Očima expertů: Vážíme si svého života? Pojišťovny tvrdí, že ne

Ondřej Tůma | rubrika: Očima expertů | 24. 6. 2016 | 3 komentáře
Co Češi v pojištění nejvíc podceňují a proti čemu se naopak pojišťují zbytečně moc? Zeptali jsme se odborníků z pojišťoven a dalších osobností ze světa peněz.
Očima expertů: Vážíme si svého života? Pojišťovny tvrdí, že ne

Pojištění nejsou v Česku moc populární. Ve srovnání se západní Evropou jde prý až o propastný rozdíl. Nemá být ale jenom v tom, o kolik peněz jsme do pojištění dali míň, ale také v tom, proti čemu se pojišťujeme. Když už se do pojišťovny vypravíme, zajímá nás spíš pojištění majetku než pojištění života nebo zdraví. A když ne, pojišťujeme se zase jen proti krátkodobým výpadkům příjmů, ale pojištění invalidity nebo smrti příliš neřešíme. Nutno dodat, že máslo na hlavě mají v tomto ohledu i samotné pojišťovny, které se dřív ve svých marketingových a reklamních kampaních až příliš soustředily na krátkodobý byznys a krytí méně závažných rizik. Dnes už se, zdá se, jejich strategie mění.

Co si myslí odborníci? Co Češi při pojišťování nejvíc podceňují a jaká rizika naopak přeceňujeme? Mění se náš k pojišťovacím produktům, umíme zhodnotit rizika nebo si ta vážná příliš nepřipouštíme?

Jan Matoušek

výkonný ředitel České asociace pojišťoven

Jan Matoušek
+1
+
-

Češi podceňují zejména rizika, která jsou spojena se zdravím a možnými následky jeho poškození. Většina z nás si víc chrání majetek než zdraví, což potvrzují nejen statistiky, ale i průzkumy. Samotné riziko a nenahraditelnou podporu pojištění si uvědomíme až v okamžiku, kdy ke škodě skutečně dojde. Jako příklad můžeme uvést opakované škody způsobené živly. Po povodních v roce 2013 pojišťovny pomohly bezmála 50 tisícům svých klientů a vyplatily na obnovu škod více než sedm miliard korun, přesto stále není pojištěn zdaleka každý. V „propojištěnosti“ stále zaostáváme daleko za evropským průměrem. To je samozřejmě výzva i pro nás. Musíme se naučit s klienty lépe komunikovat a umět jim dobře vysvětlit, proč a jakou pojistnou ochranu potřebují. Rozhodnutí, jestli si ho koupí, však samozřejmě vždy zůstane na nich.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Vladimír Bezděk

generální ředitel ČSOB Pojišťovny

Vladimír Bezděk
+2
+
-

Češi nejvíc podceňují krytí životních rizik. V západních zemích je běžné, že lidé chrání pojistkami v první řadě své zdraví, životní stabilitu rodiny… a spolu s tím majetek. U nás je to bohužel naopak; sebelepší pojištění auta je ale k ničemu, když se fatálně zraní živitel rodiny. Dalším problémem je podpojištění nebo špatné nastavení limitů u pojistek.

Přístup Čechů k pojištění se ale naštěstí pomalu mění. Zejména je patrná poptávka klientů po úzce specializovaných a jednoduchých produktech, na což se samozřejmě snažíme se svou nabídkou reagovat. 

Marcela Střelcová

finanční poradkyně Partners

Marcela Střelcová
+18
+
-

V první řadě Češi dnes myslí na svůj majetek. Ten většinou pojištěný mají, ale často zapomínají na své zdraví. A když už začnou řešit životní pojištění, přeceňují rizika, která člověka ovlivní jen na několik dnů nebo týdnů. Na úkor rizik dlouhodobých. Rádi se bohužel nechají přesvědčit k založení smlouvy na krytí drobných úrazů, s nadsázkou na chřipku, ale už zapomínají na komplikace, které je můžou ovlivnit na mnoho měsíců, dokonce na celý další život – například invaliditu.

Se zvyšující se finanční gramotností stoupají naštěstí také nároky na kvalitní pojištění. Stále víc lidí upouští od placení drahých pojistek „na spoření“ a začínají pojištění využívat k tomu, k čemu by měla sloužit – tedy ke krytí životních rizik. Vždycky se najdou také „supermani“, kteří myslí, že se jim nemůže nikdy nic stát, ale i s těmi se už dnes setkávám málo. 

Marek Orawski

předseda představenstva PRVNÍ KLUBOVÉ pojišťovny

Marek Orawski
+65
+
-

Obecně lze říct, že Češi nad pojištěním moc nepřemýšlejí. Při jeho sjednávání často koukají hlavně na cenu, mnohdy ale vůbec netuší, co přesně si vlastně platí. Řada lidí je tak pojištěna proti banalitám typu rozbité čelní sklo nebo podvrtnutý kotník, chybí jim ale pojištění proti skutečně závažným rizikům, nebo na ně mají sjednané naprosto nedostatečné limity.

Podceňované je také pojištění odpovědnosti, které přitom stojí jen pár stokorun ročně. Lidé si raději nejdříve pojistí domácnost (ročně za několik tisíc), i když škoda, kterou mohou způsobit druhým, může být několikanásobně vyšší než veškerý jejich majetek. U úrazového pojištění jsou problémem nízké limity. Řada lidí má riziko úrazu kryté v rámci životního pojištění, kde ale limity v případě skutečného maléru nestačí. Vinni tím ale nejsou ani tak klienti, jako spíš pojišťovny, jejichž produkty jsou mnohdy zbytečně nepřehledné. Svou roli hrají také zprostředkovatelé, kteří neumějí (nebo nechtějí) klientům správně poradit.

Ivana Buriánková

tisková mluvčí České pojišťovny

Ivana Buriánková
-17
+
-

Pojistit si majetek by mělo být samozřejmostí. Češi mají většinou pojištěnou stavbu, na domácnost ale zapomínají. Pozitivní ale je, že si začínají uvědomovat důležitost pojištění a také fakt, že s kvalitním pojištěním jsou spojené i určité služby jako například rychlá likvidace či širší rozsah asistenčních služeb. Při výběru pojištění by rozhodně neměla být jediným kritériem cena. Bohužel lidé ve snaze ušetřit a mít co nejnižší pojistné vypouštějí některá rizika nebo záměrně odhadují svůj majetek na nižší cenu. V případě pojistné události jsou pak nemile překvapeni, že plnění nepokryje hodnotu celé škody na majetku.

Další obvyklou chybou je, že lidé zapomínají své pojistné smlouvy revidovat. Naše doporučení je provádět revizi a případně aktualizaci smluv přibližně každé dva roky, nebo když se změní hodnota majetku například kvůli rekonstrukci, pořízení nového vybavení a podobně V těchto případech totiž roste hodnota domu i domácnosti. Zkrátka uzavřením smlouvy nic nekončí. Pojištění může být dobře funkční, když se s ním průběžně pracuje.

Rostislav Trávníček

ředitel marketingu a komunikace NN pojišťovny

Rostislav Trávníček
+20
+
-

Životní pojištění se spoustu let prezentovalo jako nejvhodnější produkt na tvorbu dlouhodobých rezerv, což bylo podpořeno i daňovou odečitatelností a možností čerpat příspěvky zaměstnavatele. V lidech tak začalo převládat přesvědčení, že pojištění je v podstatě spoření, zatímco pojistná složka se redukovala na úrazová rizika – tedy trvalé následky úrazu, nejrůznější úrazové denní dávky a pojištění hospitalizace.

Pak přišla finanční krize a klienti z vidiny rychlého zbohatnutí skrze životní pojištění vystřízlivěli. V posledních letech pozorujeme návrat k pojišťování závažných rizik, jakými jsou riziko smrti, invalidity a závažných onemocnění, a odklon od využívání životního pojištění ke zhodnocení finančních prostředků. Tento trend je sice zdravý a prospěšný, nicméně Češi stále ještě hodnotu životního pojištění podceňují a spíš si pojistí majetek než vlastní život. I proto pořádáme projekt Cena života, abychom podnítili diskuzi o tom, co je pro nás v životě opravdu důležité a co děláme pro to, abychom si kýženou kvalitu života udrželi. 

Pavel Řehák

generální ředitel Pojišťovny Direct

Pavel Řehák
+5
+
-

Lidé často vůbec nečtou pojistné podmínky. Taky jak, když jim mnohdy nerozumějí ani odborníci z pojišťoven… To potom často vede k překvapení ze skrytých háčků a z výluk, o kterých si lidé myslí, že je mají pojištěné. V jeden moment tak lidé pojištění podceňují (nebudu si smlouvu číst, všechno je mi jasné) a de facto i přeceňují (na tohle jsem určitě pojištěný). Osobně mi hodně záleží na tom, abychom používali jazyk, kterému bude rozumět i moje máma. Zní to možná banálně, ale jen tak můžeme přispět k tomu, že lidé budou vědět, na co pojištěni jsou a na co ne.

Z reakcí klientů vidíme, že je čím dál tím víc těch, kteří jsou na svoji pojistku nároční a chtějí mít opravdu jistotu. Hledají jednoduchost, přehlednost a hlavně lidský přístup. Pravděpodobně je to dáno celkovým růstem nároků na poskytovatele finančních služeb – ať už jsou to pojišťovny nebo banky.

Petr Zapletal

generální ředitel Pojišťovna České spořitelny

Petr Zapletal
+2
+
-

V západní Evropě představuje životní pojištění 60 procent trhu oproti 40 procentům neživotního pojištění, u nás to je přesně naopak. Jen velmi pomalu roste povědomí, že životní pojištění by mělo řešit hlavně výpadek příjmu nebo nečekané náklady při nějakém zdravotním problému. To znamená, že v první řadě by mělo krýt rizika klíčová – úmrtí, vážné nemoci a úrazy, jejich trvalé následky. Vidíme výrazné zvýšení zájmu o tato pojištění, ale zdaleka to ještě není dostačující krytí rizik. I když pojištění vážných nemocí si u nás sjednává třikrát víc klientů než před třemi lety.

Naopak stále přetrvává velký zájem o takzvané odškodné, což je výplata částek za lehké úrazy, pohmožděninami počínaje a zlomeninami konče. Tyto úrazy přitom člověka většinou omezí jen krátkodobě a výpadek příjmu není větší než při běžné chřipce. V tomto ohledu je český trh unikátní, jinde převládá pohled na životní pojištění jako na něco, co má pomoci, když se člověku zcela změní životní situace, například ochrnutím nebo po infarktu, vyčerpal všechny svoje rezervy a potřebuje velké prostředky na to, aby si mohl uzpůsobit život podle svých možností.

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom finanční skupiny Roklen

Lukáš Kovanda
+26
+
-

Anketa

Kdo trefil hřebík na hlavičku?

Píárkáři pojišťoven už čtvrtstoletí burcují Čechy, aby se víc pojišťovali, jak že jsou neodpovědní a tak dál. Nejde ale o nic jiného než o zisk pojišťoven.

Do jisté doby mělo takové burcování snad smysl – řekněme v první půli devadesátých let, kdy sem nově mířila řada zahraničních pojišťoven a s nimi i nových produktů. Od jisté doby už jde spíš jen o marketingovou strategii pojišťoven a také finančních poradců. Poměr objemu životního pojistného k HDP je u nás na srovnatelné úrovni jako třeba v Rakousku, přičemž předčíme například Kanadu. Objem neživotního pojištění k HDP je zase u nás srovnatelný s Finskem nebo Itálií, předháníme Japonsko. Zkrátka a dobře, mezinárodně si nijak špatně nestojíme. Jsme sice v uvedených statistikách za průměrem zemí OECD, ale je třeba si uvědomit, že tento průměr vychylují země, jako je Švýcarsko, kde mají povinné soukromé zdravotní pojištění. Česká republika je naproti tomu přeborníkem v podílu sociálních odvodů na HDP, což je také forma pojištění, alespoň tedy podle názvu (ve skutečnosti jde de facto o daň). Vyšší podíl sociálních odvodů má v zemí OECD pouze Francie. Pokud tedy vezmeme všechna pojištění dohromady, státní i soukromá, životní i neživotní, těžko můžeme říkat, že Češi něco podceňují. Ale ani nepřeceňují.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+14
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 3 komentářů

A tohle už jste četli?

Pojistíte se. Vytopíte sousedy. Pojišťovna ale neplatí: Neudělali jste totiž chybu

18. 4. 2016 | Petra Dlouhá | 57 komentářů

Pojistíte se. Vytopíte sousedy. Pojišťovna ale neplatí: Neudělali jste totiž chybu

Koupíte byt, pojistíte ho. Namontují vám novou kuchyňskou linku. V noci praskne přívodní hadička vody. Tři podlaží vytopená. Naštěstí jste pro tyhle případy pojištění, uff. Nepropadejte... celý článek

Web je temné místo plné nástrah. Pojistíte se proti nim?

28. 1. 2016 | Zbyněk Kuběj | 3 komentáře

Web je temné místo plné nástrah. Pojistíte se proti nim?

Kdo chvíli stál, již stojí opodál, praví klasik. I v jádru konzervativní instituce, jakými jsou pojišťovny, se čas od času snaží ukázat, že kráčejí s dobou. ČSOB Pojišťovna například... celý článek

Viník odjel od nehody. Kdo vám škodu zaplatí?

6. 10. 2015 | Petra Dlouhá | 7 komentářů

Viník odjel od nehody. Kdo vám škodu zaplatí?

Přijdete k zaparkovanému autu a je zrasované tak, že ho nemůžete poznat. Nebo možná „jen“ zmáčknuté. Každopádně, někdo vám způsobil škodu a k odpovědnosti se nehlásí – po pachateli... celý článek

Jak zachránit peníze utopené v pojištění

15. 7. 2015 | Ondřej Podlešák | 8 komentářů

Jak zachránit peníze utopené v pojištění

Na konci tohoto článku přinášíme jednoduchý a stručný návod, jak se dostat zpátky k penězům. Pro ty, kteří se nechali vmanipulovat do „spoření“ ve špatně nastavené investiční pojistce.... celý článek

Pět dobrých rad: Kdy, jak a proč můžete zrušit povinné ručení

31. 3. 2015 | Petra Dlouhá | 7 komentářů

Pět dobrých rad: Kdy, jak a proč můžete zrušit povinné ručení

Povinné ručení patří k nejobvyklejším pojistným produktům, máme ho skoro všichni. A přesto je kolem něj spousta pověr a výmyslů, nejasností. Třeba kolem toho, kdy povinné ručení zaniká,... celý článek

Partners Financial Services