Jak můžeme čerpat peníze ze stavebního spoření

Ve chvíli, kdy vám stavební spořitelna oznámí, že můžete čerpat cílovou částku máte v podstatě tři možnosti:

  • čerpat dříve nebo později cílovou částku (zůstatek účtu a úvěr ze stavebního spoření)
  • vybrat samotný zůstatek účtu (nebrat si úvěr)
  • spořit dál a v případě potřeby zvýšit cílovou částku

Co dělat, rozhodnete-li se pro jednu z variant?

Chci čerpat cílovou částku co nejdříve

Jestliže přijmete přidělení k oznámení termínu, můžete počínaje tímto datem čerpat cílovou částku za předpokladu, že budete mít uzavřenou smlouvu o úvěru a úvěr řádně zajištěn. Pokud chcete a spoříte déle než pět let, můžete počínaje tímto datem čerpat pouze zůstatek na účtu a úvěr až později. Na uzavření smlouvy o úvěru je většinou lhůta deset měsíců od data přijetí přidělení. Výše úvěru se rovná rozdílu cílové částky a aktuálního zůstatku účtu stavebního spoření. Po termínu přidělení už nespořte, pokud nechcete snižovat výši úvěru.

Zákon o stavebním spoření

Chci čerpat cílovou částku později

Pokud termín čerpání již znáte, vyplňte žádost a zašlete ji do stavební spořitelny do měsíce poté, co vám spořitelna oznámí, že na úvěr máte nárok. Počínaje tímto datem můžete čerpat cílovou částku za předpokladu, že budete mít uzavřenou smlouvu o úvěru a úvěr řádně zajištěn, případně můžete čerpat pouze zůstatek na účtua úvěr až později. Na uzavření smlouvy o úvěru je zpravidla desetiměsíční lhůta od data přijetí přidělení. Výše úvěru se zpravidla rovná rozdílu cílové částky a aktuálního zůstatku účtu stavebního spoření.

Pokud termín čerpání ještě nevíte, nedělejte nic. Dalším spořením byste si snižovali výši úvěru. Stavební spořitelna vám připraví cílovou částku k vyplacení nejpozději k poslednímu dni třetího měsíce po obdržení vaší žádosti o přidělení. Výše úvěru se rovná rozdílu cílové částky a aktuálního zůstatku účtu stavebního spoření.

Chci vybrat pouze zůstatek účtu

Chcete-li vyplatit pouze zůstatek na účtu a nechcete úvěr, pak přijmete přidělení cílové částky k oznámenému či pozdějšímu termínu a zřeknete se úvěru, na který vám vznikl přidělením cílové částky nárok. Pokud bude zůstatek na účtu vyplacen před uplynutím pěti let od uzavření smlouvy, ztrácíte nárok na výplatu státní podpory. Bude-li zůstatek na účtu vyplacen po uplynutí pěti let od uzavření smlouvy, máte nárok na výplatu státní podpory a navíc získáte zvýhodnění úroků za celou dobu spoření. Stavební spořitelna vám vám připraví naspořenou částku nejpozději do tří měsíců po obdržení vaší žádosti.

Chci spořit dál a zvýšit cílovou částku

Jestliže jste naspořili více, než bylo potřeba a vychází vám nízký úvěr, nebo jste naspořili celou cílovou částku a výše úvěru je tudíž nulová, můžete ve stavební spořitelně požádat o zvýšení cílové částky.
Vaše smlouva bude vyjmuta z přidělení a nová cílová částka vám bude opětovně přidělena po splnění předpokladu pro přidělení.
Pozor, většinou budete nuceni přijmout aktuální podmínky, což budete muset zvážit, zda je ekonomicky vhodné. U starěích smluv bylo jiné úročení, nebo dokonce jiné zákonné podmínky.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Partners Financial Services