Krádež domu v katastru nemovitostí: Víte, jak si uchránit střechu nad hlavou?

Petra Dlouhá | rubrika: Co se děje | 1. 7. 2013 | 10 komentářů
Po vašem domě se začnou procházet cizí lidé. Odmontují zámky, začnou vystěhovávat nábytek… Když je chcete vyhodit, dozvíte se, že „váš dům“ už není váš. V katastru nemovitostí byl přepsán na jiného majitele. Aniž byste o tom měli tušení! Přečtěte si příběh o tom, jak snadno vám můžou ukrást střechu nad hlavou. A návod, jak se bránit.
Krádež domu v katastru nemovitostí: Víte, jak si uchránit střechu nad hlavou?

„Podle údajů poskytnutých Ministerstvem vnitra šetřila Policie České republiky v posledních pěti letech každý rok přibližně 60 trestných činů souvisejících se zápisy do katastru nemovitostí,“ říká předseda Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního Karel Večeře.

Paní Marie to zažila na vlastní kůži. Už pár let žije v Austrálii, v Česku však vlastní rodinný dům. Loni na podzim jí ho jistá společnost ukradla přímo z katastru nemovitostí. Název firmy ani skutečné jméno okradené ženy na její přání neuveřejníme - případ totiž stále vyšetřuje kriminální policie a únik informací by mohl probíhající vyšetřování ohrozit.

Zfalšovali podpis, měli i kopii občanky

„Jednoho dne mi zavolala maminka, pořádně vystrašená, a říkala, že po mém domě chodí cizí lidé. Odmontovali zámky a začali vystěhovávat nábytek. Když se jich ptala, co tam dělají, řekli, že jsou noví majitelé. Prý dům koupili od nějaké firmy,“ začíná své vyprávění Marie. Tentýž den jí k rodičům, kam si nechává posílat korespondenci, dorazil dopis z katastrálního úřadu. „V něm byl originál kupní smlouvy na dům s mým podpisem. Notářsky ověřený. Dokonce včetně kopie mojí občanky,“ popisuje Marie sofistikovaný podvod firmy, jejíž jméno zatím nemůžeme uveřejnit, ale je nám známé. Právě tato společnost se podle smlouvy stala novým vlastníkem nemovitosti. A nezahálela - okamžitě se dům snažila prodat dál. „Hned jsem přes internet nahlédla do katastru nemovitostí, kde jsem si ověřila, že můj dům už mi opravdu nepatří a že byl přepsán na tuhle firmu,“ líčí Marie. Nikdy dřív o té společnosti neslyšela. A neviděla ani kupní smlouvu, na které byl její podpis. „Byl to hodně zdařilý padělek, podpis se tomu mému velmi podobal,“ hodnotí. Háček bylv tom, že i kdyby nakrásně chtěla, smlouvu podepsat nemohla: už dva roky v Česku nebyla.

Nekupujte zajíce v pytli!

Nemovitost nekupujete každý den. Už proto, že je to vždycky pořádná investice. A čím víc peněz je ve hře, tím víc můžete prohrát, když si nedáte pozor. 

Zvlášť, když narazíte na podobné "experty", o nichž je řeč v článku. Nepodceňte žádný z klíčových momentů, buďte připraveni a – nekupujte vilu v pytli. Více v článku Deniela Kotuly:

 

Rodiče paní Marie se okamžitě obrátili na policii „Vzhledem k tomu, že žiju v cizině, museli vše vyřizovat za mě. Na policii jim řekli, že musíme podat žalobu o určení vlastnictví a zároveň žádat soud o vydání předběžného opatření, které by dům ,zmrazilo´ a zabránilo dalším převodům a transakcím. Stejný postup nám doporučili i právníci,“ popisuje Marie. Rodiče také okamžitě kontaktovali ředitele tamního katastrálního úřadu. Ten jim později potvrdil, že dům měl být převeden na další, tedy v řadě již třetí, osobu. Díky včasnému zásahu se však další přepis podařilo zastavit.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Falešné bylo i notářské razítko

Po prvotním šoku začala Marie celou věc pomalu rozplétat. Konečné slovo ale řekne až kriminální policie, která případ stále vyšetřuje. „Když jsem se na kupní smlouvu podívala důkladněji, našla jsem spoustu podivných věcí. Byla v ní uvedená naprosto nesmyslná kontaktní adresa – s tím místem jsem neměla nikdy nic společného,“ vykládá Marie. Pravděpodobně šlo o zastírací manévr, aby k Marii informace o přepisu v katastru nemovitostí vůbec nedorazila. Jenže právě v tom udělali podvodníci chybu. „Protože žiju v cizině, mám na katastrálním úřadě nastaveno, aby všechnu mou korespondenci zasílali rodičům,“ vysvětluje. Další záhadou je, jak podvodníci získali kopii Mariiny občanky. „Když jsem byla předloni v Česku, ukázala jsem ji jen na dvou místech, ve stavební spořitelně a právě na katastrálním úřadě. Ale těžko říct, jak ji měli dlouho, mohli si mě vytipovat už dávno. O tom můžu jen spekulovat,“ říká Marie.

Falešné bylo i razítko notářky. „Když jsme paní notářku kontaktovali, ověřovala vše ve svých dokumentech a zjistila, že podpisy na smlouvě nikdy neověřovala. Museli tedy zfalšovat i její razítko. Stejně jako my proto podala na podvodníky trestní oznámení. K žalujícím se přidal také katastrální úřad,“ pokračuje Marie.

Nemusí jít hned o krádež

Zkontrolujte si také, kdo u vás podniká

Když do vyhledávacího pole v živnostenském rejstříku zadáte adresu nemovitosti, snadno zjistíte, kteří živnostníci a podnikatelé tu sídlí. Každý z nich by měl mít na živnostenském úřadě ve spise založený souhlas s užíváním objektu jako sídla či místa podnikání (pokud nesídlí v místě svého bydliště nebo ve vlastní nemovitosti).

Pokud jako majitelé nemovitosti nesouhlasíte s tím, aby na vaší adrese někdo měl místo podnikání nebo sídlo, obraťte se na živnostenský úřad. Ten může od loňského roku takovému člověku živnostenské oprávnění odebrat. Ovšem samozřejmě – pokud tam nějaký souhlas s falešným podpisem mají, bude to pravděpodobně ještě jinačí boj... 

Více v článku Petry Dlouhé:

Po devíti měsících dostane dům zpět

Teprve minulý týden, devět měsíců od začátku celé anabáze, soud přiřkl vlastnictví domu zpět Marii. „Měli jsme vlastně štěstí v neštěstí. Tím, že jsem v Česku v době údajného podpisu smlouvy nebyla, nemohla jsem ji podepsat. Mám v pase razítko, které potvrzuje, že jsem předloni přiletěla do Austrálie a zpět jsem od té doby neletěla,“ říká. Druhá strana sporu se proti rozsudku neodvolala, zástupci firmy se k soudu se vůbec nedostavili.

Na přepis v katastru nemovitostí Marie zatím stále čeká. Po rozhodnutí soudu by však mělo jít o pouhou formalitu. „Každopádně bych po této zkušenosti všem poradila, aby jednou za čas do katastru nahlédli a ověřili si, že je s vlastnictvím jejich nemovitosti všechno v pořádku,“ uzavírá Marie. Podvodníci měli v jejím případě trochu usnadněnou situaci, protože v domě nežila. Již nějaký čas byl prázdný, v podstatě vyklizený a připravený na rekonstrukci. Podobných případů se však ročně stane podstatně víc.

Spíš se stanete obětí vraždy

Trestných činů, které souvisejí se zápisem do katastru, se ročně stane zhruba šedesát – což ale podle předsedy České úřadu zeměměřičského a katastrálního (ČÚZK) není mnoho. „Jde o různé typy pokusů o podvody, nejen falšované smlouvy nebo plné moci, ale i podvody třeba při odstoupení od smlouvy nebo při výmazech zástavních práv, patří sem i případy odehrávající se mezi manžely po rozvodech či mezi rodinnými příslušníky. V neposlední řadě je to pak falešné zatěžování nemovitostí různými vadami v rámci sporů mezi podnikateli,“ popisuje Karel Večeře. Zeptali jsme se ho, jak by měl člověk, který se dostane do podobné situace jako paní Marie, postupovat. „Měl by si opatřit kopii listiny, na základně níž byl zápis proveden. Tu mu poskytne katastrální úřad. Pokud by šlo o nějaký falzifikát, je třeba bez odkladu podat žalobu na určení práva a její kopii předložit katastrálnímu úřadu k vyznačení poznámky spornosti. Tato poznámka informuje každého o probíhajícím sporu, a nikdo pak nemůže tvrdit, že o tomto problému nevěděl,“ vysvětluje Karel Večeře.

Zápis v katastru se pak změní na základě rozsudku soudu. „Jistě je pak možné věc řešit i v rovině trestněprávní. Zdůrazňuji ale, že jde o velmi málo případů. Média bohužel vytvořila dojem, že jde o nějakou běžnou kriminalitu, přitom pravděpodobnost, že se komukoli z nás něco takového přihodí, je menší než že se staneme obětí vraždy,“ říká předseda ČÚZK.

Anketa

Jak často kontrolujete výpis z katastru nemovitostí?

Většinou stačí námitka spornosti

Zajímalo nás, jak rychle je možné všechny další přepisy a transakce s nemovitostí zablokovat, pokud zjistíme, že došlo k podvodu nebo pokusu o podvod. „Takový problém lze s katastrálním úřadem řešit pouze vyznačením poznámky spornosti. Zákaz jakéhokoliv nakládání s nemovitostí může vydat pouze soud a to v rámci určovací žaloby. Zároveň s ní lze požádat o vydání předběžného opatření spočívajícího v zákazu nakládat s nemovitostí. Pokud soud vyhoví, tak se zákaz nakládání zapíše do katastru nemovitostí,“ vysvětluje Karel Večeře.

K eliminaci rizika dalšího nakládání s nemovitostí v průběhu soudního řízení ale podle něj většinou stačí poznámka spornosti.  „Ta odradí každého kupce od koupě či banku od poskytnutí úvěru proti takové zástavě, protože v opačném případě by nesl všechna rizika plynoucí z nerozhodnutého soudního sporu ten, kdo by přes poznámku spornosti nemovitost koupil nebo přijal do zástavy,“ uzavírá předseda Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního Karel Večeře.

NOVELA KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA: POSLANCI SCHVÁLILI ZMETEK

O podvodech v katastru nemovitostí se v poslední době mluví často. Právě proto byla ostře sledovaná novela katastrálního zákona. Měla občany ochránit před podvodníky. Bohulibý záměr se však ztratil ve změti pozměňovacích návrhů a ve výsledku poslanci schválili paskvil. Katastrální úřad podle novely musí zasílat majitelům domů e-mailem, SMS zprávou nebo jiným způsobem oznámení o každé změně údajů v katastru. Jenže ze zákona nakonec vypadla ochranná lhůta, během které mohl majitel podvod nejen odhalit, ale také mu zabránit. Úředníci sice majiteli domu pošlou zprávu, ale nemusí na nic čekat a změnu do katastru hned zapíší. Původně přitom návrh počítal s ochrannou lhůtou patnácti dní. Aktuálně čeká novela na projednání v senátu. Je pravděpodobné, že ji senátoři vrátí do sněmovny. 

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+100
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 10 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

2. 7. 2013 14:34, Pavel

Ta avizovaná rada jak ochránit své nemovitosti chybí. Já říkám, že nejlépe je, když je nemovitost ve spoluvlastnictví rodinných příslušníků a ještě má nějaké věcné břemeno. Pak se falšování ztíží.

+9
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (10 komentářů) příspěvků.

Zjistěte tržní cenu nemovitosti i výši nájmu

Odborným garantem této služby je Quantum reality - realitní kancelář Praha

A tohle už jste četli?

Až zazvoní exekutor... Podnikat u vás doma může každý. Bez vašeho vědomí!

10. 4. 2013 | Petra Dlouhá | 21 komentářů

Až zazvoní exekutor... Podnikat u vás doma může každý. Bez vašeho vědomí!

Víte, jaké firmy a živnostníci sídlí u vás doma? Nikdo? A jste si jistí? Díra v zákoně umožňuje, aby si na vaší adrese bez vašeho vědomí (!) zřídil sídlo každý, komu se zamane. Včas... celý článek

Malé peníze: Jak prodat nemovitost, ve které mám většinový podíl?

30. 5. 2012 | Jan Müller | 3 komentáře

Malé peníze: Jak prodat nemovitost, ve které mám většinový podíl?

Každý týden odpovídá Jan Müller ze serveru Malé peníze na dotazy našich čtenářů. Jak se zachovat v konkrétních situacích souvisejících s penězi či finančními produkty se můžete ptát... celý článek

Kupujete nový byt? Dejte si pozor na „souseda“ developera!

20. 9. 2011 | Světlana Rysková | 4 komentáře

Kupujete nový byt? Dejte si pozor na „souseda“ developera!

Koupili jste byt? Dávejte pozor, s kým jste ve společenství vlastníků bytových jednotek. Developeři zůstávají dlouho vlastníky neprodaných bytů, někdy však „zapomínají“ platit jejich... celý článek

Na co si dát pozor při koupi nemovitosti?

9. 3. 2011 | Daniel Kotula | 19 komentářů

Na co si dát pozor při koupi nemovitosti?

Nemovitost nekupujete každý den. Už proto, že je to vždycky pořádná investice. A čím víc peněz je ve hře, tím víc můžete prohrát, když si nedáte pozor. Nepodceňte žádný z klíčových... celý článek

Partners Financial Services