Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Poradna - Občanské právo

Potřebujete právní radu, a pokud možno zdarma? Pak jste na správném místě. Experti z naší právní poradny vám poskytnou bezplatnou právní radu z nejrůznějších oblastí. Než se pustíte do pokládání dotazu, zkuste se podívat na nejčastější dotazy, je pravděpodobné, že stejný právní problém měl už někdo před vámi.
  • Vašich dotazů přichází mnoho a my vám za ně děkujeme. Abychom neupřednostňovali kvantitu před kvalitou, tato poradna se každý den po vložení určitého počtu dotazů uzavře a dnes už je plno. Zkuste to prosím zítra.
    Děkujeme za pochopení.

Nejčastější otázky čtenářů

umístění přijímače TV signálu na bytový dům

Dobrý den. Ráda bych vás požádala o radu jakými pravidli se řídí umístění přijímače na TV signál (Anténa, satelit) na střechu bytového domu. Dům má 7bytových jednotek, které jsou v osobním vlastnictví majitelů. Rádi bychom umístili parabolu na střechu našeho půdního bytu. Ale nejsme si jisti, zda potřebujeme k umístění souhlas všech vlastníků bytů či zda stačí souhlas členů výboru našeho domu. Děkuji za odpověĎ.

Celý příspěvek a Odpověd

exekuce

Vážená poradno.Obracím se na Vás s prosbou o radu.Moje přítelkyně u které bydlím i se svými dětmi se dostala do potíží s exekutory,má nařízenou exekuci.Problém je v tom,že 90% věcí je mých.Chtěl bych se zeptat kdybych si sepsal seznam všech svých věcí včetně dokladů o zaplacení a nechal si to notářsky ověřit,zda i přez to by mohl exekutor tyto moje věci zabavit.Pokud ano existuje nějaký jiný způsob jak o své věci nepřijít?Předem moc děkuji za radu.S pozdravem Zdenek z Prahy

Celý příspěvek a Odpověd

FAQ - Občanské právo

Všechny dotazy

Reklamace skrytých vad ojetého vozu

Dobrý den, koupil jsem ojetý vůz v autobazaru. Součástí vozu bylo i připojištění mechanických a elektronických závad na vozidle. Při podpisu smlouvy byla cena rozdělena na cenu vozu a cenu za pojištění = 2x faktura (dle prodejce je toto nutné takto dělat). Po koupi byl proveden servis vozidla, jako výměna oleje, filtrů a opotřebovaných tlumičů za cca 15000Kč. Po ujetí cca 500km se objevila skrytá vada vozidla, vysoká spotřeba oleje, špatné starty atd. Vozidlo jsem reklamoval u prodejce, který má i vlastní autoservis. Reklamace byla po důkazu o spotřebě oleje uznána (zaplombování výpusti oleje a změření po ujetí dohodnuté vzdálenosti). Byla dohodnuta oprava vozidla. Bohužel po vice než třech týdnech prodejce s vozidlem nic neudělal. Zajímal by mě postup při odstoupení od kupní smlouvy (po uplynutí měsíce od zahájení reklamace) Je mi nutný prodejce uhradit plnou kupní cenu včetně sjednaného pojištění mechanických a el. závad vozidla? Dále musí prodejce uhradit opravy na vozidle a dopravu vozidla do servisu (několik cest, dohromady více než 1000km)? Děkuji za odpověď

Dotaz poslal/a: murys, 06. 06. 2018 06:54

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: "V případě odstoupení od smlouvy záleží na Vaší kupní smlouvě, kterou jste podepsal při koupi automobilu. Pokud odstoupení od smlouvy kupní smlouvou upraveno není, lze poté subsidiárně použít Občanský zákoník. Dle ustanovení § 2002 Občanského zákoníku poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Skryté vady na voze lze označit za takovéto hrubé porušenní kupní smlouvy. Pokud na autě byly zjištěni skryté vady jsou nejdříve povinen tyto vady reklamovat u prodejce, tak jak jste udělal. Prodejce má zákonou 30 denní lhůtu na vyřízení reklamace. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze na základě ujednání mezi prodejcem a kupujícím. Jestliže jste souhlas s delší lhůtou nedal, a vyřízení reklamace bude tvrat déle než-li 30 dní, jedná se o podstatné porušení smlouvy zakládající vám právo od smlouvy odstoupit. V takovém případě je prodejce povinen Vám vrátit celou kupní cenu včetně sjednaného pojištění. Co se týče náhrady škody - vynaložených peněz na dopravu auta do servisu a dalších oprav, lze konstatovat, že máte právo po prodávajícím žádat uhrazení této částky. Pokud prodejce odmítne Vám tyto peníze uhradit, můžete se poté domáhat zaplacení soudní cestou. Neváhejte se proto obrátit na společnost Lefensor s.r.o.  v případě dalších právních rad a právního zastoupení v této předmětné věci. " Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 11. 06. 2018 16:19

zpožděné vyúčtování vody po dvou letech

Dobrý den, 30.5. jsem posílala dotaz viz výše. Od jedné právničky přišla tato rada se zdůvodněním.vyúčtování by se mělo řídit zákonem, který přikládám v příloze ( podstatné paragrafy ). Znamená to, že SVJ by Vám jako vlastníkům bytů mělo vyúčtovat poskytnuté služby vždy do 4 měsíců po konci zúčtovacího období, pokud se tak nestane máte nárok na pokutu ve výši 50,-Kč za každý den prodlení ( tj. za rok přes 18.000,-Kč ). SVJ má s družstvem uzavřenu smlouvu, dle které by Vám družstvo v souladu se zákonem mělo zpracovávat vyúčtování služeb, pokud řádně své povinnosti neplnilo, vznikla SVJ škoda, kterou by mu mělo družstvo uhradit. Takovou škodu by bylo možné započítat vůči povinnosti zaplatit služby. Znovu prosím o radu, máme doplatit cca 10 tisíc, což je pro nás velký problém Děkuji za odpověď M. Čepeláková

Dotaz poslal/a: Papírenská 105, 05. 06. 2018 15:31

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: "Hrazení služeb spojených s užíváním bytu je upraveno zákonem č. 67/2013 Sb. Dle  zákona si SVJ či družstvo může libovolně upravit způsob hrazení záloh za služby. Pokud způsob hrazení není upraveno rozhodnutím SVJ či družstva, postupuje se poté dle ustanovení § 4 předmětného zákona, který stanovuje, že pokud nedojde-li k ujednání o zálohách na dodávku vody a odvádění odpadních vod, nebo není-li přijato rozhodnutí družstva, nebo SVJ, měsíční zálohy se pro každé zúčtovací období vypočítají z výše maximálně jedné dvanáctiny dodávek, a to podle skutečné spotřeby vody za předchozí roční období nebo podle směrných čísel roční potřeby vody vynásobené cenami sjednanými s dodavatelem. Lze tedy konstatovat, že záleží  na úpravě stanov Vašeho SVJ. Pokud je ve stanovách obsažena povinnost platit zálohy za služby dopředu, musíte se touto povinností řídit. Jak sama uvádíte dle § 7 zák. č. 67/2013 Sb., je SVJ povinno vyúčtovat vlastníkům jednotek služby a vyúčtování doručit nejpozději do čtvrtého měsíce od skončení příslušného zúčtovacího období. Pokud tutu povinnost poskytoval nesplní je poté dle § 13 téhož zákona povinnen zaplatit pokuta za každý den prodlení. Zde je potřeba upozornit, že výše pokuty může bt upravena stanovami SVJ. Pokud stanovy výši pokuty neupravují je poté stanovena zákonem č. 67/2013 Sb. ve výši 50,- Kč za každý den prodlení. Závěrem lze shrnout, že pokud Vám vznikl nedoplatek za rok 2015, jste stále povinni tento nedoplatek zaplatit, nehledě na to, že jste o této skutečnosti byla informována až v letošním roce. Na druhou stranu, pokud SVJ nesplnilo svoji povinnost vyúčtovat služby do 4 měsíců od konce zúčtovacího období, vznikl Vám nárok na zaplacení pokuty za každý den prodlení. Následně lze poté tyto dva závazky, tedy zaplacení Vašeho nedoplatku a povinnost SVJ zaplatit Vám pokutu započíst v souladu s § 1982 Občanského zákoníku. " Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 11. 06. 2018 16:17

půjčka

Dobrý den,prosím,potřebovala bych poradit jak mám ošetřit půjčku . Můj problém.Potřebuji nutně půjčit větší obnos peněz a chtěla bych mít vše v pořádku. Peníze mohu vrátit v prosinci 2018, kdy mi končí životní pojištění. Chtěla bych tedy poradit,jak ošetřit to,aby v případě,že by se se mnou něco stalo ,připadlo pojištění na dluh a nepodléhalo dědictví . Děkuji předem S pozdravem Zdena Zárubová

Dotaz poslal/a: zdencamz, 01. 06. 2018 08:56

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: "V případě děditctví po zemřelém přechází na dědice všechny aktiva a pasiva. Rozumějte tedy, všechen majetek a dluhy ke dni zůstavitelovi smrti. V případě, že zůstavitelovo dědictví je předlužené, mají dědici možnost celou pozústalost odmítnout v lhůtě 1 měsíce ode dne kdy byla daná osoba vyrozuměna o právu dědictví odmítnout a o následcích tohoto odmítnutí. Druhou možností je poté právo výhrady soupisu upravené ustanovením § 1674 a násl. Občanského zákoníku. Dědic má právo uplatnit právo do jednoho měsíce ode dne, kdy ho soud o tomto právu informuje. Když si dědic soupis pozůstalosti vyhradí, bude povinen uhradit zůstavitelovi dluhy jen do výše nabytého dědictví, nikoliv v plné výši. Pokud ale dědic vědomě neuvede do soupisu pozůstalosti nějaký majetek a věřiteli se podaří jeho existenci prokázat, přestane pro dědice platit ochrana, kterou mu soupis pozůstalosti poskytuje a bude muset uhradit dluhy v plné výši. Závěrem bych si dovolil konstatovat, že v případě životnho pojištění je určitě upraveno plnění v případě smrti. V takovém případě bude pozůstalým uhrazena jistá finanční částka. Proto se domnívám, že případný dluh by bylo možné hradit z tohoto plnění. Další možností je smluvní ujednání s poskytovatelem půjčky, kdy se můžete své povinnosti v případě nemožnosti splácet dluh a další okolnosti ujednat přímo s poskytovatelm. " Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 11. 06. 2018 16:15

zpožděné vyúčtování vody po dvou letech

Dobrý den, prosíme o radu zda máme zaplatit dopředu zálohu na vyúčtování vody. Správce našeho bytového domu nám při letošním vyúčtování vody sdělil, že máme dluh na vodě z roku 2015. Prý, že jsme platili pozadu a jejich praxe je dopředu. Každoročně chodilo vyúčtování vcelku dle námi ověřených údajů.Nikdo nás na nic neupozornil, vše se zdálo v pořádku. Dluh nebyl zapracován do vyúčtování jeden rok prý nedopatřením a druhý rok proto, že účetní byla v dlohodobé prac. neschopnosti. Když nezaplatíme, budeme prý dluh před sebou valit dál. Můžeme se nějak bránit? Děkuji za odpověd M. Čepeláková

Dotaz poslal/a: Papírenská 105, 30. 05. 2018 20:40

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: "Hrazení služeb spojených s užíváním bytu je upraveno zákonem č. 67/2013 Sb. Dle  zákona si SVJ či družstvo může libovolně upravit způsob hrazení záloh za služby. Pokud způsob hrazení není upraveno rozhodnutím SVJ či družstva, postupuje se poté dle ustanovení § 4 předmětného zákona, který stanovuje, že pokud nedojde-li k ujednání o zálohách na dodávku vody a odvádění odpadních vod, nebo není-li přijato rozhodnutí družstva, nebo SVJ, měsíční zálohy se pro každé zúčtovací období vypočítají z výše maximálně jedné dvanáctiny dodávek, a to podle skutečné spotřeby vody za předchozí roční období nebo podle směrných čísel roční potřeby vody vynásobené cenami sjednanými s dodavatelem. Lze tedy konstatovat, že záleží  na úpravě stanov Vašeho SVJ. Pokud je ve stanovách obsažena povinnost platit zálohy za služby dopředu, musíte se touto povinností řídit. Jak sama uvádíte dle § 7 zák. č. 67/2013 Sb., je SVJ povinno vyúčtovat vlastníkům jednotek služby a vyúčtování doručit nejpozději do čtvrtého měsíce od skončení příslušného zúčtovacího období. Pokud tutu povinnost poskytoval nesplní je poté dle § 13 téhož zákona povinnen zaplatit pokuta za každý den prodlení. Zde je potřeba upozornit, že výše pokuty může bt upravena stanovami SVJ. Pokud stanovy výši pokuty neupravují je poté stanovena zákonem č. 67/2013 Sb. ve výši 50,- Kč za každý den prodlení. Závěrem lze shrnout, že pokud Vám vznikl nedoplatek za rok 2015, jste stále povinni tento nedoplatek zaplatit, nehledě na to, že jste o této skutečnosti byla informována až v letošním roce. Na druhou stranu, pokud SVJ nesplnilo svoji povinnost vyúčtovat služby do 4 měsíců od konce zúčtovacího období, vznikl Vám nárok na zaplacení pokuty za každý den prodlení. Následně lze poté tyto dva závazky, tedy zaplacení Vašeho nedoplatku a povinnost SVJ zaplatit Vám pokutu započíst v souladu s § 1982 Občanského zákoníku. " Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 11. 06. 2018 16:13

Změna příjmení

Dobrý den. chtěla bych si nechat změnit příjmení. Mám 2 sourozence, kvůli kterým mám špatnou pověst i já, laicky řečeno mne lidé hážou do stejného pytle. Mám kvůli tomu problémy sehnat si brigádu nebo práci. Dá se v tomto případě změnit příjmení? Předem děkuji za odpověď.

Dotaz poslal/a: sara.hajna, 16. 05. 2018 16:17

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti. Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod. O povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje na základě písemné žádosti matriční úřad, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu nebo poslednímu trvalému pobytu žadatele v ČR. Pokud je Vaše příjmení opravdu důvodem, proč nemůžete sehnat v dané lokalitě práci, bude se dle našeho názoru rozhodně jednat o vážný důvod. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 29. 05. 2018 13:23

Nájem a pachtovné

Dobrý den, K 1.3.2018 jsme si od společnosti pronajali kus zahrady, která sousedi s naší zahradou. Nájem činil 5000Kč na rok, ten jsem uhradila. Nyní požadují pachtovné 4000Kč se splatností do 9.5.2018, dopis mi přišel dne 10.5.2018. V zahradě je pouze tráva a staré jabloně, které neplodí. V zahradě pouze sečeme trávu, jiným způsobem ji neužíváme. Je možné abych platila nájem i pachtovné? Děkuji

Dotaz poslal/a: Koukalova, 10. 05. 2018 14:11

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: "Lze konstatovat, že postup společnosti pronajímající Vám pozemek je v rozporu se zákonem. Pachtovné lze požadovat pouze na základě pachtovní smlouvy, která ve Vašem případě nebyla uzavřena. Dále hlavním znakem pachtu je právo užívat a požívat věc. Předmětem pachtu musí být tedy jen věc plodivá, plodonosná či přinášející výnos. Na základě popisu pronajatá nemovitost tyto podmínky nesplňuje. Navíc ustanovení § 1066 Občanského zákoníku stanoví, že plody, které pozemek vydává sám od sebe, aniž je obděláván, náleží vlastníkovi pozemku. Závěrem lze uzavřít, že pronajímateli nevzniklo žádné právo na zaplacení pachtovného." Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 18. 05. 2018 20:40

spoluvlastnictví

Dobrý den, bydlíme v bytě kde jsem y části majitel. Mohou po mně ostatní spoluvlastníci chtít rok zpětně nájem? I když nemáme žádnou smlouvu a ustně jsme se domluvili, že zde bývat můžem, když budeme platit bytovému družstvu. Děkuji

Dotaz poslal/a: spoluvlastnictví, 09. 05. 2018 13:09

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: "V případě spoluvlastnictví bytové jednotky se při posouzení příslušných práv a povinností spoluvlastníků uplatní obecná zákonná úprava spoluvlastnictví. Samozřejmě v ideálním případě by si spoluvlastníci měli sami mezi sebou dohodnout rozsah svých práv a souvisejících povinností v písemné dohodě spoluvlastníků o užívání společné věci, do budoucna tím mohou předejít mnoha sporům. Dle § 1118 Občanského zákoníku náleží spoluvlastníku vyúčtování jak bylo se společnou věcí nakládáno, i podíl z plodů a užitků ze společné věci. Toto ustanovení by přicházelo v úvahu pokud by v bytě bydlela třetí osoba odlišná od spoluvlastníka. Pokud máte ustní dohodu s ostatními spoluvluvlastníky, že můžete v bytu pobývat bez žádných dalších plateb ostatním spoluvlastníkům, lze se přiklonit k názoru, že spoluvlastníci nemájí právo požadovat po Vás zpětně nájem, jelikož i ustní dohoda je platná a závazná. V současném stavu bych Vám jen doporučil upravit si vztahy mezi ostatními spoluvlastníky písemnou smlouvu a tím zabránit možným soudním sporům. " Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 18. 05. 2018 20:38

Ukončení nájemní smlouvy

Dobrý den. Obracím se na Vás s prosbou o radu. Bydlím v podnájmu a nájem platím za daný měsíc nejpozději do 5.dne kalendářního měsíce. Změnil jsem ale zaměstnání a výplata mi přijde až 15.5. (předtím mi chodila 5. takže to vycházelo). Oznámil jsem tuto změnu majitelce bytu a požádal ji o přesun termínu platby nájmu na 15. alespoň na dobu než si vytvořím dostatečnou finanční rezervu a budu moci platit nájem k 5.dni kalendářního měsíce. Ona to odmítla a řekla, že pokud nezaplatím nájem do 11.5. ukončí mi smlouvu k 31.5. V minulosti jsem se parkrát o pár dnů opozdil s placením nájmu a ona řekla, že mi nemusí vracet kauci, protože je to opakované porušení smlouvy. Je pravda že mi nemusí vracet kauci? A neměla by při ukončení smlouvy běžet 2 měsíční výpovědní lhůta? Děkuji za odpověď.

Dotaz poslal/a: Revar, 08. 05. 2018 01:24

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: "Trvzení majitelky bytu jsou v obou případech nepravdivé. V prvním případě nemá majitelka právo ukončit nájem k 31. 5 v případě pozdního zaplacení nájemného o 6 dní. Dle § 2291 odst. 1 Občanského zákoníku má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal, poruší-li nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem. Dle odst. 2 téhož ustanovení poté nájemce porušuje svou povinnost zvlášť závažným způsobem, zejména nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců. Lze tedy konstatovat, že na základě opožděné platby v rámci dnů nemá pronajímatel právou vám okamžitě ukončit smlouvu. Co se týče tvrzení o nevracení kauce, uvadí Vás pronajímatel znovu do omylu, jelikož jeho zákonou povinností je kauci při skončení nájmu vrátit. Kauci neboli jistotu je dle ustanovení § 2254 Občanského zákoníku pronajímatel povinen vrátit nájemci, započte si přitom, co mu nájemce případně z nájmu dluží. Pronajímatel nemá v žádném případě právo si kauci ponechat celou. " Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 18. 05. 2018 20:37

družstevní byt

Dobrý den,potřebujeme poradit,manžel měl před svatbou družstevní byt,nyní jsme manželé,byt je stále družstevní,ale chceme mít na něj právní nárok oba,co proto máme udělat? děkujeme za odpověď

Dotaz poslal/a: nikoletanikoleta, 28. 04. 2018 12:32

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: dle ustanovení § 709 odst. 1 Občanského zákoníku je součástí společného jmění manželů vše co jeden či oba dva z manželů nabyli společně za trvání manželství. To je důvod proč družstevní byt Vašeho manžela automaticky nepřešel do Vašeho společného jmění po uzavření manželství. Pokud chcete byt do společného jmění převést, musíte toto společné jmění rozšířit. Tento právní úkon se provádí u notáře, který sepíše smlouvu o rozšíření společného jmění manželů. Tuto smlouvu je poté následně nutné předložit katastrálnímu úřadu, který na základě smlouvy přepíše nemovitost do společného jmění manželů. K sepsání smlouvy u notáře je potřeba doložit oddací list, list vlastnictví a nabývací titul k nemovitosti. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 09. 05. 2018 10:59

dotaz

Dobrý den.Chtěl bych se zeptat na takový problém.Už dvakrát se nám stalo,že na naši adresu přijel vykonavatel exekuce a oznámil nám,že shání syna mojí manželky/je to můj nevlastní syn/.Že je na něj dána exekuce.Syn mé manželky s námi NIKDY nebydlel,adresu má na obecním úřadu o dvacet km vzdálené obci a nyní,co víme,pracuje v Praze. Zatím těm lidem stačilo,že jsme dali tel. číslo povinného a oni se s ním zkontaktovali.Za rok se tohle opakovalo znovu. Jde nám o to,co bychom měli udělat,abychom se vymanili z tohoto,nám nepříjemného kolotoče.Požíváme v obci status slušných lidí a je nám velmi nepříjemné i chování těch vymahačů. My jsme oba v důchodu a svoje bývalé dluhy máme uhrazeny....

Dotaz poslal/a: samsung, 22. 04. 2018 15:56

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Hledání dlužníků na místech, kde je pravděpodobné, že se budou vyskytovat, je bohužel nutnou pracovní součástí exekuční praxe. Neexistuje spolehlivý způsob, jak se, v případě, že máte v rodině dlužníka, vyhnout návštěvám těchto osob. Soudní exekutoři již momentálně nemají plný přístup do centrální evidence obyvatel, proto by těchto eskapád (návštěv rodinných příslušníků) mělo ubývat. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 02. 05. 2018 17:42

Partner sekce

Lefensor, s.r.o.

Lefensor, s.r.o.

Společnost Lefensor, s.r.o., úspěšně působí na trhu již od roku 1997. V současné době se orientuje zejména na právní a poradenskou podporu poskytovanou malým až středním podnikům, živnostníkům a nepodnikatelským subjektům – osobám, sdružením, atp. Naším cílem je poskytnout kompletní a komplexní právní zázemí všem našim klientům, a to v lepší kvalitě a rychleji než konkurence, za stejných jistot a nejnižší cenu na trhu. Díky vlastním, kvalitním lidským zdrojům a řadě spolupracujících subjektů jsme schopni zajistit všechny námi nabízené služby za zlomek jejich tržní ceny. Naším mottem není jednorázová spolupráce za vysokou cenu, ale dlouhodobé budování vzájemné důvěry založené na kvalitních službách.

Za tuto kategorii odpovídá:

Lefensor, s.r.o.

http://www.lefensor.eu/

Partnerem poradny od: 8. 10. 2014

Interaktivní grafiky

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Partners Financial Services
 
 

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK