Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Slovník finančních pojmů

Vyhledávání finančních pojmů

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - Ú - V - W - Z - Ž

Banka

Finanční instituce přijímající vklady a poskytující úvěry. Zisku dosahuje díky poplatkům a úrokovým výnosům – rozdílům mezi úročením vkladů (nižším) a úvěrů (vyšším). Pro vstup na bankovní trh je nezbytná licence centrální banky.

Banka s částečnými rezervami

Udržuje pouze částečné rezervy ke krytí vkladů. Díky tomu může tvořit peníze.

Bankomat (ATM)

Peněžní výdajový automat na výplatu hotovosti pomocí platební karty.

Bankomatová karta

Karta, která umožňuje pouze výběr hotovosti z bankomatu a kterou nelze použít k placení za zboží a služby.

Bankovní dohled

Dohled centrální banky nad licencovanými komerčními bankami. Zjišťuje dodržování platných zákonných předpisů.

Bankovní likvidita

Schopnost banky dostát vždy všem svým splatným závazkům. V praxi především schopnost vyplatit vklady klientů.

Bankovní převod

Jednoduchý instrument bezhotovostního platebního styku. Podle toho, kdo iniciuje transakce, se rozlišuje příkaz k úhradě a inkasní příkaz.

Bankovní rezervy

Zásoby drahých kovů a deviz, kterými je kryto vydávání peněz do oběhu nebo závazky banky.

Bankrot

Úpadek, právní stav, kdy je jedinec prohlášen za nesolventního (neschopného placení).

Barter

Druh kompenzace, výměnný obchod, při kterém se vyměňuje přímo zboží za zboží bez použití peněz nebo jakéhokoliv jiného prostředku placení.

Basket certifikát

Basket certifikáty jsou cenné papíry, které zobrazují hodnotový vývoj akciových košů, tzv. baskets. Do koše vybírá emitent většinou 5 až 20 akcií, a to podle předem stanovených kritérií, jako jsou likvidita, růstové šance nebo tržní kapitalizace.

Báze

Vybrané emise cenných papírů, tvořící burzovní indexy. Kriteriem pro jejich konstrukci je většinou likvidita a tržní kapitalizace.

Bazický bod

Jedna setina z jednoho procenta. Používá se při stanovení úrokové míry.

Benchmark

Srovnávací úroveň. Ve financích se pojem nejčastěji používá při porovnávání výkonnosti podílových fondů.

Bezhotovostní platební styk

Platební operace realizované bez přítomnosti hotových peněz převodem peněžních prostředků mezi bankovními účty zúčastněných subjektů.

Bezhotovostní transakce

Platby bez využití hotových peněz, převody z účtu na účet, platby kartou za zboží a služby.

Bezkuponový dluhopis

Emise bezkuponového dluhopisu zavazuje emitenta splatit k určitému datu v budoucnosti nominální (jmenovitou) hodnotu. Na primárním a sekundárním trhu se prodává za cenu nižší, než je nominální hodnota. Rozdíl mezi nominální hodnotou a cenou prodeje je tzv. diskont. Bezkuponový dluhopis neobnáší kuponové splátky mezi emisí a splatností nominální hodnoty.

Bezriziková aktiva

Jejich výnos je jistý, bezrizikové jsou například bankovní termínované vklady nebo státní pokladniční poukázky.

Bezriziková výnosová míra

Je zpravidla nižší než u aktiv rizikových, nezahrnuje rizikovou prémii.

Bezúročné období

Období, během kterého neplatíte bance úrok za vypůjčené prostředky použité k bezhotovostním platbám. Využívá se u kreditních karet a je dobou mezi provedením transakce kartou a datem splatnosti.

Běžná cena

Skutečná cena. Ukazatel vyjádřený v běžných cenách je ukazatel ve skutečných cenách daného období. Výraz běžná cena má smysl především pro odlišení ukazatelů v běžných a stálých cenách.

Běžný účet

Účet vysoce likvidních prostředků, které jsou splatné na požádání (na viděnou). Ve prospěch účtu přijímá banka vklady nebo platby majiteli účtu a dnem připsání je také úročí. Platbami na pokyn vlastníka účet zatěžuje, v den provedení platby se odcházející částka již neúročí.

Běžný účet platební bilance

Bilance běžného účtu shrnuje rozdíl mezi naším celkovým vývozem statků a služeb a naším celkovým dovozem statků a služeb. To znamená, že hodnoty vývozů se zapisují do účtů se znaménkem plus a dovozy se znaménkem minus.

Běžný výnos

Poměr mezi roční výší úrokových plateb a aktuální tržní cenou dluhopisu.

BIC

Bohemian Identification Code, identifikační znak cenného papíru přidělovaný Burzou cenných papírů Praha. (Pro cenné papíry něco podobného jako rodné číslo u člověka nebo SPZ u automobilu.)

Bilance

Též rozvaha. Přehled, výkaz aktiv a pasiv. Aktiva se do bilance zaznamenávají na levou stranu a pasiva na pravou stranu. Vedle bilance se sestavuje bilance hospodaření za určité období (zpravidla rok), tzv. výsledovka, která zachycuje výnosy a náklady. Rozdíl je zisk nebo ztráta z hospodaření.

Bludný kruh chudoby

Hypotéza vidí příčinu zaostalosti „třetího světa“ v nedostatku domácího kapitálu. Podle této hypotézy mají chudé země tak nízký produkt, že z něho nejsou schopny spořit a akumulovat kapitál.

Blue chips

Akcie největších, nejčastěji obchodovaných a nejlépe hodnocených podniků obchodovaných na nejprestižnějším trhu burzy. Pojem je odvozen od modrého žetonu (blue chip), který v pokeru představuje žeton s nejvyšší hodnotou.

Bonita

Ohodnocení klientovy schopnosti dostát závazkům – především schopnosti splácet.

Bonita cenného papíru

Vyjádření kvality cenného papíru. Úzce souvisí s bonitou emitenta. Čím důvěryhodnější, silnější a stabilnější je emitent, tím vyšší je bonita jím vydávaných cenných papírů.

Bonus certifikát

Bonus certifikáty nabízí neomezenou a úplnou participaci na pozitivním vývoji podkladového aktiva; při splatnosti dojde k výplatě nominální hodnoty a bonusu, pokud hodnota podkladového aktiva certifikátu během celé doby trvání neklesne na stanovenou hranici nebo pod ni.

Boom

V hospodářství země období vysoké prosperity.

Brainstorming

Metoda řízené diskuse využívaná k podněcování nápadů.

Brettonwoodský měnový systém

Soustava pravidel, které regulovaly mezinárodní měnové vztahy od roku 1946 až do poloviny 70. let. Základem tohoto systému byly relativně pevné měnové kurzy, odstranění měnových restrikcí, vzájemná konvertibilita měn členských států a rozvoj mnohostranného systému mezinárodních plateb. Pohyby jednotlivých měn se vyjadřovaly současně v amerických dolarech a ve zlatě. Centrální institucí brettonwoodského měnového systému se stal Mezinárodní měnový fond (IMF). Ani prováděné změny nemohly udržet principy systému a koncepce dlouhodobé kurzové stability musela být opuštěna. V roce 1976 byl brettonwoodský měnový systém nahrazen kingstonským (jamajským) měnovým systémem. Podle tohoto nového systému se mezinárodní měnové vztahy opírají o pohyblivé devizové kurzy měn členských zemí. Byly zrušeny zlaté parity měn a cenu zlata dnes určuje trh. Zlato tak přestalo být základem kurzových vztahů a stala se jím jednotka zvláštních práv čerpání (Special Drawing Rights – SDR). Mezinárodní měnový fond také zvýšil limit úvěrů, které poskytuje rozvojovým zemím. IMF má v dnešní době tyto hlavní úkoly: 1. podporuje mezinárodní měnovou spolupráci, 2. podporuje vyvážený růst mezinárodního obchodu, 3. podporuje devizovou stabilitu členských zemí, 4. poskytuje úvěry zemím, které mají problémy s platební bilancí, 5. pomáhá řešit nerovnováhy v mezinárodních platebních bilancích svých členů.

Budoucí kupní smlouva

Předchází kupní smlouvě. Je v ní definováno, za jakých okolností a kdy bude kupní smlouva uzavřena.

Burza cenných papírů

Místo na kterém se v souladu se zákony v pravidelně obchoduje s cennými papíry.

Burza cenných papírů Praha

Jediná burza cenných papírů v České republice – jejími vlastníky jsou banky a obchodníci s cennými papíry.

Burzovní index

Souhrnný ukazatel vývoje kapitálového trhu.

Burzovní informace

Informace uveřejňované burzou pro potřeby investorů. Jedná se především o tržní kurzy, objemy obchodů, charakteristiky jednotlivých cenných papírů a jejich změny.

Burzovní komora

Statutární orgán Burzy cenných papírů Praha.

Burzovní obchody

Transakce s cennými papíry uskutečňované na burzovních trzích.

Burzovní příkaz

Příkaz k prodeji nebo nákupu cenných papírů, který zadává zprostředkovateli obchodu – bance nebo brokerovi.

Burzovní seance

Pracovní doba burzy – čas, kdy se obchoduje.

Burzovní spekulace

Krátkodobé nákupy a prodeje cenných papírů prováděné v očekávání změny kurzu a s tím souvisejícího dosažení zisku nebo zabránění větší ztrátě.

Burzovní výbory

Orgány zřizované burzovní komorou. Na pražské burze existuje výbor pro členské otázky, výbor pro kotaci a výbor pro burzovní obchody.

Business-to-business

Internetové řešení vztahů mezi podniky. Často se používá zkratka B2B.

Business-to-customer

Internetová aplikace zaměřená na konečného uživatele. Jedná se například o online prodej zboží. Většinou se používá zkratka B2C.

Býčí trh

Rostoucí akciové trhy.

Býk

Spekulant předpokládající budoucí růst ceny cenných papírů.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  9 331 748 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Spočítejte si

Výpočet čisté mzdy 2018

Rozšířená verze kalkulačky

Další kalkulačky

Poradna

Tým odborných poradců je tu pro vás.

Poslední dotaz: Evidenční list důchodového pojistění
Poradna > Právní poradnaPracovní právo

Otázka: Dobrý den, rád bych zeptal k jakému termínu se vystavuje ELDP, končím v dohodou k 30.11.2018 . Ucházím se o jiné 2 práce tak bych snad měl pracovat. Tak zda mi musí dát zaměstnavatel ELDR a nebo zda jen... více

Rodinné právo

Daně

Investiční poradna

Hypoteční úvěr

Karty, účty, úvěry

Pojištění a penzijní připojištění

Sociální poradna

Dotace z EU

Právní poradna

Stavební spoření

Realitní poradna

Spotřebitelská poradna

Spoření na stáří

Poradna při finanční tísni

Elektronická evidence tržeb (EET)

Další čtení na flowee.cz

Proč v USA moravské brambůrky válcují americké chipsy

Proč v USA moravské brambůrky válcují americké chipsy

Když zakladatel firmy Petr Hobža starší hodil na pánev první nakrájenou bramboru a nedostatkové...více

Rozhovor: Nechceme zrušit mobily, aktivně strávený čas ale může dětem chybět

Rozhovor: Nechceme zrušit mobily, aktivně strávený čas ale může dětem chybět

Jakub Jánský, úspěšný stavbyvedoucí a čtyřnásobný otec z Dobříše, už měl dost toho pozorovat,...více

Budeme v budoucnu jezdit všichni na koloběžkách?

Budeme v budoucnu jezdit všichni na koloběžkách?

Na Zemi žije v současné době 7 miliard lidí, z toho více než polovina žije podle zprávy...více

Zdroj: Logo Flowee

Přihlášení k newsletteru

Změny, novinky a aktuality ze světa osobních financí přehledně ve vaší schránce – čtěte náš pravidelný newsletter.

Informace ke zpracování osobních údajů

Souboj osobností

Kdo je vám sympatičtější? Hlasujte v našem souboji osobností a zvolte si svého oblíbence (případně menší zlo). Stačí kliknout na fotografii.

Roman Šmucler

podnikatel

Josef Novák

podnikatel, Veba

Roman Šmucler
ÚSPĚŠNOST
42,86 %

z 14 duelů
×
Josef Novák
ÚSPĚŠNOST
55,56 %

z 9 duelů

Chci jiný souboj
Souhrnné výsledky duelů

Partners Financial Services
 
 

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK