Vyjádření šéfa pojišťovny Generali

Simona Ely Plischke | 14. 1. 2004

Jaroslav Mlynář, předseda představenstva pojišťovny Generali (profil, názory)

1. Hlavní dopad na pojišťovny a jejich klienty bude mít změna celého legislativního rámce pojišťovnictví a pojištění. Nové právní úpravy v pojišťovnictví jsme se dočkali skutečně za minutu dvanáct (tj. na přelomu roku 2003/2004). Řada ustanovení totiž vstoupí v účinnost již k 1. květnu 2004, tj. datu našeho přistoupení k EU, většina "až" k 1. lednu 2005. Přizpůsobení se nové legislativě bude pro pojišťovny jednoznačně znamenat velkou provozní i finanční zátěž. Některá ustanovení se nám líbí více, některá méně, do textu zákona se možná vloudilo několik překladových nepřesností nebo chyb pramenících z mylné interpretace evropských směrnic. Celkově se však zcela určitě jedná o posun žádoucím směrem, a to směrem k (západo)evropským standardům. Pojišťovny měly možnost se do určité míry na tvorbě nové legislativy samy podílet.
Co je pro novou právní úpravu charakteristické? Kromě ochrany spotřebitele "duch zákona" směřuje k jednotnému vnitřnímu trhu s rovnými pravidly pro všechny účastníky. V této souvislosti se hovoří o tzv. jednotném evropském pasu.
Co pro nás naši zákonodárci připravili konkrétně? Jedná se především o novelu zákona o pojišťovnictví, zákon o pojistné smlouvě, zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech a novelu zákona o pojištění odpovědnosti provozu motorových vozidel. Kromě toho náš právní řád v nejbližších měsících čeká implementace řady evropských směrnic. Pojišťovnictví se bezprostředně dotkne směrnice 2002/87/EC (zkráceně označována jako směrnice o doplňkovém dozoru nad finančními konglomeráty) a 98/78/EC (doplňkový dozor pojišťovacích skupin).

2. Význam změn technické úrokové míry, či spíše vyhláškou ministerstva financí stanovené maximální výše technické úrokové míry, je obecně přeceňován. Pojišťovna by se při stanovení technické úrokové míry měla především řídit vlastními kalkulacemi a opírat se o vlastní odhad budoucího vývoje ekonomického prostředí. S ohledem na průměrnou dobu trvání pojistných smluv a obtížnost takovýchto prognóz v turbulentním ekonomickém prostředí by tato sazba měla být maximálně konzervativní. Na druhou stranu, má-li kapitálová složka splnit svůj účel, musí být pro investora dostatečně atraktivní a zohledňovat dlouhodobost investičního horizontu i více či méně omezenou likviditu investovaných prostředků. Pro konkurenční boj zde prakticky není prostor. Nasadí-li pojišťovna garantované sazby příliš vysoko, vystavuje se riziku problémů při budoucím dlouhodobějším poklesu úrokových sazeb nebo propadech kapitálových trhů. Nastavení maximální technické úrokové míry ministerstvem spíše než očekávání v dlouhodobém horizontu zohledňuje minulý vývoj. Důkazem jsou technické úrokové míry některých pojistitelů nastavené v nedávné minulosti - na dnešní dobu nepřiměřeně vysoké, avšak v souladu s tehdy platnou vyhláškou. Pro klienta kapitálového životního pojištění je kromě minimálního garantovaného zhodnocení důležitá výše připisovaných podílů na výnosech rezerv životního pojištění. V období vyšších úrokových sazeb může být politika pojišťovny v této oblasti mnohem významnější než samotná výše kalkulované technické úrokové míry. Obecně lze ovšem říci, že pokles technické úrokové míry povede ke "zdražení" pojistného (abych nastřádal stejnou částku, budu při nižších sazbách potřebovat buď ukládat vyšší částku nebo stejnou částku delší dobu).

3. Generali Pojišťovna má na českém pojistném trhu své tradiční místo. To v roce 2003, mj. díky převzetí pojišťovny Zürich, upevnila především v oblasti neživotního pojištění a podle aktuální statistiky ČAP je čtvrtou největší neživotní pojišťovnou. Aktivity na posílení jak vlastních tak externích odbytových struktur i průběžné hospodářské výsledky dávají tušit, že v roce 2004 i v letech následujících můžeme očekávat především posílení naší pozice v oblasti životního pojištění. Naším cílem je pro příští rok minimálně 5% podíl na trhu, plánovaná výše hrubého předepsaného pojistného se pohybuje okolo 4,8 mld. Kč a zisk po zdanění by měl překročit částku 100 mil. Kč.

Podpojištění řeší kalkulačka

Podpojištění řeší kalkulačka

Většina Čechů má podpojištěné domy a neví o tom. Nová kalkulačka pomáhá správně a rychle nastavit výši pojistné částky.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-4
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Rok 2004 očima šéfů pojišťoven

14. 1. 2004 | Simona Ely Plischke

Rok 2004 očima šéfů pojišťoven

Sazby pojistného ovlivní změna zákona o DPH, cena nových životních pojistek vzroste kvůli nižší maximální technické úrokové míře. Po vstupu do EU navíc můžeme očekávat i přibližování... celý článek

Partners Financial Services