Není převod závodu jako převod závodu

Podnikatel při provozování podnikatelské činnosti obvykle vytváří tzv. obchodní závod (dříve označovaný jako podnik). Zákon jej vymezuje jako organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Obchodní závod tak obvykle tvoří vedle prostor pro podnikání (vč. nemovitostí) a jejich vybavení i zboží podnikatele, jeho know-how a smluvní vztahy, včetně vztahů se zaměstnanci, ale také pohledávky a dluhy.

Zákon chápe obchodní závod jako věc (konkrétně věc hromadou). Lze s ním proto jako s věcí disponovat. Závod lze prodat, darovat, směnit, propachtovat, zastavit nebo například vložit jako nepeněžitý vklad do obchodní korporace.

Zásadní výhodou při dispozicích se závodem je jeho univerzalita. Převádí-li se obchodní závod, pak kupující nabývá vše, co k závodu jako celku náleží. Není třeba, aby převodní smlouva jednotlivé součásti převáděného obchodního závodu vypočítávala. Koupě závodu se také automaticky považuje za převod činnosti zaměstnavatele. Obdobně toto platí také pro pobočku (tj. část závodu podnikatele tvořící samostatnou organizační složku). Výhodou převodu závodu rovněž může být vyjmutí transakce z předmětu DPH.

Smluvní strany se mohou dohodnout, že určitou věc z převodu závodu vyloučí (např. jeden ze služebních automobilů). Pokud tím převáděný celek neztratí vlastnosti závodu, nemá to na univerzální účinky převodu závodu vliv.

Z právního jednání, kterým se obchodní závod převádí, však musí zřetelně plynout úmysl převést podnikatelovo jmění právě jako celek, jako obchodní závod. Pokud tento úmysl z právního jednání neplyne, hrozí, že smlouva bude posouzena jako převod jednotlivých složek závodu, tj. převod majetku, pohledávek, smluv atp. V takovém případě je potřeba, aby právní jednání dostatečně určitě vymezovalo jednotlivé převáděné položky, v opačném případě bude pro neurčitost zdánlivé. Nadto, celá transakce v takovém případě ztrácí kýženou efektivitu, jelikož, nejedná-li se o převod závodu, k převzetí dluhu nebo k postoupení smlouvy je zásadně třeba souhlasu věřitele, resp. postoupené strany. Rovněž by byl odlišný režim DPH.

V praxi však může dojít i k opačné situaci, kdy se smluvní strany převodem vymezených aktiv snaží vyloučit účinky převodu (části) závodu, tj. zejména přechod závazků převodce. Takový postup může být oprávněně napadán věřiteli obávajícími se o dobytnost svých pohledávek vůči převodci.

Při dispozici se závodem je dále nutné pamatovat na to, že k převodu vlastnického práva k závodu jako celku dochází teprve okamžikem zveřejnění dokladu o koupi závodu ve sbírce listin kupujícím. Opomenutí tohoto posledního kroku může mít pro zúčastněné velmi negativní odpovědnostní, ale také daňové důsledky.

Dodejme, že pokud závod nabývá podnikatel nezapsaný do obchodního rejstříku, nabývá vlastnické právo k závodu již účinnosti převodní smlouvy.

 V případě zájmu o podrobnější informace se prosím případně také obraťte na autory článku nebo na další členy advokátní kanceláře EY Law či týmu EY, se kterými spolupracujete.

Autoři:

Dalibor Šimeček

Klára Hurychová


Zdroj:    EY
Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.