Novela zákona o investičních pobídkách a prováděcího předpisu

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) připravilo návrh novely zákona o investičních pobídkách, na základě které by mělo dojít ke zrušení povinnosti překládat vládě k projednání každou žádost o investiční pobídku. Vládě by měly být i nadále předkládány žádosti týkající se strategických investic, tj. investičních akcí, kdy je poskytována hmotná podpora na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. V případě ostatních projektů bude rozhodnutí o investiční pobídce vydáváno na základě posouzení podmínek a povinností stanovených zákonem o investičních pobídkách, dalšími prováděcími předpisy a na základě závazných stanovisek dotčených orgánů (Ministerstva financí, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zemědělství), jak tomu bylo za původního znění zákona do podzimu 2019.

Ministerstvo průmyslu a obchodu zároveň zřizuje expertní skupinu, která bude složena ze zástupců svazů, dotčených resortů a odborné veřejnosti. Expertní skupina bude pravidelně vyhodnocovat systém investičních pobídek včetně podpořených projektů a sledovat aktuální hospodářské trendy a na základě této evaluace bude předkládat podněty ke změnám nastavených parametrů systému investičních pobídek. Jednání stávající expertní skupiny, která se na přípravě novely podílela, se pravidelně účastníme.

Současně s návrhem zákona připravuje MPO rovněž návrh novely prováděcího právního předpisu k investičním pobídkám, kterým by se mělo zpřísnit nastavení podmínek pro získání investiční pobídky. Navrhuje se zvýšit požadavky na vyšší přidanou hodnotu podporovaných projektů a rozšířit podmínku vyšší přidané hodnoty na všechny regiony České republiky. Mírnější podmínky podpory bez vyšší přidané hodnoty by měly zůstat zachovány jen v regionech s nejvyšší mírou nezaměstnanosti. Součástí návrhu je i zavedení výhodnějších podmínek podpory pro výrobní projekty, které budou přispívat k dosažení energetické nezávislosti a klimatické neutrality.

Vzhledem ke schvalovacím lhůtám lze jejich účinnost nových pravidel očekávat nejdříve v roce 2023. Pokud byste měli k obsahu novel a jejich možným praktickým dopadům na žadatele o investiční pobídky jakékoliv otázky, obraťte se prosím na autory článku nebo na poradenský tým, se kterým obvykle spolupracujete.

Autoři:

Martin Hladký

Veronika Kruttová


Zdroj:    EY
Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.