Mateřská? Rodičovská? Jak si na ní (legálně) přivydělat

Petra Dlouhá | rubrika: Jak na to | 31. 10. 2013 | 20 komentářů
Jste na mateřské nebo rodičovské dovolené a rádi byste si přilepšili? Možnosti přivýdělku jsou celkem široké. Jen je třeba dodržet stanovená pravidla, abyste se o peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek nepřipravili. Přinášíme přehled nejvýhodnějších variant přivýdělku a jejich pravidel pro rodiče s malými dětmi.
Mateřská? Rodičovská? Jak si na ní (legálně) přivydělat

O tom, za jakých podmínek a okolností rodičům vzniká nárok na mateřskou (tedy peněžitou pomoc v mateřství) a rodičovskou (přesněji rodičovský příspěvek) už od nás víte. Všechna důležitá pravidla najdete v našich starších článcích:

Dnes se zaměříme na možnosti přivýdělku. A začneme rodiči na mateřské.

STÁT SE O VÁS NEPOSTARÁ. MY ANO…

Čím dříve začnete spořit na stáří, tím lépe se budete mít.

V Ušetři.peníze.cz dokážeme mnohem víc. Přesvědčte se sami.

Přivýdělek na mateřské dovolené

Pokud pobíráte mateřskou, myšleno peněžitou pomoc v mateřství (dávka nemocenského pojištění), nemusíte nutně zůstat odkázáni výhradně na státní podporu. Možnosti přivýdělku jsou poměrně široké: formálních omezení je jen několik. Předně platí, že když budete chtít pracovat pro svého původního zaměstnavatele, nesmí to být na stejnou pracovní smlouvu, ze které čerpáte mateřskou. Práci, ze které vám plyne nárok na mateřskou, v průběhu její výplaty vykonávat můžete, dostanete za ni mzdu, ale za odpracované dny mateřskou nedostanete. Peněžitá pomoc v mateřství by zkrátka měla být kompenzací za výdělek, který vám „unikne“ kvůli těhotenství, porodu a péči o miminko.

Při přivýdělku by se tedy mělo jednat o jinou činnost, jinou pracovní smlouvu nebo třeba dohodu o provedení práce (DPP) či dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Podle zákoníku práce přitom platí, že pokud si chcete přivydělat u svého zaměstnavatele, pak byste v tomto „náhradním“ pracovněprávním vztahu neměly vykonávat tutéž práci, respektive práci stejného druhu, jakou pro něj děláte běžně.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Pokud budete pracovat pro jiného zaměstnavatele a budete pro něj chtít dělat stejný druh práce, jako jste vykonávali před nástupem na mateřskou, měl by vám k tomu dát první zaměstnavatel písemný souhlas. Vyňaty z tohoto omezení jsou pouze vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti.

Pokud jste před nástupem na mateřskou dovolenou podnikali a platili si ze samostatně výdělečné činnosti nemocenské pojištění, ze kterého nyní peněžitou pomoc v mateřství čerpáte, nesmíte při pobírání mateřské ve své původní podnikatelské činnosti osobně pokračovat – platí zde stejná logika jako u zaměstnání. To však nevylučuje, že samostatnou výdělečnou činnost v době, kdy jako OSVČ pobíráte mateřskou, vykonáváte prostřednictvím zaměstnanců nebo spolupracujících osob (například chod prodejny zajišťují pouze prodavačky a podobně). V takovém případě nebudete jako OSVČ v době pobírání mateřské samostatnou výdělečnou činnost přerušovat nebo ukončovat. Jestli vaše peněžitá pomoc v mateřství není vázaná na vaše podnikání, protože jste si například podnikáním jen přivydělávali vedle klasického zaměstnání (jednalo se tedy o vedlejší činnost), můžete v něm pokračovat dál.

Nebo můžete s podnikáním na mateřské dovolené teprve začít (zatímco budete čerpat peněžitou pomoc v mateřství ze zaměstnání). Vaše podnikání pak bude posuzováno jako vedlejší činnost, z čehož plyne řada výhod. Podrobněji si je vložíme níže.

Samotná částka, kterou si v průběhu mateřské vyděláte, nijak zastropována a omezena není, krácení mateřské se nemusíte bát.

Nastoupit po porodu zpět do práce v klasickém zaměstnání je možné až po skončení šestinedělí. Dřív vás zaměstnavatel nechat pracovat nesmí. Jakmile šestinedělí uplyne, můžete si vydělávat libovolně – s výše uvedenými výjimkami.

Rodina kalkulaček

Rodičovské počty

Výběr z kalkulaček na Peníze.cz:
spočítejte si, jestli máte nárok na porodné, jaká vám náleží mateřská, jak vysoký měsíčně může být váš rodičovský příspěvek, kolik dostanete na přídavcích na děti (nebo že nedostanete nic), případně kolik vám dají na ošetřovném, pokud budete muset zůstat doma s nemocným dítkem.

Přivýdělek na rodičovské dovolené

Když mateřská dovolená (a pobírání peněžité podpory v mateřství) skončí, plynule na ni naváže dovolená rodičovská (a pobírání rodičovského příspěvku). A rodičům se, pokud jde o možnosti přivýdělku, ještě víc rozvážou ruce. V průběhu rodičovské dovolené si totiž můžete vydělávat nebo přivydělávat téměř bez omezení, jakkoli a kdekoli chcete, a nemusíte mít strach, že o rodičovský příspěvek, který podle aktuálních pravidel můžete pobírat až do čtyř let věku dítěte, přijdete. Jedinou zákonnou podmínkou je, že zajistíte celodenní péči o dítě. A nezáleží už na tom, zda to vyřešíte jeslemi, mateřskou školkou nebo bude hlídat babička či chůva. Trochu přísnější pravidla platí pouze pro děti do dvou let věku. Ty můžete dávat do jeslí, školky nebo jiného předškolního zařízení nanejvýš na čtyřicet šest hodin měsíčně, jinak o rodičovský příspěvek přijdete. Na rozdíl od mateřské ovšem v průběhu rodičovské dovolené můžete bez omezení pracovat i u svého původního zaměstnavatele nebo pokračovat ve své podnikatelské činnosti.

Desetitisícová hranice

Kdy se příjmy z více dohod o provedení práce sčítají

V případě sociálního pojištění platí, že se měsíční výdělky z více dohod o provedení práce uzavřených s jedním zaměstnavatelem sčítají. Pokud tedy například pro jednoho zaměstnavatele vykonáváte dvě různé činnosti na dvě různé dohody o provedení práce, odměna za první z nich dosahuje šest tisíc měsíčně a odměna za druhou pět tisíc měsíčně, bude za vás zaměstnavatel muset sociální pojištění odvést. Jestli ale máte každou dohodu uzavřenou s jiným zaměstnavatelem, posuzuje se každá z nich samostatně, odměny se nesčítají a zmíněná desetitisícová hranice platí pro každou zvlášť. V případě zdravotního pojištění se nesčítají ani odměny z více dohod o provedení práce uzavřených u jednoho zaměstnavatele.

Přivýdělek na dohodu o provedení práce

Mezi hojně využívané a poměrně oblíbené způsoby přivýdělku patří činnost na dohodu o provedení práce (DPP). Pro rodiče na mateřské a rodičovské v tomto případě platí stejná pravidla jako pro ostatní. Připomeňme si ta nejdůležitější.

Dohodu o provedení práce můžete uzavřít s libovolným počtem zaměstnavatelů, s každým z nich ovšem maximálně na tři sta hodin ročně. Pokud odměna z dohody o provedení práce nepřesáhne deset tisíc korun měsíčně, nemusíte z ní vy ani zaměstnavatel odvádět zdravotní pojištění ani sociální pojištění. Jakmile uvedenou hranici překročíte, pojištění se odvádí – a čistá odměna snižuje.

Pro zdanění výdělku z dohody o provedení práce je zase rozhodující hranice pěti tisíc korun. Pokud si na dohodu o provedení práce měsíčně vyděláte do pěti tisíc, budete se rozhodovat, zda u daného zaměstnavatele podepíšete či nepodepíšete přihlášení k dani z příjmů (podepsat ho na každý měsíc můžete vždy pouze jednou). Když prohlášení nepodepíšete, zaměstnavatel vám z výdělku srazí patnáctiprocentní srážkovou daň. Vy pak už nemusíte nic řešit, výdělek už nebude třeba nikde vykazovat. Jestliže prohlášení k dani podepíšete, měl by vám zaměstnavatel strhnout patnáctiprocentní zálohovou daň. Po konci roku vám zaměstnavatel vydá potvrzení o příjmu, vy ho zahrnete do svého daňového přiznání nebo ročního zúčtování.

Když měsíční odměna z dohody o provedení práce překročí pětitisícovou hranici, strhne vám zaměstnavatel patnáctiprocentní zálohu na daň. Opět ale bude možné uplatnit daňové slevy (pakliže podepíšete přihlášení k dani). Následovat bude stejný postup jako u odměny do pěti tisíc.

Když budete v jednom roce pracovat pro jediného zaměstnavatele nebo postupně pro několik zaměstnavatelů, může za vás daňové záležitosti vyřídit poslední z nich formou ročního zúčtování. Jestli ale budete v daném roce pracovat pro dva a více zaměstnavatelů zároveň, budete muset příští rok finančnímu úřadu odevzdat daňové přiznání.

Propojeno!

Zajímá vás, jak se vypočítávají zálohy na zdravotní a sociální pojištění, co je to vyměřovací základ, co minimální vyměřovací základ a jak se liší pravidla pro hlavní a vedlejší činnost? Odpovědi najdete v našem starším článku:

Přivýdělek na dohodu o pracovní činnosti

Další možností, jak si na mateřské a rodičovské dovolené přivydělat, je práce na dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Uzavřít ji můžete na práci, jejíž rozsah nepřekračuje v průměru polovinu běžné týdenní pracovní doby – tedy dvacet hodin týdně (průměr se počítá za celou dobu platnosti dohody o pracovní činnosti, nejdéle však za 52 týdnů). Pokud vaše měsíční odměna z dohody o pracovní činnosti nedosáhne hranice 2500 korun, neodvádí se z ní sociální ani zdravotní pojištění – podobně jako u dohody o provedení práce do výdělku deseti tisíc korun. Jestliže máte uzavřeno více dohod o pracovní činnosti, bude se každá z nich pro účely zdravotního a sociálního pojištění posuzovat samostatně – měsíční výdělky se tedy nesčítají.

Pro zdanění výdělku z dohody o pracovní činnosti platí stejná pravidla jako u dohody o provedení práce. Důležitá je tedy zejména hranice pěti tisíc korun měsíčně a podepsané (nebo nepodepsané) prohlášení k dani.

Anketa

Mají maminky dost příležitostí k přivýdělku?

Když na mateřské nebo rodičovské začnete podnikat

Pokud jste na mateřské nebo rodičovské dovolené a rozhodnete se, že zkusíte štěstí v podnikání, bude vaše podnikání považováno za vedlejší činnost. Jak už jsme naznačili výš – plyne z toho hned několik výhod, zejména pokud jde o platbu zdravotního a sociálního pojištění.

Předně v prvním roce podnikání nemusíte odvádět zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Doplatíte ho až dodatečně na začátku dalšího roku, po odevzdání přehledů pro sociálku a zdravotní pojišťovnu. Vypočítávat se bude podle toho, kolik jste si podnikáním v uplynulém roce skutečně vydělali.

V případě, že váš roční příjem po odečtení výdajů nepřekročí rozhodnou částku, jež pro letošek dosahuje 62 121korun, sociální pojištění platit nebudete vůbec. A v dalším roce opět nebudete muset platit ani zálohy. Pokud jste podnikali pouze část roku, rozhodná částka se poměrně snižuje (na každý měsíc podnikání připadá její dvanáctina – tedy 5176 korun)

Když roční rozhodnou částku přesáhnete, vypočítá se vám doplatek za sociální pojištění a zálohy na další rok z dosaženého zisku. Minimální výše zálohy při vedlejší činnosti letos dosahuje 756 korun, respektive 679 korun pro lidi, kteří vstoupili do druhého pilíře (tedy jsou účastni důchodového spoření).

U zdravotního pojištění platí trošku jiná pravidla. Když podnikáte v rámci vedlejší činnosti, zálohy nebudete muset platit ani v dalších letech. Pojištění zdravotní pojišťovně pokaždé doplatíte až po odevzdání přehledu, vypočítávat se bude podle vašeho zisku. Minimální vyměřovací základ, který platí pro podnikatele podnikající v rámci hlavní činnosti, se vás netýká.

Stejně jako pro všechny ostatní podnikatele pro vás ovšem platí povinnost podat na začátku příštího roku daňové přiznání. Výjimku máte, jedině když vaše roční příjmy z podnikání nepřesáhnou patnáct tisíc korun. Pak totiž nemusíte jakožto rodiče na mateřské nebo rodičovské podávat daňové přiznání, ani vydělané peníze danit.

V daňovém přiznání samozřejmě můžete jako ostatní podnikatelé uplatnit daňové paušály, nezdanitelné části základu daně a některé slevy na dani. Sleva na poplatníka pro rok 2013 dosahuje 24 840 korun. Ale pozor, od roku 2013 už nelze současně uplatnit výdajové paušály a slevu na vyživované dítě nebo na manželku či manžela. 

Když se rodič na mateřské nebo rodičovské nechá zaměstnat

Pokud splníte podmínky, které jsme si vymezili na začátku článku, můžete se během mateřské nebo rodičovské dovolené nechat i regulérně zaměstnat na plný nebo částečný úvazek (respektive se do zaměstnání vrátit). Budou pro vás pak platit stejné podmínky a pravidla jako pro všechny ostatní zaměstnance. Na rozdíl od těch bezdětných nebo těch, kteří nežijí s vyživovaným dítětem v jedné domácnosti, však za vás bude moct zaměstnavatel uplatnit slevu na dani, díky které bude vaše čistá mzda vyšší.

Tolik základní přehled o možnostech přivýdělku pro rodiče na mateřské a rodičovské dovolené. A zároveň poslední díl seriálu, který jsme na Peníze.cz v uplynulých týdnech přivýdělkům věnovali.

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+142
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 20 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

11. 2. 2015 21:10, kateřina

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. Jsem na mateřské dovolené s 18ti měsíčním synem. Už asi 3 měsíce si přividělávám na poště( dohoda o provedení činnosti) je to tak kolem 3000 Kč. Začali jsme plánovat druhé dítě. Někdo mi říkal že se mi bude počítat mateřská s této částky a ne z čásky ze které se mi vypočítávala mateřská na první dítě. Je to pravda???

+56
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (20 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Práce, brigáda a podnikání při studiu. Jaká jsou pravidla?

17. 10. 2013 | Petra Dlouhá | 4 komentáře

Práce, brigáda a podnikání při studiu. Jaká jsou pravidla?

Peníze.cz přinášejí další díl seriálu o pravidlech přivýdělku. Tentokrát pro studenty. Chcete si při studiu přivydělat, nechat se zaměstnat nebo se vrhnout do podnikání? Vše důležité... celý článek

Penzista jde do práce: zaměstnání, přivýdělek a podnikání v důchodu

9. 10. 2013 | Petra Dlouhá | 16 komentářů

Penzista jde do práce: zaměstnání, přivýdělek a podnikání v důchodu

Důchody příští rok vzrostou průměrně o čtyřicet pět korun. Přiměla vás tato neradostná zpráva k úvahám o přivýdělku? Nebo se chcete penze nepenze normálně vrátit do práce? Vše důležité... celý článek

Sháníte druhou práci? Praktický přehled, jak na přivýdělek při zaměstnání

25. 9. 2013 | Petra Dlouhá | 15 komentářů

Sháníte druhou práci? Praktický přehled, jak na přivýdělek při zaměstnání

Přibývá lidí, kteří nevyjdou se svými příjmy a potřebují druhou práci. Chcete si při zaměstnání přivydělat? A zajímá vás, jestli můžete mít dvě práce na plný úvazek, jaké limity pro... celý článek

Kalkulačky 2013: mateřská, rodičovská, nemocenská, přídavek na dítě a ošetřovné

20. 12. 2012 | Petra Dlouhá | 3 komentáře

Kalkulačky 2013: mateřská, rodičovská, nemocenská, přídavek na dítě a ošetřovné

Vánoce jsou za dveřmi a Peníze.cz začínají nadělovat. Nachystali jsme pro vás první várku aktualizovaných kalkulaček pro rok 2013. Spočítejte si na nich přehledně a jednoduše, jak vysokou... celý článek

Rodičovský příspěvek pro ženy samostatně výdělečně činné

15. 3. 2012 | Petra Dlouhá | 3 komentáře

Rodičovský příspěvek pro ženy samostatně výdělečně činné

Druhý díl seriálu věnovaného matkám podnikatelkám a matkám „zaměstnaným ve švarcsystému“ je tu. Minule jsme se zabývali mateřskou, teď se posuneme v čase o kousek dál. Přečtěte si,... celý článek

Partners Financial Services