Odborné zkoušky podle ZDPZ: Jde to, hlásí první úspěšní certifikovaní poradci!


EFPA ČR realizovala první otevřený termín odborných zkoušek v distribuci pojištění.
Prvních 18 úspěšných poradců má již svůj certifikát.
Jaké jsou první zkušenosti se skládáním zkoušek podle ZDPZ?

Výsledky dávají jasný vzkaz všem poradcům, makléřům, manažerům: S dobrou přípravou to jde!

Rozdělení účastníků podle kateforie zkoužky

První hromadný termín zkoušky podle ZDPZ v číslech:

 • 26 uchazečů z celkem 19 společností na zkoušce.
 • Celková úspěšnost uchazečů na termínu: 69,23 %.
 • 18 osob získalo Osvědčení o odborné způsobilosti podle ZDPZ.
 • Rychlost: První složená zkouška pro samostatnou kategorii III.
  Neživotní pojištění občanů (zahrnující i vozidla) trvala pouhých 38 minut, přičemž limit na tuto zkoušku je 120 minut.
 • 100% výsledek u zkoušky na velká rizika - jeden z uchazečů měl celý test správně!
 • U dvou kategorií (III.
  Neživotní pojištění občanů, V.
  Pojištění velkých pojistných rizik), skládaných samostatně, získali osvědčení všichni účastníci (100% úspěšnost).
 • Kombinovanou kategorii VIII. "Životní pojištění + neživotní pojištění podnikatelů", úspěšně absolvovali všichni uchazeči (100% úspěšnost)
 • Úspěšnost nejvyšší kombinované kategorie IX., zahrnující i pojištění velkých rizik, byla oproti tomu na úrovni 50 %.
 • Případové studie dopadly výborně: 90% úspěšnost v testech.
 • Problematické jsou opět otázky s 1-4 správnými odpověďmi, zde byla zaznamenána chybovost až u 4 otázek z 10.
Rozdělení účastníků podle kateforie zkoužky

Důležitá je příprava, na tom se shodli všichni účastníci zkoušek.
K přípravě byly u EFPA připraveny elearning, dále testovací nástroj Drill, kde si účastníci mohou skládat jakékoliv varianty cvičných testů a systém sleduje chybovost a současně nabízí vyšší podíl chybových otázek k procvičení.
Právě tento nástroj byl účastníky hodnocen jako nejlepší k přípravě na zkoušku, jak se vyslovilo téměř 70 % uchazečů.
Zajímavostí je, že při vyhodnocení odpovědi systém přímo ukáže podrobné zdůvodnění.
Mezi další oblíbené nástroje patřila databáze otázek ke stažení offline.

Celkově lze pilotní termín zkoušky hodnotit pozitivně, a pro poradce na trhu máme dobrou zprávu: Zkoušky jsou s dobrou přípravou zvládnutelné!

Problémové otázky: Níže uvedené otázky nezodpověděl správně žádný z uchazečů.
Pojďte si zkusit správnou odpověď!

Otázka 1: Pokud je úrazové pojištění sjednáno společně s životním pojištěním, není pojistitel po uplynutí dvou měsíců od uzavření pojistné smlouvy oprávněn:
(pouze 1 správná odpověď)
a. Vypovědět ani jedno z uvedených pojištění.
b. Vypovědět pouze životní pojištění. Úrazové pojištění může vypovědět bez omezení.
c. Vypovědět životní pojištění ani doplňkové úrazové pojištění. Úrazové pojištění může vypovědět jen tehdy, pokud bylo sjednáno v samostatné pojistné smlouvě.
d. Vypovědět ani jedno z uvedených pojištění, ledaže by se s pojistníkem na výpovědi dohodl.

Otázka 2: Pojištěný zemřel a v době pojistné události nebyla určena obmyšlená osoba.
Kdo nabývá práva na pojistné plnění?
(pouze 1 správná odpověď)
a. Dědici v rámci dědického řízení.
b. Děti pojištěného, a není-li jich, manžel pojištěného.
Není-li jich, nabývají práva na pojistné plnění rodiče pojištěného a osoby žijící s pojištěným ke dni jeho smrti ve společné domácnosti.
c. Manžel pojištěného nebo osoby žijící s pojištěným ke dni jeho smrti ve společné domácnosti alespoň jeden rok.
Není-li jich, nabývají práva na pojistné plnění rodiče a děti. Není-li jich, nabývají tohoto práva dědici.
d. Manžel pojištěného, a není-li ho, děti pojištěného.
Není-li manžel ani děti, nabývají práva na pojistné plnění rodiče pojištěného a není-li jich, nabývají tohoto práva dědici.

Otázka 3: Před sjednáním pojištění nebo jeho podstatnou se zákazníkovi poskytuje rada:
(více správných odpovědí)
a. U jiného než rezervotvorného pojištění, pokud distributor informuje zákazníka, že i u takového pojištění poskytuje radu.
b. U jakéhokoliv životního pojištění.
c. U rezervotvorného pojištění.
d. Jen u rizikového pojištění.

Správné odpovědi: 1b, 2d, 3a+c,Zdroj:    Tisková zpráva
Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.