Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Zemětřesení v pojistných smlouvách II.

Nový zákon o pojistné smlouvě obsahuje některá nesporná pozitiva, např. díky němu bude pojišťovna povinna kdykoliv sdělit aktuální výši odkupného a do smlouvy mimo jiné zakotvit i způsob, jakým se klient podílí na výnosech z rezerv. Zákon jinak rozděluje soukromá pojištění a zavádí řadu nových pojmů. Co dalšího důležitého přináší?

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

6. 10. 2004 7:14, Pavel

Ještě mě k tomu napadlo doplnění. Jsou situace, kdy jsem pojištěn ze zákona. Například ne služební cestě. To bych měl svého zaměstanvatele informovat o všech svých platebních kartách a s nimi spojeném pojištění? Proč?

Reagovat

 

+27
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (PSafranek 05. 10. 2004 14:44)

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

5. 10. 2004 10:36, PSafranek

Děkuji za upozornění, a sypu si popel na hlavu! Je to moje chyba a omlouvám se za ni všem čtenářům i redakci Peníze.cz. Už jsem požádal redakci o opravu.

Reagovat

 

-25
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (Hon_za 05. 10. 2004 09:40)

Další příspěvky v diskuzi (18 komentářů)

5. 10. 2004 9:39 | Martin

Už nějakou dobu mám pocit, že názvosloví v této oblasti je tvořeno úmyslně tak, aby tomu nebylo rozumět... Nebo mi někdo dokáže vysvětlit logický způsob, jak se dobrat pojmu "obmyšlený"?
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

0
Líbí
Nelíbí

5. 10. 2004 9:40 | Hon_za

Pane Šafránku, opravte si prosím docela podstatnou chybu ve Vašem, jinak hodnotném článku.
Již nyní dle § 817 Občanského zákoníku je přesně stanoveno, kdo obdrží plnění, není-li Oprávněná osoba/obmyšlený stanoven(a) v pojistné smlouvě, nebo zemře dříve, než pojištěný (a ten ji potom z nějakého důvodu zezmění): ----------------- (2) Není-li oprávněná osoba v době pojistné události určena nebo nenabude-li práva na plnění, nabývají tohoto práva manžel pojištěného, a není-li ho, děti pojištěného. (3) Není-li osob uvedených v odstavci 2, nabývají tohoto práva rodiče pojištěného, a není-li jich, osoby, které žily s pojištěným po dobu nejméně jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a které z toho důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na pojištěného; není-li ani těchto osob, nabývají tohoto práva dědici pojištěného. ------------ Dle Vás se v tomto směru chystá "převratná novinka", díky které nebude muset jít plnění do zdlouhavého dědictví. Již dnes není zapotřebí dědictví kromě případů, kdy oprávněná osoba zemře až po pojištěném - ještě dříve, než obdržela plnění. Nebo pokud někdo žije sám, nemá manželek, dětí, rodičů, , ani osob, odkázaných na něj výživou. A to se nezmění, takže výsledek bude +/- stejný.
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

0
Líbí
Nelíbí

5. 10. 2004 9:43 | Hon_za

V právním "slangu" se používá již pár let. Osobně netuším, proč se změnilo názvosloví. Jedna z německy mluvících pojišťoven v ČR má již nyní na životních pojistkách uvedeno "obmyšlený". Česky řečeno - je to asi člověk, kterého jsem za svého života "obmyslel" tím, že pokud zemřu, dostane něco. Fuj, to zní hnusně, úplně to tahá za uši!
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

0
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (Martin 05. 10. 2004 09:39)

5. 10. 2004 10:20 | Martin

To je tak závažná dezinformace v komentu, že by bylo vhodnější jeho stažení. Souhlasím s níže uvedeným příspěvkem, že již dnes se pojištění neřídí dědickými ustanoveními v občanském zákoníku, ale ustanoveními v hlavě XV.
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

-6
Líbí
Nelíbí

5. 10. 2004 10:36 | PSafranek

Děkuji za upozornění, a sypu si popel na hlavu! Je to moje chyba a omlouvám se za ni všem čtenářům i redakci Peníze.cz. Už jsem požádal redakci o opravu.
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

-25
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (Hon_za 05. 10. 2004 09:40)

5. 10. 2004 10:37 | PSafranek

Děkuji za upozornění, a sypu si popel na hlavu! Je to moje chyba a omlouvám se za ni všem četnářům i redakci Peníze.cz. Už jsem požádal redakci o opravu.
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

-17
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (Martin 05. 10. 2004 10:20)

5. 10. 2004 11:02 | Hon_za honza@canada.com

Pane Šafránku,
zařídil jste rychle.
Ještě další podobná chybička se vloudila - uvádíte, že:
"Nově navíc platí, že pokud pojistník (ten kdo smlouvu uzavírá) není totožný s pojištěným (ten na jehož smrt se pojistka vztahuje), potřebuje k určení nebo změně obmyšleného souhlas pojištěného nebo jeho zákonného zástupce."
V hlavě 15, § 817 je uvedeno: "Až do vzniku pojistné události může určení osoby změnit; není-li ten, kdo smlouvu uzavřel, sám pojištěným, může tak učinit jen se souhlasem pojištěného."
Bylo by možná vhodné, aby i tato Vaše "novinka" byla uvedena na pravou míru.
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

+25
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (PSafranek 05. 10. 2004 10:37)

5. 10. 2004 11:05 | Jirka

Sebral jste mi to z úst. Čeština je pro někoho zřejmě málo bohatý jazyk, tak si vymýšlí neuvěřitelné termíny. Uvítal bych, kdyby se někdo tímto problémem začal zabývat a naši legislativu uvedl do srozumitelnější podoby. Má být přece vodítkem pro každého člověka. Pokud není srozumitelná ani pro tuzemce, jak ji asi pochopí přistěhovalci z okolních států, kteří se tu díky našemu vstupu do EU budou vyskytovat stále v hojnějším počtu? Jak dlouho se debatovalo o výkladu pojmu "odsun / vyhnání"? Těším se, až bude nějaký soud vysvětlovat šišlajícímu bavorskému rodákovi, který se k nám přiženil, význam speciálních českých právních pojmů. Ten se chudák bude asi muset soupojistit, aby se z toho neobmyslel! :-)))
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

+5
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (Martin 05. 10. 2004 09:39)

5. 10. 2004 11:08 | Hon_za

krásně řečeno, zcela s Váma souhlasím, není co dodat :)
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

-15
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (Jirka 05. 10. 2004 11:05)

5. 10. 2004 11:30 | PSafranek

Tady mi dovolte tak trochu nesouhlasit. Občanský zákoník vyžadoval souhlas pouze ke změně oprávněné osoby, zákon 37/2004Sb. vyžaduje souhlas nejen ke změně obmyšleného, ale i k jeho určení, což je dost podstatná změna. V raxi se tato změna projeví například tehdy, když pojistníkem bude prarodič, pojištěným dítě a v ten moment bude muset být k určení obmyšleného třeba souhlas rodiče dítěte coby jeho zákonného zástupce. Až doposud k určení oprávněné osoby takový souhlas nebyl třeba. I tak Vám děkuji za Vaši připomínku.
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

+7
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (Hon_za honza@canada.com 05. 10. 2004 11:02)

5. 10. 2004 12:13

Je to návrat ke klasické české terminologii, tento pojem obsahoval (ve stejném významu) i prvorepublikový zákon č. 145/1933 Sb., o pojistné smlouvě (§ 127).
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

+11
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (Martin 05. 10. 2004 09:39)

5. 10. 2004 14:02 | Pavel

Praktická otázka - jak zabránit vzniku vícenásobné pojištění (či jak si splnit svou oznamovací povinnost), když často je pojištění součástí jiných produktů? Např. mám tři platební karty, ke každé je cestovní pojištění (nezrušitelné) a navíc jedu na dovolenou s cestovkou, která taky jako součást služby sjedná (neodmítnutelné) cestovní pojištění? Provede to oznámení za mě cestovka, nebo se o to musím postarat sám?
Abych pravdu řekl, tato pojištění jsou většinou tak nevýhodná, že ani nemám přehled, kde všude jsem tímto způsobem cestovně pojištěn a za jakých podmínek.
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

+1
Líbí
Nelíbí

5. 10. 2004 14:44 | PSafranek

Děkuji Vám za zajímavý dotaz. Je třeba si uvědomit, že pod názvem "cestovní pojištění" se většinou skrývá balíček pojištění různých rizik. Některá z nich mohou být pojištěna obnosově (smrt úrazem, trvalé následky úrazu), některá škodově (léčebné výlohy, odpovědnost za škodu, zavazadla). Jak se s tím vypořádají pojišťovny po 1.1.2005 ve světle nového zákona si bohužel netroufám odhadnout... Podle mého názoru budou muset zjišťovat dotazem při uzavírání smlouvy, zda a jak máte stejné riziko pojištěno u jiného pojistitele a Vy pravdivou odpovědí na tyto dotazy splníte ohlašovací povinnost (alespoň částečně).... Opravdu nedovedu v tuto chvíli odpovědět konkrétněji.
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

+2
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (Pavel 05. 10. 2004 14:02)

6. 10. 2004 7:14 | Pavel

Ještě mě k tomu napadlo doplnění. Jsou situace, kdy jsem pojištěn ze zákona. Například ne služební cestě. To bych měl svého zaměstanvatele informovat o všech svých platebních kartách a s nimi spojeném pojištění? Proč?
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

+27
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (PSafranek 05. 10. 2004 14:44)

6. 10. 2004 9:05 | MoB

Zákony a s nimi spojené pojmy musí být srozumitelné, a to pokud možno všem, kterých se týkají. Možná to platilo za první republiky, ale dnes rozhodně ne.
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

-2
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu ( 05. 10. 2004 12:13)

6. 10. 2004 10:18 | PSafranek

Na tuto otázku by měli odpovědět autoři zákona, já si to také nedovedu zatím v praxi představit... Zejména v oblasti úrazů je množné pojištění zcela běžné - úrazové pojistky se dávají jako bonusy nejen ke kartám, ale třeba i k některým penzijním připojištěním či jako marketingová akce ke stavebnímu spoření. Další můžete mít sjednáno v rámci havarijního pojištění auta, pak je to Vámi zmíněné povinné pojištění pracovních úrazů, atd. atd. Obávám se, že v mnoha případech člověk ani neví, kde všude je pojištěn a kde by rodina v případě smrti v důsledku úrazu měla nárokovat pojistné plnění..... Smrt je přitom vždy pojištěna obnosově, tudíž náleží plnění od všech současně.
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

-13
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (Pavel 06. 10. 2004 07:14)

6. 10. 2004 10:55 | Kateřina

Aby to nedopadlo jako v té historce, kde pojišťovák vysvětluje klientovi, že kýžený obnos získá, když si zlomí jednu nohu, vyrazí tři zuby a vyloupne oko. Dneska dokonce vícenásobně nebo jak se to jmenuje :-)
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

+12
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (PSafranek 06. 10. 2004 10:18)

6. 10. 2004 12:42 | Pavel

To je právě důvod, proč ani nevím, kde všude jsem pojištěný. Když jsem si četl podmínky pojištění k platební kartě, tak jsem nebyl schopen si vymyslet událost, na kterou by se pojištění vztahovalo. Všechny ty podmínky byly typu pojištění úrazu způsobeného pádem na zem, pokud je dopad v nadmořské výšce vyšší než 10000m/n.
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

0
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (Kateřina 06. 10. 2004 10:55)

Přidat nový příspěvek

Diskuze na webu www.penize.cz se vždy věnují pouze tématu, k němuž se vztahují. Rozhodně nesuplují funkci Poradny. Máte-li proto jakýkoliv dotaz, obraťte se prosím přímo na naše odborníky, kteří vám rádi pomohou. Na dotazy vložené do Poradny standardně odpovídáme do čtyř pracovních dnů, obvykle se ale dočkáte reakce mnohem dříve. Pokud dotaz vložíte do diskuze, s velkou pravděpodobností na něj nikdo nezareaguje. Děkujeme za pochopení.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  9 475 360 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Spočítejte si

Výpočet čisté mzdy 2018

Rozšířená verze kalkulačky

Další kalkulačky

Poradna

Tým odborných poradců je tu pro vás.

Poslední dotaz: Umrtí majitele
Poradna > Pojištění a penzijní připojištěníPovinné ručení

Otázka: Dobrý den,prosím o radu.Otec mě zemřel 14,3 2013 zbylo poněm auto fort fiesta.Majetkové vypořádání ještě neproběhlo.Pojištění končí 8 měsíc 2013.Prosím jak mám postupovat? více

Cestovní pojištění

Úrazové pojištění a pojištění v nemoci

Životní pojištění

Havarijní pojištění

Pojištění nemovitosti a domácnosti

Penzijní připojištění

Pojištění odpovědnosti

Povinné ručení

Další čtení na flowee.cz

Rozhovor: Kam si jezdí Scorpions, Knopfler a Koller pro kytary? Do Velkých Němčic

Rozhovor: Kam si jezdí Scorpions, Knopfler a Koller pro kytary? Do Velkých Němčic

Na jejich kytary hrála a možná pořád ještě hraje německá heavymetalová legenda Scorpions....více

Proč technologickým mágům ze Silicon Valley vyhovuje Čína

Proč technologickým mágům ze Silicon Valley vyhovuje Čína

Americké technologické firmy milují Čínu. V této zemi se dá totiž společnost měnit se...více

Obchod udělal z levných tenisek luxus. A influenceři se chytli

Obchod udělal z levných tenisek luxus. A influenceři se chytli

Americká značka bot Payless (v češtině asi něco jako "plať méně"), jež je typická svými...více

Zdroj: Logo Flowee

Přihlášení k newsletteru

Změny, novinky a aktuality ze světa osobních financí přehledně ve vaší schránce – čtěte náš pravidelný newsletter.

Informace ke zpracování osobních údajů

Souboj osobností

Kdo je vám sympatičtější? Hlasujte v našem souboji osobností a zvolte si svého oblíbence (případně menší zlo). Stačí kliknout na fotografii.

Dana Bérová

exministryně a podnikatelka

Miroslav Kalousek

politik

Dana Bérová
ÚSPĚŠNOST
50,00 %

z 2 duelů
×
Miroslav Kalousek
ÚSPĚŠNOST
25,00 %

z 4 duelů

Chci jiný souboj
Souhrnné výsledky duelů

Partners Financial Services
 
 

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK