Poradna - Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Zatímco za zaměstnance odvádí zdravotní pojištění a sociální pojištění zaměstnavatel, podnikatelé a živnostníci se musejí starat sami. Nejste si jistí, kolik platit na zdravotní pojištění a jestli máte povinné sociální pojištění? Chcete vědět, kolik vám odvody ukrojí ze mzdy? Pokud jste nenašli odpovědi v článcích, kterými pravidelně plníme sekce sociální pojištění a zdravotní pojištění, a nenapověděly ani kalkulačky, ptejte se v naší poradně.

Poradna je dočasně uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Nejčastější otázky čtenářů

Platba soc. a zdr pojištění-DPČ i DPP

Dobrý den, děkuji za odpověď, uvědomila jsem si dodatečně, že jsem neuvedla jednu důležitou věc, DPČ mám u jednoho subjektu, PPP mám u druhého. Celý dotaz i odpověď jsem radši zkopírovala. Děkuji I.Lomnická Níže uvádím přednozí dotaz. Omlouvám se za nepřesnost a děkuji ještě i za tuto odpověď. Dobrý den, mám uzavřenou dohodu o provedení práce jako lektorka AJ,což byl do září můj jediný zdroj příjmů a platila jsem si povinné odvody jako OSVČ. Od září jsem však musela uzavřít i dohodu o prac. činnosti s firmou, kde učím,takže se mi příjem rozdělil- část zůstala na dohodu o provedení práce (pod 10 tis. měsíčně) a část bude na DPČ s výdělkem též do 10 tis.hrubého měsíčně a z této částky se platí odvody na soc. a zdr. pojištění. Jako OSVČ si však také platím povinné zálohy (2061 a 1906 Kč). Je možné nějak na odvodech v rámci DPP ušetřit? Přijde mi hrozné platit plné zálohy na soc. a zdrav. pojištění i při nízkém příjmu za DPP a mám pocit, že jsem díky tomu, že jsem musela uzavřít na část výdělku DPČ znevýhodněna. Děkuji za odpověď. I.Lomnická Dotaz poslal/a: Ivana3360, 04. 10. 2017 07:12 Pokud máte uzavřenu dohodu o provedení práce i dohodu o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele a v součtu převyšují v kalendářním měsíci 10 000 Kč, musí zaměstnavatel uplatnit odvod sociálního a zdravotního pojištění ze součtu odměny z dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, a to jak odvod za zaměstnance, tak odvod za zaměstnavatele. Přitom platí, že zdravotní pojištění musí být odvedeno minimálně z vyměřovacího základu, kterým je minimální mzda. Pokud odvod vypočtený ze součtu odměny z dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti je nižší, než odvod z minimální mzdy je oprávněn po vás zaměstnavatel požadovat úhradu rozdílu. Pokud nevykonáváte činnost lektorky samostatně na vlastní účet za účelem dosažení zisku (OSVČ), ale vykonáváte tuto práci jen na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, tj. pouze jako závislou činnost, nejste povinna se zaregistrovat k placení sociálního a zdravotního pojištění jako OSVČ. Pojištění důchodové, případně nemocenské jako OSVČ nemusíte platit. Nebylo tedy správné, že jste se zaregistrovala u správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny jako OSVČ. Po dobu, po kterou jste vykonávala pouze práci na základě dohody o provedení práce do 10 000 Kč měsíčně, za vás zaměstnavatel pojištění neplatil, proto jste se měla zaregistrovat k placení zdravotního pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů a platit minimální pojištění odpovídající této kategorii pojištěnců. V roce 2017 to bylo 1485 Kč měsíčně. Zrušte tedy svou registraci OSVČ, ke které není důvod. Pojištění sociální i zdravotní bude za vás platit zaměstnavatel jak je uvedeno výše. Výše uvedené platí za předpokladu, že nepatříte do kategorie osob za které platí pojištění stát. NeoTax spol. s r.o., Ing. Marcela Vjačková - daňový poradce, 05. 10. 2017 18:21

Celý příspěvek a Odpověd

OSVČ a dohoda o pracovní činnosti

Dobrý den, mám uzavřenou dohodu o provedení práce jako lektorka AJ,což byl do září můj jediný zdroj příjmů a platila jsem si povinné odvody jako OSVČ. Od září jsem však musela uzavřít i dohodu o prac. činnosti s firmou, kde učím,takže se mi příjem rozdělil- část zůstala na dohodu o provedení práce (pod 10 tis. měsíčně) a část bude na DPČ s výdělkem též do 10 tis.hrubého měsíčně a z této částky se platí odvody na soc. a zdr. pojištění. Jako OSVČ si však také platím povinné zálohy (2061 a 1906 Kč). Je možné nějak na odvodech v rámci DPP ušetřit? Přijde mi hrozné platit plné zálohy na soc. a zdrav. pojištění i při nízkém příjmu za DPP a mám pocit, že jsem díky tomu, že jsem musela uzavřít na část výdělku DPČ znevýhodněna. Děkuji za odpověď. I.Lomnická

Celý příspěvek a Odpověd

Necelý měsíc hpp - soc, zdrav.

Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Když jsem uzavřela v půlce měsíce hpp a po týdnu jsem ukončila pracovní poměr, jak je to se sociálním a zdravotním. Zaplatí obojí v plné výši za me zaměstnavatel nebo je potřeba neco doplatit? Zajímá mě hlavně zdravotní pojištění. Před ani po nejsem vedena na UP.

Celý příspěvek a Odpověd

FAQ - Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Všechny dotazy

Sociální a zdravotní pojištění, Student - DPČ

Dobrý den, mám brigádu, kde jsem vedena na DPČ. Soustavně se připravuji na vzdělání a mám statut studenta. Moje měsíční výdělky přesahují 2500,-, ale né výce než 8000,-. Zaměstnavatel mi během minulého roku strhul jak sociální a zdravotní pojištění. Na začátku roku jsem si žádala o vrácení. Bylo mi vráceno pouze část zdravotního pojištění a sociální vůbec s tím, že je vše v pořádku, že i když jsem student tak se to platit musí a nic se nevrací. Můžete mi tuto informaci potvrdit? Ještě během minulého roku mi zaměstnavatel měnil poměr sociálního a zdravotního pojištění, že jeden měsíc bylo vyší sociální, další měsíc zase byla větší částka za zdravotní pojištění. Během února mi bylo pojištění opět strženo, přesto, že jsem podepsala prohlášení a odevzdala potvrzení o studiu jako předešlý rok. U předchozího zaměstnavatele jsem vždy dostala zpět celou výši.

Dotaz poslal/a: LucieProch, 27. 03. 2015 15:06

Dobrý den. Statut studenta Vás nezbavuje obecné povinnosti platit pojistné na SP a ZP z příjmů ze závislé činnosti, pokud zakládají účast na pojištění a vstupují do vyměřovacího základu pro výpočet pojistného. DPČ nad 2,5 tis. za měsíc zakládá účast na nemocenském pojištění a platí se z ní rovněž zdravotní pojištění. Pojistné se vypočítá ze skutečně dosažených příjmů, tj. na studenta se nevztahuje povinnost platit pojistné na zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu (9.200 Kč). U sociálního pojištění není, u příjmů ze závislé činnosti, minimální vyměřovací základ stanoven.

Barbora Krížová - daňový poradce, Barbora Krížová, 04. 04. 2015 00:07

ZTP a OSVČ

Dobrý den,chtěla bych zjistit jak je to se socialním a zdravotním,jestli musím platit,pokud mám ČID a kartu ZTP a chtěla bych začít podnikat,tedy OSVČ.Zajímaly by mě i výhody jako má člověk se ZTP,pokud je OSVČ.Děkuji

Dotaz poslal/a: Timotius, 23. 03. 2015 09:18

Dobrý den. Pobíratel ČID je považován, pro účely SP a ZP, za „státního pojištěnce“. To znamená, že se na něho nevztahuje povinnost platit minimální pojistné, pojistné tedy platí ze skutečného vyměřovacího základu (základ daně resp. rozdíl skutečně dosažených zdanitelných příjmů o daňových výdajů dělené dvěma). Dále, jako pobíratel ČID a ZTP si můžete uplatnit slevy na dani podle § 35ba odst. 1 písm. c) až e) Zákona o daních z příjmů. Bližší informace najdete ve FAQ dotazech.

Barbora Krížová - daňový poradce, Barbora Krížová, 31. 03. 2015 00:20

dotaz na DPP v r. 2015

Dobrý den, chtěl bych se zeptat na DPP v roce 2015 s pohledu zdravotního a sociálního pojištění. Pronikla ke mně informace, že v roce 2015 se bude zohledňovat kompletní součet výdělků všech dohod zaměstnance u jednoho zaměstnavatele bez ohledu na konkrétní měsíc a při překročení součtu 10.000,-Kč se bude odvádět zdravotní (sociální) pojištění. Jaký je správný výklad pro tento rok?

Dotaz poslal/a: leos3333, 12. 02. 2015 08:49

Dobrý den. Podle § 5 písm. a) Zákona o veřejném zdravotním pojištění, s účinností od 1. 1. 2015, se u více dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele bere v potaz úhrn příjmů z takových dohod v kalendářním měsíci. Dosáhl-li zmíněný součet příjmů částku 10 tis. Kč, zakládá zaměstnanci účast na zdravotním pojištění. Příjem z DPP zúčtovaný zaměstnavatelem až po skončení dohody o provedení práce se považuje za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž tato dohoda skončila. V oblasti sociálního pojištění ke změnám nedošlo. Povinnost platit pojistné na sociální pojištění i nadále zakládá souběh více DPP uzavřených s jedním a tím samým zaměstnavatelem, ze kterých součet odměn překročí v daném měsíci 10 tis. Kč.

Barbora Krížová - daňový poradce, Barbora Krížová, 19. 02. 2015 07:59

Změna závislé činnosti na neplacené volno u OSVČ jako činnost vedlejší, podání přehledů pro zdrav.poj. a sociálku.

Do poloviny března 2014 jsem byla zaměstnaná (učitelka MŠ), zároveň OSVČ (výuka jazyků), pak z vážných rodinných důvodů změna - od poloviny března jsem na neplaceném volnu, starám se stále v GB o dospělou dceru, která onemocněla leukémií. Platím v ČR povinné zdravotní pojištění školce, ta toto odvádí VZP. Pojistné na sociální jsem přerušila, momentálně neplatím. V roce 2014 jsem neměla žádný příjem jako OSVČ. Potvrzení o zdanitelných příjmech ze zaměstnání mám. Je mi jasné, že řádné daňové přiznání podávám sama, byť s nulovými hodnotami v příloze pro OSVČ, protože jsem podnikání nepozastavila. Nevím ale, co s VZP a sociálkou?? Kde budou uvedeny zálohy podávané přes školku na VZP ?? Do Přehledu pro OSVČ u VZP mám také uvést nulové hodnoty? Nebyl mi stanoven minimální vyměřovací základ. Totéž u sociálky. ??? Děkuji za reakci. Zaol

Dotaz poslal/a: Zaol, 06. 02. 2015 12:23

Dobrý den. Pokud jste při podnikání rovněž zaměstnancem, a zaměstnavatel za Vás odvádí pojistné na ZP nejméně z minimálního vyměřovacího základu (minimální mzda, aktuálně je to 9.200,- Kč/měsíc), jste považována, pro účely zdravotního pojištění, za OSVČ vedlejší. Uvedené Vás nezbavuje povinnosti podat ročný „Přehled OSVČ“, kde uvedete svoje příjmy i výdaje z podnikání, i když jsou nulové. Pokud jste za rok 2014 podnikala alespoň jeden měsíc, podáte povinně i „Přehled o příjmech a výdajích OSVČ (pro CSSZ)“, rovněž s nulovým základem daně. Výše vyměřovacího základu ze zaměstnání se v posledně zmíněném přehledu uvádí v řádku 37. Výše zaplaceného pojistného ze zaměstnání se přehledech OSVČ neuvádí.

Barbora Krížová - daňový poradce, Barbora Krížová, 10. 02. 2015 09:04

Student nad 26 a DPČ --> OSVČ vedlejší?

Dobrý den, je mi čerstvě 26 let, od loňska jsem OSVČ, zatím jako vedlejší činnost. Vedle toho stále studuji a ještě pár let budu. Nyní mi byl převedena SVČ na hlavní, mám platit vyšší odvody. Vydělávám si různě, stále i nestále. Na ĆSSZ mi řekli, že když se nechám zaměstnat na Dohodu o pracovní činnosti a budu mít měsíční příjem alespoň 2500 Kč, zaměstnavatel za mě začne odvádět soc. a zdrav.pojištění a já se tak jako student stávám OSVČ vedlejší s nižšími odvody. Je to prosím tak, můžete poradit či mě odkázat na nějaký článek? Děkuji!

Dotaz poslal/a: richie-lukas, 23. 01. 2015 17:46

Dobrý den. Samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší, pokud OSVČ v kalendářním roce vykonávala zaměstnání. Zaměstnáním se, pro tyto účely, rozumí činnost zakládající účast na nemocenském pojištění zaměstnanců (tzn. i DPČ nad 2499,- Kč/měsíc). Pokud se stanete OSVČ vedlejší, neplatí pro Vás minimální vyměřovací základ, a platíte nižší zálohy na pojistné resp., za určitých podmínek Vám může i zaniknout účast na důchodovém pojištění. Bližší informace najdete na stránkách CSSZ , viz www.cssz.cz.

Barbora Krížová - daňový poradce, Barbora Krížová, 04. 02. 2015 20:56

Zálohy na sociální a zdravotní

Dobrý den , Rád bych se dozvěděl jak to teď mám udělat ze zálohami.Před pár měsíci jsem skončil živnost. Teď bych rád chodil jen brigády a Dohody o provedení práce ale ne částečné úvazky. Chtěl bych vědět jak to mám udělat s těmi zálohami , jestli platit jako při živnosti 3800 ,- nebo jeslti stačí platit jen zdravotní 1148 ,- jak jsem někde četl .. Co proto musím udělat co to obnáší a jaké jsou podmínky. Student nejsem.Děkuji Tomáš

Dotaz poslal/a: Thomasor, 16. 12. 2014 16:58

Dobrý den. Práce na DPP do částky 10 tis. Kč/měsíc nezakládá účast na pojistném na SP a na ZP. Pokud nemáte jinou výdělečnou činnost, budete platit toliko zálohy na zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů. Další informace najdete ve FAQ dotazech nebo v sekci Studenti a daně.

Barbora Krížová - daňový poradce, Barbora Krížová, 25. 12. 2014 19:40

Odchod celé rodiny od nového roku 2015 do Rakouska

Dobrý den, rád bych Vás požádal o pár tipů a rad. Moje situace je následující. Našel jsem si práci ve Vídni a s celou rodinou (manželka na mateřské a měsíční dítě) chceme odejít do zahraničí. Jde o to, že stále váhám a mezi dvěma variantami: 1. Ponechat si trvalé bydliště v ČR a stát se tzv. "pendlerem". Jedna z výhod může být možnost tzv. "žluté karty" - mít možnost zdravotní péče jak v Rakousku tak i v Čechách (předpokládám, že je to platné pro mě a celou moji rodinu). 2. Nebo nadobro odejít z ČR, kde se odhlásit ze zdravotního pojištění, odhlásit trvalý pobyt (?) a nebýt nadále jakkoliv provázán s Českou republikou. Co byste mi poradili v mé konkrétní situaci? Já myslím, že pro začátek fungovat jako pendler. V Brně jsem vlastníkem bytu, který si chci ponechat pro příjezdy domů, časem ho možná pronajmout. No a po delsí době života ve Vídni a usazení se například přejít k variantě 2. Co se mé situace týče, kdy budu pracovat v zahraničí, co vše je potřeba vyřídit u nás v ČR pro mě a moji rodinu? Samozřejmě záleží na volbě jedné z variant. Vím o formuláři S1, který se musí vyřídit pro nás pro všechny na zdravotní pojišťovně. Tento formulář mám vyřizovat v pojišťovně v Rakousku nebo v Česku? Co se týče mé manželky na mateřské s dítětem. Mateřskou bude pobírat zhruba do února 2015. To už budeme ve Vídni. Co je pro nás lepší? a) Zůstat bydlištěm v ČR, pendlovat a pobírat mateřskou a následný rodičovský príspěvek z ČR? Jaké další přídavky jsme oprávněni brát z Rakouska? b) Anebo podat výpověď ze strany mé manželky a pobírat podporu či přídavky v Rakousku? Pokud na nějaké má manželka nebo já jako zaměstnanec právo. Tohle je poměrně těžká otázka a o to tíž se mi na ni hledá odpověď. Dále co se týče zdanění: c) Jak to chodí se zamezením zdvojeného zdanění? Je potřeba něco vyřídit i z mé strany? d) Vztahuje se na nás v jednom ze dvou zmíněných variant 1.,2. společné zdanění manželů? Předem děkuji za odpovědi. Budu Vám velice zavázán, pokud mi poradíte. A kdyby Vás cokoliv dalšího napadlo, neváhejte se o tom zmínit. Hezký den. S pozdravem, Ing. Vladimír Šindelář

Dotaz poslal/a: VladimirSindel, 02. 11. 2014 14:43

Dobrý den. Bohužel neuvádíte, zda budete pokračovat v práci pro stejného zaměstnavatele (vyslání), nebo nikoliv. Předpokládám tedy, že se jedná o zaměstnání…Práci v zahraničí je primárně potřeba nahlásit u české zdravotní a sociální pojišťovny, které Vám vystaví potřebný tiskopis. Co se týče dávek ze zdrojů v Rakousku, v této věci se prosím obraťte na příslušnou rakouskou instituci. Dvojí zdanění zahrnuje 2 oblasti, jednak je to určení státu, který má právo na zdanění Vašeho příjmu ze zaměstnání, které bude vykonávané v Rakousku. Dále je to možná změna Vaší daňové rezidence z české na rakouskou, podmínky, možné výhody a nevýhody. Obojí jsem podrobně popsala a najdete ve FAQ dotazech. Výkon práce v zahraničí nemusíte českému FÚ nahlašovat, jde spíš o zvážení ekonomické varianty, zejména co se daňové rezidence týče. Dvojí zdanění bylo v ČR již před léty zrušeno, co se týče možnosti využití tohoto institutu v Rakousku, prosím obraťte se na rakouského daňového poradce.

Barbora Krížová - daňový poradce, Barbora Krížová, 08. 11. 2014 11:41

Doplatek sociálního a zdravotního

Dobrý den, jsem osvč, ale až do letošního června jsem byla student VŠ. Prvního půl roku jsem nemusela platit zálohy vůbec, nebo jen snížené (student+vedlejší činnost). Prý budu na jaře ale muset doplácet zálohy, abych zaplatila za rok 2014 12x minimální zálohy. Je to možné? Kamarádi to loni měli stejně a nikdo nic doplácet nemusel. Děkuji.

Dotaz poslal/a: Jana4321, 19. 10. 2014 13:45

Dobrý den. Za první polovinu roku vypočítáte v přehledu pro CSSZ a ZP pojistné z poloviny skutečného základu daně (13,5% ZP a 29,2% CSSZ). Co se týče období od července do prosince, kdy jste byl OSVČ hlavní, skutečný vyměřovací základ porovnáte s minimálním a pojistné se vypočítá z toho, který je vyšší. Výslední celkové pojistné, po odpočtu záloh máte povinnost doplatit do 8 dnů po uplynutí zákonní lhůty pro podání přehledu. Zda budete doplácet, záleží od toho, jak vysoké zálohy na pojistné jste platila a jaká je výše Vašich příjmů a výdajů z podnikání. Pokud jste, např. za první polovinu roku neplatila žádné zálohy, prakticky za předmětné období doplatíte pojistné ze skutečného výdělku (základu daně). Na eventuální výši doplatku má rovněž vliv, zda jste za první polovinu roku vůbec dosáhla rozhodného příjmu (=daňový základ z podnikání) pro vznik účasti na důchodovém pojištění nebo nikoliv. Doporučuji Vám, provést kalkulaci pojistného v některém z interaktivních formulářů (Přehled…), které jsou k dispozici na stránkách CSSZ.

Barbora Krížová - daňový poradce, Barbora Krížová, 03. 11. 2014 10:49

Výpočet sociálního pojištění

Dobrý den chtěl bych se zeptat zda jsem povinen při nastoupení do zaměstnání od 12 dne měsíce platit plnou částku soc.poj. nebo se tato častka zohledňuje tím, že jsem zaměstnán pouze 18 dní. děkuji

Dotaz poslal/a: LukasHans, 25. 10. 2014 05:49

Dobrý den. Pojistné na sociální pojištění se platí ze skutečně dosaženého vyměřovacího základu zaměstnance, minimální vyměřovací základ, v tomto případě, není stanoven. Dosažený VZ samozřejmě respektuje skutečnost, že jste pracoval jenom část měsíce.

Barbora Krížová - daňový poradce, Barbora Krížová, 03. 11. 2014 10:47

vyškrtnutí z evidence ÚP

Dobrý den,jsem uchazečka o zaměstnání v evidenci ÚP. Mám možnost mít brigádu do konce roku na DPP v rozsahu do 300hodin a do 10000Kč. Chápu,že ÚP mně pozastaví výplatu podpory, je však správné,že mě vyškrtne z evidence uchazečů, a tím přestanu být "státním pojištěncem" pro účely zdrav. a soc.pojištění? V případě, že to správný postup je, jaká je výše těchto pojištění?

Dotaz poslal/a: Jitka02, 13. 10. 2014 17:08

Dobrý den. Dohoda o provedení práce do 10 tis. Kč za měsíc nezakládá účast na sociálním a zdravotním pojištění. Po vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání přestanete být „státním pojištěncem“ a vznikne Vám povinnost platit pojistné na zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů, v částce 1.148,- Kč/měsíc. Sociální pojištění platit, v tomto případě, nemusíte.

Barbora Krížová - daňový poradce, Barbora Krížová, 16. 10. 2014 23:36

Partner sekce

Best Account

Best Account

Best Account nabízí svým klientům daňové poradenství, ale také vedení účetnictví, daňové evidence, mzdové agendy a personalistiky.
Své služby poskytujeme jak drobným živnostníkům, tak větším společnostem. Rádi vám pomůžeme i se zahraničním zdaněním, bez ohledu na to, jestli jste fyzická nebo právnická osoba.
Jako členové Komory daňových poradců ČR nabízíme vysokou míru profesionality a odbornosti. Jsme taktéž členové Odborného kolegia při Komoře daňových poradců.
Klientům radíme jak při řešení běžných situací, tak i v případech, kdy je potřeba využít nestandardních postupů.
Naší předností je individuální přístup ke každému z vás.
Víme, kde a jak vám ušetřit peníze a čas.

Za tuto kategorii odpovídá:

Tereza Tirolová

https://www.bestaccount.cz/

Partnerem poradny od: 26.2.2018

Aktuální články

Pět investic, které v domě ušetří energii. Pomůže dotace

Pět investic, které v domě ušetří energii. Pomůže dotace

Kdo to s úsporami energií myslí vážně, měl by podle odborníků zateplovat a zvážit pořízení...více

Kellnerův podíl v PPF si rozdělila rodina. Dohoda o dědictví schválena

Kellnerův podíl v PPF si rozdělila rodina. Dohoda o dědictví schválena

Majoritním akcionářem skupiny PPF s podílem 59,358 % se stala Renáta Kellnerová, vdova...více

Odložené platby: Do Česka vstupuje Klarna, láká na třetiny

Odložené platby: Do Česka vstupuje Klarna, láká na třetiny

Ztrátové tuzemské projekty Twisto a Mallpay dostávají silnou konkurenci. Do Česka oficiálně...více

Interaktivní grafiky

Nemáte v peněžence poklad? Tyhle koruny jsou vzácné

Nemáte v peněžence poklad? Tyhle koruny jsou vzácné

Zlatý svatováclavský pětidukát z roku 1937, který se před týdnem vydražil za rekordních...více

Co zdražilo úplně nejvíc? Tohle jsou skokani roku

Co zdražilo úplně nejvíc? Tohle jsou skokani roku

Auta. Benzin. Citrony. Droždí. Elektrika. Fšecko. Zdražuje se. Ostře. Meziroční inflace...více

Tyhle řetězce mizí z Česka. Nepřežily covidové peklo

Tyhle řetězce mizí z Česka. Nepřežily covidové peklo

Dva roky s covidovými omezeními a uzavírkami znamenaly pohromu jak pro mnoho menších kamenných...více

Takhle vám vysajou účet. Podívejte se na triky podvodníků

Takhle vám vysajou účet. Podívejte se na triky podvodníků

Přijde e-mail, SMS, zpráva na Facebooku. Píše banka, doručovací služba nebo i finanční...více

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.