Poradna - Pracovní právo

Potřebujete právní radu, a pokud možno zdarma? Pak jste na správném místě. Experti z naší právní poradny vám poskytnou bezplatnou právní radu z nejrůznějších oblastí. Než se pustíte do pokládání dotazu, zkuste se podívat na nejčastější dotazy, je pravděpodobné, že stejný právní problém měl už někdo před vámi.

Vkládat dotazy může jenom zaregistrovaný uživatel…

Přihlásit se

Nejčastější otázky čtenářů

Těhotenství,smlouva na dobu určitou, neschopenka

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, mám smlouvu na dobu určitou do 30.6.2015, jsem těhotná, můžu na neschopenku nastoupit od 1.7.2015 nebo je potřeba nastoupit o pár dní dřív před skončením smlouvy? Děkuji za odpověď

Celý příspěvek a Odpověd

výpověď

Dobrý den, mám dotaz. Může mi můj zaměstnavatel nějak bránit ve výpovědi? Chci podat výpověď, ale můj zaměstnavatel mi brání v tom, že za mne nejdříve musí sehnat náhradu – je to vůbec možné, aby mi bránil ve výpovědi a odkazoval se na to, že nemá za mne náhradu? To si myslím, že není můj problém, ale problém zaměstnavatele. Poradíte mi, jak mám správně postupovat? Děkuji za odpověď. Nashledanou.

Celý příspěvek a Odpověd

Dovolená při ukončení pracovního poměru

Budu dávat výpověď z HPP. Mám cca 4 dny dovolené z roku 09, plus na výplatní pásce je již uveden nárok na 25 dnů nové dovolené (2010). Skončí-li pracovní poměr k 30.5. (ať již dohodnou nebo mojí výpovědí), kolik dní budu moci vyčerpat než skončím? děkuji J. Matějka

Celý příspěvek a Odpověd

FAQ - Pracovní právo

Všechny dotazy

Švarcsystém

Dobrý den, jsem lékárnice na rodičovské dovolené a po skončení této dovolené bych si chtěla založit ŽL a jako OSVČ pracovat jako externista v různých lékárnách dle poptávky o výpomoc ( z důvodu dovolených nebo nemocí), majitelé budou vždy jiní, ale pracovala bych v jejich prostorách, respektovala jejich podmínky, zákazník by měl dojem, že jsem zaměstnanec - některé znaky jsou podobné švarcsystému, ale v každé lékárně bych pracovala cca týden až dva týdny a poté pracovala zase jinde. V našem kraji je veliký nedostatek lékárníků, proto bych chtěla zkusit pracovat takovým způsobem. Jednalo by se v tomto případě o švarcsystém? A další otázka, v živnostenském zákoně jsem nenašla živnost, na kterou by moje podnikání pasovalo. Znamená to, že by to byla živnost volná? Děkuji za odpověď.

Dotaz poslal/a: Esmeralda, 09. 01. 2020 14:56

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Váš dotaz bohužel neobsahuje žádnou otázku. Závislá práce může být vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu, není-li upravena zvláštními právními předpisy, přičemž základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. § 2 ZP definuje rysy závislé práce. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 13. 01. 2020 16:32

Smluvní mzda

Dobrý den měl bych dotaz ohledně smluvní mzdy s omezenou platnosti a pracovní smlouvou na neurčito. Zajímalo by mě co se stane v případě když vypršela platnost smluvní mzdy a zaměstnavatel včas nepredložil novou smlouvu o mzdě následně co se stane když nebudu souhlasit pokud by došlo ke snížení smluvní mzdy i když mám smlouvu na neurčito. Děkuji za informaci

Dotaz poslal/a: BaluLb, 07. 01. 2020 09:06

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Mzda se sjednává ve smlouvě nebo ji zaměstnavatel stanoví vnitřním předpisem anebo určuje mzdovým výměrem .Mzda musí být sjednána, stanovena nebo určena před začátkem výkonu práce, za kterou má tato mzda příslušet. Zaměstnavatel je povinen v den nástupu do práce vydat zaměstnanci písemný mzdový výměr, který obsahuje údaje o způsobu odměňování, o termínu a místě výplaty mzdy, jestliže tyto údaje neobsahuje smlouva nebo vnitřní předpis. Dojde-li ke změně skutečností uvedených ve mzdovém výměru, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost zaměstnanci písemně oznámit, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 13. 01. 2020 16:25

Nárok na dovolenou před nástupem na PPM

Dobrý den, od 18.2.2020 mám možnost nastoupit na mateřskou dovolenou. Můžu si všechnu řádnou dovolenou vybrat před nástupem na PPM nebo ji musím vybrat mezi mateřskou a rodičovskou? Děkuji za odpověď.

Dotaz poslal/a: Dddn, 06. 01. 2020 09:20

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Čerpání dovolené určuje zaměstnavatel. Není-li čerpání dovolené určeno nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, má právo určit čerpání dovolené rovněž zaměstnanec. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době. Při určení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. Jedině v případě čerpání dovolené po skončení mateřské dovolené má zaměstnankyně nárok čerpat dovolenou bez předchozího souhlasu zaměstnavatele. Musí však oznámit, že bude tuto dovolenou čerpat tak, aby bezprostředně navazovala na skončení mateřské dovolené. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 13. 01. 2020 16:17

Smlouva o zajištění prac.lek.služeb

Dobrý den, má dotaz , který se týká pravidelných preventivních prohlídek zaměstnanců. Naše zdravotnická firma má několik desítek zaměstnanců a všichni mají kategorizaci práce - skupina II. Musí mít naše firma smluvu o zajištění pracovně lékařských služeb, tj.smlouvu se závodním lékařem? Pokud ano, která legislativa se tímto zabývá? Předem děkuji. Jana

Dotaz poslal/a: palkoska, 05. 01. 2020 07:55

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Kategorizace práce je realizována na základě ustanovení § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 432/2003 Sb.,(novelizace vyhl. č. 181/2015 Sb.). Kategorie 2 - práce, při nichž podle současné úrovně poznání lze očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví člověka jen výjimečně (zejména u vnímavých jedinců); jde o práce, při nichž nejsou překračovány hygienické limity faktorů stanovené zvláštními právními předpisy, a práce naplňující další kritéria pro jejich zařazení do kategorie druhé dle výše citované přílohy vyhl. č. 432/2013 Sb.,ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnavatel je povinen zajistit pro své zaměstnance a osoby ucházející se u něho o zaměstnání pracovnělékařské služby (§ 53 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a podle ust. § 224 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce). Zaměstnavatel se dohodne s poskytovatelem na takovém rozsahu, který odpovídá jeho potřebám podle předmětu podnikání, výskytu rizik práce a náročnosti práce. Bude přitom vycházet z přílohy č. 1 vyhlášky č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, která stanoví dobu potřebnou k provádění pracovnělékařských služeb podle náročnosti práce. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 13. 01. 2020 16:09

přesčasy u kratší pracovní doby

Dobrý den, zajimalo by men, jak je to s nařízením přesčasů. Dočetla jsem se, že pokud má zaměstnanec kratší pracovní dobu, tak mu nemůže zaměstnavatel nařídit práci přesčas, kde přesčasem je míněno práce nad 40 hod týdně. Mám smlouvu na 0,8 úvazek, tj.32 hodin týdně, zaroveň mám ve smlouvě napsáno, že souhlasím s přesčasy. Zajímalo by mne, co je v tomto případě "nadřazené". Zda ZP, který neumožnuje nařídit práci nad 40 hodit týdně při kratší racovní době nebo podepsaná smlouva, ve které s přesčasy souhlasím. Předem děkuji, Jana

Dotaz poslal/a: palkoska, 04. 01. 2020 20:40

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Dle § 78 odst. 1 písm i) ZP platí, že pro účely úpravy pracovní doby a doby odpočinku je prací přesčas práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn. U zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací přesčas práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu; těmto zaměstnancům není možné práci přesčas nařídit. Prací přesčas není, napracovává-li zaměstnanec prací konanou nad stanovenou týdenní pracovní dobu pracovní volno, které mu zaměstnavatel poskytl na jeho žádost. Na základě shora uvedeného lze dospět k názoru, že pracuje-li zaměstnanec nad sjednanou pracovní dobu (ať je jakkoliv dlouhá, maximálně však čtyřicetihodinová), pracuje vlastně doslovně „přes čas" a mělo by tedy jít vždy o práci přesčas. Podle ustáleného teoretického výkladu to tak není, protože práce přesčas je v platném zákoníku práce definována jako práce nad „stanovenou týdenní pracovní dobu", přičemž je současně stanoveno, že u zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací přesčas až práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu. Zdůvodněním takového výkladu je, jak uvádí teorie, požadavek „dodržení principu rovnosti v pracovních podmínkách vyplývajících z pracovněprávních vztahů (§ 16 odst. 1 ZP) Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 13. 01. 2020 15:56

Náhrada při překážce ve svátek

Dobrý den, pracuji ve firmě na směny (krátký/dlouhý týden). Standardně jsme pracovali i ve státní svátky, kdy jsem dostali zaplacený odpracovaný den + příplatek za svátek. Vzhledem k tomu, že ve svátky, kdy mají obchody zavřeno, nám dodavatelé nedodávají obchody, dostáváme jistou dobu na tyto "zavírací" svátky překážku ze strany zaměstnavatele a do práce nechodíme. Doteď jsme za tyto dny dostávali příplatek za svátek + náhradu při překážkách (oboje vypočítáno z průměru PPÚ. Nyní nám bylo oznámeno, že tyto svátky máme celou dobu přeplácené a za poslední "zavírací" svátek jsme dostali pouze náhradu při překážkách a příplatek jsme již nedostali. Rozumím tomu, že ten den jsme sice měli volno, ale není to naše vina, protože jakožto směnaři svátky standardně pracujeme. Je to tedy čistě rozhodnutí zaměstnavatele, že pro nás nemá práci. Je tento výpočet správný? Pokud ano, mohu se domáhat toho, že chci do práce chodit i v tyto svátky (nejsme obchod), abych o příplatek za svátek nepřišla? Děkuji a s pozdravem Tereza

Dotaz poslal/a: indonessie, 02. 01. 2020 16:32

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Náhrada mzdy nebo platu se poskytuje za dny, kdy zaměstnanec měl povinnost pracovat, protože na tyto dny byla rozvržena pracovní doba, a náhradu mzdy nebo platu obdrží v rozsahu, ve kterém mu překážka na straně zaměstnavatele brání ve výkonu práce. Pro zjišťování výpočtu průměrného výdělku se postupuje podle § 351 až § 362 ZP. Nárok na náhradu mzdy nebo platu je ve výši průměrného výdělku. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 13. 01. 2020 14:17

Logistika

Mám problém, že jako skladnik přejiždim v neuzavřené ještěrce (VZV) ve výrobní hale kde je 26stupnu a venkovním prostorem kde aktuálně bývá 0stupnu, a až začne zima tak bude minus x stupňů. Mezi těmito prostory projíždím zhruba každých 10-15 minut. Ačkoliv jsem upozorňoval vedoucího, že z toho budu akorát nemocný, mi sdělil, že dělám na logistice, což na jednu stránku chápu, ale na tu druhou jsem jenom človek, který není otuzilej na tolik, aby zvládal prejezdy, kde rozdíl činí pomalu 30stupnu, a až bude větší zima tak vic. Tak by mě zajímalo jestli to náhodou není protizákonné? Nebo jestli aspoň zákon umožňuje se proti tomu nějak bránit. Kromě toho že jinak budu věčně chodit (pro mě zbytečně) na neschopenku dokud neskončí zima. S pozdravem Jan Kleiner

Dotaz poslal/a: Kleiny, 29. 12. 2019 23:56

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Dle § 104 ZP platí, že není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené zvláštním právním předpisem. Minimální opatření k ochraně zdraví, bližší hygienické požadavky na pracoviště lze ve vztahu k Vašemu aktuálnímu pracovišti prostudovat v nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Přípustné hodnoty nastavení mikroklimatických podmínek pro klimatizované pracoviště třídy I a IIa jsou upraveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 3. Zároveň musí být splněny požadavky na přípustnou horizontální a vertikální nerovnoměrnost teplot upravené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulkách č. 4 a 5. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 07. 01. 2020 16:21

Střet zájmů

Dobrý den, momentálně jsem na rodičovské dovolené už přes 4 roky a stále jsem zaměstnancem stavební spořitelny (Od února 2020 se převádí tato spořitelna pod banku, takže budu zaměstnancem banky). Rodičovskou mám nahlášenou ještě na rok. Chtěla jsem si při rodičovské trochu přivydělat, a tak jsem si našla práci na poloviční úvazek v jiné bance. Zjistila jsem, že by to asi mohl být problém a že by nový zaměstnavatel mohl ode mě požadovat povolení u něho pracovat od původního zaměstnavatele. Jedná se o paragraf 304 ZP. Myslíte, že když jsem u prvního zaměstnavatele pracovala v jiném oboru, že se i tak jedná o střet zájmů? Nechci, aby původní zaměstnavatel věděl, že pracuji jinde. Děkuji za odpověď.

Dotaz poslal/a: ZuzanaSeverka, 22. 12. 2019 23:04

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Pro naplnění hypotézy ustanovení § 304 ZP postačí, aby se jiná výdělečná činnost zaměstnance shodovala skrze sjednaný druh práce v pracovní smlouvě s předmětem činnosti zaměstnavatele. Dle ustálené judikatury NS nehraje roli, co za práci zaměstnanec skutečně dělá, ale rozhodující je, že se, byť částečně, překrývá předmět činnosti zaměstnavatele a konkurenční společnosti, pro kterou zaměstnanec bez souhlasu svého zaměstnavatele pracuje. Oproti tomu výdělečnou činnost, která není shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, mohou zaměstnanci vykonávat v podstatě bez omezení, a to i proti vůli svého zaměstnavatele. V daném případě je tedy třeba prostudovat Vaší pracovní smlouvu,bez toho není možní podat jasnou odpověď. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 07. 01. 2020 16:04

práce pro zahraniční firmu

Dobrý den ,měl bych možnost pracovat pro zahraniční firmu se sídlem na Slovensku.Smlouva by byla koncipována tak,že bych byl zaměstnancem této firmy,ale práci bych vykonával v ČR.Firma si pobočku v ČR zařídit nechce. Nemám jasno v tom, jak a kde by měl zaměstnavatel za mě platit zdravotní a sociální pojištění a s placením daně ze mzdy.Můžete mi prosím dát nějaké informace popřípadě kam se obrátit. Bude se jednat o smlouvu na dobu neurčitou. Jsem občanem ČR. Děkuji předem za odpověď a přeji hezký den

Dotaz poslal/a: zkrat, 20. 12. 2019 06:35

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Co se týče daně ze mzdy použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění (100/2003 Sb.), která byla uzavřena mezi Slovenskem a ČR. Český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, je ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“ (alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Pro vyloučení dvojího zdanění u závislé činnosti se použije metoda zápočtu. Při metodě zápočtu budete muset váš příjem přiznat na daňovém přiznání vždy do konce března následujícího roku v českých korunách (v lednu vychází Finanční zpravodaj ministerstva financí, kde je zveřejněn jednotný kurz, kterým se přepočtou příjmy na české koruny). U metody zápočtu používané v ČR se poplatníkovi započítá jen taková část v zahraničí zaplacené daně, která by v ČR připadala na tyto příjmy. Daň k zápočtu se vypočte tak, že daň z celosvětových příjmů zjištěná podle zákona se vynásobí koeficientem, jehož čitatelem jsou příjmy ze zdrojů v zahraničí a jmenovatelem základ daně nesnížený o nezdanitelné částky a odečitatelné položky. Podle zákona č.586/1992 Sb., o dani z příjmu není povinen podat daňové přiznání poplatník, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnost a funkčních požitků ze zahraničí a které jsou zároveň vyjmuty ze zdanění dle § 38f. Jednotlivé systémy sociálního zabezpečení a práva v této oblasti koordinují Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a 987/2009. Systémy sociálního zabezpečení jednotlivých členských zemí EU/EHP jsou koordinovány tak, aby migrující pracovníci neztráceli svá práva v důsledku změny místa pobytu a výkonu práce. Příspěvky na sociální a zdravotní pojištění migrující pracovníci odvádějí v jedné členské zemi. Tentýž princip platí i pro vyslané zaměstnance, pracovní poměr s cizím prvkem anebo OSVČ. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 07. 01. 2020 15:47

Nevyplacena mzda.

Dobrý den naše firma vyhlasila 18.12 2019 moratorium zamestnavatel mi nevyplatil mzdu za listopad a obavam se ze ani za prosinec i kdyz jsme doposud pracovali nebo vybirali dovolenou. Ted se ptam jak dal? Pred vanocema kdy ve firme pracujeme s manzelem oba nam zo pridelalo dost problemu. Kdy muzu hit zadat na PU o vyplatu nebo pokud penize nedorazi do 15ledna mužu dát vypoved a pozadovat i odstupne? Děkuji za odpověď.

Dotaz poslal/a: Mont, 19. 12. 2019 17:55

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Zaměstnanec má v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem právo na uspokojení splatných mzdových nároků nevyplacených mu jeho zaměstnavatelem, který je v platební neschopnosti. Zaměstnavatel je v platební neschopnosti, jestliže neuspokojil splatné mzdové nároky zaměstnanců, a to dnem následujícím po dni, kdy byl na něho podán insolvenční návrh u příslušného soudu v České republice, tedy podmínkou možnosti postupu podle zákona (podání žádosti) je probíhající insolvenční řízení zaměstnavatele. Zaměstnanec může požádat o uspokojení svých splatných mzdových nároků kteroukoliv krajskou pobočku Úřadu práce nebo kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce. Příslušná k vyřízení je krajská pobočka ÚP podle sídla zaměstnavatele. Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit nejvýše v rozsahu odpovídajícím splatným mzdovým nárokům za 3 kalendářní měsíce rozhodného období, výběr těchto 3 měsíců je na zaměstnanci. Celková výše mzdových nároků vyplacených zaměstnanci Úřadem práce za 1 měsíc (maximální měsíční strop) nesmí překročit (od 1.5.2019) částku 47.828 Kč. Nevyplácí-li Vám zaměstnavatel mzdu, můžete s ním okamžitě zrušit pracovní poměr. V tomto případě Vám náleží náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 07. 01. 2020 15:26

Stránka 1/172

Předchozí

1

Partner sekce

Lefensor, s.r.o.

Lefensor, s.r.o.

Společnost Lefensor, s.r.o., úspěšně působí na trhu již od roku 1997. V současné době se orientuje zejména na právní a poradenskou podporu poskytovanou malým až středním podnikům, živnostníkům a nepodnikatelským subjektům – osobám, sdružením, atp. Naším cílem je poskytnout kompletní a komplexní právní zázemí všem našim klientům, a to v lepší kvalitě a rychleji než konkurence, za stejných jistot a nejnižší cenu na trhu. Díky vlastním, kvalitním lidským zdrojům a řadě spolupracujících subjektů jsme schopni zajistit všechny námi nabízené služby za zlomek jejich tržní ceny. Naším mottem není jednorázová spolupráce za vysokou cenu, ale dlouhodobé budování vzájemné důvěry založené na kvalitních službách.

Za tuto kategorii odpovídá:

Lefensor, s.r.o.

http://www.lefensor.eu/

Partnerem poradny od: 8. 10. 2014

Aktuální články

Zdravotní pojištění 2020. Minimální záloha pro OSVČ roste

Zdravotní pojištění 2020. Minimální záloha pro OSVČ roste

Podnikatelé si letos připlatí 144 korun. Novou výši minimální zálohy musí zaslat na účet...více

Mastercard omezí bezplatný vstup do letištního salonku

Mastercard omezí bezplatný vstup do letištního salonku

Držitelé karty MC World Elite přijdou o bezplatný vstup pro rodinu nebo jiný doprovod...více

Pozor na nový podvod. Tesco varuje před SMS

Pozor na nový podvod. Tesco varuje před SMS

Obchodní řetězec Tesco se distancuje od SMS, které přišly mnoha českým uživatelům. Zprávy...více

Interaktivní grafiky

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Partners Financial Services
 
 

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.