Poradna - Obchodní právo

Potřebujete právní radu, a pokud možno zdarma? Pak jste na správném místě. Experti z naší právní poradny vám poskytnou bezplatnou právní radu z nejrůznějších oblastí. Než se pustíte do pokládání dotazu, zkuste se podívat na nejčastější dotazy, je pravděpodobné, že stejný právní problém měl už někdo před vámi.
  • Vkládání dotazů bylo dočasně pozastaveno.
    Děkujeme za pochopení.

Nejčastější otázky čtenářů

tvůrce webových stránek kontra jejich provozovatel

Moje firma vytvoří webovou stránku, na které bude její majitel provádět finanční transakce, bude mít přístup k účtům zákazníků. Je nějaký paragraf, zákon, který by určoval, že za případné chyby a finanční podvody nese odpovědnost POUZE majitel a provozovatel webu, nikoli tvůrce webu? Děkuji za odpověd.

Celý příspěvek a Odpověd

FAQ - Obchodní právo

Všechny dotazy

OSVČ

Dobrý den, prosím o radu. Pracuji jako OSVČ pro firmu, která požaduje, abych za ni podepisoval (na základě udělené plné moci) jejich smlouvy o dílo.Vzhledem ke statutu OSVČ (kdy OSVČ jedná pouze svým jménem) nevidím tento způsob jako právně správný.Podpisem osoba OSVČ tak přebírá odpovědnost za provedení díla nerozdílně se zhotovitelem a v případě zániku firmy zhotovitele přebírá plnou odpovědnost za případné reklamace. jaký postup by byl správný? Děkuji. Zdraví Jaroslav

Dotaz poslal/a: JaroslavM, 16. 03. 2020 11:50

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Opět je zásadní textace smluvní dokumentace. Umím si představit dva smluvní vztahy, které běží nezávisle na sobě vedle sebe – kdy na základě zpravidla mandátní smlouvy jednáte za subjekt jeho jménem - a na jeho účet - uzavíráte SOD a následně pro subjekt jako dodavatel dodáváte předmětné dílo. Vy pak odpovídáte společnosti za provedení díla dle smlouvy (mezi Vámi a společností), stejně jako za řádné plnění mandátní smlouvy, odpovědnost ke koncovému zákazníkovi má však společnost z titulu uzavřené SOD. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 30. 03. 2020 15:15

Objednaná práce

Dobrý den,mám dotaz. Zaplatil jsem zálohu 20000kč na okna podepsal smlouvu a směnku. Okna nedostal již je dávno po termínu. Ústně jsme se dohodly, že si tento člověk u mě dluh odpracuje. Odpracoval cca 13000kc bez nějakých dokladu a nyní nezveda telefon. Chtěl bych se zeptat, jak se mám zachovat. Chci peníze vymáhat. Děkuji Krpalek

Dotaz poslal/a: Jakobis, 18. 11. 2019 20:22

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Doporučujeme se s celou věcí obrátit na advokátní kancelář. V případě zájmu, můžeme vhodnou kancelář doporučit a zajistit Vám lepší podmínky, než dostanete „z ulice“ – neváhejte se na nás obrátit. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 25. 11. 2019 06:03

Objednaná práce

Dobrý den,mám dotaz. Zaplatil jsem zálohu 20000kč na okna podepsal smlouvu a směnku. Okna nedostal již je dávno po termínu. Ústně jsme se dohodly, že si tento člověk u mě dluh odpracuje. Odpracoval cca 13000kc bez nějakých dokladu a nyní nezveda telefon. Chtěl bych se zeptat, jak se mám zachovat. Chci peníze vymáhat. Děkuji Krpalek

Dotaz poslal/a: Jakobis, 18. 11. 2019 20:22

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Doporučujeme se s celou věcí obrátit na advokátní kancelář. V případě zájmu, můžeme vhodnou kancelář doporučit a zajistit Vám lepší podmínky, než dostanete „z ulice“ – neváhejte se na nás obrátit. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 25. 11. 2019 06:02

Prepis vozidla, značky v depozitu

Dobrý den, koupil jsem automobil a při přepisu jsem zjistil že mám neplatné doklady. Protože pán od kterého jsem auto koupil ho na sebe nikdy nepřepsal tak jeho původní majitel nahlásil ztrátu dokladů a nové vložil do depozitu. Takže jsem to vše nahlásil na policii. Momentálně mám automobil a kupní smlouvu ale to je vše. Jak můžu získat zpět doklady když nemám kontakt na původního majitele? Zmůže v tomto případě něco policie? Na magistrátu mi řekli že malý technický průkaz a značky mi mohou vydat z depozitu jen pokud budu mít v ruce velký technický průkaz a budu majitel. To však ale nemám. Připadám si v pasti a nevím absolutně jak dál postupovat. Můžete prosím nějak poradit?

Dotaz poslal/a: Winters93, 20. 09. 2019 00:45

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: V daném případě doporučujeme nahlédnout do spisu u PČR, kde bude jistě možné zjistit nejrůznější informace, které Vám pomohou dopátrat se původního majitele. Navíc, dle současné právní úpravy platí buď (§1109 OZ), že ten, kdo získal věc od osoby, která sice nebyla oprávněna vlastnické právo převést, ale nabyvatel byl vzhledem ke všem okolnostem v dobré víře, že k tomu oprávněna je, se přesto stane vlastníkem. Dobrá víra nabyvatele se předpokládá (pokud nabýváte ve veřejné dražbě, nebo od podnikatele v rámci běžného obchodního styku, nebo za úplatu od někoho, komu vlastník věc svěřil), nebo dle §1111 OZ dle něhož nabude vlastnické právo pouze ten, kdo jednal v dobré víře, že převodce může vlastnické právo k věci převést. Svou dobrou víru však musí v případě sporu sám prokázat . K danému dále pro jistotu uvádím, že jelikož je poskytnutí údajů z registru silničních vozidel vázáno na prokázání právního zájmu fyzické či právnické osoby, není registr silničních vozidel veřejným seznamem (podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 22 Cdo 5330/2015, ze dne 20. 9. 2017). V daném případě jste dle našeho názoru řádným vlastníkem vozu. Pozor však na situaci, kdy vlastník svou věc ztratil, nebo mu byla odňata činem povahy úmyslného trestného činu (tzn. zejména krádeží), může se dožadovat jejího vydání i proti osobě, která věc nabyla v dobré víře. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 30. 09. 2019 14:07

Smlouva

Dobrý den, nevím kde podobnou informaci najít, protože nikde jsem ji zatím nenašel, tak Vás žádám o odpověď tady. Chci se zeptat, od kdy mohu podepsat smlouvu a co kní vše potřebuji. (Např. živnost, věk, apod.) Předem děkuji.

Dotaz poslal/a: Thomassss, 19. 09. 2019 17:52

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Smlouvu de facto uzavíráte kdykoliv, kdy si například kupujete něco v obchodě. Schopnost platně uzavřít smlouvu je tedy vázána na obecnou způsobilost činit právní úkony. Lze tedy uzavřít, že děti a nezletilí mohou uzavírat smlouvy, které jsou svou povahou přiměřené jejich vyspělosti a věku, protože plnou svéprávnost nabývají až v 18 letech. Neplatnost právního jednání dítěte nebo nezletilého lze namítat do 3 let ode dne, kdy k právnímu jednání došlo. Každou konkrétní situaci bude tedy třeba posuzovat ad hoc. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 30. 09. 2019 13:56

Prezentace grafického portfolia

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat ohledně autorského práva / duševního vlastnictví. Před půl rokem jsem odešla z agentury, kde jsem pracovala na své IČO a tvořila jsem zde grafický design a DTP práce. Ve smlouvě nemám uvedeno, že bych měla zákaz dané materiály na svém portfoliu prezentovat. Jako důvod uvádí založení mého vlastního s.r.o., jelikož jsme prý nyní konkurence a pro potenciální zákazníky je to prý matoucí - máme absolutně odlišný název, design atd. Zároveň se na firemních stránkách žádná tato ukázka neobjevuje -> mám ji pouze na svém soukromém portfoliu, kde je ještě původní společnost kreditovaná. Nyní mám týden na to své portfolio stáhnout, což opravdu dělat nechci, jelikož je to prezentace mé práce za předchozí 2 roky. Předem děkuju za vašei radu

Dotaz poslal/a: Karolina2018, 16. 08. 2019 11:43

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Protože jste tvořila pro společnost jakožto OSVČ bude zásadní znát pro posouzení autorských práv smlouvu, kterou jste se společností měla uzavřenou. V daném případě nepůjde o zaměstnanecké dílo, neboť platí, že dílo, které autor vytvořil při plnění povinností vyplývajících z pracovněprávního či služebního vztahu, případně z pracovního vztahu mezi družstvem a jeho členem, je tzv. zaměstnaneckým dílem, což pro Vás neplatí (jinak by šlo o Schwarz system). Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 26. 08. 2019 17:21

Platba dph airbnb

Dobrý den, je povinnost platit z příjmu z pronájmu prostřednictví Airbnb DPH? Nemyslím za zprostředkování služeb, ale z příjmu z pronájmu. Pokud je podnikajícím právnická osoba, která není plátcem DPH? Děkuji.

Dotaz poslal/a: aloxi, 12. 08. 2019 08:36

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Nájem nemovitých věcí je dle § 56a ZDPH osvobozen od DPH bez nároku na odpočet. Bude-li osoba povinná k dani uskutečňovat pouze nájmy osvobozené od DPH dle § 56a (popřípadě i další plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet), plátcem se nestane bez ohledu na výši obratu. Bude-li ovšem kromě osvobozených nájmů uskutečňovat i jiná plnění (zdanitelná nebo osvobozená s nárokem na odpočet), bude se osvobozený nájem počítat do obratu pro registraci k DPH. S výjimkou uskutečňování osvobozených plnění bez nároku na odpočet daně, jestliže jde o doplňkovou činnost uskutečňovanou příležitostně. Pozor, je nutné rozlišovat nájem a ubytovací službu, neboť se u nich uplatňuje rozdílný daňový režim za předpokladu, že se nejedná o krátkodobý nájem nemovité věci ve smyslu § 56a odst. 2 ZDPH nebo o dobrovolné uplatňování daně u nájmu nemovité věci podle § 56a odst. 3 téhož zákona. Za ubytovací služby se považují služby zařazené do oddílu 55 klasifikace produkce CZ-CPA. Definici nájmu jednoznačně stanovil Soudní dvůr Evropské unie ve svých rozsudcích (C-326/99 „Goed Wonen“, C-409/98 Mirror Group, a další). Nájmem se rozumí, že pronajímatel převede na nájemce za úplatu na sjednanou dobu právo užívat nemovitost způsobem, jako kdyby byl vlastníkem, a právo vyloučit jakoukoli další osobu z výkonu takového práva. Služby spočívající v ubytování, které jsou zprostředkovány prostřednictvím internetových platforem, lze tak na základě charakteru těchto služeb v zásadě považovat za ubytovací služby nikoliv za nájem, neboť ve většině případů naplní definice oddílu 55 klasifikace produkce CZ-CPA a současně nesplní podmínky definice nájmu dle judikatury SDEU. V případech, kdy poskytovatel ubytování se sídlem v tuzemsku není dosud plátcem DPH z důvodu nenaplnění některé z podmínek uvedených v § 6b a násl. ZDPH či na základě dobrovolné registrace, stane se plátcem DPH, pokud jeho obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 000 000 Kč. Jakmile poskytovatel ubytování přesáhne stanovený obrat, je povinen podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročil stanovený obrat. Osoba povinná k dani se může k DPH registrovat také dobrovolně za splnění podmínek stanovených zákonem dle § 94a ZDPH. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 26. 08. 2019 13:36

nepřijatý voucher

Dobrý den, prosím, nevím si rady. V dubnu jsem přes slever.cz zakoupila 2 vouchery na zájezd do Norinberku na8.8 .Následně mi od CK ORBIT TRAVEL přišel potvrzovací email s kody voucherů. Včera mi napsal zástupce CK ,že vouchery nemůže akceptovat, že slevový portál je v insolvenci od června a navíc neměl s jejich kanceláří podepsanou smlouvu o prodeji. Jedině, když zájezd opět zaplatím, mohu jet. Já ale vouchery platila v dubnu, navíc již byla rezervace v dubnu potvrzena CK. Nikdo mě od té doby nekontaktoval, až včera.Nevím, jak dál postupovat.Myslím, že bych měla mít na zájezd nárok, nebo na vrácení peněz.CK ale napsal, že si můžu uplatnit nárok na www.insolvence.cz.Jak mohu ale vědět,že tyto vouchery nebyly opravdu slevovým portálem proplaceny a CK ? Můžete mi poradit,co mohu v této situaci dělat? Moc děkuji za odpověd.

Dotaz poslal/a: ivavrs, 23. 07. 2019 16:47

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: V daném případě doporučuji kontaktovat advokátní kancelář. Nároky budete mít primárně po vydavateli voucheru, ale bez znalosti smluvní dokumentace (VOP) nelze podat jasnou odpověď. Bude pravděpodobně nutné se přihlásit se svou pohledávkou do ins. Řízení. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 09. 08. 2019 16:31

Loterijní zákon celosvětově

Dobrý den, měl bych zájem rozjet online sázkovou platformu. Nicméně jsem zjistil, že česká legislativa je pro tento druh byznysu přehnaně finančně nákladná, a tak zjišťuji, jaké jsou další možnosti. Dejme tomu, že se nyní nebavím o České Republice, ale celkově o světě - online světě a internetu. 1) Mohu tento byznys na internetu provozovat bez toho, abych se pokoušel získat od některé světové země licenci? 2) Pokud bych byl nucen získat licenci k provozu a podařilo by se mi tak někde mimo ČR levněji, jsem povinen můj systém nějakým způsobem zajišťovat PROTI občanům např. ČR? 3) Mění něco na celé situaci ohledně licencí i provozu v různých světových zemí v případě, že řešení by využívalo čistě a pouze některou kryptoměnu?

Dotaz poslal/a: czloviczek, 12. 07. 2019 13:59

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: 1) Určitě existují země, jejichž právní úprava internetového sázení je buď neexistentní, nebo vágní. 2) Naše současná úprava loterijního zákona stanoví, že hazardní hra provozovaná dálkovým přístupem prostřednictvím internetu se považuje za provozovanou na území České republiky, je-li i jen z části zaměřena nebo cílena mimo jiné na osoby, které mají bydliště na území České republiky. 3) Záleží na jednotlivých právních úpravách, avšak spíše ne - u nás rozhodně ne. viz § 4 odst. 1 písm. c) a d) LZ. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 23. 07. 2019 15:00

parkovací místo

Dobrý den, před asi 10 lety budovala obec na naší ulici parkoviště. Jde o asi 5 parkovacích míst,které se dali koupit za poplatek cca 3500kč. Parkovací místa se budovali před domem paní, která je v obecní řadě a byla dobrá kamarádka tehdejší paní starostky. Víte si teda asi představit jak to dopadlo. Všechny místa táto paní skoupila a v místním zpravodaji vyšlo vyjádření, že o místa nikdo neměl zájem co nebyla pravda. Současní situace je taková, že na parkovišti stojí nonstop odstavené auto manžela této paní (přitom ho používá 4x do roka a mají garáž v, ve které může parkovat) auto souseda, který se s nimi domluvil za flašku slivovice a možno něco navíc a auto zmíněné paní, která od 7:00 do 22:00 na místě neparkuje protože je celý den pryč. Katastru nemovitostí jde ale o obecní pozemek u kterého není ani len značka o soukromém parkovišti, pouze cedule zákaz zastavení, která platí pro silnici. Chci se proto zeptat jestli je vůbec možné aby někdo za jednorázový poplatek mohl zakazovat v stání po tak dlouhou dobu když jde o obecní pozemek. Je možné aby jsi za cca 15000kč koupili parkovací místa, které budou vlastnit celý život? Děkuji za radu. S pozdravem, Martina Szaniszlová.

Dotaz poslal/a: Martina_Sz, 12. 05. 2019 12:26

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Bez znalosti konkrétních podrobností daného výběrového řízení nelze odpovědět. Pokud obec pozemky prodávala, je to bez diskuze. Pokud soutěžila pronájem, bude vše odvislé od předmětných nájemních smluv, které lze po obci vyžádat na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 14. 05. 2019 20:24

Stránka 1/19

Předchozí

1

Partner sekce

Lefensor, s.r.o.

Lefensor, s.r.o.

Společnost Lefensor, s.r.o., úspěšně působí na trhu již od roku 1997. V současné době se orientuje zejména na právní a poradenskou podporu poskytovanou malým až středním podnikům, živnostníkům a nepodnikatelským subjektům – osobám, sdružením, atp. Naším cílem je poskytnout kompletní a komplexní právní zázemí všem našim klientům, a to v lepší kvalitě a rychleji než konkurence, za stejných jistot a nejnižší cenu na trhu. Díky vlastním, kvalitním lidským zdrojům a řadě spolupracujících subjektů jsme schopni zajistit všechny námi nabízené služby za zlomek jejich tržní ceny. Naším mottem není jednorázová spolupráce za vysokou cenu, ale dlouhodobé budování vzájemné důvěry založené na kvalitních službách.

Za tuto kategorii odpovídá:

Lefensor, s.r.o.

http://www.lefensor.eu/

Partnerem poradny od: 8. 10. 2014

Aktuální články

Je čas zaplatit daň z nemovitostí. Jak na to

Je čas zaplatit daň z nemovitostí. Jak na to

Daň z nemovitých věcí platí ten, kdo byl zapsaný v katastru jako majitel k 1. lednu. Případný...více

Poštovní spořitelna se přebarví. Skřítka nahradí chameleon

Poštovní spořitelna se přebarví. Skřítka nahradí chameleon

ČSOB završí propojování dříve samostatných značek, které začala před třemi lety.

Češi si na investice nevěří, ukazuje průzkum

Češi si na investice nevěří, ukazuje průzkum

Čtyři z deseti Čechů se vidí jako nezkušení investoři, další tři z deseti jako zcela nezkušení.více

Interaktivní grafiky

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.