Šéf Allianz Jakub Strnad: Největší problém pojišťoven? Přílišná komplikovanost!

„Životní pojištění považuji za poměrně složité. Ve velké nadsázce občas říkám, že mu u nás detailně rozumějí pouze dva lidé – a to ještě každý jenom půlce,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro Peníze.cz předseda představenstva Allianz pojišťovny Jakub Strnad. Co tedy dělá pro to, aby životní pojištění pochopili obyčejní lidé?
Šéf Allianz Jakub Strnad: Největší problém pojišťoven? Přílišná komplikovanost!

„Životní pojištění považuji za poměrně složité. Ve velké nadsázce občas říkám, že mu u nás detailně rozumějí pouze dva lidé – a to ještě každý jenom půlce,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro Peníze.cz předseda představenstva Allianz pojišťovny Jakub Strnad. Co tedy dělá pro to, aby životní pojištění pochopili obyčejní lidé?

Pojišťovny se neustále snaží přicházet s novými produkty, zaujmout pozornost klientů – dá se vymyslet produkt, který by na trhu nebyl a byl nějak specifický?

Vždycky bude existovat spektrum rizik, která ještě nejsou krytá. I každé náhodné riziko je možné pojistit, jestliže najdete dostatečný počet lidí, kteří by si ho koupili. Náš životní styl se neustále mění, setkáváme se s novými situacemi a pojišťovna musí umět posoudit, jaké činnosti jsou zrovna atraktivní, jaká přinášejí rizika, a umět nabídnout vhodné pojištění.

Máte nějaký konkrétní příklad?

Prvním příkladem je připojištění PRO boj s rakovinou, které funguje úplně jinak, než je na tuzemském trhu běžné. Ve speciálních produktech pojišťovny kryjí pouze určité formy rakoviny, nejčastěji jde o rakovinu prsu nebo prostaty. To nám přišlo nedostačující, a proto jsme se rozhodli poskytnout pojištění, které kryje všechny druhy rakoviny a zároveň se vztahuje i na jednotlivé fáze léčení, nejen na diagnózu nemoci. Peníze tedy vyplácíme i dodatečně za průběh léčby. Zrovna pojištěním rakoviny jsme se inspirovali v zahraničí, stejně tomu bylo u speciálního připojištění PRO ženy v rámci životního pojištění. To bylo na českém trhu naprostou novinkou. Vymýšlíme ale i vlastní, ryze tuzemské inovace. Allianz se neustále snaží přinášet novinky, které na trhu chybí.

Přidáváme tedy pojištění proti novým rizikům, ale vylepšujeme i pojištění stávající. Například u investičního životního pojištění F1 jsme přišli s konceptem „úrazového pojištění s paměťovým efektem“, v zásadě jde o sčítání trvalých následků.

Řekněme, že člověk má úrazové připojištění má hranici, od které pojišťovna vyplácí plnění, nastavenou na deset procent tělesného poškození. Když ho postupně potká ztráta prstu (vyhodnocená jako devítiprocentní poškození) a pak lehké omezení pohyblivosti kolene (8 procent), nedostane u konkurenčního produktu nic. Pojištění od Allianz obě poškození sečte – a co je nad hranici, v tomto případě nad deset procent, to vyplatí. A od té chvíle pak vyplácí peníze za jakýkoli úraz s trvalými následky. Má to smysl. 80 procent škod trvalých následků je pod deset procent.

Jakub Strnad

Jakub Strnad

Vystudoval finanční a pojistnou matematiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Profesní dráhu začínal jako pojistný matematik, v druhé polovině devadesátých let působil v Českém jaderném poolu. V roce 2003 se stal ředitelem ekonomicko-správního úseku a zástupcem výkonného ředitele České kanceláře pojistitelů. O dva roky později nastoupil do společnosti Kooperativa pojišťovna jako zástupce ředitele ekonomického úseku a vedoucího odboru daní, v roce 2006 byl jmenován členem představenstva a ředitelem odboru IT a pojistné matematiky. Současně zastával pozici místopředsedy představenstva a náměstka generálního ředitele v České podnikatelské pojišťovně. V letech 2008 až 2010 byl předsedou představenstva a generálním ředitelem České podnikatelské pojišťovny. Na jaře 2010 se stal předsedou představenstva Allianz pojišťovny.

Na snímku přebírá ocenění Pojišťovacího inovátora za rok 2014

Za tuzemskou inovaci – Garanci nejvyššího plnění u životního pojištění – jste letos obdrželi cenu Pojišťovací inovátor…

Velmi mě to potěšilo, protože jsem stál u zrodu té inovace. Já sám vnímám životní pojištění jako poměrně složité. Ve velké nadsázce občas říkám, že mám v produktovém oddělení dva lidi, kteří mu rozumějí – a to ještě každý půlce. Jde o manažery, kteří nová pojištění vytvářejí. „Bohužel“, jde o špičkové odborníky, kteří se pohybují ve svém vlastním světě a ne vždy se dokážou přenést do role obyčejného klienta. Je tedy logické, že trenéři nebo poradci takovým výsledným produktům často nerozumějí stoprocentně; jak jim má po dvou schůzkách porozumět klient? To mi přišlo nefér, a proto jsem se chtěl vydat cestou, která bude srozumitelná pro všechny. V praxi to znamená, že Allianz udělá těžkou práci za klienta. Porovná produkty na trhu, a pokud zjistí, že rozsah krytí, který nabídla, není ten nejlepší, zavazuje se k tomu, že pojistné vyplatí podle nejlepších podmínek na trhu.

Máte speciální tým, který sleduje pojistné podmínky všech ostatních pojišťoven?

Ze začátku jsem chtěl porovnávat všechny, ale to by byla sisyfovská práce. Zjistili jsme, že není možné věnovat měsíce práce srovnávání všech pojišťoven a jejich produktů, nebylo by možné nést garanci. Proto jsme transparentně řekli, že půjde o pět největších pojišťoven, u kterých budeme pololetně sledovat změny v pojistných podmínkách.

Došlo už k tomu, že jste museli klientovi částku krytí dorovnat?

Ano, několik takových případů už skutečně nastalo a částky jsme klientům opravdu dorovnali. Souvisí to s naší filozofií nejširšího rozsahu krytí. Podle mě je velký problém pojišťoven složitost jejich produktů. V praxi se problémy často svalují na distributory a poradce a jejich honbu za penězi. Myslím, že stejně závažný problém je bariéra v komunikaci s klienty, Allianz se chce klientům přiblížit. Jinými slovy, budou-li naše produkty stoprocentně srozumitelné pro všechny klienty, potom se jim těžko stane, že jim poradce prodá smlouvu, kterou klient nechce a nepotřebuje.

Jak se tahle inovace projeví v ceně pojištění?

Paradoxně vůbec. Úplně v počátku jsme takovouto garanci exkluzivně poskytovali u majetkového pojištění. Naše pojišťovna jako jediná kryla poškození v domácnosti novou cenou, kdežto ostatní cenou časovou. Jenže o tom skoro nikdo nevěděl, což byla chyba. Přitom to jde velmi jednoduše vysvětlit. Když máte pojištěnou domácnost na milion korun a vykradou vás, tak Allianz vám to, co se ztratilo, zaplatí v nových cenách. Konkurenční pojišťovny vám za tři roky starou televizi dají třetinu, takže novou si nekoupíte. Tak je to v pojistných podmínkách, a že se chcete dívat na televizi, je váš problém. Když jsem tohle zjistil, napadlo mě přenést tuhle jednoduchou myšlenku k poradcům a přišli jsme s garancí nejvyššího plnění v neživotním pojištění a následně jsme ji volně přenesli do pojištění životního, kde je přehlednost ještě menší.

Za netransparentní komunikaci vůči klientům si podle vás mohou pojišťovny samy. Pojistné podmínky vašeho investičního životního pojištění F1 mají kolem sta stránek. Myslíte, že je lidé před podepsáním smlouvy vůbec čtou?

Myslím, že ne. Klient, který je celé přečte, má můj upřímný obdiv. Já sám bych to neudělal. Ptal jsem se našich zaměstnanců a musím říct, že i v pojišťovně najdete velmi málo lidí, kteří je přečetli celé. Všichni se specializují pouze na určitou část. Platí to všeobecně, téměř nikdo si nečte podmínky, když zřizuje běžný účet nebo si nechává vystavit platební kartu. Když se zeptáte sta lidí, jestli podmínky k produktům čtou, přihlásí se vám dva. Pojistné podmínky jsou tak dlouhé kvůli regulacím a zákonným nařízením. Obecně těmto regulacím rozumím a souhlasím s nimi. Jejich cílem je ochránit klienty. Bohužel, jejich implementace prostřednictvím stostránkových textů není řešení. My se s tím snažíme vypořádat tak, že klientům poskytujeme informace, kde jsou stručně popsané jednotlivé složky hlavního krytí při pojištění, je tam třeba i výkladový slovník pojmů a podobně. Nedělám si však iluze, že tyto informace si vyhledají všichni klienti. Je to spíš pro ty, kteří se opravdu chtějí se vším seznámit, ti mají možnost dozvědět se zjednodušeně, co je složitě popsané v pojistných podmínkách.

Podmínky jsou tak složité kvůli regulátorovi, nebo kvůli ošetření potencionálních právních rizik?

Část kvůli regulátorovi a část kvůli vlastní ochraně. Je nutné, aby bylo jasně definované, co je a co není kryté. Proto je potřeba být precizní ve formulacích, protože co v těch podmínkách není ve výlukách, je kryté.

Vraťme se k životnímu pojištění. Já sám ho nemám, jak byste mě přesvědčil, abych si ho pořídil?

Pokud zvažujete zřízení životního pojištění, měl byste se zamyslet nad svými životními závazky. Máte partnera, děti, jste živitelem rodiny? Chcete, aby zůstali nezaopatření, pokud se vám něco stane? Patrně ne. Životní pojištění má ale smysl, i když je člověk svobodný a bez závazků vůči třetím osobám, protože potřebuje zajistit pravidelné příjmy sám pro sebe. Příjmy generujete prací, pro kterou musíte být způsobilý. Jsou profese, kde potřebujete ruce i nohy, a když dojde k nějakému úrazu, není člověk schopný stejnou práci dál vykonávat. Pak zůstanete bez práce a bez příjmů, na které jste byli zvyklí. Existuje spousta rizik a člověk by měl myslet na sebe a na své blízké, aby se o ně mohl postarat v případě zásadního výpadku příjmů. Ten sice může nastat jenom dočasně, ale i tak je potřeba pokrýt období, kdy jste v nemocnici, léčíte se, někdo se o vás musí starat… U životního pojištění vždycky apeluji na uvědomění si rizik a potřebu vykrýt ušlé finanční příjmy nebo finanční prostředky nutné pro rychlé uzdravení, pokud možno bez trvalých následků.

Kolik lidí v Česku má životní pojištění?

Životních smluv je zhruba šest milionů. Ale je potřeba říci, že velká část pojistek je v historických smlouvách České pojišťovny za relativně malé pojistné a na malé pojistné částky. Buďme za ně rádi, jde alespoň o primární osvětu a snad lidé tuší, proč si je pořídili. Druhá věc je přiměřenost krytí finančních potřeb a příjmů, které lidé mají. Myslím si, že s ohledem na počet smluv na obyvatele to není zdaleka tak fatální, jako kdybychom se zabývali přiměřeností smluv vůči potřebám.

Jak často by lidé měli řešit, jestli je jejich nastavení životního pojištění dostačující, jestli není potřeba ho aktualizovat?

Určitě není potřeba řešit to každý měsíc ani rok. Určitě ale v momentě, kdy dojde ke změně životní situace. Změní se rodinné poměry nebo příjmové složky. Když dojde ke změně příjmů, změní se i životní standard a přirozeností každého z nás je pokrýt ho i v případě, že se stane něco špatného.

Česká asociace pojišťoven nedávno zveřejnila informaci o nových samoregulačních opatřeních. Ztotožňuje se Allianz s těmito opatřeními? Nedal by se trh regulovat lépe?

Trh by určitě fungoval lépe, kdybychom všichni táhli za jeden provaz. Ideově za něj sice táhneme, ale zároveň jsme vystaveni dílčím aspektům, tlakům akcionářů a podobně. Takže z hlediska jednotnosti už to asi lepší být nemůže. Všichni deklarovali transparentnost a větší kultivovanost, ale bude každého věc, jak striktní zůstane ve vyžadování kvality u svých poradců.

Upřímně: hodnoty provizí se teď pohybují v opravdu vysokých a dlouhodobě neudržitelných hladinách. To ale není hlavní problém. Chyba je, že naprostá většina provize se vyplácí na počátku smlouvy a získatel si ji takzvaně „zaslouží“ po dvou letech. Znamená to, že když skončí smlouva 25. měsíc, nemusí vracet ani korunu. Na trhu prodeje pojištění se pohybují lidé, kteří založili svoji filozofii na neustálém přepojišťování. To není dobré ani pro klienty, ani pro pojišťovny, ale jen pro tyto jednotlivce. A přestože poradenské centrum takového člověka vyloučí, uplatní se jinde. Pojišťovny by to měly řešit důslednou kontrolou svých poradců. Kdyby tohle fungovalo, tak se trh vyčistí sám od sebe.

Součástí regulačních opatření by měl být i jednotný ukazatel nákladovosti životního pojištění. Jak vnímáte toto jedno konkrétní číslo, myslíte, že by mělo být součástí tržních podmínek?

Tento ukazatel dokonce pochází z dílny Allianz a já jsem velmi hrdý na to, že se nám ho podařilo prosadit. Samozřejmě – životní pojištění je složitý produkt, takže rozkrýt nákladovost by vyžadovalo spoustu čísel, navíc by tomu rozumělo zase jen pár lidí. Proto jsme došli ke kompromisu tří čísel, která poskytnou kvalitní informace o nákladovosti a zároveň budou dobře pochopitelná.

Anketa

Máte životní pojistku?

Mluví se i o vnější regulaci ať už v rámci Evropské unie nebo Česka. Co by se stalo, kdyby prošel návrh na zastropování provize na čtyřech tisících korunách u životního pojištění? Byla by to pro pojišťovny výhoda? Jaký by byl dopad na jejich distribuční partnery?

Čtyři tisíce jsou oproti současné částce mnohem níž, takže by určitě došlo k velkému šoku. Většina poradců by se nebyla ze dne na den schopná uživit. Pro ně by to bylo daleko horší než pro samotné pojišťovny. Jednoznačně by se snížila produkce, ale na druhou stranu by mohla být kvalitnější. I když ani to nemusí být úplně pravda, podvádět se některým vyplatí i kvůli čtyřem tisícům, pořád jsou to velké peníze. Pouze taková regulace by byla dost nešťastná; zkvalitnění služeb je možné dosáhnout postupným a trvalým úsilím. Myslím, že tím mnoho lidí překvapím, ale nedomnívám se, že největší problém tuzemského trhu je absolutní výše provize. Kdyby smlouvy sjednané na třicet let opravdu dožily svého konce, tak by i tyto relativně velmi vysoké provize byly akceptovatelné a trh by mohl korektně fungovat.

Výhodný internet, volání a TV

@SubmitCaption

Až 6 mobilních tarifů, rychlý internet a televize s hromadou programů v jednom balíčku od O2 vám ušetří až 41 % nákladů.

Advertisement

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+5
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 3 komentářů

A tohle už jste četli?

Očima expertů: Životní pojištění se mění. Co to přinese v praxi?

12. 12. 2014 | Ondřej Tůma | 3 komentáře

Očima expertů: Životní pojištění se mění. Co to přinese v praxi?

Kdo bude chtít dál využívat daňové výhody u investičního životního pojištění, přijde o možnost vybírat z něj volně peníze. Zůstane pak příspěvek na pojištění oblíbeným zaměstnaneckým... celý článek

Investiční životní pojištění: Pojišťovny zavádějí jednotný ukazatel nákladovosti

14. 10. 2014 | Petra Dlouhá | 3 komentáře

Investiční životní pojištění: Pojišťovny zavádějí jednotný ukazatel nákladovosti

Pojišťovny budou od ledna dávat jasnější a srozumitelnější informace o životních pojistkách. Dozvíte se, kolik zaplatíte na poplatcích i kolik dostanete, když smlouvu předčasně vypovíte.... celý článek

Investiční životní pojištění: Pravidla pro daňové úlevy od roku 2015 zpřísňují

13. 10. 2014 | Petra Dlouhá | 9 komentářů

Investiční životní pojištění: Pravidla pro daňové úlevy od roku 2015 zpřísňují

Daňové odpočty u životního pojištění dostanou nová pravidla. Cíl: zamezit zneužívání úlev ze strany některých zaměstnavatelů – takzvaná „průtoková ížetpéčka“ jako cesta, jak zaměstnancům... celý článek

Martin Rotkovský o životním pojištění: Docházejí klienti

13. 8. 2014 | Martin Vlnas | 16 komentářů

Martin Rotkovský o životním pojištění: Docházejí klienti

„Docházejí potenciální klienti mezi 25 a 40 lety a noví přibývají stále pomaleji. A za patnáct let bude v tomto věku o polovinu méně lidí než dnes,“ říká technický ředitel UNIQA pojišťovny... celý článek

Kolik stojí investiční životní pojištění. Ukazatele nákladovosti

30. 6. 2014 | Petra Dlouhá | 1 komentář

Kolik stojí investiční životní pojištění. Ukazatele nákladovosti

Zorientovat se v nepřeberném množství poplatků spojených s investičním životním pojištěním není jednoduché. Pojišťovny nám to taky vždycky úplně neusnadňují. Existuje ale několik ukazatelů... celý článek

Partners Financial Services