Poradna - Finanční právo

Potřebujete právní radu, a pokud možno zdarma? Pak jste na správném místě. Experti z naší právní poradny vám poskytnou bezplatnou právní radu z nejrůznějších oblastí. Než se pustíte do pokládání dotazu, zkuste se podívat na nejčastější dotazy, je pravděpodobné, že stejný právní problém měl už někdo před vámi.
  • Vkládání dotazů bylo dočasně pozastaveno.
    Děkujeme za pochopení.

Všechny dotazy

Krádež ze společné garáže

Dobrý den, minulý víkend mi bylo z garáže ukradeno kolo. Mám pojištěnou domácnost, ve které mám zahrnuty i nebytové prostory, ovšem pojišťovna tvrdí, že nemůže být plnění vyplaceno, protože garáž je společná ... tvrdí, že místo, kde kolo bylo, není výlučně mé domácnosti a tak bych se chtěl optat na váš názor, týká se první věty. Text článku z podmínek pojišťovny : 3.2. Nebytové prostory, což jsou uzamykatelné vnitřní místnosti a prostory užívané výlučně pojištěnou domácností. Ty se musejí nacházet ve stejné budově jako byt nebo ve vedlejších stavbách na pozemku příslušejícímu k této budově. Jedná se zejména o sklepní kóji, komoru, balkon, lodžii, garáž atd. Vyjádření pojišťovny : Bod 3.2. DPPMDB-10/2018 je napsán tak, aby byly obsaženy obě podmínky, to znamená, že se musí jednat o vnitřně uzamykatelné prostory a zároveň je to prostor využívaný pouze pojištěnou domácností. Vzhledem k tomu, že parkovací prostory Ve vašem domě neslouží výlučně Vaší domácnosti, nejsou movité věci v ní uložené pojištěny.

Dotaz poslal/a: Martasak, 25. 03. 2020 12:24

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Dle Vámi uváděné části textace VOP a Vašeho popisu je nesporné, že garáže nejsou využívány výlučně Vámi, resp. Vaší domácností. Podmínka se neváže na vlastnictví garáže, ale na způsob jejího užívání. Cestou by asi bylo prokázat, že garáž je sice společná, ale využíváte jí jen Vy. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 07. 04. 2020 11:37

lhůta na vyjádření se FÚ

Finanční odvolací ředitelství neodpovědělo ve lhůtě šesti měsíců na naše odvolání se proti zamítnutí vrácení částky dph po provedené kontrole.Je možné se z tohoto důvodu nějak bránit? Děkuji

Dotaz poslal/a: roto, 23. 03. 2020 00:49

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Ano, například žalobou - Žaloba proti nečinnosti správního orgánu (§ 80 a násl. s. ř. s.). Může ji podat ten, kdo se domáhal u správního orgánu vydání rozhodnutí nebo osvědčení, správní orgán zůstal nečinný a žadatel bezvýsledně vyčerpal prostředky, které mu procesní předpis (zpravidla správní řád) dává pro ochranu před nečinností. Lhůta pro podání žaloby je jednoroční a běží ode dne, kdy podle zvláštního zákona mělo být rozhodnutí nebo osvědčení vydáno (srv. např. § 49 správního řádu). Doporučujeme kontaktovat Vámi vybranou advokátní kancelář. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 07. 04. 2020 11:26

Neexistující spolecnost

Dobrý den, potřebuji radu. Před třemi lety jsem si vzal úvěr (americká hypoteka) od společnosti Bona credit. Splátky nadále splacim ale zjistil jsem, že společnost zřejmě již neexistuje. Webové stránky neexistují, emaily jsou zrušené. Neobdržel jsem žádný dopis ani email o nějakých změnách. Jak mám postupovat, když nemám se společností žádný kontakt? Rád bych zbytek dlužné částky doplatil, abych měl klid.

Dotaz poslal/a: Marp, 11. 01. 2020 08:16

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Dle obchodního rejstříku společnost Bonacredit a.s., IČ: 04649702, existuje. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 13. 01. 2020 16:45

CSUD výplata podílů

Dobrý den, tímto se na Vás obracím z dotazem, zda postup Československého úvěrního družstva, jímž jsem byl členem je v souladu s právními předpisy a zda je možné vymáhat škodu vzniknutou z tohoto jednání. Vypověděli TV několik měsíců po zaplacení členského vkladu. Tedy z částky 20000 Kč vložené do družstva koncem roku 2017 však byl vyplacen jen zlomek (necelé 3000 Kč) s vyjádřením družstva, že je vše dle zákona a schváleno ČNB. Vklad byl navýšen ke konci roku 2017 z 1000 Kč o dalších 19000 Kč z důvodu běžícího termínovaného vkladu na 200 000 Kč, tento termínovaný vklad byl ale družstvem vypovězen ke dni 30.4.2018. S výši a postupem vypořádání nesouhlasím. Po přečtení výroční zprávy za rok 2018 mám podezření na účelové poškozování členů družstva .... znehodnocení podílu 20000 Kč na necelé 3000 Kč za jediný rok???.... Děkuji za odpověď Pavel Nováček

Dotaz poslal/a: richmondPavel, 16. 10. 2019 10:49

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Ke konkrétnímu zodpovězení Vašeho dotazu nám chybí předložení a přezkum veškeré dokumentace související s Vámi popsaným vkladem, výpovědí družstva, a případné další dokumenty. V obecné rovině má každý povinnost si počínat tak, aby nedocházelo k nedůvodným újmám (škodám). Odpovědnost za újmu a její náhrada je obecně stanovena v § 2894–2971 občanského zákoníku. Při splnění zákonných předpokladů nastupuje odpovědnost nahradit vzniklou újmu. Předpoklady jsou: protiprávní jednání nebo škodní událost, vznik újmy (škody) a příčinná souvislost mezi protiprávním jednáním škůdce nebo škodní událostí a vzniklou újmou (škodou). Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 23. 10. 2019 17:46

Pojišťovna

Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Můj manžel pobírá náhradu na ztrátu na výdělku od pojišťovny. Bývalý zaměstnavatel mu chybně vyplnil potvrzení o výdělku. Pojišťovna to při kontrole zjistila a teď požaduje po manželovi vyplacenou rentu vrátit. Nevím, jak postupovat, není to přece naše chyba. Děkuji za odpověď

Dotaz poslal/a: Barel, 19. 07. 2019 11:23

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Případnou náhradu škody je možné uplatnit po zaměstnavateli. Ovšem v daném případě je otázkou, zda bylo zavinění opravdu jen na straně zaměstnavatele. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 23. 07. 2019 15:37

Kdy je potřeba živnost?

Dobrý den, vyrábím doma svíčky. Nyní se mi jich doma nakupilo sousta a přemýšlela jsem že bych je začala prodávat. Myslím, že by prodej nepřekročil 4-5 svíček za týden. Kdybych si chtěla založit eshop, je potřeba živnostenský list? Děkuji

Dotaz poslal/a: Kaaa, 28. 06. 2019 16:01

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Podnikatelem je podle § 420 OZ fyzická nebo právnická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Podle toho co popisujete se dle mého názoru do definice určitě vejdete. Držíme palce s rozjezdem Vašeho podnikání. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 08. 07. 2019 11:00

Exekuce-zástava bytu

Dobrý den, moc bych potřebovala poradit. Vlastníme s manželem byt a máme dluh na nájemném, který činí cca 130 000. Ten vznikl před delším časem. Nijak se nezvyšuje. Již několik let platíme vše řádně. Oba jsme ve starobním důchodu. Byla jsem se domluvit na družstvu na splácení(protože mi konečně schválili starobní důchod, dodnes pečují o dceru, která je na mě zcela závislá),ale bylo mi řečeno, že už to bylo předáno k exekuci a máme tedy jednat jen s exekutorem.Od pana exekutora mi sice dopis přišel, nicméně jen vyrozumění o zahájení exekučního řízení ke zřízení exekutorského zástavního práva. Neobsahuje ani číslo účtu ani var. Symbol.Částka je ale jen 25 000. Panu exe jsem volala a bylo mi řečeno, že to nemám platit a nic víc. Můj dotaz tedy je, zda je nějaká možnost, třeba jestli existuje nějaká smírná cesta k řešení dluhu přímo s družstvem. Nebo zda už se s tím opravdu nedá hnout. Jiný dopis od exe mi ještě nedošel. Děkuji předem moc za Vaši radu a přeji krásný den.

Dotaz poslal/a: LucieBreberkyova, 26. 06. 2019 11:16

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Ano, primárně bych se soustředil na dohodu s oprávněným (družstvo). Je také možné dosáhnout například splátkového kalendáře přímo u exe úřadu - avšak dluh se logicky navyšuje o náklady exekuce a náklady oprávněného. Celou situaci můžete také řešit například oddlužením dle ins. zákona (levnější než exekuce). Doporučuji konzultovat Vaší situaci s nějakou z občanských poraden (zdarma). Rozhodně věc "nenechejte ležet" a aktivně ji řešte, mohlo by se Vám to šeredně vymstít. Držíme palce Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 26. 06. 2019 15:34

DPH

Dobré ráno, mám otázku. Jsem řemeslník, jsem plátce DPH. Faktury jsem vyhotovil bez vložení DPH do zákazníka. Zákazník nyní nechce platit DPH, protože podle něj jsem ho musel zadat dříve. Kdo má pravdu?

Dotaz poslal/a: robirobi, 01. 05. 2019 17:22

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: V daném případě bude mít přednost smlouva, nebo obdobné ujednání mezi Vámi. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 14. 05. 2019 18:25

Uplatnění nároku odpočtu úroků z úvěrů

Dobrý den, potřebovala bych poradit, jestli je možné si odečíst úroky z hypotečního úvěru, jestliže jsem financovala synovi k bydlení koupi bytu. Byt financuji že svého hypotečního úvěru. Když jsem si chtěla odpočet uplatnit za rok 2017, na FÚ mi řekli, že si jej nemůžu uplatnit, protože je v katastru zapsaný syn. Že si máme udělat darovací smlouvu, abych byla v katastru zapsaná také. Učinili jsme dle rady pracovnice FÚ a za zápis do katastru zaplatili 1000 Kč. Odpočet jsem se pokusila tedy uplatnit za rok 2018. Včera mi na finančním úřadě řekli, že na něj nemám nárok, protože podle zákona 586/1992, paragraf 15,odst.3, písm. C), je veden syn jako kupující v kupní smlouvě. Když jsem řešila koupi bytu, finanční poradce tvrdil podle stejného zakona, že nezáleží na tom, kdo je zapsán v kupní smlouvě, protože byt financuji synovi. Chtěli jsme předejít tomu, že by se byt musel přepisovat na syna později, když jsem jej kupovala jemu. Syn je zletilý, studuje vysokou školu a je tedy stále mnou vyživována osoba. Děkuji Nedbalová

Dotaz poslal/a: nedlenka, 30. 03. 2019 13:20

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Od základu daně se odečte částka, která se rovná úrokům zaplaceným ve zdaňovacím období z hypotečního úvěru poskytnutého bankou a použitým na financování bytových potřeb. Bytovými potřebami pro účely tohoto zákona se rozumí koupě jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru. Jde-li o shora uvedený předmět bytové potřeby může být základ daně snížen pouze ve zdaňovacím období, po jehož celou dobu poplatník předmět bytové potřeby vlastnil a předmět bytové potřeby užíval k vlastnímu trvalému bydlení nebo trvalému bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 04. 04. 2019 13:49

Jak se domoci penále

Dobrý den, rád bych se zeptal jak je možné postupovat v případě, pokud řemeslník který u nás prováděl rekonstrukci RD s námi přestal komunikovat a práci nemá dodělanou.Bohužel díky naší naivitě má již zaplacenou celou zakázku.Ve smlouvě má stanovené penále za nedodržení termínu a ty mu každý den naskakují(ale to mohou nejspíše donekonečna) rád bych se zeptal zda se to dá nějak řešit a popřípadě na koho se mohu obrátit.Mockrát děkuji s pozdravem Vavřík

Dotaz poslal/a: vavrik-lukas, 14. 11. 2018 06:40

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Doporučujeme se obrátit s vymáháním nároku na advokátní kancelář. Ta převezme zastoupení, provede lustraci (zda má smysl podávat žalobu) a případně žalobu podá. Je třeba se připravit na úhradu soudního poplatku. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 15. 11. 2018 13:51

Stránka 1/20

Předchozí

1

Partner sekce

Lefensor, s.r.o.

Lefensor, s.r.o.

Společnost Lefensor, s.r.o., úspěšně působí na trhu již od roku 1997. V současné době se orientuje zejména na právní a poradenskou podporu poskytovanou malým až středním podnikům, živnostníkům a nepodnikatelským subjektům – osobám, sdružením, atp. Naším cílem je poskytnout kompletní a komplexní právní zázemí všem našim klientům, a to v lepší kvalitě a rychleji než konkurence, za stejných jistot a nejnižší cenu na trhu. Díky vlastním, kvalitním lidským zdrojům a řadě spolupracujících subjektů jsme schopni zajistit všechny námi nabízené služby za zlomek jejich tržní ceny. Naším mottem není jednorázová spolupráce za vysokou cenu, ale dlouhodobé budování vzájemné důvěry založené na kvalitních službách.

Za tuto kategorii odpovídá:

Lefensor, s.r.o.

http://www.lefensor.eu/

Partnerem poradny od: 8. 10. 2014

Aktuální články

Poštovní spořitelna se přebarví. Skřítka nahradí chameleon

Poštovní spořitelna se přebarví. Skřítka nahradí chameleon

ČSOB završí propojování dříve samostatných značek, které začala před třemi lety.

Češi si na investice nevěří, ukazuje průzkum

Češi si na investice nevěří, ukazuje průzkum

Čtyři z deseti Čechů se vidí jako nezkušení investoři, další tři z deseti jako zcela nezkušení.více

S drahou hypotékou pomůže dotace od státu. Ale jen někomu

S drahou hypotékou pomůže dotace od státu. Ale jen někomu

Lidé, kteří si k hypotéce do roku 2016 sjednali úrokovou dotaci od státu a kvůli nízkým...více

Interaktivní grafiky

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.