Poradna - Daň z příjmů fyzických osob

Kolik zaplatíte na dani z příjmů, jaká pravidla platí pro podnikatele a živnostníky, jak daň z příjmů vypočítat, jak podat daňové přiznání? Odpovědi najdete v našich článcích, daňových kalkulačkách a také v daňové poradně. Před vložením otázky mrkněte na nejčastější dotazy, je pravděpodobné, že stejný problém měl někdo před vámi.

Vkládat dotazy může jenom zaregistrovaný uživatel…

Přihlásit se

Nejčastější otázky čtenářů

Daň ze sumy na úhradu daně z nemovitosti

Dobrý den Pronajímám pole. Nájemce mi zasílá na účet jako jednu částku nájemné + částku na úhradu daně z nemovitosti. Do jaké kategorie příjmů v daňovém přiznání patří, prosím, částka na úhradu daně z nemovitosti? Přeji hezký den JR

Celý příspěvek a Odpověd

Placení daně z prodeje družst. bytu

Dobrý den, v loňském roce jsem zdědil po otci třetinový podíl na bytu v družstu, který letos prodáváme. Chci se zeptat jestli platí, že pokud podíl nevlastníme jako dědicové po dobu pěti let, tak se musí platit daň z přijmu? Otec tento podíl vlastli 20let, počítá se i toto nebo ne?

Celý příspěvek a Odpověd

2 nebo 1 Daňové přiznání?

Dobrý den, v roce 2017 jsem pracoval jak na DPP, tak na HPP a od října na smlouvu o uměleckém díle - natáčení reportáží (tu bych měl nejspíše danit) Navíc jsem zároveň od prosince 2017 registrovaný jako OSVČ (za rok 2018 bez příjmů). Chtěl bych se zeptat jestli mám podávat 2 daňové přiznání (za OSVČ i za smlouvu o um. díle) nebo zdali obě činnosti mají být na 1 daňovém přiznání. Za případnou odpověď mockrát děkuji.

Celý příspěvek a Odpověd

FAQ - Daň z příjmů fyzických osob

Všechny dotazy

DIČ

Dobrý den, mám administrativní dotaz. Rád bych uzavřel obchod a následně přijal určitou částku (cca 140 000 Kč), ale nemám aktivovaný ŽL. K podpisu smlouvy je však potřeba DIČ. Je pro mě možné přijmout tuto částku - samozřejmě ji následně zdanit - aniž bych měl aktivovaný ŽL? ŽL mám momentálně pozastaven, neprovozuji žádné podnikání. Bylo by případně řešení ŽL obnovit pouze pro účel podepsání smlouvy, přijetí peněz, a pak jej zas deaktivovat? Je to hodně krkolomné a snad i absurdní řešení, ale nevyznám se v tom a nenapadá mě, co dělat. Budu vám moc vděčný za jakýkoli návod. Děkuji

Dotaz poslal/a: Bouriana, 01. 01. 2020 01:39

Dobrý den, vzhledem k tomu, že z Vašeho dotazu nevyplývá, jakou činnost Váš obchod/ Vaše smlouva řeší, budu předpokládat, že se jedná o aktivity spadající pod živnostenský zákon, tedy pokud činnost chcete vykonávat, byt aktivně, soustavně za dosažením zisku, pak je samozřejmě nutné obnovit živnostenské oprávnění. Pokud se jedná o jednorázový, nahodilý příležitostný příjem, pak nelze chápat tuto aktivitu jako soustavnou samostatnou výdělečnou činnost a není nutné obnovovat živnostenský list. Z hlediska daně z příjmu se jedná o příjem dle ustanovení § 10 zákona o dani z příjmu. Vy však píšete, že k podpisu smlouvy vyžadují, že jste plátce DPH, což je však další kapitola, kdy a za jakých předpokladů se můžete stát plátcem DPH. Hezký den

Best Account, Tereza Tirolová, 06. 01. 2020 11:01

daň z nabytí nemovitosti

pro zajištění nezletilé vnučky chci přepsat byt na jejího otce,který s její matkou žije jako přítel-bez sňatku.Jaké daně v případě převodu bude třeba zaplatit, když se nejedná o rodinu? děkuji

Dotaz poslal/a: Pool42, 22. 12. 2019 10:21

Dobrý den, pokud budete darovat byt svému synovi, z Vašeho dotazu nevyplývá konkrétně, kdo je Vaše dítě, zda otec vnučky, či matka vnučky, pak je příjem na straně nabyvatele nemovitosti osvobozen od daně z příjmu fyzických osob dle ustanovení § 10 odst. 3 zákona o dani z příjmu fyzických osob. Hezký den

Best Account, Tereza Tirolová, 06. 01. 2020 10:43

Daň z příjmu při prodeji bytu a pozemku

Dobrý den, od r. 2013 jsem členem stavebního bytového družstva založeného v r. 1960. Z titulu mého členství v tomto družstvu, na základě nájemní smlouvy, užívám od r. 2013 byt, ve kterém skutečně žiji a bydlím (mám zde i trvalé bydliště). Bytový dům byl kolaudován v r. 1992, v r. 2000 byly v katastru nemovitostí vymezeny v budově jednotky vkladem „prohlášení vlastníka“ zpracovaného dle zák. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. Bytový dům stojí na pozemku jiného vlastníka (město). V roce 2020 nabydu vlastnické právo k jednotce, spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu (obojí na základě smlouvy o bezúplatném převodu družstevního bytu do osobního vlastnictví) a následně spoluvlastnický podíl k pozemku pod bytovým domem odpovídající mému podílu na společných částech bytového domu (na základě kupní smlouvy s městem, kupní cena stanovena dle ocenění znaleckým posudkem). Vše v předchozí větě uvedené uvažuji prodat současně a společně již v r. 2020 tj. v roce nabytí vlastnického práva k těmto nemovitým věcem. Je příjem ze shora popsaného prodeje jednotky, spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu a spoluvlastnického podílu k pozemku pod bytovým domem osvobozen od daně z příjmu neboť byla splněna podmínka bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem i když prodej bude realizován dříve jak za dva roky od nabytí vlastnického práva k uvedeným nemovitým věcem ? Není osvobození od daně z příjmu z prodeje jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu negativně ovlivněno nabytím spoluvlastnického podílu k pozemku pod bytovým domem od města ? Děkuji Vám za odpověď. Martin Kerapšák

Dotaz poslal/a: Kerapsak, 08. 12. 2019 22:10

Dobrý den, šíře Vašeho dotazu a poradenství přesahuje rámec této poradny. V případě potřeby se prosím obraťte na daňovou kancelář Best Account s.r.o. office@bestaccount.cz

Best Account, Tereza Tirolová, 09. 12. 2019 16:56

Daň paušálem

Dobrý den, jako OSVČ platím daň z příjmů FO paušálem 60%. Je možné si dobrovolně tato procenta snížit např. na 50 nebo 40%, a tím samozřejmě zvýšit daň, ale i čistý příjem - např. z důvodu žádosti o hypotéku? Nebo je těch 60% pevně dáno? Děkuji.

Dotaz poslal/a: otazka1, 03. 12. 2019 13:16

Dobrý den, výše paušálu je pevně stanovená a to dle druhu Vaší samostatné činnosti. V případě, že vykonáváte tu činnost, která dle ustanovení § 7 odst. 7 zákona o dani z příjmu, stanovuje 60%, pak můžete uplatnit 60% a ne např. 40, či 30%. Hezký den

Best Account, Tereza Tirolová, 03. 12. 2019 15:59

daň darovací a z příjmu

Dobrý den, rodiče mi chtějí přenechat RD s pozemkem a s vyplacením bratra, kdy ve hře jsou dvě varianty 1)nemovitosti od nich odkoupím za pomoci hypotečního úvěru a oni vyplatí mého bratra, kdo a jaké daně by v tomto případě platil? 2)nemovitosti dostanu darem a bratra opět za pomoci hypotečního úvěru vypořádám já sama, podléhá toto vyrovnání dani z příjmů? Která varianta je prosím výhodnější pro všechny jako celek? Děkuji pěkně a přeji příjemný zbytek dne,Pepa

Dotaz poslal/a: Pepajih, 15. 11. 2019 17:58

Dobrý den, Varianta č. 1 – v případě, že Vy odkoupíte nemovité věci od svých rodičů, tedy poskytnete jim za tento převod úplatu, tak nejdříve Vy jako nabyvatel nemovité věci jste povinen hradit daň z nabytí nemovitých věcí, jelikož jde o převod za úplatu. Daň z nabytí nemovitých věcí je ve výši 4% základu daně (nejčastěji smluvní sjednaná cena). Dále Vaši rodiče budou povinni se řídit zákonem o dani z příjmu, tedy ustanovením § 10, kdy nabyli příjem z převodu nemovité věci, daň je ve výši 15% ze základu daně. Variantu číslo 1 z pohledu daní vidím jako nejméně výhodnou. Varianta č. 2 – jelikož jste všichni rodinní příslušníci, je nejlépe převádět nemovité věci mezi sebou na základě darování, kdy je možno se opřít o ustanovení § 10 odst. 3 písm. c), kdy v případě, že rodiče darují svým dětem např. ve Vašem případě nemovitou věc, je tento Váš příjem u příjemce daru bezúplatný příjem osvobozen od daně z příjmu fyzických osob, jelikož jedna osoba pocházíte od druhé a jste společně v tzv. linii přímé a rovněž v případě darování mezi sourozenci navzájem (tedy v linii vedlejší) je příjem z darování – tedy bezúplatný příjem na straně příjemce osvobozený od daně z příjmu fyzických osob. Pokud se tedy chcete vyhnout placení daní, lze čistě dle zákona, tedy zákonným postupem využít mnou výše popsanou variantu na základě darování z rodičů na jedno dítě a druhé dítě následně daruje svému sourozenci. Rovněž bych nevolila variantu, kdy jeden sourozenec prodá druhému, v tu chvíli se ocitáte ve variantě č. 1, tedy povinnost daně z nabytí nemovitých věcí u "nabývajícího" sourozence a daně z příjmu fyzických osobu "prodávajícího" sourozence. Daň z příjmu fyzických osob by mohla požívat statut osvobození, v případě, kdy Vy by jste nabyl od rodičů darem NV, a následně by jste ji prodal svému sourozenci, tak pak za předpokladu, že doba mezi nabytím NV a prodejem přesáhne lhůtu 5 let dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. b), je příjem z prodeje NV osvobozen. Z výše uvedeného rovněž vyplývá, že v případě darování tedy bezúplatných příjmů nejste povinni hradit daň z nabytí nemovitých věcí u nabyvatele, jelikož tato daň připadá v úvahu pouze při úplatném nabytí nemovité věci, což darování rozhodně není. Hezký den

Best Account, Tereza Tirolová, 18. 11. 2019 07:27

více DPP najednou a daně

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť ohľadom daní DPP. Nemám zamestnanie na HPP, nie som OSVČ, mám iba uzatvorených niekoľko dohod. Avšak výdělky z daných dohod nikdy samostatne nepresahujú 10000kč (nie ich súčet, v kazďej si vyrobím mesačne len do limitu 10000kč). Musím, ako náhle mám viac dohod, už podať daňové priznanie v ČR? Viem, že ak mám jednu dihodu do výďelku 10000kč, daňové priznanie nemusím priznávať, vzhľadom a to, že som evidovaná ako osoba bez zdaniteľných príjmov. Zdravotné poistenie si odvádzam sama na základe uznania faktického bydliska do VZP v ČR, ale trvalý pobyt v ČR nemám, zdržujem sa v ČR více než 183 súvisle, nie som študent. Ďakujem

Dotaz poslal/a: drjevko, 21. 10. 2019 11:24

Dobrý den, Ve Vašem případě, pokud je situace taková, že u několika různých zaměstnavatelů evidujete dohody o provedení práce do limitu, pak zákon o dani z příjmu říká, že v případě, kdy u těchto dohod neevidujete prohlášení poplatníka, pak dle ustanovení § 6 odst. 4 zmiňovaného zákon, jsou tyto příjmy zdaňované srážkovou daní již přímo Vašim zaměstnavatelem. Předpokládám, že prohlášení dle zákona máte podepsáno pouze u jednoho ze zaměstnavatelů, tzn. u toho ze zaměstnavatelů, kde je podepsáno prohlášení, vzniká povinnost zálohové daně z příjmu ze závislé činnosti, kterou pravděpodobně zároveň pokryje sleva na poplatníka ve výši 2.070 Kč. Dále dle ustanovení § 38g zákona o dani z příjmů vyplývá, že poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti, není povinen podat daňové přiznání, pokud má příjmy pouze od jednoho nebo postupně od více plátců daně (zaměstnavatelů) a podmínkou je, že podepsal u všech těchto postupných plátců prohlášení poplatníka. V případě, že tuto podmínku nesplňujete, pak jste povinna podat daňové přiznání, kde si samozřejmě dle ustanovení § 36 odst. 7 popř. 8 můžete uplatnit srážkovou daň z těch dohod, které jsou zdaňovány srážkovou daní. Uvést v přiznání rovněž příjmy zdaněné srážkovou daní je Vaše dobrovolné rozhodnutí, pokud se však takto rozhodnete, pak je povinnost v tomto přiznání uvést všechny příjmy z dohod, které byly zdaněny srážkovou daní. Jelikož neznám konkrétní strukturu Vašich dohod, zda evidujete všechny u jednoho zaměstnavatele, či všechny jsou rozděleny u různých zaměstnavatelů, upozorňuji ještě na jednu záludnost, a to že limit do 10.000 se posuzuje u každé dohody zvlášť, pokud je každá dohoda sjednána u jiného zaměstnavatele. Pokud jsou dohody uzavřeny u jednoho zaměstnavatele, bere se v potaz součet výdělku, a to jak u dohod o provedení práce, tak u dohod o pracovní činnosti, což vyplývá s ustanovení § 38 h odst. 8 zákona o dani z příjmu. V případě, že požadujete konkrétní stanovení Vašeho případu na základě mnou uvedené, neváhejte se obrátit na naši kancelář. Děkuji Hezký den

Best Account, Tereza Tirolová, 23. 10. 2019 06:24

Odpočet životního pojištění

Dobrý den, mám uzavřené soukromé životní pojištění v pojišťovací společnosti se sídlem mimo území ČR (konkrétně na Slovensku). Pojistné odvádím v eurech. Můžu v daňovém přiznání uplatnit nezdanitelnou částku i na toto pojištění? Pojistné splňuje zákonem požadované podmínky ČR. Podobně to mám i s úvěrem ze stavebního spoření, který mám jednaný v PSS na Slovensku. Můžu si odečíst ze základu daně zaplacené úroky přepočtené na CZK ročním průměrným kurzem? Ďěkuji

Dotaz poslal/a: Ludvikus, 15. 10. 2019 11:36

Dobrý den, v případě, že skutečně splňuje Vaše životní pojištění a stavební spoření podmínky zákona o dani z příjmu a pouze řešíte otázku zahraniční spořitelny, pak s odkazem na Rozsudky ESD ve věci C-484/93 ze dne 14.11.1995 a ve věci c-222/95 z 9.7.1997 lze konstatovat, že při odečtu úroků hrazených při úvěrech poskytnutých zahraniční bankou se poskytuje stejné zvýhodnění jako při poskytnutí tuzemskými bankami. Zahraniční banky se sídly v jiných členských státech podléhají v tomto stejným podmínkám jako banky se sídlem na území České republiky. Je však důležité, aby úvěry ze stavebního spoření byly poskytnuty pouze subjekty, které zákon o daních z příjmů uvádí (stavební spořitelna, banka, kdy dle § 21e zákona o dani z příjmu se bankou pro účely daní z příjmu rozumí banka vč. zahraniční banky).Stejně tak u pojišťoven, kdy od r. 2008 lze uplatnit zvýhodnění u pojišťoven sídlící na území jiného členského státu EU či Evropského hospodářského prostoru ( Island, Lichtenštejnsko, Norsko). Děkuji S pozdravem

Best Account, Tereza Tirolová, 16. 10. 2019 11:12

Prace v CR pro spolecnost v Norsku

V soucasne dobe mam sjednanou pracovni smlouvu v Ceske spolecnosti (s.r.o.) patrici velke mexinarodni korporaci. Praci vykonavam pro divizi, jez ma slidlo v Norsku (veskere moje naklady jsou Ceskou spolecnosti prefakturovavany do Norska). Me pracoviste je v Praze, ale jezdim na sluzebni cesty po cele Evrope. Moji praci je vyhledavani obchodnich prilezitosti pro Norsky vyrobni zavod. Kontrakty jsou uzavreny mezi konkretnim zakaznikem a Norskou A/S. V dohledne dobe dojde k situaci, ze Ceska s.r.o bude koupena jinou mezinarodni spolecnosti a v budoucnu tato pravni entita zanikne. Norska divize ma zajem na dalsi spolupraci se mnou (ja take), ale nebude mit povoleni od matky zakladat novou s.r.o. Nyni bude zjistovat jake jsou moznosti nasi dalsi spoluprace, pricemz jejich preferovanym modelem je, ze bych se stal primo zamestnancem Norske spolecnosti (A/S), ale stale byl umisten v CR a vysilan na obchodni schuzky po Evrope. Predpokladam, ze platove podminky zustanou podobne. Je prosim toto vubec mozne? Co by to obnaselo z hlediska dani, soc. a zdravotniho pojisteni...? Nebyla by spise lepsi varianta, za bych pracoval na zivnostensky list a naklady bych fakturoval? Jaka by v tomto pripade byla nejvyhodnejsi varianta pro me? Predem dekuji za odpoved a jsem s pozdravem. T. Adamec

Dotaz poslal/a: tad158, 04. 10. 2019 09:30

Dobrý den, Ano tento vztah je možný. V prvé řadě bude potřeba vyřešit otázku daňového domicilu, co se týče daňových záležitostí. Tam, kde má poplatník daňový domicil, tam zdaňuje své celosvětové příjmy ( tedy příjmy ze zahraničí i z České republiky). Daňový domicil je vymezen na úrovni práva jednotlivých států a na úrovni mezinárodního práva. V případě, že je poplatník považován za daňového rezidenta v obou smluvních státech, pak rozhoduje ustanovení příslušné mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Předpokládejme, pro zjednodušení situace, že jste daňovým rezidentem České republiky, v případě, kdy pracujete pro zahraničního zaměstnavatele, bude zdanění příjmů ze závislé činnosti podléhat zahraniční legislativě. Dále není pochyb o tom, že právo na zdanění příjmů má rovněž Česká republika, a toto právo je limitováno výše zmiňovanou smlouvou o zamezení dvojího zdanění. Problematika podávání daňového přiznání v České republice řeší tu záležitost, že daňové přiznání v České republice nepodávají ti poplatníci, kteří mají POUZE příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí, které jsou dle § 38f zákona o dani z příjmu vyjmuty ze zdanění. Musí se však jednat o stát, se kterým má Česká republika uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Další podmínkou je, že příjem v zahraniční podléhá systému tamního zdanění. Poplatník nemá povinnost oznamovat finanční správě, že postupuje tímto způsobem. Jedná se o právo poplatníka, nikoliv o povinnost, čímž chci naznačit, že v některých případech se poplatníkům naopak vyplatí podávat daňové přiznání, kde zohlední např. daňové zvýhodnění na vyživované děti. U daňových rezidentů (naopak od nerezidentů ČR) není podstatné, kde příjmy mají svůj zdroj. Rovněž situace, že vykonáváte závislou činnost pro zaměstnavatele z Norska, avšak výkon činnosti je v různých státech EU, neomezuje možnost využití výše popsaného. Např., kdy vykonáváte činnost v Německu pro svého norského zaměstnavatele, pak je důležité, aby státy, kde tuto činnost vykonáváte (př. Německo) měly uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění s ČR. Problematika zdaňování zahraničních příjmů a sociálních odvodů je tak rozsáhlá, že překračuje rámec této poradny, proto doporučuji se pro bližší informace obrátit přímo na naši kancelář. Děkuji Hezký den

Best Account, Tereza Tirolová, 04. 10. 2019 10:22

Pouliční umělci

Dobrý den, zajímalo by mě jak to mají pouliční umělci s placením daní.Pokud jsou peníze takto vydělané na ulici hlavním a jediným příjmem,jak se daní? Jak by se v takovém případě evidovaly příjmy a jak by bylo možné dokázat zda je výše příjmů pravdivá ? Předem děkuji za odpověď.

Dotaz poslal/a: Patrikk, 02. 10. 2019 01:20

Dobrý den, samotný proces zdaňování příjmů se řídí zákonem o dani z příjmu č.586/1992 Sb. Na základě výše zmiňovaného zákona lze definovat, o jaký druh příjmu se jedná a jakým způsobem se daný příjem zdaňuje. Dle ustanovení § 7 odst. 2 písm. c) je příjem umělců, zpěváků tzv. příjem z nezávislého podnikání, který je potřeba samozřejmě zdaňovat, pokud jak uvádíte, se jedná o pravidelný příjem. Nelze tedy hovořit o ojedinělé činnosti, tzv. příležitostné činnosti, kde bychom se naopak řídili ustanovením § 10 výše zmiňovaného zákona. Znamená to, že daná osoba, která tuto činnost vykonává soustavně za účelem dosažení zisku, by měla podávat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob za dané zdaňovací období ( kalendářní rok). To, zda příjmy uvedla správně, či nikoliv, je již předmětem daňových kontrol. Od toho samotný název daňové přiznání nasvědčuje, že se jedná o přiznání příjmů, tedy přiznat skutečně to, co je nutno přiznat. Zjištění správné výše příjmů je v kompetenci správců daně. Děkuji Hezký den

Best Account, Tereza Tirolová, 02. 10. 2019 16:40

Změna pořadí dětí

Dobrý den, v daňovém přiznání jsem dceru, která se narodila v loňském roce, a tedy na ni uplatňuji daňové zvýhodnění pouze za část roku, uvedl jako první v pořadí a ostatní děti až jako další v pořadí, což je daňově výhodnější. Finanční úřad po mně ovšem nyní žádá opravu s tím, že pořadí dětí si takto svévolně měnit nemohu. Podotýkám, že v potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti od zaměstnavatele je nejmladší dcera na uvedena jako poslední v pořadí. Je požadavek finančního úřadu oprávněný? Děkuji.

Dotaz poslal/a: qwertzu, 12. 04. 2018 09:50

Dobrý den, Je potřeba se oprostit lidového chápání prvního, druhého, třetího a každého dalšího dítěte v rodině podle pořadí, jak se narodily. Zjednodušeně vyjádřeno na pořadí narození dětí nezáleží a rozhoduje pouze faktický stav v počtu vyživovaných dětí ve společně hospodařící domácnosti, a to podle pořadí, které si poplatníci určí sami, jak jim vyhovuje. Pokud však dítě přestane být vyživované ve smyslu zákona a jedná se o dítě označené jako „ jedno“ ve smyslu první, je třeba např. změnit „ druhé“ na „ jedno“ ve smyslu „ první“, třetí na „ druhé“ a případné další zůstane jako „ třetí a další“. Zkrátka při dvou a více dětech v rodině nesmí v žádném měsíci v roce chybět daňové zvýhodnění na „jedno“ dítě a „ druhé“ dítě. Děkuji Krásný den

Best Account, Tereza Tirolová, 10. 08. 2018 11:25

Stránka 1/133

Předchozí

1

Partner sekce

Best Account

Best Account

Best Account nabízí svým klientům daňové poradenství, ale také vedení účetnictví, daňové evidence, mzdové agendy a personalistiky.
Své služby poskytujeme jak drobným živnostníkům, tak větším společnostem. Rádi vám pomůžeme i se zahraničním zdaněním, bez ohledu na to, jestli jste fyzická nebo právnická osoba.
Jako členové Komory daňových poradců ČR nabízíme vysokou míru profesionality a odbornosti. Jsme taktéž členové Odborného kolegia při Komoře daňových poradců.
Klientům radíme jak při řešení běžných situací, tak i v případech, kdy je potřeba využít nestandardních postupů.
Naší předností je individuální přístup ke každému z vás.
Víme, kde a jak vám ušetřit peníze a čas.

Za tuto kategorii odpovídá:

Tereza Tirolová

https://www.bestaccount.cz/

Partnerem poradny od: 26.2.2018

Aktuální články

V oběhu je rekordní množství peněz, hlásí ČNB

V oběhu je rekordní množství peněz, hlásí ČNB

Lidé i firmy stále častěji platí kartou, přesto ještě nikdy nebylo v Česku tolik hotovosti...více

Postavíme banku, s kterou lidé zbohatnou, říká šéf Partners

Postavíme banku, s kterou lidé zbohatnou, říká šéf Partners

Jedna z největších poradenských firem v Česku spustila vlastní nemovitostní fond a životní...více

Podpora v nezaměstnanosti má vyšší strop. Roste i limit pro přivýdělky

Podpora v nezaměstnanosti má vyšší strop. Roste i limit pro přivýdělky

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti pro rok 2020 stoupla. Nejsou to zásadní změny,...více

Interaktivní grafiky

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Partners Financial Services
 
 

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.