Rovné příležitosti jako konkurenční výhoda

Rovné příležitosti jako konkurenční výhoda
Proč se rovné příležitosti vyplatí? Mnohé studie ukazují, že firmy, které nediskriminují a poskytují rovné příležitosti ženám a mužům, podporují politiku sladění osobního a pracovního života nebo vytvářejí rozmanité pracovní týmy, disponují konkurenční výhodou.

Americká společnost Catalyst, která se mimo jiné věnuje tématu „ženy v řídících pozicích“ představila výsledky výzkumu, který sledoval, zda souvisí komerční úspěch firmy právě s počtem žen v jejím vedení. Ukázalo se, že skupina firem s nejvyšším zastoupením žen v top managementu vykazovala lepší finanční výkonnost než skupina firem s nižším poměrem žen v řídících pozicích. Celkový výnos akcií byl u první zmíněné skupiny o 34 procent vyšší než u firem, kde byly počty žen ve vedení nejnižší.

Výzkum v žádném případě netvrdí, že existuje přímá úměra mezi ženami v řídících pozicích a ziskovostí firem. Ukazuje ale, že firmy, které mají více žen v řídících pozicích, dokáží aktivněji řešit slaďování osobního a pracovního života. Získávají tím rovněž motivované zaměstnance, jejich produktivita roste a v neposlední řadě přitahují i více zákazníků a zákaznic.

Jak jsem již zmínila ve svém předchozím sloupku Diskriminace není abstraktní, ale reálná životní situace, ženy reprezentují málo využívaný potenciál dovedností. V současnosti mezi absolvujícími vysokých škol ženy převažují, ale tento fakt se zatím neodráží ani v jejich platovém ohodnocení ani v pozici na trhu práce. Mnoho firem stále raději zaměstná muže s horší kvalifikací, nežli ženu, u které předpokládá větší zatížení péčí o rodinu. Existují už ale případové studie, které dokazují, že náklady na opatření umožňující (nejen) ženám slaďovat osobní a pracovní život jsou menší než zisk, který ve formě úspor a zvýšené produktivity práce přinesou. Systematické sledování konceptu rovných příležitostí ve firmě tak ve svém důsledku přináší lepší využití lidského kapitálu, vede k vyšší ziskovosti organizace a dává jí náskok před konkurencí.

Německá organizace Audit und Beruf se dlouhodobě věnuje výzkumu, jakým způsobem mohou k zisku firmy přispět její vlastní zařízení péče o děti. Formou případových studií představuje konkrétní společnosti, které nabízejí péči o děti v nutných případech, tedy když normální hlídání selže. Z šetření vyplývá, že náklady, které firmy do těchto zařízení vložily, jsou nižší než výdaje spojené s absencí zaměstnaných, kteří by jinak nepřišli do práce, protože by museli zůstat doma s dítětem.

Ve firemním prostředí jsou základním měřítkem náklady a zisky. Porovnejme touto optikou výsledky výzkumů, které jsou realizovány u nás i v zahraničí: Zaměstnanci a zaměstnankyně, kteří mohou efektivně slaďovat osobní a pracovní život, jsou méně stresovaní a nemocní. Umožňuje-li zaměstnavatel práci z domova, zaměstnaní méně využívají například takzvaného institutu ošetřování člen a rodiny (OČR). Mohou totiž pracovat, i když jsou jejich rodinní příslušníci nemocní.

Možnosti pro sladění osobního a pracovního života a nediskriminace také podstatně více přispívají k udržení loajality zaměstnaných. Naopak nežádoucí fluktuace pracovníků s sebou zbytečně přináší další zvýšené náklady na nábor a zaškolení. Vhodně zvolená a organizačně zvládnutá podpora rodičům tedy sice pro firmy znamená investici, z dlouhodobého hlediska však může přinést výrazné úspory. Diskriminující zaměstnavatel naopak riskuje soudní řízení nebo stížnosti k institucím dohlížejícím na uplatňování rovných šancí.

Prosazování konceptu rovných příležitosti ve firmě rovněž zlepšuje její image. V současnosti, když máme tolik rozdílných produktů, se řada zákazníků a zákaznic rozhoduje i podle toho, jak je jim která značka sympatická. Naopak organizace, které jsou známé diskriminačními postupy vůči svým zaměstnaným, mohou snadněji ztratit důvěru investorů, akcionářů, personálu i zákaznictva.

Společnostem v České republice se zdá investice do rovných příležitostí příliš vysoká, zajímá je krátkodobý zisk. Zbývá jen doufat, že se tento trend jednou změní a společnosti se zaměří více na dlouhodobý zisk a prestiž.

Autorka je odbornice v oblasti rovných příležitostí žen a mužů z o.p.s. Gender Studies

Jaké máte zkušenosti se zaměstnavateli, kteří částečně umožňují zaměstnancům práci z domova či třeba zakládají firemní školky? Znáte takové firmy? Podělte se o názor.

Partners Financial Services

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.