Konec školy: Jak na zdravotní a sociální pojištění. Poradíme absolventům i propadlíkům

Od kdy platí absolvent střední, vyšší odborné a vysoké školy zdravotní a sociální pojištění? Co když maturita neklapla? Co když ze školy dostanete padáka nebo se poroučíte sami? Odpovíme na všechno.
Konec školy: Jak na zdravotní a sociální pojištění. Poradíme absolventům i propadlíkům

Právě jste složili zkoušku z dospělosti, oslavujete státnice, bakalářku, diplomku nebo absolutorium. Taky se ale mohlo stát, že to nevyšlo a na podzim si dáte repete… Možná jste ze školy dokonce pláchli (případně byli odejiti), ještě než na maturu nebo státnice došlo.

Dnešní přehled ocení všichni jmenovaní. Poradíme, jak a kdy začít řešit zdravotní pojištění a sociální pojištění.

Do kdy platí za studenta zdravotní pojištění stát

Za studenta, který studuje střední, vyšší odbornou nebo vysokou školu platí do dvaceti šesti let zdravotní pojištění stát – takový student je totiž považován za nezaopatřené dítě.

Týká se to i jednoletých pomaturitních studií (typicky jazykových) akreditovaných Ministerstvem školství; podmínkou je, že se ke studiu přihlásíte do konce kalendářního roku, kdy jste maturovali.

Výjimka je jen jedna: stát neplatí zdravotní pojištění za studenta, který studuje střední školu formou dálkového, distančního nebo večerního studia a zároveň je výdělečně činný nebo má nárok na podporu v nezaměstnanosti, případně podporu při rekvalifikaci.  

Po ukončení studia už záleží…

V klidu může zůstat absolvent, který jednu fázi studia úspěšně ukončil a hned po létě nastoupí k další. O prázdninách mezi maturitou a vyšší odbornou nebo vysokou školou – a stejně tak mezi koncem bakalářského a podzimním začátkem magisterského studia – mu zůstává statut studenta, takže za něj zdravotní pojištění platí stát.

Pokud vás po prázdninách další studium nečeká, máte jen omezenou dobu hájení. Její přesná délka záleží na tom, jakou školu jste právě ukončili.

Odkdy stát neplatí. A jaké máte možnosti

Jestli jste právě odmaturovali nebo úspěšně dostudovali vyšší odbornou školu a po létě v dalším studiu nepokračujete, bude za vás stát platit zdravotní pojištění ještě po dobu letních prázdnin, konkrétně do 31. srpna.

Jestli maturita nedopadla, platí totéž – stát vám bude hradit zdravotní pojištění do posledního srpna. Dál už na žádné doby hájení nespoléhejte, ať už druhý pokus dopadne jakkoli, od září se musíte o zdravotní pojištění – stejně jako absolventi, kteří uspěli už v květnu nebo červnu – starat sami.

Snadné to bude, když nastoupíte do zaměstnání, protože pak za vás zdravotní pojištění odvádí zaměstnavatel. A nemusí jít nutně o klasický zaměstnanecký poměr, za jistých okolností odvádí zaměstnavatel zdravotní pojištění, i když pro něj pracujete „na dohodu“:

Víte, kolik za vás zaměstnavatel má odvádět na zdravotním pojištění? Není to pakatel, vyzkoušejte naši kalkulačku čisté mzdy, která vám to poví.

Výpočet čisté mzdy

+

Další kalkulačky

Jiná možnost: vrhnete se do podnikání. V tom případě si zálohy na zdravotní pojištění i sociální pojištění musíte opravdu platit sami. Než s podnikáním začnete, budete si ještě muset obstarat živnostenský list na živnostenském úřadě a ohlásit začátek samostatné výdělečné činnosti zdravotní pojišťovně a sociálce. Jak přesně budou měsíční zálohy vypadat, se dozvíte v našich starších článcích:

Další varianta: přihlásíte se do evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu práce. Dokud budete v evidenci, bude za vás zdravotní pojištění platit stát.

Hned po studiích na pracák: s podporou moc nepočítejte

Když se nepodaří najít práci, můžete se zaevidovat na pracáku. S podporou ale moc nepočítejte. Doba studia se nepovažuje za dobu účasti na důchodovém pojištění, takže vám jako absolventovi nevznikne nárok na podporu v nezaměstnanosti. Jestli jste ale během posledních dvou let aspoň dvanáct měsíců pracovali – tedy vykonávali činnost, která byla dobou důchodového pojištění, nárok na podporu máte:

Kromě uvedených variant se může také stát, že spadnete do některé z dalších kategorií pojištěnců, kteří mají zdravotní pojištění hrazené státem – výčet všech vidíte v boxu.

Zdravotní pojištění na státní útraty

Stát za vás platí zdravotní pojištění, když jste:

  • Nezaopatřené děti
  • Poživatelé starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých nebo sirotčích důchodů
  • Na mateřské nebo rodičovské dovolené, respektive pobíráte peněžitou pomoc v mateřství či rodičovský příspěvek  
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce
  • Osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi společně posuzované, a to za podmínky, že nejsou podle potvrzení plátce dávky pomoci v hmotné nouzi v pracovním ani obdobném vztahu ani nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost, nejsou v evidenci uchazečů o zaměstnání a nejde o poživatele starobního důchodu, invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, vdovského nebo vdoveckého důchodu, ani o poživatele rodičovského příspěvku nebo o nezaopatřené dítě
  • Osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)
  • Osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby ve stupni II, III anebo stupni IV a osoby pečující o osoby mladší deset let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I
  • Osoby celodenně, osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku

Kdo si nenajde zaměstnání, nezačne podnikat, neocitne se v evidenci úřadu práce, ani nebude mít zdravotní pojištění hrazené státem z důvodů uvedených výš, musí se do osmi dní nahlásit zdravotní pojišťovně jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP) a sám si platit zdravotní pojištění v minimální výši: 1242 korun měsíčně (jde o 13,5 procenta z minimální mzdy).

Zdravotní pojištění a vysokoškoláci

Na čerstvého absolventa vysoké školy se vztahují stejná pravidla, s jediným rozdílem: doba hájení, ve které vám zdravotní pojištění ještě platí stát, trvá pouze měsíc následující po konci studia. A tím je den, kdy jste úspěšně složili státní závěrečnou zkoušku nebo její poslední část. Konkrétně: kdo složí poslední státnici v červnu, má zdravotní pojištění placené státem ještě v červenci. Dál už platí totéž jako pro absolventa střední školy od září.

Kdo ukončí studia předčasně, ještě před maturitou nebo závěrečnou zkouškou – a nezáleží, jestli z vlastní vůle, nebo je odejit – s žádným hájením počítat nemůže. Ode dne, ke kterému studium oficiálně skončí, se musí do osmi dní ohlásit zdravotní pojišťovně a začít platit alespoň minimální pojistné. Oficiálním koncem studia je buď datum, kdy nabylo právní moci vyloučení ze studia, nebo datum, kdy bylo škole doručeno vaše písemné prohlášení o zanechání studia. Případně se samozřejmě můžete nechat zaměstnat, dát se na podnikání nebo se registrovat na pracáku – co se zdravotního pojištění týče, bude to mít stejné důsledky jako u ostatních jmenovaných skupin.

Pobyt v cizině: jak na zdravotní pojištění

Chystáte se po škole do ciziny? Když bude pobyt v zahraničí kratší než šest měsíců, musíte nadále platit zdravotní pojištění v Česku. Vyvázat se z něj můžete až při pobytu delším než šest měsíců – v takovém případě ale musíte ještě před odjezdem odevzdat zdravotní pojišťovně formulář s prohlášením, že v cizině bude pobývat víc než půl roku, a doložit začátek plateb zdravotního pojištění v zahraničí.

Sociální pojištění

Jakmile student dosáhne osmnácti let, přestává být účasten na důchodovém pojištění, stát ho za něj dál neplatí. Doba studia se také nezapočítává do doby pojištění potřebné pro důchod a nehodnotí se ani jako náhradní doba pojištění. Lidem (tudíž i studentům a absolventům), kteří nevykonávají výdělečnou činnost, ale nevzniká povinnost hradit pojistné na sociální zabezpečení. Jen se musí smířit s tím, že se jim toto období nezohlední při pozdějším určování výše starobního důchodu. Účast na důchodovém pojištění si však můžete zajistit prostřednictvím dobrovolného důchodového pojištění. Nejnižší dobrovolné pojistné v roce 2015 dělá 1863 korun.

Jakmile absolvent začne vykonávat výdělečnou činnost, musí sociální pojištění odvádět. Pokud se necháte zaměstnat, odvádí za vás sociální pojištění zaměstnavatel. Jako podnikatelé nebo jiné osoby samostatně výdělečně činné si ho musíte hradit sami – podrobnosti o platbách sociálního pojištění v roce 2015 najdete v článku, na který jsme odkazovali už výš:

Jednoduché dokládání škod

@SubmitCaption

Dokládejte škody na majetku třeba jen pomocí mobilu. S aplikací Moje škody můžete průběh řešení také sledovat.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+48
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 15 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

15. 6. 2015 18:37, Pavel

V článku chybí, jedna veledůležitá informace, která ten článek vlastně dělá zcela zbytečným. Totiž co, kdy, kde a jak má povinnost student oznámit, aby za něj opravdu stát to zdravotní a sociální pojištění platil. Už mnoho studentů skončilo v exekuci protože nevěděli, že musí někde oznámit, že studují, a proto stát za ně nic neplatil.

A právě v tomhle je strašný bor..l. Někdy to automaticky musí dělat škola, někdy nesmí, někdy zpravidla dělá ale student nemá šajna, jestli i v jeho případě, atd.

+30
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (15 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Dluhy na zdravotním pojištění. Kdy hrozí? A co dělat? Pět dobrých rad

9. 6. 2015 | Petra Dlouhá | 32 komentářů

Dluhy na zdravotním pojištění. Kdy hrozí? A co dělat? Pět dobrých rad

Zdravotní pojištění musí mít zaplacené všichni. Dluh vzniká i z nevědomosti – nevíte, že platit máte. Třeba žijete v domnění, že za vás pojistné odvádí stát. Rizikové skupiny? Podnikatelé,... celý článek

Očima expertů: Co chybí absolventům našich škol?

7. 5. 2015 | Ondřej Tůma | 15 komentářů

Očima expertů: Co chybí absolventům našich škol?

V některých jižních zemích Evropské unie je nezaměstnanost mladých lidí až padesátiprocentní. U nás čísla zdaleka tak strašidelná nejsou. Přesto se často žehrá na to, že absolventi... celý článek

Sedm věcí, které ti nikdo neřekl o výběru vysoké školy

20. 2. 2015 | Michal Kašpárek | 9 komentářů

Sedm věcí, které ti nikdo neřekl o výběru vysoké školy

Nenechej si poplést hlavu průměrnými platy absolventů nebo chytrými řečmi o tom, jak bude svět vypadat za třicet let.

Rektor VŠUP: Tahle ekonomika nemá na tolik studentů

17. 1. 2015 | Ondřej Tůma | 12 komentářů

Rektor VŠUP: Tahle ekonomika nemá na tolik studentů

Mívali jsme čtyři vysoké umělecké školy. Dávno tomu. Dnes chrlí absolventy těchto oborů řada regionálních univerzit. Uživí se? A je vůbec o jejich práci zájem, nebo spíš vítězí obecný... celý článek

Bitva u Lipan, pestíky a náklady obětované příležitosti

17. 9. 2013 | Lucie Kocurová | 6 komentářů

Bitva u Lipan, pestíky a náklady obětované příležitosti

Dokázat přečíst ještě neznamená dokázat čtenému rozumět. Umět něco sečíst ještě neznamená, že si v životě dokážeme spočítat, co nás kolik bude stát a na čem kolik vyděláme. Zkrátka... celý článek

Partners Financial Services