Návrh DEBRA byl publikován

Průběžně vás informujeme o daňových tématech a iniciativách diskutovaných na úrovni EU (a nejen tam).

Jednou z iniciativ, které EU plánuje pro tento rok, je možné zavedení tzv. DEBRA. DEBRA je zkratkou pro Debt Equity Bias Reduction Allowance.

Ve většině daňových systémů je úrok z úvěru za určitých okolností (alespoň částečně) daňově odčitatelný, zatímco odměna za vložený vlastní kapitál typicky nikoliv. Cílem iniciativy DEBRA má být návrh opatření, které by v tomto kontextu zatraktivnilo investice do vlastního kapitálu.

Evropská komise právě publikovala související legislativní návrh – návrh směrnice nazvané „Directive on laying down rules on a debt-equity bias reduction allowance and on limiting the deductibility of interest for corporate income tax purposes.”

Níže shrnujeme naše prvotní postřehy ohledně hlavních rysů tohoto nového navrhovaného opatření:

Oblast působnosti

 • Směrnice by se měla vztahovat na daňové poplatníky podléhající dani z příjmů právnických osob v jednom či více členských státech, včetně stálých provozoven entit, které jsou daňovými rezidenty třetí země.
 • Neměla by se vztahovat na některé finanční instituce.

Báze

 • Báze odpočtu by se měla obecně vypočítat jako rozdíl mezi úrovní čistého vlastního kapitálu na konci zdaňovacího období a úrovní čistého vlastního kapitálu na konci předchozího zdaňovacího období.
 • Čistým vlastním kapitálem se rozumí rozdíl mezi vlastním kapitálem poplatníka a součtem daňové hodnoty účasti poplatníka na kapitálu přidružených společností a vlastních akcií poplatníka.

Sazba

 • Odpočet by se měl rovnat bázi odpočtu vynásobené desetiletou bezrizikovou úrokovou sazbou pro příslušnou měnu a zvýšenou o rizikovou přirážku ve výši 1 % nebo, pokud je poplatník malým nebo středním podnikem, o rizikovou přirážku ve výši 1,5 %.
 • Směrnice předpokládá možnost úpravy sazby v případě výrazných výkyvů.

Délka aplikace/limit odpočtu

 • Odpočet by měl být po dobu 10 po sobě jdoucích zdaňovacích období odečitatelný od základu daně z příjmů právnických osob až do výše 30 % EBITDA poplatníka.
 • Měla by být umožněna určitá forma převodu nadměrného odpočtu.

Zpětné dodanění

 • Směrnice stanoví možnost zpětného dodanění nárokovaného odpočtu, pokud je báze odpočtu záporná, ledaže poplatník prokáže, že je to v důsledku účetních ztrát nebo v důsledku zákonné povinnosti snížit kapitál.

Ochrana proti zneužití

 • Některé typy zvýšení vlastního kapitálu nemusí být brány v potaz - např. zvýšení vyplývající z:
  • poskytnutí půjček mezi spřízněnými stranami,
  • převodů podílů/podniků mezi spřízněnými stranami

pokud není prokázáno, že k tomu došlo z řádných obchodních důvodů a nevede to k dvojímu odpočtu.

Další omezení uznatelnosti úroků

 • Nadměrné výpůjční výdaje (ve smyslu směrnice ATAD) se navrhuje nově omezit do výše nižší z těchto hodnot
  • 85 % nadměrných výpůjčních výdajů,
  • stávající omezení nadměrných výpůjčních výdajů dle směrnice ATAD (s možností převodu částky odpovídající případnému rozdílu mezi (i) a (ii)).

Účinnost

 • Navrhuje se, aby se směrnice uplatňovala od 1. ledna 2024.

Tyto a další daňové iniciativy budeme nadále monitorovat.

V případě dotazů se prosím obraťte na autory článku nebo daňový tým EY, se kterým pravidelně spolup;racujete.

Autoři:

Lucie Říhová

Karel Hronek


Zdroj:    EY
Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.