Za hranice autem

Za hranice autem
Víte, co pro vaši rodinu a vaše auto může v cizině udělat povinné ručení či havarijní pojištění? Jak se zachovat v případě nehody, ať už ji způsobíte vy, nebo do vás někdo "vlítne"? Do jakých zemí si určitě musíte vést zelenou kartu? Zabalte si na cesty i informace.

Jak funguje havarijní pojištění a povinné ručení a kolik za tyto produkty zaplatíte, jste si mohli přečíst v článcích Nebourat, vystěhovat se z města a založit rodinu? a Krádež, nehoda, porucha... co čeká na vaše auto?. V rámci našeho tématického seriálu Letní dovolená za hranicemise nyní podívejme na to, jaké asistenční služby vám tyto produkty nabízejí.

Ke každému povinnému ručení a havarijní pojistce automaticky kupujete i asistenční službu. Tu kontaktujte v případě jakýchkoliv problémů při dopravní nehodě, poruše na vozidle, odcizení vozidla nebo jeho části nebo i dojde-li ke škodě při násilném vniknutí nebo vloupání do vozidla.

Nezapomeňte zelenou kartu!
Zelená karta je mezinárodní doklad o existenci pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (tedy tzv. povinného ručení) a bez ní za hranice nevyjíždějte (pokud ji nemáte, vydá vám ji vaše pojišťovna).
Jak uvádí Česká kancelář pojistitelů (ČKP), karta jednak umožní prokázat, že řidič příslušného vozidla má v pořádku pojištění odpovědnosti, jednak umožní vstup a provoz vozidla na území cizího státu bez nutnosti uhradit finanční částky jinak požadované tamními orgány za tzv. hraniční pojištění.
Tabulku států Rady kanceláří, s nimiž ČKP uzavřela dohody v Systému zelených karet, naleznete zde. Zjistíte podle ní, do kterých zemí je vhodné vést si zelenou kartu a kam je to nezbytné.

Většinou jde o identický servis, rozdíly v limitech i rozsahu u povinného ručení a havarijního pojištění ale najdete např. u Allianz. Před cestou na dovolenou je proto dobré zjistit, na co všechno máte nárok a co si případně můžete ještě připojistit. K snadnější orientaci vám určitě pomůže nahlédnout do našich tabulek na konci článku.

Vedle jednotlivých služeb by vás měly zajímat i jejich limity. Globální limit ve většině případů není, každá jednotlivá asistenční služba má limit vlastní (v km, v Kč či eurech, ve dnech apod.). Uváděné hodnoty ovšem značí limity roční nikoli údaje platné pro každé jednotlivé pojistné události.
Pokud si sjednáte u jedné instituce jak povinné ručení tak havarijní pojistku, tak se v případě např. Allianz, ČSOB Pojišťovny či České podnikatelské pojišťovny limity obou pojistek sčítají.

Určitě se také informujte o tom, na jaká rizika se vaše asistenční služba vztahuje. Například Allianz nerozlišuje, zda-li jde o havárii automobilu, jeho odcizení či při poruchu a ve všech případech "posílá" stejného asistenta. V případě třeba ČSOB Pojišťovny se limity i rozsah pojištění již ale liší.
Jako u všech typů pojistek, i zde věnujte pozornost výlukám. Asistenční služby se nevztahují například na škody způsobené nedostatkem pohonných hmot, při poruše do určitého počtu km od místa vašeho trvalého bydliště či pokud jste za volant usedli s alkoholem v krvi.

Co dělat v případě nehody?

Popisovat jednotlivé produkty nemá valný význam, následující dvě tabulky udělají lepší "práci". Naleznete v nich typ asistenčních služeb a jejich pojistné limity, vše seřazené podle jednotlivých pojišťoven. Údaje jsou platné pro asistenční služby jak k havarijním pojistkám tak k povinnému ručení. Jak uvádí mluvčí České pojišťovny Václav Bálek, v případě povinného ručení, pokud klient nehodu nezaviní, hradí se mu skutečná škoda, tj. oprava, uskladnění automobilu, náhradní ubytování, náhradní doprava atd. Pokud ale nehodu zaviní (nebo má z nějakého jiného důvodu nepojízdné vozidlo), má nárok na asistenční služby v rozsahu jako u havarijního pojištění.

Asistence k havarijnímu pojištění (HP) a povinnému ručení (PR) - část 1
Pojišťovna
(Produkt)
Přijezd asistenčního vozidla zdarma (limit) Odtah nepojízdného vozidla
zdarma - limit
Zajištění a uschování vozidla zdarma Minimální doba trvání pojistky
HP 
Allianz 1) 
(profil, názory)
HP: Ano (v ČR do 2 000 Kč, v cizině do 5 000 Kč)
PR: Ano, (v ČR do 1 500 Kč, v cizině 3 000 Kč)

HP: v ČR do 2 000 Kč, v cizině do 5 000 Kč
PR: v ČR do 1 500 Kč, v cizině 3 000 Kč

HP: na 2 pracovní dny (ostatní dny 250 Kč/den)
PR: Ne
3 měsíce
Česká poj.
(profil, názory)
(Pohoda Klasik 2)
Ano do 50 km na 10 dní a max. do ekvivalentu 20 euro/den 1 měsíc
Česká poj.
Pohoda Special 2))  
Ano do 500 km  na 10 dní a max. do ekvivalentu 20 euro/den 1 měsíc
Česká podnikatelská
(profil, názory)
Ano 1 800 Kč/125 euro 3 dny sjednává se na dobu neurčitou
Česká podnikatelská(PR Super) Ano 2 800 Kč/130 euro 7 dní -
ČSOB Poj.
(profil, názory)
(Mobility 3))
Ano + oprava vozidla na místě
(limit 60 euro)
odtah do nejbližší opravny, limit 60 euro na 3 dny při havárii
na 2 dny při poruše
1 rok
ČSOB Poj.
(Mobility rozšířené 3))
Ano + oprava vozidla na místě
(limit 120 euro)
odtah do nejbližší opravny, limit 120 euro na 5 dní při havárii
na 4 dny při poruše
1 rok
Generali
(profil, názory)
Ano + pomoc po dobu 45 min. do 30 km na 3 dny
1 rok
Kooperativa
(profil, názory)
Ano odtah do nejbližší opravny, do 50 km na 7 dní a max. do ekvivalentu 13 euro/den 1 rok
Triglav
(profil, názory)
Ano 30 000 Kč, do servisu nebo zpět do vlasti na 4 dny 15 dní
Uniqa
(Velká asistence 4))
(profil, názory)
Ano při nehodě do nejbližšího smluvního servisu v ČR, při poruše do nebližšího servisu. není omezeno časem, ale částkou 175 euro 1 měsíc
Zdroj dat: pojišťovny
Vysvětlivky:
1) Zmíněné asistenční služby (do uvedených limitů) může klient čerpat při havárii, odcizení vozidla i při poruše vozidla.
2) Klienti České pojišťovny mají automaticky nárok na pojištění Klasik. Pojištění Special je automaticky poskytováno v kombinaci povinné ručení + havarijní pojištění, ostatní jej mohou mít jako připojištění za 500 korun. Pojištění Special se vztahuje i na poruchu.
3) Rozšířené pojištění ČSOB asistenčních služeb stojí 272 Kč ročně.
4) Produkt stojí 450 Kč/rok a je rozšířením Malé asistence Uniqa (ta je zdarma). 

Pokud se v případě pojistné události potřebujete dostat domů, případně do cílového místa vaší cesty, jsou všechny pojišťovny schopny zajistit náhradní přepravu. Pokud doba opravy přesáhne určitý limit (např. u ČSOB Pojišťovny či České podnikatelské pojišťovny jde o 8 dní), některé pojišťovny též zajistí a uhradí ubytování v hotelu:

Asistence k havarijnímu pojištění (HP) a povinnému ručení (PR) - část 2
Pojišťovna
Produkt
Zajištění náhradní dopravy Zajištění a úhrada ubytování v cizině Zvláštní služby
Allianz 1)
HP: Ano, do místa bydliště
PR: Ne  
HP: 2 noci (limit v ČR 1 000 Kč/osobu/den, v cizině 1 500 Kč/os./den)
PR: 2 noci (limit 1 000 Kč/osobu/den)
Pronájem náhradního vozu na 5 dní (limit: 1 000 Kč/den), možnost připojištění dalších 10 dní pronájmu.
Odtah vozidla po nalezení – v ČR 2 000 Kč, v cizině 5 000 Kč.
Náhradní řidič v cizině (po dobu 3 dnů).
Sešrotování vozidla (limit 1 000 Kč).
Česká Poj.
(Pohoda Klasik 2))
Ne 2 noci (limit: 70 euro/noc/osobu) Úhrada nákladů za ponechání zničeného vozu v zahraničí do 5 % poj. částky.
Telefonické tlumočení.
Předání vzkazu blízké osobě.
Právní pomoc do 1 000 euro.
Česká Poj.
(Pohoda Special 2))
Ne 2 noci (limit: 100 euro/noc/osobu) Viz ČP Klasik, právní pomoc ale až do 1 500 euro.
Česká podnikatelská Ano HP: 2 noci (limit 60 Kč/osobu/den)
PR: 1 noc (limit 60 Kč/osobu/den)
Honorář tlumočníka při vyšetřování nehody - do 750 euro.
Česká podnikatelská(PR Super) Ano 2 noci (limit 90 Kč/osobu/den)
Honorář tlumočníka při vyšetřování nehody - do 750 euro.
Cesta pro vyzvednutí vozu v limitu 500 euro.

ČSOB Poj.
(Mobility 3))

Při havárii: zapůjčení vozidla na 48 hod nebo vlak II. tř. do cíle v ČR nebo zahraničí nebo letenka turist. tř. do cíle v zahraničí 2 noci (limit: 60 euro/noc/osobu) V případě ztráty klíčů otevření vozidla a výměna zámku do 30 euro.
Odeslání náhradních dílů pro opravu do zahraničí.
Poskytnutí půjčky 500 euro na opravu vozidla.
Doručení vzkazu blízké osobě.
Zajištění vztahů se zastupitelskými úřady
Právní asistence po havárii.
ČSOB Poj.
(Mobility rozšířené 3))
Při havárii: zapůjčení vozidla na 48 hod nebo vlak II. tř. do cíle v ČR nebo zahraničí nebo letenka turist. tř. do cíle v zahraničí 2 noci (limit: 75 euro/noc/osobu) Viz ČSOB Mobility + v případě odcizení vozidla zajištění noclehu v hotelu do 75 EUR na osobu nebo zapůjčení automobilu na 24 hod. 
Generali Ano, do cíle cesty nebo do místa bydliště, pomocí ekonomicky nejvýhodnějšího dopravního prostředku (vlak II. třída, autobus) Ne V případě, že klient nevyužije v zahraničí asistenční služby, může Generali prostřednictvím asistenční služby zajistit odtah vozidla do nejbližšího autorizovaného servisu v ČR.
Kooperativa Ne Ano, 50 euro/os. Právní pomoc do 750 euro.
Vyplacení hotovosti až do výše 1 000 euro (pokud tuto částku někdo složí v ČR na pobočce Kooperativy).
Pomoc tlumočníka.
Zanechání vzkazu libovolnému příjemci.
Triglav Ano 3 noci (limit: 87 euro/noc/osobu) Úschova zavazadel.
Uniqa
(Velká asistence4))
Ano, automobilem, vlakem nebo letadlem 2 noci (75 euro/noc/os.) Návštěva rodinného příslušníka.
Právní asistence.
Repatriace vozidla.
Při ztrátě klíčů od auta otevření dveří.

Zdroj: pojišťovny
Vysvětlivky:
1) Zmíněné asistenční služby (do uvedených limitů) může klient čerpat při havárii, odcizení vozidla i při poruše vozidla.
2) Klienti České pojišťovny mají automaticky nárok na pojištění Klasik. Pojištění Special je automaticky poskytováno v kombinaci povinné ručení + havarijní pojištění, ostatní jej mohou mít jako připojištění za 500 korun. Pojištění Special se vztahuje i na poruchu.
3) Rozšířené pojištění ČSOB asistenčních služeb stojí 272 Kč ročně.
4) Produkt stojí 450 Kč/rok a je rozšířením Malé asistence Uniqa (ta je zdarma).

Jaké máte zkušenosti s autem v zahraničí? Vše vždy probíhalo v pořádku, nebo už jste si nějaké ty krušné motoristické chvilky bohužel zažili?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+8
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 3 komentářů

A tohle už jste četli?

Způsobili jste svým vozidlem škodu v zahraničí?

14. 6. 2005 | Simona Ely Plischke

Způsobil vám někdo v zahraničí škodu svým vozidlem?

14. 6. 2005 | Simona Ely Plischke

K moři s kartou, šekem nebo hotovostí?

9. 6. 2005 | Dana Chytilová

K moři s kartou, šekem nebo hotovostí?

Chystáte-li se na dovolenou do zahraničí, promyslete si, čím budete platit. Cashem? Šekem? Kartou? Každý způsob má své výhody a nevýhody, proto je lepší nespoléhat pouze na jeden, ale... celý článek

Jak na dovolenou bez peněz a bez úroků

2. 6. 2005 | Dana Chytilová

Jak na dovolenou bez peněz a bez úroků

Chcete v létě k moři a nemáte našetřeno dost peněz? Nevadí. Cestovní kanceláře vám půjčí. Pokud splníte určité podmínky, nemusíte dokonce platit nic navíc. Porovnali jsme nabídky cestovních... celý článek

Cestovní pojištění právě pro tu vaši dovolenou

31. 5. 2005 | Simona Ely Plischke

Cestovní pojištění právě pro tu vaši dovolenou

Červen klepe na dveře, a tak jsme pro vás připravili další tématický speciál "Letní dovolená za hranicemi". Jeho úvodní článek vám pomůže vybrat si to správné pojištění. Máme pro vás... celý článek

Partners Financial Services