Startuje Nová zelená úsporám pro bytové domy. Na co vám přispěje

Gabriel Pleska | rubrika: Když se řekne | 18. 9. 2023
Dotace na zateplení a další úpravy vedoucí k úsporám energií jsou dostupné i pro bytové domy. Žádat můžou soukromí majitelé, společenství vlastníků jednotek a bytová družstva, ale i obce nebo příspěvkové organizace.
Startuje Nová zelená úsporám pro bytové domy. Na co vám přispěje

Zdroj: Pleska / Midjourney

Od úterý 19. září můžou vlastníci bytových domů žádat o dotace v programu Nová zelená úsporám. O státní podporu lze žádat i zpětně: na opatření, která byla provedena a placena od začátku roku 2021.

Dotace ve své základní výši nesmí přesáhnout polovinu nákladů na prováděné úpravy. Případné bonusy se do limitu nepočítají – jde o bonus pro znevýhodněné oblasti a kombinační bonus (za to, že majitel kombinuje víc opatření, nepočítá se však samotné zateplení).

Majitel musí mít k domu plná práva, budova nesmí být například předmětem exekuce – nevadí ovšem, když slouží jako zástava hypotéky nebo jiné půjčky na stavění.

O týden později – 26. září –  odstartují dotace zaměřené na rodinné domy, začne také podprogram Oprav dům po babičce. O nich už jsme psali podrobněji, dnes se zaměříme na bytovky.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Dotace pro bytové domy v Nové zelené úsporám Standard

Nová zelená úsporám Standard míří na soukromé majitele (fyzické osoby i firmy), kteří vlastní celý bytový dům, případně ho staví. Kromě nich můžou podporu získat i majitelé jednotlivých bytů nebo i majitelé budoucí. Lze získat až 150 tisíc korun, pokud kupujete byt v pasivním nebo aspoň nízkoenergetickém domě.

Novostavba

Novostavba bytového domu s velmi nízkou energetickou náročností

Koupě bytu v takovém domě

150 000 Kč/byt

Zateplení

  • Zateplení vybraných dílčích konstrukcí
  • Základní běžné zateplení bytového domu
  • Komplexní doporučené zateplení bytového domu
  • Zateplení památkově chráněného domu

Žádat lze na zateplení stěn, střech, výplně stavebních otvorů a další, na eliminaci tepelných mostů u balkonů a lodžií, ale i na stínící techniku. Až 50 000 Kč lze získat na vypracování projektu a posudku.

700–4900 Kč/m²

Výměna zdrojů tepla

Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

35 000 Kč/byt

Kamna: lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a teplovodním výměníkem

35 000 Kč/byt

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pro vytápění

25 000 Kč/byt

Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění

40 000 Kč/byt

Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění a ohřev vody

50 000 Kč/byt

Tepelné čerpadlo země-voda nebo voda-voda, pro vytápění

50 000 Kč/byt

Tepelné čerpadlo země-voda nebo voda-voda, pro vytápění a ohřev vody

60 000 Kč/byt

Napojení na soustavu zásobování teplem

15 000 Kč/byt

Kogenerace – kombinovaná výroba elektřiny a tepla

35 000 Kč/byt

Příprava teplé vody

Solární termický ohřev vody

13 000 Kč/kW

Solární fotovoltaický ohřev vody

13 000 Kč/kW

Tepelné čerpadlo pro ohřev vody

20 000 Kč/kW

Solární energie

Fotovoltaické systémy pro výrobu el. energie

15 000 Kč/kWp instalovaného výkonu

10 000 Kč/kWh akumulačního systému s lithiovými akumulátory

10 000 Kč/byt vyrobenou el. energii a připojený na systém optimalizace spotřeby

Větrání

Systémy větrání se zpětným získáváním tepla

35 000 Kč/byt

Teplo z odpadní vody

Centrální systém pro využití tepla z odpadní vody

15 000 Kč/byt

Zelená

střecha

Extenzivní zelená střecha, sklon menší nebo rovný 15°

800 Kč/m²

Polointenzivní zelená střecha, sklon menší nebo rovný 15°

900 Kč/m²

Intenzivní zelená střecha, sklon menší nebo rovný 15°

1000 Kč/m²

Šikmá zelená střecha, sklon víc než 15°

1000 Kč/m²

Dešťovka na zálivku

Systém akumulace dešťové vody pro zálivku zahrady

30 000 Kč + (3500 Kč × objem nádrže v m²)

Dešťovka jako užitková voda a na zalévání

Systém akumulace dešťové vody jako vody užitkové a případně také pro zálivku

50 000 Kč + (3500 Kč × objem nádrže v m²) + 3500 Kč × počet bytů)

Šedá voda

Systém pro využití vyčištěné odpadní a dešťové vody jako vody užitkové a případně také pro zálivku

90 000 Kč + (3500 Kč × objem nádrže v m²) + 3500 Kč × počet bytů)

Nabíječky na auta

Instalace dobíjecí stanice v domě

25 000 Kč/dobíjecí bod

Bonusy

 

Bonus pro vybrané kraje, regiony a obce

(seznam dole pod článkem)

10 %

 

Kombinační bonus

20 000–160 000 Kč

 

Bonus za environmentálně šetrné řešení projektu

až 60 000 Kč

Nová zelená úsporám pro SVJ a bytová družstva

Dotace v podprogramu určeném pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek jsou podobně zaměřené (z pochopitelných důvodů chybí dotace na stavbu nového domu nebo koupi bytu v něm), ale některé rozdíly se najdou. A ne nepodstatné.

Ten asi nejdůležitější je v tom, že zatímco v podprogramu Standard se dotace vyplácejíí až po skončení prací a odevzdání dokumentace, u podprogramu pro kolektivní vlastníky je možné dotaci dostat dopředu, zálohově.

Další rozdíl je v podpoře chudších domácností: při dotaci na zateplení se za každou nízkopříjmovou domácnost nebo sociální byt přičítá 1000, 1500 nebo 2500 korun na čtvereční metr bytu (maximálně do 60 metrů čtverečních). Tisícikorunová podpora je to tehdy, když jde jen o zateplení některých konstrukcí, 1500 korun na metr čtvereční při základním zateplení a 2500 při komplexním zateplování nebo zateplování památky.

Nastěhujte se do vlastního! Poradíme.

Na nový dům či byt najdeme hypoteční úvěr s nejvýhodnějšími podmínkami. Stejně jako půlmilionu klientů před vámi.

Definice nízkopříjmovosti, jak ji známe pro Novou zelenou Úsporám Light, se tady rozšiřuje: jde nejen o domácnosti, které pobírají příspěvek na bydlení, domácnosti tvořené důchodci nebo lidmi ve třetím stupni invalidity, ale i o domácnosti, které pobírají přídavek na dítě.

Jinak se lze dívat výš do tabulky pro podprogram Standard.

Nová zelená úsporám pro obce a veřejnou správu

Program je určený obcím, městským částem v Praze, svazkům obcí, krajům, příspěvkovým organizacím, veřejnoprávním institucím, veřejným výzkumným institucím a výzkumným organizacím, vysokým školám a vůbec školám, nadacím nadačním fondům, ústavům, spolkům, obecněprospěšným společnostem, církvím, náboženským organizacím a obchodním společnostem, pokud je ze sta procent vlastní veřejný subjekt.

Zatímco u předchozích dvou podprogramů byla podpora stejná, v tomhle případě je dotace vždy o třetinu nebo o třetinu a kousek vyšší.

Existuje tu i sociální bonus, tentokrát ale ne za nízkopříjmové domácnosti a sociální byty, ale pouze za sociální byty. Jinak je ale koncipovaný stejně. Přidává se k dotaci na zateplení a za každý sociální byt se přičítá 1000, 1500 nebo 2500 korun na čtvereční metr. Tisícikorunová podpora je to tehdy, když jde jen o zateplení některých konstrukcí, 1500 korun na metr čtvereční při základním zateplení a 2500 při komplexním zateplování nebo zateplování památky.

Zateplení

  • Zateplení vybraných dílčích konstrukcí
  • Základní běžné zateplení bytového domu
  • Komplexní doporučené zateplení bytového domu
  • Zateplení památkově chráněného domu

Žádat lze na zateplení stěn, střech, výplně stavebních otvorů a další, na eliminaci tepelných mostů u balkonů a lodžií, ale i na stínící techniku. Až 50 000 Kč lze získat na vypracování projektu a posudku.

1100–7000 Kč/m²

Výměna zdrojů tepla

Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

50 000 Kč/byt

Kamna: lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a teplovodním výměníkem

50 000 Kč/byt

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pro vytápění

40 000 Kč/byt

Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění

60 000 Kč/byt

Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění a ohřev vody

75 000 Kč/byt

Tepelné čerpadlo země-voda nebo voda-voda, pro vytápění

75 000 Kč/byt

Tepelné čerpadlo země-voda nebo voda-voda, pro vytápění a ohřev vody

90 000 Kč/byt

Napojení na soustavu zásobování teplem

20 000 Kč/byt

Kogenerace – kombinovaná výroba elektřiny a tepla

50 000 Kč/byt

Příprava teplé vody

Solární termický ohřev vody

18 000 Kč/kW

Solární fotovoltaický ohřev vody

18 000 Kč/kW

Tepelné čerpadlo pro ohřev vody

30 000 Kč/kW

Solární energie

Fotovoltaické systémy pro výrobu el. energie

22 000 Kč/kWp instalovaného výkonu

15 000 Kč/kWh akumulačního systému s lithiovými akumulátory

15 000 Kč/byt vyrobenou el. energii a připojený na systém optimalizace spotřeby

Větrání

Systémy větrání se zpětným získáváním tepla

50 000 Kč/byt

Teplo z odpadní vody

Centrální systém pro využití tepla z odpadní vody

25 000 Kč/byt

Zelená

střecha

Extenzivní zelená střecha, sklon menší nebo rovný 15°

1200 Kč/m²

Polointenzivní zelená střecha, sklon menší nebo rovný 15°

1400 Kč/m²

Intenzivní zelená střecha, sklon menší nebo rovný 15°

1500 Kč/m²

Šikmá zelená střecha, sklon víc než 15°

1500 Kč/m²

Dešťovka na zálivku

Systém akumulace dešťové vody pro zálivku zahrady

30 000 Kč + (3500 Kč × objem nádrže v m²)

Dešťovka jako užitková voda a na zalévání

Systém akumulace dešťové vody jako vody užitkové a případně také pro zálivku

50 000 Kč + (3500 Kč × objem nádrže v m²) + 3500 Kč × počet bytů)

Šedá voda

Systém pro využití vyčištěné odpadní a dešťové vody jako vody užitkové a případně také pro zálivku

90 000 Kč + (3500 Kč × objem nádrže v m²) + 3500 Kč × počet bytů)

Nabíječky na auta

Instalace dobíjecí stanice v domě

35 000 Kč/dobíjecí bod

Bonusy

Bonus pro vybrané kraje, regiony a obce

(seznam dole pod článkem)

10 %

Kombinační bonus

20 000–160 000 Kč

Bonus za environmentálně šetrné řešení projektu

až 60 000 Kč

Bonus pro sociální byty

až 150 000 Kč


Hospodářsky a sociálně ohrožená území, kde dostanete 10 procent navíc

platí pro všechny tři podprogramy Nové zelené úsporám pro bytové domy

Správní obvody obcí s rozšířenou působností

Kraj

Správní obvody

Středočeský

-

Plzeňský

Horažďovice, Nepomuk, Sušice

Jihočeský

Milevsko, Soběslav, Dačice, Blatná

Karlovarský

Kraslice, Sokolov, Ostrov

Ústecký

Litvínov, Most, Rumburk, Děčín, Varnsdorf, Podbořany, Chomutov, Kadaň, Ústí nad Labem, Lovosice, Teplice, Žatec, Louny, Litoměřice

Liberecký

Tanvald, Frýdlant, Semily, Nový Bor

Královéhradecký

Broumov, Dvůr Králové nad Labem

Pardubický

Moravská Třebová, Česká Třebová, Svitavy, Králíky

Kraj Vysočina

Moravské Budějovice, Pacov,  Bystřice nad Pernštejnem, Telč,  Světlá nad Sázavou, Náměšť nad Oslavou, Chotěboř, Třebíč

Jihomoravský

Veselí nad Moravou, Hodonín, Kyjov, Moravský Krumlov, Znojmo

Olomoucký

Přerov, Jeseník, Šumperk, Konice, Mohelnice, Uničov, Lipník nad Bečvou, Zábřeh, Hranice, Šternberk

Zlínský

Bystřice pod Hostýnem, Kroměříž, Otrokovice, Holešov, Vsetín, Uherský Brod

Moravskoslezský

Karviná, Havířov, Orlová, Vítkov, Rýmařov, Krnov, Bruntál, Bohumín, Odry, Český Těšín

Obce na území bývalých vojenských újezdů a obce ovlivněné územím bývalých vojenských újezdů

Vojenský újezd

Obce

Boletice

Polná na Šumavě

Brdy

Borovno, Bratkovice, Dobřív,  Drahlín, Felbabka, Hvozdec, Chaloupky, Jince, Křešín, Láz, Malá Víska, Mirošov, Míšov, Nepomuk, Obecnice, Ohrazenice, Podluhy, Sádek, Skořice, Spálené Poříčí, Strašice, Štítov, Těně, Trokavec, Věšín, Vranovice, Zaječov

Dobrá Voda

Čachrov, Hartmanice, Prášily, Srní

Hradiště

Bražec, Doupovské Hradiště

Libavá

Kozlov, Luboměř pod Strážnou, Město Libavá

Milovice-Mladá

Benátky nad Jizerou, Brodce, Čachovice, Jiřice, Lipník,  Luštěnice, Milovice, Smilovice, Straky, Všejany

Ralsko

Bělá pod Bezdězem, Bezděz, Doksy, Hamr na Jezeře, Mimoň, Mukařov, Noviny pod Ralskem, Osečná, Provodín, Ralsko, Stráž pod Ralskem, Zákupy

Gabriel Pleska

Autor článku Gabriel Pleska

Redaktor a editor. Kromě webu Peníze.cz píše taky pro Finmag. A někdy i jinam. Pár fejetonů napsal třeba pro projekt Česko-slovenské slovo týdne/týždňa. Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+5
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Spočítejte si, jak vám zdraží elektřina. Známe nové ceny za distribuci

30. 11. 2023 | Gabriel Pleska

Spočítejte si, jak vám zdraží elektřina. Známe nové ceny za distribuci

Energetický regulační úřad zveřejnil svou část ceny za elektřinu a plyn. Co to udělá s konečnou cenou pro domácnosti? Tady je přehled.

Kdy může pronajímatel zvýšit nájemné? Pozor na inflační doložku

28. 11. 2023 | Pavel Strnad

Kdy může pronajímatel zvýšit nájemné? Pozor na inflační doložku

Význam inflačních doložek roste. Často jsou však neplatné, protože nejsou správně formulované. Advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad radí, na co se zaměřit.

Kolik zaplatíte za elektřinu a proč zdraží? Jak se vyznat ve faktuře

28. 11. 2023 | Gabriel Pleska

Kolik zaplatíte za elektřinu a proč zdraží? Jak se vyznat ve faktuře

Tržní cena elektřiny zlevňuje, přesto za ni v příštím roce zaplatíte víc. Jak je to možné? Naučíme vás vyznat se ve vyúčtování.

Povodňové mapy mají nová data. Zjistěte, v jaké zóně bydlíte

17. 11. 2023 | Kateřina Hovorková | 1 komentář

Povodňové mapy mají nová data. Zjistěte, v jaké zóně bydlíte

Česká asociace pojišťoven rozšířila takzvané povodňové mapy o další informace. Kromě záplavových zón nově obsahují dalších 50 vrstev ohledně například svahové stability, odtokové linie,... celý článek

Kolik zaplatíte za elektřinu v roce 2024? Spočítejte si v kalkulačce

4. 11. 2023 | redakce Peníze.CZ | 4 komentáře

Kolik zaplatíte za elektřinu v roce 2024? Spočítejte si v kalkulačce

Vládní politici říkají, že většině z nás elektřina zdraží jen trochu. Opoziční říkají, že moc. Naše kalkulačka říká pravdu. I když jen orientačně a zatím ne definitivně.