Vdovský, vdovecký a sirotčí důchod v roce 2018. Přehled pravidel a kalkulačky

Kalkulačky pozůstalostních důchodů aktualizované pro rok 2018 spočítají, na jak vysoký vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod byste dosáhli. Navíc poradíme, jaké podmínky je potřeba splnit i kde o pozůstalostní penze žádat.
Vdovský, vdovecký a sirotčí důchod v roce 2018. Přehled pravidel a kalkulačky

Vdovský, vdovecký i sirotčí důchod spadají do kategorie pozůstalostních důchodů. Pro přiznání jedné z pozůstalostních penzí je potřeba stejně jako u starobního a invalidního důchodu splňovat několik podmínek.

Vdovský a vdovecký důchod. Kdo má nárok?

Předně – na vdovský a vdovecký důchod dosáhnou jen zákonní manželé a manželky. Registrovaní partneři a nesezdané páry na pozůstalostní penzi nárok nemají. Další předpoklad pro přiklepnutí vdovského či vdoveckého důchodu – zesnulý partner ke dni smrti musí splnit aspoň jednu z následujících podmínek:

Hrajte na jistotu

Potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod si můžete projít v článku:

Přiznání starobní (i předčasné) penze je podmíněné dosažením důchodového věku a získáním potřebných dob důchodového pojištění. Podrobnosti v článku:

Vdovy a vdovci, kterým partner zemřel následkem pracovního úrazu, mají nárok na pozůstalostní důchod automaticky (splnění výše uvedených podmínek se nezkoumá). Automatický nárok ale neznamená automatickou výplatu – jak na žádost o pozůstalostní důchod si povíme na konci článku.

Vdovský a vdovecký důchod: Na jeden rok

Vdovský a vdovecký důchod sociálka standardně vyplácí jeden rok od úmrtí manžela nebo manželky. V některých případech lze ovšem pozůstalostní penzi pobírat trvale. Konkrétně když:

  • pečujete o nezaopatřené dítě
  • pečujete o dítě závislé na péči jiné osoby v II. až IV. stupni
  • pečujete o své rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s vámi žije ve společné domácnosti a je závislý na péči jiné osoby v II. až IV. stupni
  • jste invalidní ve III. stupni
  • jste dosáhli alespoň věku o čtyři roky nižšího, než je důchodový věk muže stejného data narození, nebo důchodového věku, je-li váš důchodový věk nižší

Netřeba hned myslet na nejhorší. Ale...

Svoboda především. Nebo byste radši na lásku štempl? Než řeknete poslední slovo, pročtěte náš přehled. Proklepneme rozdíly mezi manželstvím a nesezdaným soužitím po finanční a majetkově-právní stránce.
 

Žijeme na psí knížku. Vyplatí se svatba?

Nárok na trvalý vdovský (vdovecký) důchod vznikne, i pokud jedné z výše uvedených podmínek vyhovíte do dvou let od doby, kdy jste dočasný vdovský nebo vdovecký důchod přestali čerpat.

Když postupem času získáte nárok na vlastní důchod – starobní či invalidní, budete v plné výši dostávat pouze vyšší z obou penzí. Z druhého důchodu pak sociálka vyplatí polovinu procentní výměry. Procentní výměra je jedna ze dvou složek všech penzí – podrobnosti o pár řádků níž.

Jestliže se znovu vdáte nebo oženíte, nárok na pozůstalostní důchod po předchozím partnerovi zanikne.

Vdovský a vdovecký důchod. Kolik dělá?

Vdovský a vdovecký důchod se stejně jako ostatní penze skládá ze dvou složek: základní a procentní výměry. Základní výměra se vždy stanoví jako devět procent z průměrné mzdy v národním hospodářství – letos tedy dělá 2700 korun.

Naopak procentní výměra se počítá individuálně. U vdovského a vdoveckého důchodu se rovná polovině procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měl (nebo by měl) nárok váš partner v době úmrtí.

Vdovský a vdovecký důchod si snadno spočítáte na naší kalkulačce.

Vdovský důchod 2022 - výpočet

Další kalkulačky

Sirotčí důchod: Od letoška mírnější podmínky

Mezi pozůstalostní důchody patří také sirotčí důchod. Nárok na něj mají nezaopatřené děti, kterým zemře rodič (případně osvojitel nebo osoba, která na základě rozhodnutí soudu převzala dítě do péče). Za nezaopatřené se považují děti do skončení povinné školní docházky, a také děti do 26 let, které se soustavně připravují na budoucí povolání. Přesné vymezení pojmu nezaopatřené dítě najdete v boxu.

Nezaopatřené dítě

Pod pojmem nezaopatřené dítě se rozumí dítě do skončení povinné školní docházky. A i potom, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže:

  • se soustavně připravuje na budoucí povolání
  • se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz
  • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost

Soustavnou přípravou na budoucí povolání se myslí studium na středních, vyšších odborných či vysokých školách nebo příprava ve speciálních výcvikových střediscích pro osoby se změněnou pracovní schopností. Soustavnou přípravou na budoucí povolání ale není studium, při kterém člověk pracuje tak, že musí platit nemocenské pojištění, má nárok na hmotné zabezpečení uchazeče o zaměstnání nebo při kterém je příslušníkem armády či v jiném služebním poměru.

Za nezaopatřené dítě je člověk považovaný taky v případě, že už dokončil povinnou školní docházku, ještě mu nebylo osmnáct, je vedený v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Smrt rodiče a nezaopatřenost dítěte ale není jedinou podmínkou pro přiznání sirotčího důchodu. I tady sociálka zkoumá získání potřebné doby pojištění. Sirotčí důchod přiklepne, pokud zesnulý rodič ke dni smrti splňoval alespoň jednu z následujících podmínek:

Pokud jde o poslední podmínku, od začátku února platí mírnější pravidla v případech, kdy bylo zesnulým rodičům více než 28 a 38 let. Pokud jde o osobu starší 28 let, stačí, aby se důchodového pojištění účastnila alespoň po dobu jednoho roku během posledních deseti let před dnem úmrtí. Pro osoby starší osmatřiceti let platí limit dvou let účasti na důchodovém pojištění během dvaceti let před dnem úmrtí.

Musí ale jít skutečně o dobu placeného pojištění – to znamená dobu, po kterou byl zesnulý rodič zaměstnaný nebo si důchodové pojištění hradil jako osoba samostatně výdělečně činná. Náhradní doby pojištění se v tomto případě nezapočítávají. O dobách účasti na důchodovém pojištění a náhradních dobách pojištění podrobně píšeme v článku:

Pokud vám okresní správa sociálního zabezpečení v minulosti nárok na sirotčí důchod nepřiznala, protože se zesnulý rodič nevešel do limitu potřebné doby pojištění, můžete letos požádat o sirotčí důchod znovu.

Výpočet sirotčího důchodu 2018

Sirotčí důchod má stejně jako vdovský a vdovecký důchod dvě složky. Základní výměru 2700 korun a procentní výměru, která dělá čtyřicet procent procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu, na který měl (nebo by měl) zemřelý rodič nárok.

Jestliže dítěti zemřou oba rodiče, má nárok na sirotčí důchod po každém z nich. V plné výši ale může čerpat pouze jeden z důchodů – z vyššího ze sirotčích důchodů mu náleží základní i procentní výměra. Z nižšího důchodu pouze procentní výměra.

Výši sirotčího důchodu si můžete propočíst na naší kalkulačce.

Sirotčí důchod 2022 - výpočet

Další kalkulačky

Nárok na sirotčí důchod zaniká osvojením. Pokud si oboustranně osiřelé dítě osvojí jen jedna osoba, končí nárok na sirotčí důchod po osobě, kterou osvojitel nahradil.

Pozůstalostní důchody. Jak žádat?

O pozůstalostní důchody se žádá na okresní správě sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště. Žádost se vždy sepisuje přímo s pracovníkem sociálky – na správu sociálního zabezpečení je tedy potřeba dostavit se osobně. Za osiřelé děti mladší osmnácti let žádají zákonní zástupci.

Na sociálce je pak potřeba předložit několik dokladů: úmrtní list, oddací list (když žádáte o vdovský/vdovecký důchod), rodný list (když žádáte o sirotčí důchod) a občanský průkaz. Nezaopatřené děti, které ukončily povinnou školní docházku a dál studují, dokládají také potvrzení o studiu.

S sebou vezměte také rozhodnutí o přiznání důchodu zesnulého partnera nebo rodiče (je-li k dispozici). Pokud ke dni smrti nebyl důchod přiznaný, budete potřebovat doklady prokazující dobu důchodového pojištění.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+38
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 23 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

27. 2. 2018 15:24, Vera

V roce 2016 mi zemřel manžel jak je to s vdovským důchodem?v roce 2016 mi bylo 58 let dekuji

+33
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

18. 3. 2018 23:14, Michal

Prosím o odpověď, na CSSZ jsme se ptali ale vždy nám bylo řečeno ze není nárok. Táta zemřel v roce 1998 ve věku 53let, mame bylo v té době 48let od te doby je sama, byl ji přiznám vdovsky důchod na jeden rok. Když šla do starobního důchodu bylo ji řečeno na CSSZ ze po manželovi nemá nárok ani na korunu co se týče vdovskeho důchodu, řešíme to už několik let ale vždy skončíme na CSSZ a tam se s náma nechce nikdo bavit, mají jedno rozhodnutí a nic víc je nezajímá. Už nevíme kam se obrátit?

-3
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (23 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Zvýšení důchodů je definitivní. Spočítejte si, kolik dostanete

27. 9. 2022 | Jiří Hovorka

Zvýšení důchodů je definitivní. Spočítejte si, kolik dostanete

Po řádné valorizaci od ledna 2023 stoupne poměr průměrného důchodu k průměrné mzdě na 45,9 %, zatímco na začátku letošního roku to bylo 42,5 %.

Zvýšení důchodů od ledna 2023. Spočítejte si, kolik dostanete

19. 9. 2022 | Jiří Hovorka

Zvýšení důchodů od ledna 2023. Spočítejte si, kolik dostanete

Průměrný důchod má od Nového roku stoupnout o 821 korun. Počítá s tím návrh, který dokončilo ministerstvo práce a sociálních věcí. Tady je kalkulačka valorizace od ledna 2023.

Další zvýšení důchodů je tu. Spočítejte si, kolik dostanete od září

31. 8. 2022 | Petr Kučera | 2 komentáře

Další zvýšení důchodů je tu. Spočítejte si, kolik dostanete od září

Od září se opět mimořádně zvyšují důchody. Procentní (zásluhová) část důchodu stoupne o 5,2 %, průměrný důchod to zvýší přibližně o 700 korun. Zvýšení týká všech důchodů – vedle starobních... celý článek

Jak stoupnou důchody od ledna? Jurečka řekl první číslo

26. 7. 2022 | Petr Kučera | 51 komentářů

Jak stoupnou důchody od ledna? Jurečka řekl první číslo

Při řádné valorizaci k 1. lednu 2023 by starobní důchodci mohli – podle zatím předběžných dat – dostat přidáno v průměru 850 korun měsíčně. Informoval o tom ministr práce a sociálních... celý článek

Další zvýšení důchodů. Spočítejte si, kolik dostanete od září

25. 7. 2022 | Petr Kučera | 130 komentářů

Další zvýšení důchodů. Spočítejte si, kolik dostanete od září

V září přijde další valorizace důchodů. Kalkulačka ukáže, jak se zvýší ten váš.

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.