Změny ve zdanění nízkoemisních vozidel u zaměstnanců

Od 1. července 2022 nabude účinnosti novela zákona o daních příjmů, která zavádí odlišný způsob zdanění nízkoemisních vozidel, jež jsou zaměstnancům poskytována zaměstnavatelem pro služební
i soukromé účely.

V případě použití těchto vozidel se již nebude považovat za zdanitelný příjem 1 % jejich vstupní ceny (vč. DPH), ale pouze 0,5 % vstupní ceny vozidla za každý i započatý měsíc.

Nízkoemisním vozidlem je rozuměno silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1, které nepřesahuje emisní limit CO2 ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v reálném provozu podle přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6), v platném znění.

U ostatních automobilů, která nenaplňují výše uvedenou definici nízkoemisního vozidla, bude nadále předmětem daně (a následně i pojistného) 1 % vstupní ceny.

Změnu budou muset zaměstnavatelé zohlednit již při zpracování mezd za měsíc červenec 2022 (k němuž dojde ve většině případů na počátku srpna 2022).

Při zúčtování mzdy za červen 2022 bude ještě platit stávající úprava zákona, tedy zdanění 1 % vstupní ceny vozidel užívaných zaměstnanci pro služební i soukromé účely, a to bez rozdílu „charakteru“ vozidla.

Pro další informace prosím kontaktujte autorky článku nebo svůj EY klientským tým, se kterým spolupracujete.

Autorky:

Jarmila Kozáková
Nikola Kafková


Zdroj:    EY
Partners Financial Services