Vývoj v oblasti EU předpisů o sociálním zabezpečení a pandemie COVID

V reakci na doporučení přijatá Správní komisí pro koordinaci sociálního zabezpečení na úrovni EU (Správní komise) vydala ČSSZ v březnu 2020 prohlášení, že dočasné omezení volného pohybu osob v EU v důsledku koronavirových opatření nebude mít vliv na změnu použitelných právních předpisů v oblasti pojištění pro danou osobu. O vydání tohoto prohlášení jsme Vás informovali zde.

Uvedený postup byl původně přijat na období do konce roku 2021 a následně dle doporučení Správní komise prodloužen do 30. června 2022. Formuláře A1 vystavené na období do 30. června 2022 dle předchozích platných skutečností tak nadále zůstaly v platnosti a dočasnou změnu situace žadatele (např. dočasnou práci zaměstnance z home-office z jiného členského státu či dopadu cestovních restrikcí na pohyb mezi jednotlivými státy pro pracovní účely) nebylo povinné úřadům ve většině zemí EU oznamovat.

Od 1. července 2022 se tento speciální přístup již neuplatňuje na nové případy. Do konce roku 2022 pouze dobíhá přechodné období pro stávající situace vzniklé před červencem 2022. Během tohoto přechodného období by určení příslušných národních právních předpisů mělo být v případě dotčených osob uvedeno do souladu se standardními pravidly.

V praxi tedy bude u zaměstnanců, kteří pracují v jiné členské zemi EU nově od 1. července 2022, nutné posoudit jejich příslušnost k předpisům v oblasti sociálního zabezpečení dle standardních pravidel koordinačních nařízení bez zohlednění jakýchkoliv výjimek z titulu pandemie COVID-19.

Oblast sociálního zabezpečení je v rámci Evropské unie legislativně koordinována (zejména prostřednictvím Nařízení č. 883/2004) a obecně platí, že každý občan členského státu EU je v daném okamžiku příslušný povinnému systému sociálního zabezpečení právě v jedné zemi. Tato země pojištění se může v závislosti na přesunech či ekonomických aktivitách dané osoby měnit a evropská koordinační nařízení stanovují konkrétní pravidla, jak tento stát určit. Příslušnost ke státu pojištění je pak obecně potvrzena prostřednictvím formuláře A1, který vystavuje příslušná instituce sociálního zabezpečení v dané zemi – pro ČR je touto institucí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) (např. při dočasném výkonu pracovní činnosti zaměstnance v zahraničí).

V současnosti jsou na evropské úrovni rovněž diskutovány možné nové postupy, které by měly obecně reagovat na zvýšený rozsah potřeby práce zaměstnanců na dálku a zajistit zejména jednotný výklad pro určení příslušnosti k předpisům pojištění ve všech členských státech EU. O dalším vývoji Vás budeme v následujících měsících informovat.

V případě dotazů se obraťte na autorky článku nebo tým EY, se kterým spolupracujete.

Autoři:

Michaela Felcmanová

Radka Růžičková

 


Zdroj:    EY
Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.