Rozsudek NSS k odpočtu DPH u nemovitostí se smíšeným užitím

NSS vydal rozsudek, jehož závěry mohou být zásadní zejména pro plátce DPH, kteří pronajímají nemovitosti z části osvobozeně od DPH. Jedná se rozhodnutí ve sporu kolínské nemocnice se správcem daně, které významně posouvá otázku, jak by měl být vykládán pojem „majetek vytvořený vlastní činností“.

Proč jde o důležitou otázku       

U dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností, který je využíván k tzv. smíšeným účelům (např. kombinaci zdanitelných a osvobozených nájmů) si mohou plátci při jeho pořizování uplatňovat plný nárok na odpočet DPH na vstupu. V roce zařazení do užívání ale mají povinnost odvést DPH na výstupu (zákon zavádí fikci dodání majetku sám sobě). Tato daň se může lišit od součtu DPH původně uplatněné na vstupu, typicky bývá vyšší.

Z této nově odvedené DPH již mohou uplatnit odpočet pouze dle aktuálního DPH koeficientu. Tento odpočet pak podléhá dalším úpravám, u nemovitostí po dobu 10 let (v návaznosti na změny koeficientu, resp. způsobu využití majetku).

U nákladných investic, kterými budovy obvykle jsou, může vést rozhodnutí, zda se jedná o majetek vytvořený vlastní činností (nebo nikoli) k materiálním rozdílům v daňové povinnosti. V praxi přitom není této otázce často věnována dostatečná pozornost.

Rozpor s EU výkladem

Metodický pokyn daňové správy uvádí, že v případě výstavby budovy tzv. „na klíč“ se o majetek vytvořený vlastní činností nejedná. Interpretace Soudního dvora EU je koncepčně odlišná a výrazně širší. Opírá se o využití nezdaněných vstupů. Jako pořízení majetku „vlastní činností“ tak soud posoudil například výstavbu budovy pro orgán veřejné správy na jeho vlastním pozemku.  Rozsudek přitom indikuje, že výstavbu realizoval generální dodavatel.

NSS potvrdil názor krajského soudu, že pojem majetek vytvořený vlastní činností je nutné vykládat eurokonformě (tj. jedná se o něj i v případě dodávek „na klíč“). Neakceptoval argument daňové správy, že český zákon implementuje příslušná unijní pravidla úžeji (jedná se o volitelné tzv. „may provision“).

Praktické dopady

Ačkoli v uvedeném případě rozhodl NSS ve prospěch plátce, jeho závěry by mohly mít pro mnohé vlastníky nemovitostí významný negativní dopad. Vzhledem k desetileté lhůtě pro úpravu nárokovaných odpočtů DPH u nemovitostí doporučujeme zvážit důsledky i pro starší projekty. Zároveň je u budoucích projektů třeba počítat s dalším legislativním vývojem – podle dostupných informací daňová správa zvažuje změny souvisejících pravidel v rámci přípravy budoucí novely zákona o DPH.

Pokud budete mít k výše uvedenému tématu jakékoliv otázky, obraťte se prosím na autory článku nebo na náš poradenský tým, se kterým spolupracujete.

Autoři:

David Kužela

Nikola Kratochvílová


Zdroj:    EY
Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.