'Nejslavnější' aféra: bankrot Fénixu-život

'Nejslavnější' aféra: bankrot Fénixu-život
Za problémy této pojišťovny stály podivné praktiky jak matky, tak dcer. Zajímavý byl tak nejen "začátek konce" (poplatní úředníci a různí veřejní činitelé, kteří dlouho zastírali skutečný stav věcí, zaplacení novináři, kteří vydávali oslavné články apod.), ale z pohledu dnešního zejména způsob, jak se situace vyřešila.

Již počátkem třicátých let prosakovaly v mezinárodním odborném tisku znepokojivé zprávy o podivných praktikách vídeňské pojišťovny Phönix-Leben a jejích filiálek (agentur, ředitelství) v jednotlivých evropských zemích. Podplacení úředníci a různí veřejní činitelé však poměrně dlouho zastírali skutečný stav věcí. Vedoucí pracovníci Fénixu-život v Praze např. nelitovali žádného finančního obnosu, aby na svou stranu získali aktivní politiky i politiky "ve výslužbě", různé korporace (např. bezplatným pronájmem kancelářských místností) atd.
"Fénix" získal si dále dobrého spojence i ve Svazu zaměstnanců pojišťoven, jehož předsedou byl úředník "Fénixu" Kokšál, jenž věrně plnil příkazy svého službodárce dra Berlinera."

Dne 19. února 1936 však zemřel hlavní organizátor machinací Phönixu Dr. Wilhelm Berliner, který do poslední chvíle zamlžoval skutečnou situaci "svého" pojišťovacího ústavu. Podplacení novináři sice ještě stihli vydání oslavných nekrologů – např. zájmy zaměstnanců pojišťoven, časopis Ústředního svazu pojišťoven v Československé republice, psal o "dobrém srdci" Berlinera, který neznal bázně a strachu, jemuž "vlastní egoismus byl cizí, což zní dneska skutečně jako pohádka" – avšak nad Berlinerovým pojišťovacím impériem už byl vyřčen konečný soud.

Katastrofa propukla 26. března 1936, kdy vešlo ve známost opatření rakouské vlády na sanaci tamního Phönix-Leben, u něhož byl shledán schodek 250 milionů šilinků, tj. téměř 1,5 miliardy tehdejších Kč. Tato úřední zpráva vyvolala velké obavy především v Československu, neboť na Československo připadal po Rakousku největší podíl celkového pojistného obchodu Phönix-Leben (Fénix-život).

Po řadě jednání na různých úrovních (vláda, Svaz československých pojišťoven atd.) se ministerská rada vlády Československé republiky usnesla na prvním opatření, jež bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů a nařízení pod čís. 101.
"Toto nařízení vyslovovalo zejména zásadu, že československé jmění pojišťovny ´Fénix´, náležející do zabezpečovacího fondu této pojišťovny, ručí výhradně za nároky z pojištění, patřících do československého pojistného stavu pojišťovny ´Fénix´ a veškeré ostatní jmění pak za ostatní nároky zdejších věřitelů ´Fénixu´. Ke správě zdejšího jmění pojišťovny ´Fénix´ zřízen byl zvláštní správce, jímž jmenováno bylo tříčlenné kuratorium, … Dále vyslovena zásada, že se ruší veškeré gratis-pojistky a že veškeré pojistky dlužno redukovati tak, aby placené pojistné odpovídalo schváleným tarifům. Rovněž byla vyslovena nežalovatelnost ´Fénixu´, tudíž vlastně moratorium pro soudně uplatňované nároky proti ´Fénixu´ na dobu jednoho roku a konečně si vláda vyhradila právo, že československý stav ´Fénixu´ může býti převeden na jinou pojišťovnu, ať nově zřízenou nebo stávající."

Obsah tohoto nařízení jasně ukazoval, že jde o provizorní opatření, jež má za cíl získat čas pro další zkoumání celé záležitosti a uskutečnění potřebných jednání na úrovni vlády a parlamentu. To potvrdil vývoj v dalších měsících, během nichž se causa "Fénix-život" přenášela do nejrůznějších institucí v Československu i do mezistátních jednání Československa s Rakouskem.

Ke konečnému řešení (konečnému alespoň v rámci tzv. první i druhé republiky) došlo v roce 1937 vydáním několika vládních nařízení, na jejichž základě bylo československé jmění pojišťovny Fénix-život přeměněno na samostatnou právnickou osobu, která byla do obchodního rejstříku zapsána jako Pojišťovna Star a bylo rozhodnuto, jak budou získávány sanační prostředky na překonání důsledků krachu Fénixu-život.
"… bylo zejména rozhodnuto, že nároky pojistníků, jejichž pojistky převyšují částku 10 000 Kč, mají být kráceny od 5 až do 27 % původní pojistné sumy, nehledíc ku krácení, nastávajícímu z důvodů podtarifování prémie. Pojistky, u nichž skončeno bylo již placení prémie a tudíž i pojistky s prémií jednou provždy, krátí se o 30 % pojistného kapitálu. Sanační prostředky na ´Fénix´ opatří se vydáním sanačních dluhopisů v celkové částce 450 milionů Kč ročně, kteréžto příspěvky budou placeny po dobu 60 let. Emisním místem se stává poštovní spořitelna. Kromě toho uložena životním pojišťovnám další povinnost, odebírati sanační dluhopisy každoročně v hodnotě 0,5 % jejich jmění, a to za nominale; tím pojišťovnám vzniká vzhledem k tržní hodnotě dluhopisů další ztráta asi 4 miliony Kč ročně, kterážto ztráta není odčiněna tím, že pojišťovnám je dovoleno bilancovati tyto papíry v kursu nákupním."

Celkově je možno říci, že díky solidárnímu přístupu životních pojišťoven, působících v Československu, a pochopení vlády a parlamentu se podařilo najít schůdné řešení "aféry Fénix-život", která mohla těžce poškodit "pojišťovací myšlenku" a podrýt důvěru nejširší veřejnosti v životní pojištění vůbec. Řešení mělo výrazný sociální aspekt, který se projevil jednak v tom, že finanční zátěž byla přesunuta především na majetnější pojistníky bývalého Fénixu-život a že bývalí zaměstnanci této pojišťovny byly prakticky všichni převzati do služeb ostatních pojišťoven.

Zdroj: Dějiny pojišťovnictví v Československu, díl 2.

Co si o popsaném případu myslíte? Zachovaly by se dnešní pojišťovny podobně solidárně? Máte svého adepta na krach?

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-4
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 6 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

1. 11. 2004 18:26, Franta

Adept na krach je jednoznačný a dokonce scénář je podobný. ČPP má dlouhodobé problémy, které začínají nejistě probublávat do novin. Ale novináři se asi bojí a hlavně se bojí ministerstvo financí eskalovat aféru s nefunkčním dozorem před volbami, takže všechno se do poslední chvíle tutlá.
Ať už to s ČPP dopadne jak chce, určitě si její klienty rozeberou jiné pojišťovny. Jednak kvůli obchodu a jednak kvůli zachování důvěry v pojistný trh.

+32
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

1. 11. 2004 14:47, Pavel Kohout

Náhodou bydlím v domě, který v roce 1929 (těsně před krizí) postavilo družstvo zaměstnanců pojišťovny Fénix. Dům stále stojí, na rozdíl od hodnoty životních pojistek a cenných papírů té doby. Investice do "cihly" má opravdu něco do sebe.

-13
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (6 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Krach pojišťovny aneb nebuďme opilí jistotou

29. 10. 2004 | Simona Ely Plischke

Krach pojišťovny aneb nebuďme opilí jistotou

Víte, co se stane v případě, kdy pojišťovna neustojí své ztráty? Říkáte si, že má-li česká dcera silnou zahraniční matku, je vše, a tedy i vaše pojistka a peníze na ní, "v suchu"? Pak... celý článek

Rating zajišťoven: poněkud jiná káva

13. 10. 2004 | Ivan Špirakus

Rating zajišťoven: poněkud jiná káva

Většina pojišťoven v ČR má jen tzv. pi (public information) rating, nechová se tedy ke klientům příliš otevřeně. Při volbě svého zajištění však pojišťovny rating příslušné zajišťovny... celý článek

Pojišťovny: není rating jako rating

23. 9. 2004 | Simona Ely Plischke

Pojišťovny: není rating jako rating

Ratingová známka odráží schopnost společnosti dostát svým závazkům. Některé pojišťovny se takovým vysvědčením chlubí, jiné mu nepřikládají valný význam a další se svá "béčka" snaží... celý článek

Malá násobilka životního pojištění

15. 7. 2004 | Simona Ely Plischke

Malá násobilka životního pojištění

Sousloví "životní pojištění" na nás útočí ze všech možných reklamních ploch. Víc než pocit, že jste vlastně pěkný sobec nemyslící na rodinu, nemáte-li tento produkt ještě uzavřen, vám... celý článek

Krausovo kukaččí vejce omezuje daňové odpočty

2. 4. 2004 | Simona Ely Plischke

Krausovo kukaččí vejce omezuje daňové odpočty

Uplatňujete daňové odpočty na životní pojištění? Vlastníte-li pojistku s nižší pojistnou částkou, než nově stanoví zákon, máte buď s dalšími odpočty smůlu, nebo vás čeká podpis nových... celý článek

Partners Financial Services