Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro zdravotní pojišťovnu: formuláře a návod

Petra Dlouhá | rubrika: Jak na to | 9. 4. 2014
V pondělí jsme radili podnikatelům a živnostníkům, jak postupovat při vyplňování přehledu o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení, dnes se podíváme na přehled, který musíte do druhého května podat zdravotní pojišťovně. Nabízíme ke stažení aktuální formuláře. A poradíme, jak postupovat, abyste neudělali chybu.
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro zdravotní pojišťovnu: formuláře a návod

Daňové přiznání má většina podnikatelů a živnostníků za sebou. Jak správně podat přehled pro sociálku už od nás víte:

Dnes se zaměříme na přehled pro zdravotní pojišťovnu.

Kdo musí přehled zdravotní pojišťovně odevzdat

Přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu musí podat každý, kdo loni (aspoň po část roku) vykonával samostatnou výdělečnou činnost. Tato povinnost pro vás platí dokonce i v případě, že jste za loňský rok neměli žádné příjmy nebo jste měli příjmy do patnácti tisíc korun, a nemuseli jste tudíž podávat daňové přiznání. Platí přitom, že když samostatnou výdělečnou činnost ukončíte nebo přerušíte, musíte o tom zdravotní pojišťovnu do osmi dní informovat. 

Daňový kalendář 2014

Daňový kalendář pro rok 2014 přináší přehled termínů podstatných pro včasné placení daní a pojistného. 

Obsahuje daňové povinnosti jak pro fyzické osoby, tak pro firmy a OSVČ.

Daňový kalendář 2014

Sankce a pokuty

Za pozdní podání přehledu mohou zdravotní pojišťovny udělit pokutu až do výše 50 000 korun. V praxi to ovšem většinou chodí tak, že vás pojišťovna na chybějící přehled nejprve upozorní. Za dlužné pojistné (tedy i včas neuhrazený nedoplatek) si pojišťovna účtuje penále ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den. Když vyměřená pokuta nepřesáhne stokorunu, pojišťovna vám ji odpustí.

Termíny, které byste si měli zakroužkovat

Nejzazším termínem pro podání přehledu o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně je pro většinu podnikatelů, živnostníků i jiných OSVČ 2. květen.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Jestli vám zpracovává daňové přiznání daňový poradce, máte na podání přehledu zdravotní pojišťovně čas až do 1. srpna. „Tuto skutečnost je však třeba zdravotní pojišťovně doložit do 30. dubna, například předložením kopie plné moci, kterou jste zmocnili daňového poradce ke zpracování daňového přiznání,“ upozorňuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Oldřich Tichý.

Pokud jste samostatně výdělečně činní, ale za loňský rok daňové přiznání podávat nemusíte – třeba proto, že jste měli jen příjmy do patnácti tisíc – je už dnes na podání přehledu pozdě; pojišťovně jste ho měli odevzdat do osmého dubna. Neplatí tady tedy stejný režim jako při odevzdávání přehledu pro sociálku, která této skupině podnikatelů umožňuje odevzdat přehled až do konce července. Kdo přehled včas nepodal a chce se vyhnout pokutě, měl by to neprodleně napravit – o sankcích za pozdní podání (nebo zaplacení) více v boxu vpravo.

Případný nedoplatek na pojistném musíte pojišťovně uhradit vždy do osmi dní po podání přehledu. „Pokud termín připadá na sobotu, neděli nebo svátek, je regulérním termínem následující pracovní den. Termínem pro zaplacení je tedy letos pro většinu OSVČ maximálně pondělí 12. května. Jestliže ale přehled podáte dřív, je třeba datum pro platbu vypočítat podle skutečného data podání přehledu,“ říká Oldřich Tichý z naší největší zdravotní pojišťovny.

Do zmíněného termínu ovšem nestačí peníze odeslat, pojišťovna je od vás toho data už musí mít. Zejména při platbě složenkou je tedy třeba počítat s určitou časovou rezervou.

Skot ve vás se raduje: Je to zadarmo!

Stáhněte si správný formulář

Přehled své zdravotní pojišťovně musíte podat na předepsaném formuláři – některé pojišťovny nabízejí pouze formulář určený k vytištění a ručnímu vyplnění, jiné nabízejí také interaktivní formulář, další dokonce umožňují elektronické podání. Formuláře jednotlivých zdravotních pojišťoven vám přinášíme přehledně a v úplnosti – tedy v takové, v jaké je nabízejí samy pojišťovny.

Chyba při otevírání dokumentu?

V některých internetových prohlížečích, případně jejich verzích, interaktivní formuláře zkrátka nefungují správně. Dokument si radši stáhněte do svého počítače (klikněte na odkaz pravým tlačítkem a pak zvolte Uložit odkaz jako...) a pak ho otevřete přímo v Acrobat Readeru.

Krok za krokem: Na co dávat při vyplňování pozor

Bojíte, že uděláte při vyplňování přehledu botu? Postupujte s námi krok za krokem. Jak vidíte v boxu, každá zdravotní pojišťovna má vlastní formulář. Při bližším ohledání zjistíte, že se všechny velice podobají. My si společně zkusíme vyplnit formulář Všeobecné zdravotní pojišťovny – do jejíž stáje patří většina tuzemských živnostníků i podnikatelů.

Doporučujeme pracovat s interaktivním formulářem – pokud ho vaše zdravotní pojišťovna nabízí. Spoustu toho totiž vypočte za vás a dokáže ušetřit čas i práci.

Interaktivní formulář VZP si snadno stáhnete v boxu výš. K ruce si nachystejte také daňové přiznání za loňský rok a vyúčtování pojistného za rok 2013, které začátkem letošního roku rozesílaly zdravotní pojišťovny.

V úvodu je třeba zaškrtnout, že podáváte přehled řádný – na opravný dojde teprve v případě, že v prvně podaném přehledu uděláte nějakou chybu nebo dodatečně zjistíte skutečnosti, které ciframi uvedenými v původním přehledu zahýbají.

V prvním oddíle by neměla nastat žádná komplikace: pouze vyplníte své kontaktní a identifikační údaje. Zarazit by vás snad mohlo jen identifikační číslo (ID) pojištěnce – jedná se o vaše rodné číslo.

Zásadní je správně vyplnit číslo účtu – právě na něj vám totiž zdravotní pojišťovna pošle případný přeplatek za zdravotní pojištění. Pokud tedy neplatíte zálohy složenkou, pak byste přeplatek obdrželi touto formou.

V druhém oddíle vyznačte měsíce, ve kterých pro vás neplatila povinnost platit zálohy na pojistné a kdy pro vás nebyl stanoven minimální vyměřovací základ. Ten se nestanovuje například v měsících, kdy za vás platil pojistné stát, kdy ho za vás odvedl alespoň z minimálního vyměřovacího základu zaměstnavatel, když jste pobírali jako OSVČ nemocenskou, když vám věkově vznikl nárok na starobní důchod, ale nesplňovali jste jiné podmínky pro jeho přiznání, nebo když jste celodenně pečovali o dítě do sedmi let nebo dvě děti do patnácti let. V přehledu budete muset zaškrtnout konkrétní důvod, proč jste minimální vyměřovací základ stanovený neměli – přehled variant s přiřazením správného písmenka vidíte boxu. Ve formuláři VZP zaškrtněte písmeno, u kterého je uveden důvod, který platí pro vás.

Kdy se nestanovuje minimální vyměřovací základ

Minimální vyměřovací základ pro OSVČ v roce 2013 nebyl stanoven v kalendářním měsíci, ve kterém po celý tento kalendářní měsíc trvala některá z následujících skutečností:

  • pojistné platil za pojištěnce stát; výčet osob, za které platí zdravotní pojištění stát, najdete v § 7 odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění, je to třeba nezaopatřené dítě, poživatel důchodu, příjemce rodičovského příspěvku atd.,
  • pojistné, vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu platného pro zaměstnance, odvedli za pojištěnce v zaměstnání
  • člověk pobíral nemocenskou (při odevzdání přehledu je to potřeba doložit potvrzením správy sociálního zabezpečení),
  • OSVČ byla osobou s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P podle zvláštního právního předpisu,
  • OSVČ dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, ale nesplnila další podmínky pro jeho přiznání,
  • OSVČ celodenně osobně a řádně pečovala alespoň o jedno dítě do sedmi let nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku.

V třetím oddíle jednoduše uvedete, jestli jste podávali daňové přiznání a jestli využíváte služeb daňového poradce.

Ve čtvrtém oddíle začínají skutečné počty. Interaktivní formulář vám je případně hodně usnadní. Do řádku jedna uveďte podle daňového přiznání své příjmy za loňský rok. Do druhého řádku vepište své výdaje – údaj opět najdete ve svém daňovém přiznání.

Na dalších řádcích uveďte, kolik měsíců jste v loňském roce vykonávali samostatnou výdělečnou činnost, kolik měsíců z toho jste byli pojištěni u Všeobecné zdravotní pojišťovny a kolik měsíců z toho pro vás platil minimální vyměřovací základ – čili jste platili (nebo měli platit) minimální zálohy na zdravotní pojištění, které v roce 2013 dosahovaly 1748 korun.

Po zadání těchto údajů už zbytek interaktivní formulář dopočte za vás.

Propojeno!

Minimální zálohy v roce 2014

Podrobněji jsme se výši minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění pro živnostníky a podnikatele v roce 2014 věnovali na přelomu roku:

Anketa

U koho jste zdravotně pojištěni?

V pátém oddíle do řádku číslo 41 napište, kolik jste loni celkem zaplatili na zálohách na zdravotní pojištění – příslušný údaj najdete ve vyúčtování za rok 2013, které vám přišlo z pojišťovny. (Počítají se sem všechny platby za rok 2013 uhrazené do 8. ledna 2014.) Interaktivní formulář už pak sám dopočte, zda vám loni na zdravotním pojištění vznikl přeplatek či nedoplatek.

Nedoplatek musíte – jak jste četli výš – pojišťovně uhradit do osmi dní od podání přehledu. V případě přeplatku se můžete rozhodnout, zda si ho necháte vyplatit, nebo ho využijete na úhradu budoucích záloh – variantu, kterou preferujete, zaškrtněte. Podání přehledu s vyznačením příslušných údajů se automaticky považuje za žádost o navrácení přeplatku (či jeho využití na další zálohy). Žádnou další žádost už nemusíte podávat.

V šestém oddíle vám také interaktivní formulář sám dopočte novou výši měsíčních záloh – nezapomeňte, že novou výši záloh musíte platit už za kalendářní měsíc, ve kterém podáváte (nebo máte podávat) přehled. Pro většinu podnikatelů a živnostníků to znamená už za květen – čili na začátku června.

Jestli jste si loni platili minimální zálohy, platíte vyšší zálohu už od začátku roku. Připomínáme, že minimální výše záloh na zdravotní pojištění letos poposkočila na 1752 korun. Po podání přehledu se ovšem může vaše záloha znovu změnit.

V šestém oddíle je také třeba určit typ zálohy. Částku 1752 zapíšete v případě, že pro vás platí minimální vyměřovací základ, ale částka vypočtená interaktivním formulářem (respektive podle vzorce) je nižší než 1752. Částku vypočtenou podle vzorce zapíšete, když pro vás není stanoven minimální vyměřovací základ, nebo když je částka vypočtená podle vzorce vyšší než 1752. Nulu zapíšete, pokud jste zároveň zaměstnáni a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem vašich příjmů.

V posledním sedmém oddíle už zbývá jen uvést datum a podepsat se.

Opravný přehled

Pokud se některé skutečnost uvedené v řádném přehledu změní, musíte do osmi dnů, od okamžiku, kdy se o změně dozvíte, podat přehled opravný – a do třiceti dnů doplatit dlužné pojistné. Jestliže přehled neopravujete na základě dodatečně zjištěných skutečností (tedy kvůli opravnému daňovému přiznání nebo kontrole finančního úřadu), ale pouze opravujete chybně vyplněný přehled, nepůjde o přehled opravný, ale pouze o opravu přehledu řádného.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+11
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro sociálku: formulář a návod, jak na to

7. 4. 2014 | Petra Dlouhá | 6 komentářů

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro sociálku: formulář a návod, jak na to

Daňové přiznání je za námi. Teď ještě podat přehled o příjmech a výdajích pro sociálku a zdravotní pojišťovnu. Dnes se zaměříme na první jmenovaný. Na Peníze.cz si můžete stáhnout aktuální... celý článek

Přehled pro živnostníky a podnikatele: zdravotní a sociální pojištění v roce 2014

11. 12. 2013 | Petra Dlouhá | 21 komentářů

Přehled pro živnostníky a podnikatele: zdravotní a sociální pojištění v roce 2014

Podnikáte? Pracujete na živnostenský list? Nebo jste „zaměstnáni na švarcsystém“? Konec roku se blíží – nejvyšší čas podívat se, kolik budete platit za zdravotní a sociální pojištění... celý článek

Očima expertů: Zvýšit živnostníkům zdravotní a sociální pojištění?

22. 11. 2013 | Ondřej Tůma | 51 komentářů

Očima expertů: Zvýšit živnostníkům zdravotní a sociální pojištění?

Relativně nízké odvody živnostníků na zdravotní a sociální pojištění jsou trnem v oku mnoha politiků. Jak se na věc dívají předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků,... celý článek

Očima expertů: Na změnu zdravotní pojišťovny je čas jen do konce června. Podle čeho vybírat?

14. 6. 2013 | Ondřej Tůma | 5 komentářů

Očima expertů: Na změnu zdravotní pojišťovny je čas jen do konce června. Podle čeho vybírat?

Na změnu zdravotní pojišťovny máte už jen dva týdny. Vyplatí se ji ovšem měnit? Jak si vlastně zdravotní pojišťovnu vybírat? Ptáme se odborníků ze zdravotnictví.

Partners Financial Services