťovna Škoda vám nabízí 2 000 Kč jednou ročně na paruku. Pokud přemýšlíte o laserové operaci očí či operaci hemeroidů, asi se budete snažit darovat krev s Oborovou zdravotní pojišťovnou. Má-li vaše dítě astma, Mořský koník Všeobecné ZP je určitě jedna z možností právě pro vás. Pokud bydlíte na Moravě a jste zdravá dívka ve věku 15 až 18 let chránící se proti nechtěnému početí hormonální antikoncepcí, nabídka Hutnické ZP osloví vás (příspěvek 1 000 Kč). A tak dále...

Udělejme si ale aspoň obrázek o tom, co pojišťovny nabízí každému z nás, ať už jsme zdraví, nemocní, mladí, staří, ženy či muži.

Některé výhody pro všechny (bez rozdílu věku a pohlaví)
Zdravotní pojišťovna Příspěvek na:
Česká národní bazén (300 Kč/pololetí)
Hutnická bílé plomby na přední zuby (200 Kč/rok)
Metal - Aliance* pohybové aktivity, saunování, masáže
Ministerstva vnitra 3. dávku očkovací látky nebo přeočkování proti klíšťové encefalitidě (400 Kč/rok)
Oborová* plavání, léčebné přípravky a zdravotnické prostředky preventivního charakteru, léky snižující nadváhu, operaci hemeroidů, oční laserové refrakční zákroky, zjištění krevní skupiny a Rh faktoru, očkování proti infekční hepatitidě typu AB, klíšťové encefalitidě, meningokoku, chřipce a pneumokoku
Revírní bratrská pokladna vitamínový balíček, bílé plomby na přední zuby (300 Kč/rok), úhradu poslední dávky očkovací látky a přeočkování proti hepatitidě typu A a B, 3. dávky očkovací látky proti klíšťové encefalitidě, plavání
Škoda očkovací látku proti chřipce, 3. dávku a každé další přeočkování proti klíšťové encefalitidě, 300 Kč na pohybové aktivity
Vojenská na úhradu nákladů prevence zdraví a zdravotní péče (jednorázový, novým pojištěncům, 1 000 Kč), plavání (300/rok Kč)
VZP - n/a
Vysvětlivky: * - pojišťovna rozděluje pojištěnce do skupin, podle kterých jim umožňuje čerpat příspěvky (viz výš).

Speciální nabídku mají pojišťovny pro dárce krve a kostní dřeně. Těmto lidem náleží ocenění především v morální rovině, mají nárok ale i na některé "hmotné" výhody (ty jsou nejen díkem, ale zejména motivačním faktorem k dárcovství). Všechny ZP tak své pojištěnce, kteří darují krev, odměňují (i proto, že dárci jsou zdravější než ostatní populace). Pojištěnci VZP tak obdrží za každý odběr vitamíny, ti, kteří krev darují alespoň 2x ročně, mají nárok na bezplatné pojištění na cesty do zahraničí v rozsahu 35 dní v roce. Pojištěnci Hutnické ZP, Oborové ZP, ZP Ministerstva vnitra, Revírní bratrské pokladny a ZP Metal - Aliance obdrží za každý odběr vitaminový přípravek. Česká národní ZP zase posílá dárcům krve za každý odběr dárkovou poukázku v hodnotě 100 Kč a Vojenská ZP věnuje za každý třetí odběr poukázku v hodnotě 300 Kč.
Dárcům kostní dřeně pak pojišťovny věnují několika tisícové příspěvky a rekonvalescentní pobyty.

Pokud se rozhodnete pojišťovnu změnit, třeba na základě přečtených údajů, neváhejte. Jak si přečtete v článku Na změnu zdravotní pojišťovny je nejvyšší čas, máte na to totiž již méně než týden. Právě v tomto článku získáte veškeré potřebné informace jak na to.

Jakou pojišťovnu jste si vybrali vy? Již jste někdy pojišťovnu měnili? Nebo se to chystáte udělat nyní?

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Nejde jen o peníze. Dobrá pojistka vás rychle vrátí na silnici a váš život do normálních kolejí. Proto si zvolte…

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+3
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 5 komentářů

Oblíbená témata

banky, Pojišťovny, zahraničí

Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Na změnu zdravotní pojišťovny je nejvyšší čas

22. 6. 2005 | Dana Chytilová | 1 komentář

Na změnu zdravotní pojišťovny je nejvyšší čas

Přemýšlíte o změně zdravotní pojišťovny? Pokud si tak přejete učinit již k následujícímu pololetí, neváhejte. Změnu totiž můžete provést jen ke čtvrtletí. Poradíme vám, jak na to, do... celý článek

Žádný hrad není nedobytný, je-li pán navíc u moře

16. 6. 2005 | Simona Ely Plischke

Žádný hrad není nedobytný, je-li pán navíc u moře

Červen až září je oblíbená doba dovolených. Jak vám ukážeme na policejních statistikách, je to bohužel také oblíbená část roku pro bytové zloděje. Podívejme se na účinné maličkosti,... celý článek

Za hranice autem

14. 6. 2005 | Simona Ely Plischke

Za hranice autem

Víte, co pro vaši rodinu a vaše auto může v cizině udělat povinné ručení či havarijní pojištění? Jak se zachovat v případě nehody, ať už ji způsobíte vy, nebo do vás někdo "vlítne"?... celý článek

K moři s kartou, šekem nebo hotovostí?

9. 6. 2005 | Dana Chytilová

K moři s kartou, šekem nebo hotovostí?

Chystáte-li se na dovolenou do zahraničí, promyslete si, čím budete platit. Cashem? Šekem? Kartou? Každý způsob má své výhody a nevýhody, proto je lepší nespoléhat pouze na jeden, ale... celý článek

Cestovní pojištění právě pro tu vaši dovolenou

31. 5. 2005 | Simona Ely Plischke

Cestovní pojištění právě pro tu vaši dovolenou

Červen klepe na dveře, a tak jsme pro vás připravili další tématický speciál "Letní dovolená za hranicemi". Jeho úvodní článek vám pomůže vybrat si to správné pojištění. Máme pro vás... celý článek

Partners Financial Services