Reakce na článek Zemní plyn, nebo tepelné čerpadlo? Kolik můžete ušetřit?

Reakce na článek Zemní plyn, nebo tepelné čerpadlo? Kolik můžete ušetřit?
Zhruba před měsícem jsme uveřejnili článek srovnávající náklady na vytápění tepelným čerpadlem a zemním plynem. Podle výpočtů Asociace pro využití tepelných čerpadel vycházelo čerpadlo jednoznačně levněji, podle vás, našich čtenářů, to tak jednoznačné rozhodně nebylo. Zeptali jsme se proto nezávislých odborníků na jejich názor.

Tepelná čerpadla u nás letos dostala místo hned dvakrát, a to v článcích: Tepelná čerpadla a DPH: logika i ekologie vyčerpány a Zemní plyn, nebo tepelné čerpadlo? Kolik můžete ušetřit? Ve druhém zmíněném se jednalo o studii provedenou Asociací pro využití tepelných čerpadel (AVTČ), která nechala porovnat náklady na vytápění, ohřev teplé vody a spotřebu elektřiny domácích spotřebičů pro tři různě veliké rodinné domy, a to pomocí tepelného čerpadla a zemního plynu. Výpočtům jste vytýkali příliš vysokou spotřebu zemního plynu. (Tabulky výpočtů pro větší přehlednost uvádíme znovu i v tomto článku.)
Výsledky jsme tedy předložili odborníkům: Miroslavu Hořejšímu z internetového portálu pro energeticky úspornou výstavbu a technická zařízení budov TZB-info a Janu Truxovi z Centra pro obnovitelné zdroje a úspory energie EkoWATT.

Pravda může mít mnoho tváří

Podle obou závisí takováto porovnání na mnoha různých skutečnostech, většinou těžko objektivně měřitelných, a dosáhnout tedy takových výsledků, které skutečně dosáhnout chceme, není problém. "Pro výrobce tepelných čerpadel jsou typické příklady právě tyto, pro výrobce plynových kotlů bude typický příklad samozřejmě úplně jiný a typický příklad od výrobce přímotopných elektrických těles bude zase jiný," vysvětluje Hořejší a pokračuje: "Rozdíly vyjádřené v penězích se mezi uvedenými typickými příklady budou pohybovat v desítkách tisíc Kč ročně. A každý může mít za určitých podmínek pravdu."

Vybrané podmínky, které podle Hořejšího ovlivňují cenové porovnání provedené AVTČ, jsou následující:

  • Tepelná čerpadla dodávají asi 3krát více tepla než kolik spotřebují elektrické energie. Lze to velice zjednodušeně interpretovat tak, že pokud budeme vytápět dům tepelným čerpadlem, spotřebujeme 3krát méně elektrické energie, než kdybychom stejný dům vytápěli přímo elektřinou. Z toho plyne, že úspora nákladů na vytápění vyjádřená v penězích je tím větší, čím má dům větší potřebu tepla pro vytápění.
  • Pokud má někdo tepelné čerpadlo, platí za veškerou spotřebovanou elektřinu nižší sazbu za kWh než u běžných sazeb. Celková úspora vyjádřená v penězích tedy narůstá s rostoucí spotřebou elektřiny na ostatní spotřebě (vaření, svícení, atd.) přesto, že tato skutečnost nijak nesouvisí s úsporností tepelných čerpadel ani s vytápěním.
  • V první tabulce je chybně uvedena cena paušálu za plyn 2006, místo 2 880 Kč má být správně 2 040 Kč (170 Kč/měsíc u Jihočeské plynárenské).
  • Cena plynu v Jihočeském kraji použitá v prvním příkladu je nejvyšší v celé ČR.
Tabulka 1: Porovnání provozních nákladů rodinného domu v Budějovickém kraji (leden 2005/leden 2006) s tepelnou ztrátou 10,5 kW
Roční spotřeba energie na vytápění je 19 900 kWh, roční spotřeba energie na ohřev vody je 5 400 kWh, ostatní 4 445 kWh
Vytápění tepelným čerpadlem Spotřeba v kWh Cena 2005 Cena 2006
vysoký tarif 432 1 642 874
nízký tarif 11 608 12 885 18 408
jistič 32 A 7 032 3 924
Celkem 21 558 23 206 (nárůst o 7,64 %, tedy o 1 647 Kč)
Vytápění plynovým kotlem Spotřeba v kWh Cena 2005 Cena 2006
plyn 31 625 22 865 32 724
paušál plyn 2 868 2 880
elektrika 4 445 14 669 15 521
jistič 25 A 1 032 1 272
Celkem 41 433 52 397 (nárůst o 26,46 %, tedy o 10 964 Kč)
Zdroj dat: Tepelná čerpadla IVT

Tabulka 2: Porovnání provozních nákladů rodinného domu v Pardubickém kraji (leden 2005/leden 2006) s tepelnou ztrátou 19 kW
Roční spotřeba energie na vytápění je 34 200 kWh, roční spotřeba energie na ohřev vody je 4 500 kWh, ostatní 4 852 kWh
Vytápění tepelným čerpadlem Spotřeba v kWh Cena 2005 Cena 2006
vysoký tarif 552 2 197 1 110
nízký tarif 15 658 18 790 25 497
jistič 25 A 6 000 3 227
Celkem 26 987 29 834 (nárůst o 10,55 %, tedy o 2 847 Kč)
Vytápění plynovým kotlem Spotřeba v kWh Cena 2005 Cena 2006
plyn 48 375 32 330 45 107
paušál plyn 2 868 2 196
elektrika 4 852 16 594 17 454
jistič 25 A 1 260 1 442
Celkem 53 052 66 199 (nárůst o 24,78 %, tedy o 13 147 Kč)
Zdroj dat: Tepelná čerpadla IVT

Tabulka 3: Porovnání provozních nákladů rodinného domu v kraji Praha s bazénem (leden 2005/leden 2006) s tepelnou ztrátou 28 kW
Roční spotřeba energie na vytápění je 50 400 kWh, roční spotřeba energie na ohřev vody je 7 700 kWh, bazén 10 700 kWh, ostatní 10 026 kWh
Vytápění tepelným čerpadlem Spotřeba v kWh Cena 2005 Cena 2006
vysoký tarif 897 2 799 1 751
nízký tarif 31 296 36 929 48 814
jistič 50 A 11 460 7 226
Celkem 51 188 57 791 (nárůst o 12,90 %, tedy 6 603 Kč)
Vytápění plynovým kotlem Spotřeba v kWh Cena 2005 Cena 2006
plyn 86 000 59 050 82 167
paušál plyn 2 868 2 364
elektrika 10 026 34 289 36 066
jistič 25 A 1 188 1 489
Celkem 97 395 122 086 (nárůst o 25,35 %, tedy o 24 691 Kč)
Zdroj dat: Tepelná čerpadla IVT

U spotřeby by odborníci ubrali plyn

Ve všech třech případech uváděných AVTČ je podle Hořejšího celková spotřeba elektrické energie pro domy vytápěné tepelným čerpadlem v souladu s udávanou tepelnou ztrátou a jedná se o reálně dosažitelná čísla. Rovněž kalkulované náklady na elektrickou energii při vytápění tepelným čerpadlem plně odpovídají platným cenovým relacím. Druhý a třetí příklad jsou domy nadprůměrně veliké i nadprůměrné spotřebou energie.

Ve studii udávaná spotřeba zemního plynu pro vytápění a ohřev teplé vody je v prvním případě 31 625 kWh. Průměrná spotřeba podle statistického šetření je na venkově při  vytápění plynem přibližně 30 000 kWh/byt. V prvním příkladu (dům s tepelnou ztrátou 10,5 kW) je pouze nepřesnost v udávaných nákladech na vytápění plynem – namísto paušálu 2 880 Kč má být správně pouze 2 040 Kč. Jinak ceny plně odpovídají platným ceníkům. Celkové náklady za energie při vytápění zemním plynem jsou relativně vysoké kvůli vyšší udávané spotřebě elektrické energie na ostatní spotřebu (4 445 kWh).

I Truxa by byl s velikostí spotřeby opatrnější, podle něj AVTČ počítala spíše vyšší průměrný roční topný faktor u tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo by oproti zemnímu plynu v prvním případě (tabulka 1) ušetřilo 27 218 Kč za rok. Tato úspora by měla zaplatit investiční vícenáklady na tepelné čerpadlo, jeho návratnost při pořizovací ceně například 220 tisíc Kč je 8 let.
Spotřebu tepla na vytápění domu nechal Truxa stejnou, tedy 19 900 kWh (se ztrátou 10,5 kW), avšak další parametry upravil: spotřebu na TUV stanovil 5 256 kWh (pro 4 osoby) a spotřebu na ostatní elektrospotřebiče snížil na 3 671 kWh (pro průměrnou domácnost, která se chová úsporně). Na srovnání se podívejte do tabulky. Pro výpočet byl použit běžný kotel na zemní plyn, v omezeném rozsahu si můžete náklady vypočítat na www.ekowatt.cz.

Druh paliva Náklady na vytápění (Kč/rok) Náklady na ohřev TUV (Kč/rok) Náklady na provoz ostatních spotřebičů (Kč/rok) Celkové náklady (Kč/rok)
Tepelné čerpadlo 11 546 Kč 3 049 Kč 6 227 Kč 20 823 Kč
Palivové dřevo 5 888 Kč 4 560 Kč 12 859 Kč 23 307 Kč
Hnědé uhlí 13 749 Kč 5 598 Kč 12 859 Kč 32 206 Kč
Dřevěné pelety 15 490 Kč 5 828 Kč 12 859 Kč 34 176 Kč
Dřevěné brikety 19 650 Kč 6 377 Kč 12 859 Kč 38 886 Kč
Štěpka 20 059 Kč 6 431 Kč 12 859 Kč 39 349 Kč
Černé uhlí 21 991 Kč 6 686 Kč 12 859 Kč 41 536 Kč
Koks 27 311 Kč 7 389 Kč 12 859 Kč 47 559 Kč
Zemní plyn 25 246 Kč 6 668 Kč 16 127 Kč 48 041 Kč
Elektřina akumulace 31 257 Kč 8 256 Kč 12 491 Kč 52 004 Kč
Elektřina přímotop 38 194 Kč 10 088 Kč 6 735 Kč 55 017 Kč
Propan * 32 820 Kč 8 668 Kč 16 127 Kč 57 615 Kč
Lehký topný olej TOEL * 41 205 Kč 10 883 Kč 16 127 Kč 68 216 Kč
Poznámka: * Ceny v roce platné v roce 2006. Vzhledem k velkému rozsahu cen LTO a Propanu a jejich časté změně se jedná o orientační údaje.
Zdroj dat: EkoWATT

Objektivní porovnání u tepelných čerpadel neexistuje

"Pro solidní srovnání je třeba zahrnout veškeré náklady a životnost jednotlivých zdrojů tepla a hodilo by si i více modelových domů s různou tepelnou ztrátou a režimem života. Roční náklady nejsou jen spotřeba elektřiny a plynu, ale také pořizovací cena (životnost + průměrné roční náklady na údržbu, opravy, revize)," objevilo se v názorech. Zavedením dalších proměnných by se však výsledek stal prakticky nepoužitelným. K tomu se někteří z vás domnívali, že údržba tepelného čerpadla je výrazně méně nebo výrazně více nákladná než plynového kotle a že kotel je výhřevnější. Hořejší obojí popírá.

"Výsledky všech porovnání nákladů na energie v domácnosti vždy zcela zásadním způsobem závisí na výchozích podmínkách. Obrovské rozdíly ve výsledcích nejrůznějších výpočtů plynou z toho, že lze vycházet z nejrůznějších předpokladů, které výsledek zásadním způsobem ovlivňují. Obecné objektivní porovnání, zda je výhodnější jeden nebo druhý způsob vytápění lze udělat velice těžko, protože rozhodování o výhodnosti nebo nevýhodnosti vždy ovlivňují zcela konkrétní podmínky v daném případě. V oblasti energií je zcela jisté jen to, že ceny energií neustále porostou. Proto je třeba nejen vybírat nejvhodnější zdroj tepla, ale zejména omezit spotřebu energie. Ať už vhodnou regulací, zateplením domu, výměnou oken nebo třeba i instalací nuceného větrání s rekuperací tepla," ukončuje Hořejší.

Na plnou verzi odpovědi Miroslava Hořejšího se můžete podívat na toto místo.

Připraveno ve spolupráci s internetovým portálem pro energeticky úspornou výstavbu a technická zařízení budov TZB-info (www.tzb-info.cz) a s Centrem pro obnovitelné zdroje a úspory energie EkoWATT (www.ekowatt.cz).

Souhlasíte s oslovenými odborníky? Vytápíte tepelným čerpadlem? Elektřinou? Zemním plynem? Kolik spotřebujete energie? Podělte se s námi

Investujte do indexu S&P 500!

Investujte do indexu S&P 500!

Zabezpečte svou budoucnost. Investujte do akcií globálních firem jako Apple či Coca-Cola díky fondu EFEKTIKA! S předpokládaným výnosem přes 7 % ročně.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-2
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 53 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

3. 10. 2006 9:39

instalováno v únoru 2006, takže topná sezóna březen až polovina května 2006 v podstatě nepřetržitě, venkovní teplota -5 + 2°C. Poté vypnuto topení a pouze ohřev vody. Pravda, v době největších veder bylo na kolektorech asi 109 °C a TUV měla kolem 95-97°C. Na to, aby systém začal topit nemusí svítit sluníčko, stačí difúzní světlo, když je "pod mrakem". V tu dobu teče z kolektorů 46-50°C teplá voda, což je pro ohřev podlah dostačující. Právě proto jsem napsal, že se těším na nastávající topnou sezónu, protože jsem plyn nechal pouze na vaření a pokusíme se tuto zimu "přežít" pouze za provozu kolektorů (celkový výkon asi 8 kW) a kotle na dříví. Teprve na jaře se dá hodnotit o kolik se zaplatilo na energiích méně. Kolektorovou vodu máme svedenou i do pračky, tzn. spoříme i elektřinu na ohřev. Topná sezona musí být samozřejmě porovnatelná s tou letošní. V žádném případě nechci solární kolektory protěžovat - aspoň z tónu vaší reakce to tak vyznělo. Jenom jsem případným zájemcům napsal, že to funguje a že to umí i topit. samozřejmě, že když bude týden nepřetržitě lejt, tak je potřeba zatopit v normálních kamnech, ale v době inverzí, kdy je lezavá zima a přitom slunečno, máte dům vytopen na rozumnou teplotu a to zadarmo při spotřebě 60W čerpadlo + 10 W automatika

Zobrazit celé vlákno

+45
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

26. 4. 2006 15:05

Vážení, je těžké porovnávat. Někdy se ale také podivuji nad tím, kolik lidé platí za vytápění rodinného domku. Mám rodinný domek o zastavěné ploše cca 140 m2. Celý dům je vytápěn. (Garáže mám v samostatném objektu).Bez zateplení s obvodovým zdivem Porotherm 44 cm. K vytápění a ohřevu vody používám zemní plyn. Dům je starý 5 let. Již několik let platím za zemní plyn cca 13-14 tis. Kč ročně. Dům není sice vytápěn celý den, ale od 7-13 hod. je temperován na 19C jinak na 21C. Při těchto nákladech považuji za nesmyslné nějaké další zateplení. Je skutečně nutn při nějakých změnách se poradit s více odborníky a hlavně vzít do hrsti vlastní rozum.

-8
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (53 komentářů) příspěvků.

Oblíbená témata

byt, ekologie, úspory

Zjistěte tržní cenu nemovitosti i výši nájmu

Odborným garantem této služby je Quantum reality - realitní kancelář Praha

A tohle už jste četli?

Zemní plyn, nebo tepelné čerpadlo? Kolik můžete ušetřit?

30. 3. 2006 | Dana Chytilová | 2 komentáře

Zemní plyn, nebo tepelné čerpadlo? Kolik můžete ušetřit?

Jaký je rozdíl v cenách při vytápění tepelným čerpadlem, plynem nebo elektřinou? Kdy požádat o dotaci na tepelné čerpadlo? Tématu jsme se již věnovali, dnes však nahlédneme pod pokličku... celý článek

Tepelná čerpadla a DPH: logika i ekologie vyčerpány

2. 3. 2006 | Dana Chytilová | 28 komentářů

Tepelná čerpadla a DPH: logika i ekologie vyčerpány

Jak levně a přitom ekologicky vytápět dům? Pomocí tepelného čerpadla. Podmínky pro jeho pořízení jsou však kvůli naší vládě neradostné. Dostat dotaci je čím dál těžší a sen o přeřazení... celý článek

Vytápíte elektřinou? Připravte peněženky na trojnásobné zvýšení cen

16. 2. 2006 | Dana Chytilová

Vytápíte elektřinou? Připravte peněženky na trojnásobné zvýšení cen

Smířili jste se letos s oznámeným 9% nárůstem cen elektrické energie? Budete těžko na toto zdražení hledat peníze? A co byste řekli zdražování 2x až 3x vyššímu? Distributoři si s námi... celý článek

Elektřina zdražila. Jít k levnějšímu dodavateli nebude snadné

6. 1. 2006 | Dana Chytilová

Elektřina zdražila. Jít k levnějšímu dodavateli nebude snadné

Zdá se vám váš současný dodavatel elektřiny drahý? Můžete jej změnit. Že to však nebude tak jednoduché, a že se zdražování stejně nevyhnete, se dozvíte dále. Kromě elektřiny zdražuje... celý článek

Daň z příjmů zaměstnanců za rok 2005: (ne)výhodné novinky

4. 1. 2006 | Kateřina Havlíčková

Daň z příjmů zaměstnanců za rok 2005: (ne)výhodné novinky

Významnými novinkami, které můžeme využít při účtování za rok 2005, jsou daňové zvýhodnění a společné zdanění manželů. Poradíme, zda se vám tyto instrumenty vyplatí a jak je co nejlépe... celý článek

Partners Financial Services