Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Poradna - Finanční právo

Potřebujete právní radu, a pokud možno zdarma? Pak jste na správném místě. Experti z naší právní poradny vám poskytnou bezplatnou právní radu z nejrůznějších oblastí. Než se pustíte do pokládání dotazu, zkuste se podívat na nejčastější dotazy, je pravděpodobné, že stejný právní problém měl už někdo před vámi.

Vkládat dotazy může jenom zaregistrovaný uživatel…

Přihlásit se

Všechny dotazy

proplacení pojišťovnou

Dobrý den, pracuji jako mzdová účetní a mám sjednáno pojištění na škodu způsobenou zaměstnavateli. Před rokem a půl jsem odškodnila jednoho zaměstnance za pracovní úraz, úraz si ale částečně zavinil sám a bylo tam krácení 50%. Po roce tento zaměstnanec přinesl posudek o ztížení společenského uplatnění. Já už v této době zapomněla, že byl tento úraz krácený. A protože šlo o ojedinělé krácení, ani mě nenapadlo se podívat, jestli byl krácen a vyplatila jsem za to ztížení spol. uplatnění plnou částku. Teď nedávno jsem přišla na tu chybu. Ten pracovník v naší firmě už bohužel nedělá, takže se s ním už nemůžu domluvit na nějakém vrácení. Chci se zeptat, v případě, že zaměstnavatel po mně bude chtít náhradu škody, mám nárok na proplacení pojišťovnou nebo může pojišťovna z nějakého důvodu odmítnout proplacení? Mám ve smlouvě proplacení dvoutřetinové částky a jsem pojištěna i na finanční škodu. Předem moc děkuji za odpověď.

Dotaz poslal/a: divabara, 26. 10. 2017 08:39

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Bez znalosti konkrétní pojistné smlouvy bohužel nelze podat jasnou odpověď, lze však předpokládat, že pojišťovna nebude chtít proplatit pojistnou událost pokud zde bude reálná možnost věc vyřešit jinak (žaloba zaměstnavatele na bezdůvodné obohacení bývalého zaměstnance), nebo když se budou domnívat, že šlo o úmyslné jednání. V první řadě bych doporučil jménem zaměstnavatele oslovit bývalého zaměstnance s žádostí o vrácení neprávem vyplaceného plnění (pokud ještě není promlčené - pozor promlčuje se i nárok na náhradu škody) a v případě, že odmítné částku vrátit, se obrátit na soud. Až ve chvíli prokazatelné nevymahatelnosti nároku bych se přiklonil k možnosti úspěšného vymáhání škody po zaměstnanci (4,5 násobek mzdy u neúmyslné, pokud nemáte hmotnou odpovědnost). Za reálnou škodu se však i v případě úspěšného vymožení dají teoreticky považovat neuhrazené náklady s vymáháním spojené a případné úroky z částky neprávem vyplacené. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 31. 10. 2017 12:13

Dlužník v insolvenci - nepoctivý záměr

Dobrý den, máme dlužníka kterému manželka před lety půjčila 280.000,- Kč na úhradu jeho jiných dluhů. Dluh samozřejmě splácen nebyl, nechal jsem dlužníka 24.6.2016 podepsat uznání dluhu a dohodu o splátkách - uhrazeny byli pouze první dvě splátky. Dlužník nereagoval na žádné urgence, na zaslané výzvy, ani na platební rozkaz který mu byl soudem doručen. V době podpisu uznání dluhu měl příjmy (jak i sám dlužník uvádí v příloze ins. návrhu) 25.000 - 30.000 Kč. Po odečtení splátek měl dostatek finančních prostředků na běžné výdaje, tudíž mám za to, že splácet prostě nechtěl. Nebyl proti němu veden žádný výkon rozhodnutí (exekuce) - v platební neschopnosti tedy nebyl. Proběhlo klasické soudní řízení, byl vydán platební rozkaz, zahájena exekuce. Dlužníka nenapadlo samozřejmě nic jiného než podat Ins. návrh. Před 2 měsíci byli zahájeny další dvě exekuce - úvěr od Moneta money bank, který nesplácel a další dluh který prý nedokáže identifikovat. ( dle podaného návrhu ) Dlužník je zatím ve fázi před rozhodnutím o úpadku, přihlášku jsem již podal. Mám zato, že podaný návrh je účelový - protože si ho podal až těsně po vydání ex. příkazů. Je možné, aby výše uvedené považoval soud za nepoctivý záměr? Jsem schopen soudu vše prokázat. Případně má cenu nějak dál postupovat? Na závěr uvádím, že dlužník má již několik let záměrně vedenou adresu tr. bydliště na obecním úřadě ( Magistrat města Brna ) Děkuji za odpověď. Jiří Matuška  

Dotaz poslal/a: Jiří Matuška, 23. 09. 2017 12:48

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Nejvyšší soud opakovaně ve svých rozhodnutích (např. usnesení sp. zn. 29 NSČR 88/2013) vysvětlil, že ustanovení § 395 odst. 1 písm. a) IZ patří k právním normám s relativně neurčitou hypotézou a závěr, že dlužník sleduje podáním návrhu na povolení oddlužení nepoctivý záměr, je závislý vždy na posouzení konkrétních okolností, jež vyjdou najevo v rámci daného insolvenčního řízení, když k úsudku ve smyslu ustanovení § 395 odst. 1 písm. a) IZ mohou vést různá jednání dlužníka.V rozhodnutí 29 NSCR 47/2013 NS konstatoval, že posouzení, zda dlužník (ne)sleduje podáním návrhu na oddlužení nepoctivý záměr (§ 395 odst. 1 písm. a/ insolvenčního zákona), je logicky navázáno na hodnocení skutečností, které se udály v určitém časovém rámci, zpravidla před zahájením insolvenčního řízení. Přitom je ovšem třeba mít na paměti, že o způsob řešení svého úpadku oddlužením typově žádají i osoby, které si úpadkovou situaci (nebo hrozící úpadek) přivodily do jisté míry lehkomyslným, marnotratným nebo obecně málo zodpovědným přístupem ke svým majetkovým záležitostem (počínaje tzv. řetězením úvěrů a půjček a konče třeba i utrácením peněz v hracích automatech), ale v určité fázi života (zpravidla časově úzce propojené s dobou zahájení insolvenčního řízení) se rozhodly tento přístup změnit a své ekonomické potíže řešit smysluplnou cestou v insolvenčním řízení. Je-li taková proměna opravdová [o čemž by se měl insolvenční soud přesvědčit v insolvenčním řízení ve vazbě na vše, co v něm vyšlo najevo ve fázích rozhodování o návrhu na povolení oddlužení a o schválení oddlužení, a k čemuž v době po povolení oddlužení slouží schůze věřitelů dle § 399 odst. 1 insolvenčního zákona se zdůrazněnou povinností (v § 399 odst. 2 insolvenčního zákona) dlužníkovy účasti a odpovědí na dotazy přítomných věřitelů (i insolvenčního soudu)], není důvod vylučovat dlužníka a priori z režimu oddlužení. Nalézt hranici, po jejímž překročení lze z událostí předcházejících zahájení insolvenčního řízení dovodit, že dlužník sleduje podáním návrhu na oddlužení nepoctivý záměr, může být v některých situacích obtížné, podstatné však je, zda nejpozději v době rozhodování insolvenčního soudu o schválení oddlužení je důvod usuzovat, že dlužník se poctivě snaží vypořádat s věřiteli a napravit stav vyvolaný předchozí nehospodárnou (jelikož k úpadku vedoucí) správou svého majetku. Ve Vašem případě bych tedy doporučil pohledávku přihlásit a na schůzi věřitelů dlužníka s Vámi uváděnými skutečnostmi konfrontovat. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 25. 09. 2017 14:31

Neplatná nájemní smlouva

Dobrý den, v listopadu 2014 jsem uzavřela nájemní smlouvu, s paní zastupovanou na základě plné moci realitním makléřem, na byt, o kterém jsem nevěděla, že je v exekuci a je na něj uvalen příkaz k dražbě. To jsem se dozvěděla až letos v červnu z vývěsky městského úřadu. Exekutorský úřad, který tuto věc vyřizuje mi sdělil, že moje smlouva je dle §44a zákona číslo 120/2001 Sb. exekučního řádu neplatná. Z mnou hrazeného nájmu ovšem nebyly placeny žádné poplatky jako je např. správa domu. Dá se v tomto případě podat trestní oznámení na mého pronajímatele? Např. pro bezdůvodné obohacení? Děkuji za odpověď

Dotaz poslal/a: jira11, 05. 09. 2017 09:31

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Je pravdou, že povinný nesmí po doručení vyrozumění nakládat se svým majetkem včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů, vyjma běžné obchodní a provozní činnosti, uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, a udržování a správy majetku. Právní jednání, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatné. Právní jednání se však považuje za platné, pokud námitku neplatnosti nevznese exekutor, oprávněný, nebo přihlášený věřitel, aby zajistili uspokojení vymáhané pohledávky. Dle našeho názoru však otázka neplatnosti Vaší nájemní smlouvy, není tak jasná, jak se na první pohled může zdát. V případě, že je nájemné stanovené alespoň v obvyklé výši v daném místě a čase, nájemní smlouva zásadním způsobem nezatěžuje předmětnou nemovitou věc (nájem na 100let apod), jde podle našeho názoru v takovém případě nutné podřadit uzavření nájemní smlouvy pod řádné udržování a správu majetku (povinný tímto svůj majetek naopak rozmnožuje, nikoliv krátí). Soudní exekutor by v takovém případě měl exekučním příkazem postihnout samotné nájemné, a to tak, abyste ho vyplácela jemu, na místo povinného. Ať už tak, či tak, o své peníze nepřijdete, neboť jste si je "odbydlela". Pokud Vám však situací do které Vás tímto povinný dostal vznikne škoda (vedle smluvní odpovědnosti z nájemní smlouvy), můžete jí následně uplatnit v rámci občanskoprávní žaloby u soudu. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 07. 09. 2017 14:58

Příspěvek na bydlení

Dobrý den. Po rozvodu mi zůstal rodinný domek, který je kolaudován jako jedna bytová jednotka. V domku jsem zůstal bydlet sám, kdy dva synové ( kteří si zde ponechali trv. pobyt) bydlí jinde. Já obývám přízemí , tj. ložnice, obývací pokoj s kuchyní, WC,koupelna. V patře zůstaly nevyužité tři pokoje, WC, kuchyň, která je vytvořena z místnosti kolaudované jako sušárna. Nevyužité patro jsem tedy pronajal nájemníkovi s dítětem s tím, že tito mohou neomezeně využívat koupelnu v přízemí. Nyní chce ÚP nájemníkovi odebrat příspěvek na bydlení s tím, že dům není zkolaudován jako dvě bytové jednotky. V zákoně jsem se dočetl, že jsou dvě možnosti, že byt je zkolaudován, případně se jedná o soubor místností určených k bydlení dle stavebního zákona. Můžete mi sdělit, zda výše popsaná situace odpovídá podmínce souboru místností ? Případně co musím udělat, aby nájemci byl příspěvek opět přiznán ? Děkuji.

Dotaz poslal/a: Pesula, 17. 08. 2017 07:55

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Ano, bytem se pro účely zákona o státní sociální podpoře rozumí soubor místností nebo samostatná obytná místnost, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny podle stavebního zákona nebo jsou zkolaudovány jako byt. Je zde však rozdíl z pohledu veřejného práva a soukromého práva. Dle § 2236/1 a 2 občanského zákoníku se bytem rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení, přičemž ujednají-li si pronajímatel s nájemcem, že k obývání bude pronajat jiný než obytný prostor, jsou strany zavázány stejně, jako by byl pronajat obytný prostor; skutečnost, že pronajatý prostor není určen k bydlení, nemůže být na újmu nájemci. Soukromé právo tedy nevidí problém ve Vašem současném uspořádání ani v platnosti nájemní smlouvy. Veřejnoprávní shora citovaný předpis však jasně odkazuje na určení podle stavebního zákona. Ten v § 126 stanoví, že stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu. Nevyžaduje-li stavba kolaudaci podle § 119 odst. 1, lze ji užívat jen k účelu vymezenému v povolení stavby. § 127 dále stanoví, že změnu v užívání stavby, která není podmíněna změnou dokončené stavby, oznamuje stavebnímu úřadu osoba, která má ke stavbě vlastnické právo nebo prokáže právo změnit užívání stavby. Oznámení obsahuje popis a odůvodnění zamýšlené změny, její rozsah a důsledky. Ačkoliv se nabízí i možnost argumentace soukromoprávní úpravou, určitě bych na Vašem místě volil druhou variantu. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 22. 08. 2017 17:22

Plátce DPH

Dobrý den, chtěl bych se jen zeptat zda-li mohu vystavovat faktury s DPH. Jde o to ze zadost jsem poslal 29.7.2017 a stale mi neprislo zadne potvrzeni o tom zda li jsem platcem DPH ale zaroven mam zakazky od firem kteri odemne pozaduji abych byl platce DPH a jelikoz nechci udelat zadny problem tak se radeji ptam. Predem dekuji za odpoved

Dotaz poslal/a: pravda138, 09. 08. 2017 08:31

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Záleží na způsobu, jakým se plátcem daně stanete. Pokud na základě rozhodnutí FÚ (dobrovolně) stáváte se plátcem DPH dnem následujícím po doručení oznámení o registraci, případně jiným dnem určeným v rozhodnutí. Následně máte možnost odpočtu DPH za zdanitelná plnění, které mají na daňových dokladech datum uskutečnění zdanitelného plnění ve zdaňovacím období, kdy se příjemce tohoto plnění stane plátcem daně z přidané hodnoty (registrace proběhne např. k 25. 5. 2017 (plátcem bude poplatník poprvé za zdaňovací období květen 2017), pak všechny doklady s květnovým datem zdanitelného plnění je možné zahrnout do odpočtu DPH, i pokud bude DUZP např. 24. 5. 2017). Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 15. 08. 2017 15:44

Osvobození od daně z příjmu

Dobrý den, chci se zeptat, jestli je už v zákonu o dani z příjmů (nemůžu to totiž nikde najít) aktualizováno, že dědic zůstavitele v linii přímé může prodat družstevní byt, resp. podíl, dříve, než po 5 letech držení, aby jeho příjem z prodeje byl osvobozen od daně z příjmu? Pokud ano, tak s jakou účinností? Děkuji AKN

Dotaz poslal/a: aknaiflova, 27. 07. 2017 10:05

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Obecně lze říci, že převod členského práva je osvobozený dle § 4 zák. č. 586/1992 Sb., od daně z příjmu po uplynutí pěti let od jeho nabytí. Proti případnému zisku z prodeje je možné uplatnit výdaje související s převodem podílu (právní odměna, notář, odměna RK, apod.). Dále byste si mohl zisk snížit o odhadní cenu zděděného podílu a to ke dni přijetí dědictví; zároveň však v této části může být zákonem řečeno i mj. to, že zdaníte celý příjem z prodeje bez snížení o zmíněnou odhadní cenu. V této věci Vám z opatrnosti doporučujeme dostatečně předem vše prodiskutovat s Vaším správcem daně na příslušném FÚ, který bude Vaše daňové přiznání přezkoumávat. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 31. 07. 2017 16:08

dluh

Mam dospělou dceru, nezije s nama už 20 let a 9 lets nama nema trvalé bydliště, protože si nezměnila trvalou adresu v občanském průkazu a uzavírala půjčky ted k nám chodi dopisy od exekutoru, jak postupovat? Děkuji za radu

Dotaz poslal/a: helena60, 17. 06. 2017 16:35

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Zrušit dceři trvalé bydliště. O Vámi uváděných faktech informovat soudní exekutory. Ukládat si doklady od všech movitých věcí, které si pořídíte. Zajistit si svědky, kteří Vám případně dosvědčí, že s Vámi dcera nežije a nemá u Vás žádné věci. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 20. 06. 2017 16:27

Nelegální exekuce?

V prosinci 2016 mě, babičce a bratrovi na účet přisla exekuce kvůli nezaplaceným popelnicím v celkové částce 26745 kč (tj. každému 8915 kč). Je možné aby si exekutor za nezaplacené popelnice naúčtoval tolik, když už jsme tam stejně rok nebydleli? Děkuji za odpověď.

Dotaz poslal/a: Dujsik, 09. 05. 2017 14:35

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: V tomto případě doporučujeme nahlédnout do spisu, nebo podrobně prostudovat tzv. příkaz k náhradě nákladů exekuce. Neuvádíte za jakou dobu dluh vznikl, ani další podrobnosti. Bez znalosti těchto skutečností, nelze podat adekvátní právní rozbor. Bránit se můžete návrhem na zastavení exekuce spojeným s návrhem na odklad exekuce a námitkami do příkazu k úhradě nákladů exekuce. Odměna soudního exekutora je upravena vyhláškou číslo 330/2001 Sb. Abychom mohli ověřit správnost vyčíslení, museli bychom mít k dispozici výše jednotlivých položek. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 15. 05. 2017 15:23

Sbírka pro útulek - hmotné dary

Dobrý den, přečetl jsem si vaše články o tom, jak správně uspořádat sbírku pro charitu ( http://www.penize.cz/spotrebitel/317858-jak-na-to-usporadejte-dobrocinny-bazar-nebo-sbirku#element_48_8643 plus pokračování), ale vždy píšete pouze o finanční sbírce. Tedy buďto něco prodat a peníze předat a nebo rovnou peníze vybírat. Co ale mám udělat pro to, abych mohl vybírat a sbírat i hmotné dary? Abych vás zasvětil co nejlépe, chtěl bych vytvořit něco jako darovací listinu, ale aby mi mohli lidé a organizace přispívat i nehmotnými věcmi. Například že půjdu do Pet Centra, kde mi dají darem granule v hodnotě 2000 a byli by zapsáni do listiny dárců. Či fyzická osoba přinese staré deky pro psy. Co pro tohle ale musím udělat? A omezuje nějak zákon hodnotu daru?

Dotaz poslal/a: botlo, 16. 04. 2017 15:14

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Darování je obecně upraveno v § 2055 a násl. občanského zákoníku. Darovací smlouva je smlouvou pojmenovanou a je jedním ze smluvních typů, který je výslovně upraven předmětným zákonem. Co se týče darů jiných než finančních, nejsou zákonem dány jejich konkrétní náležitosti. Dárci si mohou hodnotu daru odečíst od daně z příjmů, více informací k tomu naleznou v zákoně o daních z příjmu. Jestliže hodnotu daru stanoví darující, tak by se při jeho nadhodnocení v případě odpočtu daru od základu daně mohl dostat do problémů, pokud by finanční úřad provedl kontrolu dotyčného poplatníka. Hodnotu daru zákon nikterak neomezuje. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 19. 04. 2017 13:49

daňový dopad smlouvy o důchodu dle obč.z

Dobrý den, můj dotaz zní: Otec daroval své dceři a jejímu manželovi byt do SJM. Za to budou oba společně otci vyplácet důchod dle obč. zákoníku. Bude tento důchod u příjemce podléhat dani z příjmu dle § 10? Děkuji za odpověď.

Dotaz poslal/a: tazatelka, 19. 03. 2017 01:02

Máte zřejmě na mysli důchod ve smyslu § 2701 a násl. OZ, v takovém případě záleží na konstituci daného právního vztahu. Samotný "důchod" dle mého názoru osvobozený nebude, ačkoliv u něj platí § 2705 OZ. Pokud by byl však sjednán jako cena za převod předmětné nemovité věci, mohlo by se jednat o naplnění §4 odst. 1 písm b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Bližší informace Vám jistě poskytne místně příslušný FÚ.

Lefensor, s.r.o., 21. 03. 2017 10:42

Partner sekce

Lefensor, s.r.o.

Lefensor, s.r.o.

Společnost Lefensor, s.r.o., úspěšně působí na trhu již od roku 1997. V současné době se orientuje zejména na právní a poradenskou podporu poskytovanou malým až středním podnikům, živnostníkům a nepodnikatelským subjektům – osobám, sdružením, atp. Naším cílem je poskytnout kompletní a komplexní právní zázemí všem našim klientům, a to v lepší kvalitě a rychleji než konkurence, za stejných jistot a nejnižší cenu na trhu. Díky vlastním, kvalitním lidským zdrojům a řadě spolupracujících subjektů jsme schopni zajistit všechny námi nabízené služby za zlomek jejich tržní ceny. Naším mottem není jednorázová spolupráce za vysokou cenu, ale dlouhodobé budování vzájemné důvěry založené na kvalitních službách.

Za tuto kategorii odpovídá:

Lefensor, s.r.o.

http://www.lefensor.eu/

Partnerem poradny od: 8. 10. 2014

Interaktivní grafiky

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Všechny materiály © 2000 - 2017 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK