Prodej pronajatého majetku jako pozbytí obchodního závodu

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) zveřejnil rozsudek v případě C – 729/21, který se týká situace, kdy developer postavil obchodní centrum a následně uzavřel nájemní smlouvy a smlouvy související s provozem centra (zejména smlouvu se správcem). Následně developer obchodní centrum prodal. Součástí prodeje byla budova, pozemky, příslušenství, nájemní smlouvy i související nehmotný majetek a webové stránky. Smlouva se správcem a pojistná smlouva však součástí prodeje nebyly. Kupující uzavřel novou smlouvu se správcem a pojištění a pokračoval v provozování centra.

Obě strany se domnívaly, že se jedná o zdanitelný převod nemovitosti. Kupující si uplatnil nárok na odpočet daně. Správce daně však odpočet daně napadl s argumentem, že se jedná o převod (části) obchodního závodu.

SDEU potvrdil, že převod podniku zahrnuje i situace, kdy nejsou převedeny všechny hmotné a nehmotné složky podniku, za předpokladu, že převáděné složky jsou dostatečné k tomu, aby podnik mohl nezávisle fungovat. Dále není podmínkou, aby kupující byl právním nástupcem převodce.

Ve světle výše uvedených závěrů se mohou některá dřívější stanoviska GFŘ jevit jako překonaná (zejména závěry koordinačního výboru 567/09.09.20).

V případě otázek se prosím obraťte na autory příspěvku nebo členy týmu EY, se kterými obvykle spolupracujete.

Autor:

Martin Novák


Zdroj:    EY
Partners Financial Services