Poradna - Občanské právo

Potřebujete právní radu, a pokud možno zdarma? Pak jste na správném místě. Experti z naší právní poradny vám poskytnou bezplatnou právní radu z nejrůznějších oblastí. Než se pustíte do pokládání dotazu, zkuste se podívat na nejčastější dotazy, je pravděpodobné, že stejný právní problém měl už někdo před vámi.

Vkládat dotazy může jenom zaregistrovaný uživatel…

Přihlásit se

Nejčastější otázky čtenářů

umístění přijímače TV signálu na bytový dům

Dobrý den. Ráda bych vás požádala o radu jakými pravidli se řídí umístění přijímače na TV signál (Anténa, satelit) na střechu bytového domu. Dům má 7bytových jednotek, které jsou v osobním vlastnictví majitelů. Rádi bychom umístili parabolu na střechu našeho půdního bytu. Ale nejsme si jisti, zda potřebujeme k umístění souhlas všech vlastníků bytů či zda stačí souhlas členů výboru našeho domu. Děkuji za odpověĎ.

Celý příspěvek a Odpověd

exekuce

Vážená poradno.Obracím se na Vás s prosbou o radu.Moje přítelkyně u které bydlím i se svými dětmi se dostala do potíží s exekutory,má nařízenou exekuci.Problém je v tom,že 90% věcí je mých.Chtěl bych se zeptat kdybych si sepsal seznam všech svých věcí včetně dokladů o zaplacení a nechal si to notářsky ověřit,zda i přez to by mohl exekutor tyto moje věci zabavit.Pokud ano existuje nějaký jiný způsob jak o své věci nepřijít?Předem moc děkuji za radu.S pozdravem Zdenek z Prahy

Celý příspěvek a Odpověd

FAQ - Občanské právo

Všechny dotazy

Americká hypotéka - potřebná potvrzení

Dobrý den. Zajímalo by nás - zda může banka při žádosti o poskytnutí Amer. hypotéky požadovat od pův. majitelů nemovitosti, na jejíž koupi bude hyp. určena, aby tito žadateli o amer. hypo doložili potvrzení o rozvodu. Jedná se o hypotéku na dům, který pův.majitelé/prodávající (2 sourozenci), nabyli rovným dílem v dědictví. Jeden ze sourozenců je cca 20 let rozveden a pro žadatele o úvěr by měl podle banky zajistit aktualizované potvrzení o platnosti svého rozvodového řízeni z roku cca 2000... Je tento požadavek banky oprávněný? Děkuji za zodpovězení.

Dotaz poslal/a: Petrov, 09. 11. 2019 17:02

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: V první řadě je třeba si uvědomit, že banka je soukromoprávní institucí a hypotéka je soukromoprávní závazek. Ačkoliv jsou hypotéky regulovány zjm. zákonem o spotřebitelském úvěru, je na místě poukázat na fakt, že významným faktorem (vedle ochrany spotřebitele) charakterizujícím tento typ vztahů je smluvní volnost. Požadavek se může z Vaší strany zdát absurdní, neboť dle Vašeho názoru zřejmě nemovitá věc nemůže být součástí SJM vzhledem ke způsobu jejího nabytí (709 ods. 1 písm b) OZ), avšak může si být banka bez dalšího jista, že nemohlo ze strany původního vlastníka dojít k rozšíření SJM? Jak je možné, že banka ví o manželi původního vlastníka, když je 20 let rozveden? Není náhodou problém v zápisu v KN? Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 14. 11. 2019 15:41

Koupě bytu

Dobrý den, uvažuji o koupi bytu. Zjistil jsem, že firma, která byt prodává, poskytovala nevýhodné půjčky a následně nejspíš pod tlakem nemovitosti odkupovala. Jedná se mi o to, jestli je tu nějaké riziko, že bych v budoucnu mohl o byt v budoucnosti přijít, pokud ho tato firma nezískala úplně eticky, možná ne i zcela zcela legálně. Jak by se postupovalo, pokud by firma prohrála soudní spor s původními majiteli? Mohli by mi byt zabavit a vrátit původnímu majiteli? Pokud ano, existuje nějaký způsob, jak se smluvně pojistit, nebo mám od koupi bytu upustit? Děkuji za odpověď.

Dotaz poslal/a: tom256, 06. 11. 2019 00:17

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: § 984 odst. 1 OZ zakotvuje zásadu materiální publicity, když stanoví, že není-li stav zapsaný ve veřejném seznamu v souladu se skutečným právním stavem, svědčí zapsaný stav ve prospěch osoby, která nabyla věcné právo za úplatu v dobré víře od osoby k tomu oprávněné podle zapsaného stavu. Dobrá víra se posuzuje k době, kdy k právnímu jednání došlo - vzniká-li však věcné právo až zápisem do veřejného seznamu, pak k době podání návrhu na zápis. Vaše dobrá víra je však vzhledem k Vašemu dotazu diskutabilní. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 08. 11. 2019 19:13

Hluk na stavbe v noci

Dobrý den, Na našem sídliště probíhá stavba. A přímo na stavbě v kontejnerech bydli stavební personál. Od půlky října dělnici pořídili velký reproduktor na hudbu a začali skoro každou noc poslouchat těžkou hudbu. My to slyšíme i přes zavřená okna, protože jde nejenom hluk ale i vibrace. Snažili jsme se volat policie, ale moc nám to nepomohlo. Každou noc situace se opakuje. Proto bych chtěla vás poprosit poraditc. Upřímně řečeno, nevím kam se mám obrátit a co můžu udělat, abychom všichni mohli přes noc být v klidu. Předem děkuji.

Dotaz poslal/a: V201, 01. 11. 2019 10:33

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Doba nočního klidu je v zákoně vymezena od 22 do 6 hodin, přičemž jeho porušení je klasifikováno jako přestupek. Osoba, která provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku, je povinna dodržovat hlukové limity (maximální hodnoty hluku) uvedené v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. To, zda byly překročeny hlukové limity, zjišťuje krajská hygienická stanice na základě měření. Obraťte se proto na ni s návrhem na jeho provedení. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 01. 11. 2019 15:05

Společná nájemní smlouva

Dobrý den. Můj problém se týká společné nájemní smlouvy. Byli jsme celkem 3 mladí lidé, všichni napsaní ve společné nájemní smlouvě. 2 lidé si našli lepší bydlení a během pár dní se odstěhovali. Mě teď zůstal byt s vysokým nájmem, který nejsem schopný sám platit. Chci se zeptat, můžou tohle jen tak udělat ? S pronajímatelem to vyřešili slovní dohodou, že tedy mají za sebe sehnanou náhradu. Náhrada se ale nikdy neukázala. A pronajímateli je to jedno, prý se máme domluvit mezi sebou. Jelikož novou smlouvu jsem ještě nedostal, myslím si, že ke smlouvě pořád mají povinnost, tudíž i zaplatit se mnou společný nájem, ne ? Jaké jsou teď prosím moje možnosti ? Jelikož jde o smlouvu na dobu určitou, stejně budu muset 3 výpovědní měsíce zaplatit. Mám právo na to to vymáhat i po zbytku nájemníků (kteří se teď odstěhovali)? Nebo jim to projde ? Děkuji..

Dotaz poslal/a: Desp@se, 31. 10. 2019 15:41

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Vaše závěry jsou správné. K jasnému posouzení bychom však potřebovali vidět přesnou textaci nájemní smlouvy. Pokud nedošlo k uzavření dodatku, jsou (s největší pravděpodobností) z práv a povinnosti zavázáni všichni nájemníci společně a nerozdílně, tzv. solidárně. Zaplacením Vám následně vzniká regresivní nárok v poměrné výši. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 01. 11. 2019 15:01

Zborcení jímky u novostavby

Dobrý den. V březnu tohoto roku jsme zakoupili novostavbu domu. V září jsme při vývozu odpadů zjistili,že se pravděpodobně vlivem spodní vody zbortila stěna jímky sesutou hlínou. Reklamovali jsme u prodávajícího, který nyní řeší čí je to chyba. Vzhledem k o hodně sníženému obsahu jímky ji musíme vyvážet cca co 10 dnů a jeden vývoz stojí 2000kč, čímž nám vznikají veliké náklady. Chtěla jsem se zeptat,zda se jedná o skrytou vadu a zda je prodávající povinen zaplatit i výdaje,které nám kvůli zborcení jímky vznikají? Děkuji

Dotaz poslal/a: Allizom, 30. 10. 2019 13:34

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Do doby, než bude zřejmé, čím bylo zborcení způsobeno, nelze podat jasnou odpověď. Bez konkrétní znalosti smluv, reklamačního řádu a reálií lze jen těžko posuzovat danou situaci. Může jít o chybu projektu, stavební firmy, materiálu, ale může jí i o špatné užívání. Jakmile bude viník znám, je po něm samozřejmě možné uplatňovat vedle náhrady škody i další nároky. Vzhledem k potenciální hodnotě sporu rozhodně doporučujeme kontaktovat advokátní kancelář. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 01. 11. 2019 14:56

Movitá věc na cizím pozemku.

Dobrý den, rád bych se zeptal, zdali může vlastník pozemku zcizit cizí movitou věc ze svého pozemku i když je její majitel znám? Musí mu majiteli oznámit její nález respektivě obrátit se na majitele věci s žádostí o její odstranění z pozemku? Jak s majitel pozemku může s takovouto věcí nakládat? Může se nájemce zcizené věci domáhat jejího navrácení nebo toto může požadovat jen majitel? Hrozí majiteli movité věci nějaká sankce za umístění oné věci na pozemku někoho jiného? Děkuji

Dotaz poslal/a: cachapetr1, 27. 10. 2019 19:03

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Zcizení věci jako občanskoprávní termín znamená pozbytí vlastnického práva k věci. Zřejmě máte na mysli krádež? Pozbýt vlastnické právo k věci je možné například dle § 1045 OZ a násl. Pozor však na 1051 a 1052 OZ. V úvahu připadá využítí § 1395 a násl. Nájemní smlouvou nedochází k přechodu vlastnických práv k věci. Dle § 1052 odst. 1 lze navrátit i nájemci. Dle § 2211 se i nájemce může sám domáhat ochrany užívacího práva. Zpravidla však bude k revindikační žalobě aktivně legitimován zejména vlastník. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 01. 11. 2019 14:39

Dohoda o vypořádání mezi sourozenci

Dobrý den. Rodiče darovali synovi (manžel), manžel se chce se sestrou finančně vypořádat a dohodli se spolu na částce. Chce o tom udělat písemný zápis formou dohody o finančním vypořádání mezi sourozenci. Co vše by měla tato dohoda obsahovat? Vzor není nikde dán... Předem děkuji.

Dotaz poslal/a: DenisaJ, 24. 10. 2019 11:26

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Specifikaci smluvních stran, projev vůle, akceptace, datum, podpisy. V daném případě můžete vyjít z klasické darovací smlouvy, kde specifikujete důvod daru. Pozor však na § 1660 a násl. OZ. Důrazně doporučujeme nechat zpracovat dokumentaci advokátem. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 01. 11. 2019 13:40

Zákonný úrok z prodlení

Dobrý den, se svou kamarádkou jsme měla pronajatý salon, kde jsme provozovali kadeřnictví. Vzhledem k tomu, že kamarádka šla na mateřskou jsem si sama nemohla dovolit platit nájem a služby, jsme se rozhodli nájem ukončit. Při ukončení smlouvy o nájmu došlo i k vypořádání vyúčtování za služby, které činilo 45000Kč, ze kterých měla být půlka moje, protože jsme vše hradily na půl nájem i služby od čehož mám všechny doklady. Částka byla kamarádce vrácena 22.6.2018 a od té doby jsem jí žádala o vrácení půlky tj.22500Kč. Protože k žádnému vrácení nedošlo, zaslalala jsem kamarádce předžalobní výzvu 1.10.2018 s tím, že pokud mi peníze nevrátí do 15.10.2018 podám žalobu k soudu. Peníze mi vráceny nebyly, tak jsem 1.11.2018 podala žalobu. Byl vydán platební rozkaz, proti kterému podala kamarádka odpor, tak se konalo soudní jednání. U jednání kamarádka tvrdila, že mi peníze nevrátila, protože jsem dlužila na nájmu, což je nesmysl, což jsem řekla i u soudu, že mám všechny doklady o řádném zaplacení nájmu. Soudce řekl, že má v řízení za prokázaný můj nárok, ale není prokázán nárok kamarádky ohledně dlužného nájmu, k čemuž jí poskytl lhůtu na prokázání do 1 měsíce. Protože mám všechny doklady o řádném zaplacení nemá žalovaná, jak prokázat, že něco dlužím. V žalobě jsme uvedla že jde o žalobu o částku 22500 Kč s příslušenstvím a navrhla jsem, aby soud vydal rozsudek, že žalovaná je povinna zaplatit do 3 dnů žalovanou částku a soudní poplatek. Výslovně jsem neuvedla, že žádám i zákonný úrok od 16.10.2018, kdy žalovaná nezaslala peníze po zaslání předžalobní výzvy. Můžu ještě nyní, když ještě nebyl vydán rozsudek doplnit žalobu o přiznání příslušenství zákonného úroku? Mám zaslat soudu dopis s doplněním, že žádám v rámci příslušenství i o přiznání zákonného úroku od 16.10.2018 nebo to mám říct až u jednání, které se bude konat.Mám šanci úrok vymoci ještě u tohoto řízení nebo budu muset podat novou žalobu o zákonné úroky? Děkuji za odpověď. Simová Veronika

Dotaz poslal/a: siranov, 23. 10. 2019 07:56

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Obě varianty jsou veskrze možné. K jasnému vyjádření bychom museli vidět přesnou formulaci žalobního petitu. Obecně lze konstatovat, že občanský soudní řád umožňuje, aby žalobce za řízení se souhlasem soudu měnil návrh na zahájení řízení (§ 95 odst. 1 o. s. ř.). V těchto věcech důrazně doporučujeme zastoupení advokátem. Jeho služby platí v případě úspěchu ve 100% protistrana a tento Vám odpovídá za kvalitně zpracovanou žalobu. Zákonné úroky z prodlení lze samozřejmě následně dožalovat. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 01. 11. 2019 13:24

Vyúčtování služeb

Dobrý den, SVJ mi v roce 2016 předložilo vyúčtování služeb za rok 2015 dne 15.4.2016. Ve vyúčtování vznikl nedoplatek ve výši 700 Kč z důvodu, že mi nebyly započítány všechny zálohy, které jsem uhradil, proto jsem ihned podal reklamaci, kterou SVJ nijak neřešilo. Ve vyúčtování byly i další chyby, třeba u všech služeb nebyly uvedeny celkové náklady, u některých služeb chyběli rozúčtovací klíče, navíc jak jsem si spočítal, po započítanání záloh ve správné výši mi měl vzniknout přeplatek 2000 Kč. SVJ na mě podalo 3.1.2018 žalobu a právní zástupce u soudního jednání dne 2.4.2018 žalobu stáhl, když mu soudkyně řekla, že vyúčtování je tak hrozné, že se v něm nevyzná ani soud, že se nejedná o řádné vyúčtování. Se stažením žaloby jsem souhlasil, protože právní zástupce slíbil, že budeme vyúčtování dále řešit, ale stále k žádnému řešení nedošlo. Nemám žádné nové vyúčtování ani po mně nikdo nechce uhradit nedoplatek. Myslím, že si SVJ uvědomilo, že mi mají vrátit přeplatek a tak nic neřeší a zřejmě již došlo k promlčení mého nároku. Chtěl bych vědět, kdy nejpozději mi SVJ mělo předložit řádné vyúčtování za rok 2015, ve stanovách máme uvedeno, že SVJ je povinno provést vyúčtování nejpozději do 4 měsíců po skončení kalednářního roku. Za rok 2015 mi tedy mělo být předloženo vyúčtování nejpozději 30.4.2016 a vzhledem k tříleté promlčecí lhůtě nejpozději do 30.4.2019 a co měsíce, kdy byla podána žaloba tj. období 3.1.2018 - 3.4.2018 prodlužjí lhůtu? Když mi řádné (správné) vyúčtování nebylo předloženo do 30.4.2019 ztratil jsem případný nárok na vrácení přeplatku a SVJ na úhradu případného nedoplatku? Děkuji za odpověď. Vild

Dotaz poslal/a: vildo, 16. 10. 2019 10:53

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Obecná promlčecí lhůta je 3 letá. Z toho co popisujete jednoznačně plyne, že uplynula i pokud bychom započítali Vámi zmiňované soudní řízení. V případě promlčení nárok nezaniká, stává se z něj tzv. naturální obligace. Příště doporučujeme konzultovat celou věc s advokátem výrazně dříve. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 01. 11. 2019 12:56

Náhrada nákladů řízení

Dobrý den, Svému bývalému dlouholetému kamarádovi jsme s manželkou půjčili skoro 24tisíc na základě písemného sepsání o půjčce se splatností do 31.3.2018. Bohužel se však po roce bývalý známý k žádnému vracení neměl. Tak jsme se šli s manželkou poradit k právníkovi, který nám řekl, že máme bývalému známému zaslat předžalobní výzvu a když nebude účinná, tak máme podat žalobu k soudu. Bývalý známý má invalidní důchod, vdovecký důchod a ještě příjem ze zaměstnání, ale k žádnému vracení se neměl ani po zaslání výzvy, takže jsme nakonec museli podat žalobu. U soudu nejprve zapíral, že nešlo o půjčku, ale o dar, ale nakonec skončilo jednání tak, že bylo odročeno, s tím, že se domluvíme na vrácení a po měsíci dáme soudu vědět, jak jednání dopadlo. Bohužel ani po měsíci nám peníze nebyly vráceny, tak se konalo další jednání, ke kterému se již bývalý známý nedostavil, takže spor skončil naší výhrou a soudem jsme byly vyzváni k doložení nákladů. Tak bychom se chtěli zeptat na úhradu jakých nákladů, které jsme uhradili, máme nárok. Vznikly nám tyto náklady: - Úhrada soudního poplatku 1200,-Kč - 2000,- Kč právní porada doklad o zaplacení k dispozici - Zaslání předžalobní výzvy bývalému známému - Podání žaloby k soudu - 2xÚčast na jednání u soudu já a manželka - Doložení dokladu o půjčce na základě výzvy soudu před prvním jednáním - Vyjádření k vyjádření žalovaného na základě výzvy soudu Na internetu jsem se dočetl, že nezastoupený účastník má právo na náhradu nákladů dle vyhlášky č. 254/2015 Sb., 300,-Kč za úkon. Tak by mě zajímalo, za které úkony můžeme požadovat náhradu. Když jsem byl na jednání i s manželkou, máme nárok na 300,-Kč každý? V žalobě jsme byli jako žalobci uvedeni oba dva. Dále by mě zajímalo, jestli můžeme žádat o náhradu za právní poradu, 2000,-Kč, které jsme zaplatili a žádat i o přiznání úroků od 16.9.2018. Žalovaný byl předžalobní výzvou vyzván k vrácení půjčky do 15.9.2018, ale nijak nereagoval. Můžeme žádat i náhradu jízdného k soudu, nebo jsou tyto náklady zahrnuty v paušální částce 300,- Kč? Děkujeme za radu.

Dotaz poslal/a: ondram, 14. 10. 2019 17:50

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Náklady je třeba uplatnit u soudu písemně. Můžete zkusit požádat soud o uplatnění všech Vámi zmíněných nákladů a posouzení jejich nároku bude na straně soudu. Soud Vám přizná náhradu za uhrazený soudní poplatek. Je otázkou, jak bude soud nahlížet na uhrazenou částku 2 000 Kč za právní poradenství, ale uplatnit tento náklad taktéž zkuste. Platbu doložte kopií dokladu o zaplacení. Co se týče náhrady nákladů nezastoupeného účastníka, zkuste za vás i manželku uplatnit 6 úkonů paušálem á 300,- Kč (převzetí zastoupení, předžalobní výzva, podání žaloby, 2 x účast na jednání, vyjádření žalobců k reakci žalované). Obávám se ovšem, že Vám soud uzná jen náhradu nákladů za jednoho z vás. Pokud nebydlíte v místě sídla příslušného soudu, můžete uplatnit i náhradu jízdného. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 22. 10. 2019 16:00

Stránka 1/62

Předchozí

1

Partner sekce

Lefensor, s.r.o.

Lefensor, s.r.o.

Společnost Lefensor, s.r.o., úspěšně působí na trhu již od roku 1997. V současné době se orientuje zejména na právní a poradenskou podporu poskytovanou malým až středním podnikům, živnostníkům a nepodnikatelským subjektům – osobám, sdružením, atp. Naším cílem je poskytnout kompletní a komplexní právní zázemí všem našim klientům, a to v lepší kvalitě a rychleji než konkurence, za stejných jistot a nejnižší cenu na trhu. Díky vlastním, kvalitním lidským zdrojům a řadě spolupracujících subjektů jsme schopni zajistit všechny námi nabízené služby za zlomek jejich tržní ceny. Naším mottem není jednorázová spolupráce za vysokou cenu, ale dlouhodobé budování vzájemné důvěry založené na kvalitních službách.

Za tuto kategorii odpovídá:

Lefensor, s.r.o.

http://www.lefensor.eu/

Partnerem poradny od: 8. 10. 2014

Aktuální články

Dynamický zloděj dostane přes prsty. Od dubna se změní pravidla

Dynamický zloděj dostane přes prsty. Od dubna se změní pravidla

Ministerstvo financí předložilo do připomínkového řízení novelu zákona o platebním styku,...více

Dálnice D1 je delší o 14 kilometrů. Nově spojuje Přerov a Lipník

Dálnice D1 je delší o 14 kilometrů. Nově spojuje Přerov a Lipník

Ředitelství silnic a dálnic uvedlo ve čtvrtek do provozu čtrnáctikilometrový úsek dálnice...více

Drahé platby v eurech definitivně skončí v neděli

Drahé platby v eurech definitivně skončí v neděli

Vysoké ceny za převody eur definitivně končí. Evropská unie loni rozhodla, že poplatky...více

Interaktivní grafiky

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Partners Financial Services
 
 

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.