Otěže světové ekonomiky začínají přebírat ženy

Otěže světové ekonomiky začínají přebírat ženy
Jak se zdá, světovou ekonomiku čeká vláda žen. Důkazů pro toto tvrzení již dnes existuje dost, v bohatých zemích mají například dívky lepší výsledky ve škole než chlapci, ženy získávají více univerzitních titulů než muži a zároveň obsazují většinu nových pracovních míst. Ženy jsou v současnosti zřejmě nejvýkonnějším motorem světového růstu a je velmi pravděpodobné, že jejich globální role významně poroste. Vítejte ve womenomics!

V roce 1950 měla placené zaměstnání pouze třetina amerických žen v produktivním věku. Dnes už to jsou dvě třetiny, přičemž Američanky zároveň tvoří už téměř polovinu pracovní síly Spojených států. Podle údajů "Bureau of Labour Statistics" je trend zřejmý: míra mužské zaměstnanosti od roku 1950 klesla o 12 procentních bodů.
Podobné je to i v kontinentální Evropě, ženská zaměstnanost je tu v některých zemích dokonce ještě vyšší než v USA. Např. v Dánsku a ve Švédsku momentálně přesahuje 70 %.

Tomuto vývoji pomohla kromě jiného významná proměna typů zaměstnání. Výroba, tradiční doména mužů, postupně ztrácí, zatímco služby zaznamenaly významnou expanzi. To pochopitelně přineslo redukci poptávky po manuální práci a vyrovnalo mezi pohlavími šance na pracovní uplatnění.

Womenomics po Česku
V České republice s úrovní dosaženého školního vzdělání výrazně roste podíl ekonomicky aktivních žen (z celkového počtu žen ve věku 15 let a výše). Zatímco mezi ženami se základním vzděláním je ekonomicky aktivní necelá čtvrtina (23,9 %), z žen s úplným středoškolským vzděláním je ekonomicky aktivních 71,2 % a s vysokoškolským vzděláním již 79,4 %.
Rozdíly mezi úrovní dosaženého vzdělání se podle pohlaví snižují, ukazují to výsledky ze Sčítání lidu, které provedl Český statistický úřad v roce 2001. Např. u úplného středoškolského vzdělání s maturitou měly ženy v roce 2001 nad muži dokonce převahu.
České ženy jsou nicméně stále placeny hůře než muži. Podle studie "Harmonizace rodiny a zaměstnávání", jehož výsledky publikoval letos v dubnu Výzkumný ústav práce, vydělávají necelých 75 % platu mužského kolegy. Ženy ve vedoucích funkcích pak berou ještě méně - pouhých 55 %.
Podle studie neziskové organizace Gender Studies z listopadu 2005 jsou obecně ženy ve vedení firem stále zastoupeny málo, v nejlepším případě v poměru 1:5. Pravidlem je, že podíl žen ve vedení společnosti nezávisí na podílu žen jako zaměstnankyň firmy. Rostoucí podíl žen mezi zaměstnanci tedy neznamená, že se bude zvyšovat i podíl žen ve vedení podniku.

Větší vliv než ekonomika Číny

Většina pracujících žen má nicméně stále na starosti domácí práce a např. v rozvinutých zemích zatím ženy produkují méně než 40 % oficiálního HDP. Jak ale podotýká týdeník The Economist, kdybychom připočítali i hodnotu práce, kterou ženy vykonávají v domácnosti, jejich podíl na celkovém ekonomickém výsledku by už možná přesáhl polovinu.

I tak ovšem zvyšování zaměstnanosti žen významně přispělo k tvorbě celosvětového růstu v uplynulých dekádách. Od roku 1970 totiž ženy obsazují každá dvě nově vytvořená místa oproti jednomu obsazenému muži. Různé studie naznačují, že zaměstnání těchto žen "navíc" nejen že přispělo k růstu HDP více než místa obsazená muži, ale dokonce se na světovému růstu podílelo víc než například Čína!

Ženy se postupně stávají na globalizovaném trhu stále důležitějšími nejen jako pracovní síla, ale také jako spotřebitelky, podnikatelky, manažerky a investorky. Tradičně vykonávají většinu domácích nákupů, stále častěji ovšem utrácejí peníze podle vlastních představ. Jak ukazují některé průzkumy, ženy mají na svědomí až 80 % nákupních rozhodnutí, ať už je to z oblasti zdravotní péče, bydlení či stravy.

Další hybnou silou tohoto jevu je bezpochyby vzdělání. Dívky na školách trvale dosahují lepších výsledků než chlapci. Nyní však získávají ve většině rozvinutých zemích přes polovinu univerzitních titulů. Např. ve Spojených státech úspěšně absolvuje vyšší školy 140 dívek na 100 chlapců, ve Švédsku je to dokonce 150. Je logické, že vzdělanější ženy budou v budoucnu získávat více špičkových zaměstnání.

"Glass ceiling efekt" stále působí

Zároveň ale platí, že je stále mnoho žen, které nemají přístup na pracovní trh. Například v Japonsku pracuje pouhých 57 % žen, v Německu a ve Francii se jejich podíl pohybuje mezi 55 a 60 % a v Itálii pracuje dokonce méně než 50 % žen (podle údajů Goldman Sachs je ovšem v evropských zemích ve věkové skupině 25 - 29 let tento poměr stejný jako ve Spojených státech, "kazí" ho zejména ženy ve věku od 55 do 59 let) .

Problém zastoupení něžného pohlaví ve vedoucích funkcích firem a státní správě lze s jistou nadsázkou označit za "evergreen". V tomto případě navíc ani nelze hovořit o existenci nadějného trendu. V roce 1995 konstatovala tzv. "Glass Ceiling Comission" v USA (komise se zabývala problematikou bariér, které znemožňují ženám dosáhnout nejvyšší pozice ve firemních hierarchiích), že ženy zastávají necelých 46 % amerických zaměstnání a jsou držitelky více než poloviny univerzitních titulů. Ovšem zároveň je 95 % pozic v senior managementu firem obsazeno muži a manažerky vydělávají v průměru pouhých 68 % platu svých mužských protějšků.

O 10 let později se zjistilo, že nedošlo k žádné významné změně. V roce 2005 byl podíl amerických žen v top managementu o 2 % vyšší a oproti roku 1995 zmenšily manažerky o pouhá 4 % propast, která je dělila od výše platů jejich mužských kolegů. Podobný obrázek existuje i v dalších rozvinutých zemích. Například v Kanadě, navzdory masivní kampani bank, musejí ženy při získávání úvěru na rozjezd podnikání stále překonávat více překážek než muži.

Ženský element posiluje stabilitu společnosti

Podle řady studií přitom využívání ženských schopností významně prospívá obchodu. Např. ty americké společnosti, v jejichž senior managementu jsou ženy zastoupeny více, mají vyšší návratnost vloženého kapitálu než firmy s menším obsazením žen. Jedním z důvodů může být již několika respektovanými publikacemi obhajovaný názor, že při řešení problémů a zjišťování možných ohrožení pro firmu jsou smíšené pracovní skupiny mužů a žen lepší než "jednobarevné" týmy. A to, že při budování týmu a komunikaci jsou ženy obecně lepší než muži, již není žádnou novinkou.

Větší zapojení žen na pracovním trhu podle některých odborníků přináší pomoc při vyrovnávání hrozby stárnutí či zmenšování populace, a také již zmíněnou podporu růstu. Kathy Matsui z tokijské Goldman Sachs tvrdí, že pokud by se v Japonsku zvýšil podíl pracujících žen na úroveň USA (65 %), posílilo by to roční růst země o 0,3 % v průběhu 20 let. Podle stanoviska OECD nevyužití ženského potenciálu, které lze vyjádřit například horším vzděláním, nižší zaměstnaností či platy, znamená, že rozsáhlé ekonomické zdroje nejsou rozmístěny optimálně.

Míra zaměstnanosti žen ve věku 15 – 64

Zdroj: OECD

"Kdo je lepší vůdce?

Zaznívají ovšem i hlasy, že vyšší podíl zapojení žen na pracovním trhu bude mít (a už má) některé významně negativní sociální dopady, např. pokles míry porodnosti. Čísla ovšem ukazují něco jiného. V zemích, kde ženy častěji pracují, např. v USA nebo ve Švédsku, se ukazuje tendence k vyšší porodnosti než ve státech, kde je zaměstnanost žen nižší (Německo, Japonsko či Itálie)."

Studie OECD ukazují, že nerovnost mezi pohlavími působí jako žába na prameni dlouhodobého růstu. Je totiž zřejmé, že vzdělanější ženy, které více kontrolují zdroje domácnosti, se více věnují svým dětem. To znamená, že věnují více času, peněz a energie do jejich vzdělávání, zdraví a výživy, čímž investují do budoucích generací. OECD to nazývá pozitivním vedlejším efektem investování do dívčího a ženského vzdělávání. Z dlouhodobého hlediska to totiž znamená jednoznačný přínos v podobě vyššího počtu vzdělaných a schopných pracovních sil.

Nejeden hlas tedy volá po větším zastoupení žen v důležitých funkcích firem a společenských organizací. Někteří si dokonce myslí, že to je obzvlášť nutné. Maria Wisniewska, která v roce 2005 šéfovala polské Bank Pekao, řekla: "Vztah mezi racionální a emocionální částí mozku je výraznější u žen než u mužů. A jestliže tomu tak je, a jestliže vedení znamená spolupráci emocí a inteligence, pak jsou možná ženy lepší než muži".

V článku bylo využito informací The Economist, OECD a Českého statistického úřadu.

Psáno pro čtvrtletník Přítomnost.

Jakou roli ve světovém ekonomice hrají ženy podle vás? Myslíte si, že se jejich význam či přínos bude v budoucnu měnit? Pokud ano, jak? 

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+4
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 39 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

26. 7. 2006 17:06, Jarmila

A to ještě není v článku zmíněn mizivý podíl žen na ekonomice v arabských zemích, v tabulce je pouze Turecko. Tam je teprve potenciál! A navíc jsem přesvědčena o tom, že tam je třeba velká nutnost vzdělávání žen a alespoň špetka feminizace. Např. v Afghanistánu mně zarazilo, že tam měly ženy ZAKÁZÁNO pracovat, a to i v případě, že byly vdovy a měly malé děti. Byly tak odkázány na obživu od příbuzných. Postavení žen v těchto státech je vůbec tristní, muž tam rozhoduje naprosto o všem, žena je ve společenském postavení daleko za velbloudem a ovcí. Když se podívám na fotky žen, zahalených od hlavy až k patě, divím se, že se tam ještě rodí děti.

+62
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

21. 7. 2006 14:23, Eric

Mám tři děti a jednu hodnou manželku, která nechala kariéry kvůli dětem, když viděla, čím procházeli moji klienti. Možná jsem trochu ovlivněn tím, že jsem se setkával spíše s těmi, kterým to nešlo a nevyšlo. Byť zpočátku to ty úspěšné dámy viděly úúúplně stejně jako se dočítám na této diskusi. Prostě to nedomyslely (ono to ani nejde, protože zkušenost je nepřenosná), ale ukázalo se to až třeba po pěti nebo osmi letech - v tom je ta zákeřnost. Pak nevěděly proč se manžel chce rozvést a děti je nenávidí nebo jsou z nich agresivní poloblázni...

Zobrazit celé vlákno

-5
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (39 komentářů) příspěvků.
Simplecoin

A tohle už jste četli?

Kdo snižuje nezaměstnanost?

22. 6. 2006 | Václav Rybáček

Kdo snižuje nezaměstnanost?

Nezaměstnanost v ČR klesá. Ministerstvo práce a sociálních věcí to připisuje především samo sobě, tedy aktivitám svých úředníků. Co ale skutečně snižování nezaměstnanosti způsobuje?... celý článek

Vyplatí se pracovat? Sociální systém podporuje past chudoby

3. 4. 2006 | Kateřina Havlíčková

Vyplatí se pracovat? Sociální systém podporuje past chudoby

Lidé s nízkými příjmy, zejména mají-li děti, dostávají vyšší dávky, než je jejich reálně dosažitelný pracovní příjem. Když pracovat začnou, jsou až do určité výše příjmu zdaněni prakticky... celý článek

Jak bojovat proti nezaměstnanosti

26. 8. 2005 | Kateřina Havlíčková

Jak bojovat proti nezaměstnanosti

Jedním z palčivých problémů Česka je značná nezaměstnanost. Způsobuje ji vysoká cena práce, nevyhovující struktura sociálních dávek či vzdělávací systém atd. Důležité je pomoci těm,... celý článek

Absolventi bez práce aneb dávky čerstvě po škole

9. 8. 2005 | Ludmila Řezníčková | 8 komentářů

Absolventi bez práce aneb dávky čerstvě po škole

V červnu jste ukončili studium a zatím nemáte práci? Jaké dávky můžete jako čerstvý absolvent obdržet? Kdy, kde a o co žádat? Na podporu v nezaměstnanosti má po škole nárok jen málokdo,... celý článek

Budeme marodit za firemní peníze?

21. 6. 2005 | Ludmila Řezníčková | 1 komentář

Budeme marodit za firemní peníze?

Průměrná délka nemoci loni dosáhla 34,8 dní, zneužívání systému je tak víc než zřejmé. Vláda se s tím rozhodla něco dělat a nedávno schválila návrh nového zákona o nemocenském pojištění.... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.